Förhandsgranska övertryck av färger (Acrobat Pro)

Med Förhandsgranska övertryckning kan du simulera på skärmen hur blandning och övertryckning kommer att se ut i en färgseparerad utskrift. Övertryckningseffekter kan också simuleras när du skriver ut på en enhet för oseparerad uskrift. Båda dessa metoder är användbara för färgseparerade korrekturdokument.

bilden på skärmen (vänster) och den utskrivna bilden (höger)
Jämför bilden på skärmen (vänster) med den utskrivna bilden (höger).

Hantera färg (Acrobat Pro)

När du skriver ut ett färghanterat RGB- eller CMYK-dokument kan du ange ytterligare färghanteringsalternativ för att säkerställa enhetliga färger i utskriften. Anta att dokumentet innehåller en profil som är anpassad för prepress-utdata, men att du vill skriva ut ett färgkorrektur på en kontorsskrivare. På panelen Färghantering i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar kan du temporärt konvertera dokumentets färger till skrivarens färgrymd. Skrivarprofilen används i stället för den aktuella dokumentprofilen vid utskrift. Du kan dessutom skicka färgdata som RGB-värden till skrivare med hjälp av olika RGB-profiler.

Oseparerad utskrift (Acrobat Pro)

När du skriver ut en PDF i färg skrivs alla färger som används i filen ut på en plåt. Den här processen kallas för oseparerad utskrift. Vilka alternativ som är tillgängliga i panelen Utdata i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar beror på vilken skrivare som har valts.

Bilder som ska reproduceras på ett tryckeri och som innehåller flera färger måste skrivas ut på separata originalplåtar, en för varje färg. Denna process kallas för färgseparation. Om du skapar färgseparationer kan du skriva ut ett oseparerat korrektur för en färg eller gråton för att kontrollera arbetet.

Tänk på följande när du skriver ut oseparerat:

 • De övertryckningsalternativ som du har valt skrivs ut korrekt på en skrivare som stöder övertryckning. Eftersom de flesta skrivare inte har funktioner för övertryckning kan du simulera effekten av övertryckning genom att välja Simulera övertryck på panelen Utdata i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar. Lägg märke till att dekorfärger konverteras till processfärger vid utskrift när du väljer Simulera övertryck. Om du tänker använda en fil för slutgiltiga utdata, ska du inte välja det här alternativet.

 • När du skriver ut på en skrivare för svartvit utskrift skapas en oseparerad version av sidorna (om du inte väljer alternativet i Skriv ut färg som svart i dialogrutan Skriv ut; med det alternativet skrivs all färg som inte är vit ut som svart). Om dokumentet innehåller färger änvänds gråtoner för att simulera dessa färger. Den gråton som används för att simulera en 20-procentig nyans av gult är till exempel ljusare än den gråton som simulerar en 20-procentig nyans av svart, eftersom gult är ljusare än svart.

Obs!

Kom ihåg att kvaliteten i färgåtergivningen varierar kraftigt hos olika färgskrivare, precis som hos olika bildskärmar. Det kan därför vara lämpligt att använda ett korrektur från leverantören för att bekräfta hur den färdiga produkten kommer att se ut.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut och välj en skrivare.
 2. Specificera alternativ för sidhantering.
 3. Välj Dokument och stämplar i listrutan Kommentarer och formulär. Då skrivs allt synligt innehåll ut.
 4. Klicka på Avancerat och välj Utdata till vänster i dialogrutan.
 5. Välj Oseparerat i listrutan Färg.
 6. Ange andra färg- och utdatainställningar och klicka sedan på OK.
 7. Om dokumentet innehåller objekt med genomskinlighetsinställningar väljer du ett alternativ på menyn Förinställning för genomskinlighetsförenkling.
 8. (Endast PostScript-utskrift) Välj alternativ på panelen PostScript-alternativ.

Om färgseparation (Acrobat Pro)

Vill du producera separationer av hög kvalitet kan det vara bra att känna till grunderna för utskrift: t.ex. rastertäthet, upplösning, processfärger och dekorfärger.

Om du tar hjälp av ett tjänsteföretag för att skapa separationer måste du ha ett nära samarbete med företagets experter både före och under varje jobb.

Vid reproducering av färgbilder och bilder med kontinuerliga färgtoner, separeras bilderna vanligen på fyra plåtar – en plåt för varje andel cyan (C), magenta (M), gul (Y) och svart (K) i bilden. Vid tryck med rätt färg och med rätt passning till varandra kombineras färgerna så att den ursprungliga bilden återges. Processen att dela upp bilden i två eller flera färger kallas färgseparering, och filmerna som tryckplåtarna skapas utifrån kallas separationer.

Sammansatt (vänster) och separationer (höger)
Sammansatt (vänster) och separationer (höger)

I Acrobat går det att använda värdbaserade separationer och in-RIP-separationer. Skillnaden mellan dem är huvudsakligen var separationerna skapas, på värddatorn (den dator där Acrobat och skrivardrivrutinen används) eller på utdataenhetens RIP.

För värdbaserade separationer skapar Acrobat PostScript-information för var och en av de separationer som dokumentet kräver, och skickar informationen till utdataenheten. För in-RIP-separationer genomförs separationen av RIP. Den här metoden tar ofta mindre tid än det tar att skapa värdbaserade separationer, men den kräver att du har en PostScript 3-utdataenhet med funktion för in-RIP-separation. Om du vill skapa in-RIP-separationer behöver du en PPD-fil som stöder in-RIP-separationer och en PostScript 3-utdataenhet, eller en PostScript Level 2-enhet vars RIP stöder in-RIP-separationer.

Förbereda färgseparationer

Innan du skriver separationer ska du göra följande:

Obs!

Om du tar hjälp av ett tjänsteföretag för att skapa separationer måste du ha ett nära samarbete med företagets experter både före och under varje jobb.

 1. Välj Arkiv > Skriv ut och välj en skrivare.
 2. Välj ett alternativ från menyn Kommentarer och formulär.
 3. Välj utskriftsintervall och alternativ för sidhantering.
 4. Klicka på Avancerat.
 5. Om du har skapat en anpassad skrivarinställningsfil med rätt separationsinställningar väljer du den på menyn Inställningar överst i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar.
 6. Välj Utdata till vänster och sedan ett alternativ i listrutan Färg.
  • Välj Separationer om PPD:n inte stöder in-RIP-separationer.

  • Välj In-RIP-separationer om PPD:n stöder in-RIP-separationer. Svällningsalternativ visas. Välj Adobe In-RIP eller Av på menyn Svällning. Om du väljer Adobe In-RIP, klickar du på Inställningar för svällning och väljer en inställning. Klicka på OK.

 7. Ange inställningar för skärmfrekvens för halvtoner och vinkel för den valda halvtonens skärm skall roteras.
 8. Om dokumentet innehåller objekt med genomskinlighetsinställningar väljer du ett alternativ på menyn Förinställning för genomskinlighetsförenkling.
 9. Avmarkera de färger du inte vill separera i dialogrutan Tryckfärgshanteraren.

  De fyra processfärgerna (cyan, magenta, gul och svart) visas alltid överst i färgplåtslistan, följda av dekorfärgerna i alfabetisk ordning.

 10. Klicka på knappen Tryckfärgshanteraren om du vill ändra tryckfärgsinställningarna för färgseparationer.
 11. Klicka på Märken och Utfall till vänster och markera Alla märken.
 12. Klicka på PostScript-alternativ till vänster och välj önskade inställningar. Stäng dialogrutan genom att klicka på OK, och skriv sedan ut separationerna genom att klicka på OK igen.

Ytterligare resurser

Mer information om avancerade PDF-utskrifter finns i:

 

Ange om det finns svällningsinformation eller inte (Acrobat Pro)

Om du skickar PDF-filer till en tjänsteleverantör kan du använda dialogrutan Dokumentegenskaper för att ange om en PDF-fil innehåller svällningsinformation. Det kan hindra leverantören från att lägga till eventuella motsägande svällningskommandon i filen. Svällningsinformation kan antingen importeras med annan PostScript-information från ett program eller skapas i Acrobat med hjälp av svällningsförinställningar som stöds av Adobe In-RIP-svällning.

 1. Öppna PDF-filen och välj Arkiv > Egenskaper.
 2. Klicka på fliken Avancerat.
 3. Välj ett alternativ i listrutan Svälld och klicka på OK.

  Ja

  Filen innehåller svällningsinformation.

  Nej

  Filen innehåller inte svällningsinformation.

  Okänd

  Du vet inte om filen innehåller svällningsinformation.

Spara separationer som PostScript (Acrobat Pro)

Beroende på vilket prepress-program som är tillgängligt kan en leverantör utföra sådana prepress-aktiviteter som svällning, utskjutning, separering och OPI-ersättning på utdataenhetens RIP. Leverantören föredrar därför kanske att få en oseparerad PostScript-fil av dokumentet som är optimerad för in-RIP-separationer i stället för en redan separerad PostScript-fil.

Om du sparar filen som PostScript bevaras separationsinställningarna, PPD-informationen och eventuella färgkonverteringar som du har angett i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar.

Det bästa resultatet när du genererar PostScript för användning i tryckproduktion får du om du använder kommandot Spara som i stället för alternativet Skriv ut till fil i dialogrutan Skriv ut.