PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer (Acrobat Pro)

Konvertera PDF-filer till PDF/X, PDF/A eller PDF/E

Du kan validera PDF-innehållet mot PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller PDF/E-kriterier. Du kan även spara en kopia av PDF-filen som PDF/X, PDF/A eller PDF/E, förututsatt att den uppfyller de specifika kraven. I vissa omständigheter t.ex. krävs en ICC-profil som beskriver målenheten för överensstämmelse med PDF/X-1a, PDF/X-3 och PDF/X-4. Om ditt dokument inte har en inkluderad ICC-utdataprofil kan du inkludera en innan du sparar.

Du kan konvertera en PDF-fil till en standardkompatibel PDF-fil med standardguiden. Den här guiden förklarar innehållet i specifika format medan den tar dig genom processen. Om du känner till standarderna kan du använda en inbyggd profil, eller en profil som skapats med guiden, för att konvertera en PDF-fil.

Obs!

Du kan även skapa PDF/X- och PDF/A-kompatibla filer med Acrobat Distiller.

Konvertera till PDF/X, PDF/A eller PDF/E med en profil

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion.

  Verktygen för tryckproduktion visas på den högra panelen.

 2. Klicka på Preflight.

  Dialogrutan Preflight visas.

 3. I dialogrutan Preflight väljer du PDF-standarder i listrutan Bibliotek.

 4. Klicka på fliken Profiler.

 5. Utöka en kompatibilitetsprofil och markera den profil du vill ha. Markera till exempel Konvertera till PDF/A-1b under PDF/A-överensstämmelse.

 6. Klicka på Analysera och korrigera.

 7. Klicka på Spara för att konvertera filen baserat på den valda profilen.

Konvertera till PDF/X, PDF/A eller PDF/E

 1. Välj Verktyg > PDF-standarder.

 2. Välj Spara som PDF/A, Spara som PDF/Xeller Spara som PDF/E i den högra rutan.

 3. Välj en plats att spara filen på och klicka på Spara.

Verifiera en PDF-fil mot PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- eller PDF/E-kriterier

PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT- och PDF/E-filer kan skapas på olika sätt, t ex med Acrobat Distiller eller kommandot Arkiv > Spara somannan. Om du öppnar en PDF-fil som uppfyller någon av dessa standarder kan du visa standardinformationen i navigeringsrutan. (Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor och klicka sedan på Standarder .) Menyn och panelen Standarder är bara tillgängliga om PDF-filen uppfyller någon standard. Panelen Standarder finns i alla versioner (Acrobat Professional, Standard och även Reader). Funktionen för att verifiera överensstämmelse finns dock bara i Acrobat.

Överensstämmelseinformationen indikerar vilken standard som har använts för att skapa filen, ISO-namnet och om filen har verifierats som PDF/X-, PDF/A-, PDF/VT-, PDF/UA- eller PDF/E-kompatibel. Utdatametodinformationen anger de färginställningar som är kopplade till filen. Om du vill verifiera standardöverenstämmelsen för filen klickar du på Verifiera överensstämmelse.

Ta bort PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-information

Du kan ta bort all PDF/X-, PDF/A- eller PDF/E-specifik information, utdatavillkor eller GTS_PDFX-versionsnyckel. Det här är bra om en fil har ändrats, om du vill starta om eller om en ICC-profil ökar filstorleken för mycket.

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion.

  Verktygen för tryckproduktion visas på den högra panelen.

 2. Klicka på Preflight.

  Dialogrutan Preflight visas.

 3. I dialogrutan Preflight väljer du PDF-standarder i listrutan Bibliotek.

 4. Klicka på fliken Korrigeringar.

 5. Utvidga gruppen Dokumentinformation och metadata och välj sedan alternativet Ta bort <standardnamn>-information. Exempel, välj Ta bort PDF/A-information.

 6. Klicka på Korrigera.

 7. Välj en plats att spara filen på och klicka på Spara.

Om åtgärden slutförs utan fel visas en grön bockmarkering på fliken Resultat i dialogrutan Preflight. Om åtgärden misslyckas visas ett rött X på fliken Resultat i dialogrutan Preflight.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto