Användarhandbok Avbryt

Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Lär dig hur du ställer in åtgärdsknappar i ett PDF-formulär med Acrobat.

Om knappar

Knappar kopplas oftast till formulär, men du kan lägga till knappar i alla dokument. Knappar kan användas för att öppna en fil, spela upp ett ljud eller ett filmklipp, skicka data till en webbserver och mycket mer. När du ska bestämma dig för hur en åtgärd ska initieras bör du komma ihåg att knappar har följande funktioner, som länkar och bokmärken saknar:

 • En knapp kan aktivera en enskild åtgärd eller en serie åtgärder.

 • En kapp kan ändra utseende som svar på musåtgärder.

 • Det är lätt att kopiera en knapp på många sidor.

 • Musåtgärder kan aktivera olika knappåtgärder. Exempel: Mus ned (ett klick), Mus upp (när musknappen släpps efter ett klick), Musinträde (rör pekaren över knappen) och Musutträde (flytta pekaren bort från knappen) kan aktivera olika åtgärder för samma knapp.

  Knappar är ett enkelt och användarvänligt sätt för användarna att aktivera en åtgärd i PDF-dokument. Knapparna kan kombineras med etiketter och ikoner så att användarna guidas genom en serie åtgärder eller händelser, allteftersom musen flyttas. Du kan t.ex. skapa knappar med etiketterna ”Spela upp”, ”Paus” och ”Stopp” och lämpliga ikoner. Därefter kan du ange åtgärder för knapparna att spela upp, göra paus och stoppa en film. Du kan välja en valfri kombination av musbeteenden för en knapp och ange valfri kombination av åtgärder för ett musbeteende.

Lägga till en knapp i ett Acrobat PDF-formulär

 1. Gå till redigeringsläget genom att välja Verktyg > Förbered formulär och välj sedan Knapp i verktygsfältet. Markören blir ett hårkors.

 2. Klicka på det ställe på sidan där du vill lägga till knappen med standardstorlek. Om du vill ha en knapp med anpassad storlek drar du en rektangel för att ange knappens storlek.
 3. Dubbelklicka på knappfältet och ange ett namn, ett verktygstips och andra gemensamma egenskaper.
 4. Klicka på fliken Utseende och ange alternativ för hur knappen ska se ut på sidan. Tänk på att om du väljer en bakgrundsfärg syns inte bilderna bakom knappen. Textalternativen påverkar vilken etikett du kan välja under fliken Alternativ, inte knappnamnet under fliken Allmänt.
  Obs!

  Om kryssrutan Aktivera alternativ för höger-till-vänster-språk är markerad på panelen Internationell i dialogrutan Inställningar innehåller fliken Utseende alternativ för att ändra sifferstilen och textriktningen för knappar.

 5. Klicka på fliken Alternativ och välj hur etiketterna och ikonerna ska visas på knappen.
 6. Klicka på fliken Åtgärder. Ange vad som ska hända när användaren klickar på knappen, t.ex. gå till en annan sida eller spela upp ett medieklipp.
 7. Klicka på Stäng.

  Obs!

  Om du skapar flera knappar kan du fästa objektet mot rutnätets linjer eller stödlinjer.

 8. Förhandsgranska och testa knappen genom att klicka på Förhandsgranska till höger i verktygsfältet. När du är klar kan du antingen klicka på Redigera för att gå tillbaka till verktyget Förbered formulär eller klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet när du vill stänga verktyget.

Lägga till en Skicka-knapp

När du distribuerar ett formulär kontrollerar Acrobat automatiskt formuläret. Om det inte hittar en skickaknapp, lägger det automatiskt till en Skicka formulär-knapp i dokumentets meddelandefält. Användarna kan klicka på knappen Skicka formulär för att skicka det ifyllda formuläret tillbaka till dig. Om du inte tänker använda den Skicka formulär-knapp som Acrobat skapade, kan du lägga till en egen skicka-knapp i formuläret.

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Använd knappverktyget  och dra över området där du vill att knappen ska visas. Dubbelklicka på knappen och ställ in alternativ i flikarna Allmänt och Alternativ.

 3. På fliken Alternativ väljer du ett alternativ i listrutan Layout för knappetiketten, ikonbilden eller bådadera. Gör något eller båda av följande:

  • Skriv texten som identifierar knappen som en skicka-knapp i rutan Etikett.

  • Klicka på Välj ikon och ange sökvägen till en bildfil eller klicka på Bläddra och gå till den bildfil som du vill använda.

 4. Gå till fliken Åtgärder, välj Skicka ett formulär på menyn Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till.

 5. Gör något av följande i dialogrutan Val för skickning av formulär:
  • Om du vill samla formulärdata på en server anger du platsen i Ange en URL-adress för denna länk. Exempel: http://www.[domän] / [mapp] / [undermapp] / för en Internetadress eller \\ [server] \ [mapp] \ [undermapp] \ för ett ställe på ett lokalt nät.

  • Om du vill samla in formulärdata som bilagor till e-post skriver du mailto: följt av e-postadressen om du vill skicka formulärdata till en e-postadress. Exempel: mailto:ingen@adobe.com.

 6. Välj alternativ för Exportformat, Fältval och Val för datum och klicka sedan på OK.

 7. Klicka på Stäng.

 8. Förhandsgranska och testa knappen genom att klicka på Förhandsgranska till höger i verktygsfältet. När du är klar kan du antingen klicka på Redigera för att gå tillbaka till verktyget Förbered formulär eller klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet när du vill stänga verktyget.

Obs!

Om data returneras i FDF- eller XFDF-format måste serverns URL sluta med tillägget #FDF, t ex http://myserver/cgi-bin/myscript#FDF.

Alternativ för att skicka formulär

Följande alternativ är tillgängliga i dialogrutan Val för skickning av formulär:

Ange en URL-adress för denna länk

Anger den URL där formulärdata ska samlas.

FDF

Returnerar användardata utan att skicka tillbaka den underliggande PDF-filen. Om du vill kan du markera kryssrutorna Fältdata, Kommentarer och Inkrementella förändringar i PDF-dokumentet.

Obs!

Genom att markera alternativet för inkrementella förändringar kan du ta emot elektroniska underskrifter på ett sätt som enkelt kan läsas och rekonstrueras av en server.

HTML

Returnerar formuläret i HTML-format.

XFDF

Returnerar användardata som en XML-fil. Du kan inkludera kommentarer med fältdata eller enbart fältdata.

PDF

Returnerar hela PDF-filen med användardata.

Fältval

Anger vilka fält som returneras. Om du bara vill få en del av ifyllda fältdata aktiverar du alternativet Endast dessa, klickar på Välj fält och väljer sedan vilka fält som ska inkluderas eller exkluderas i dialogrutan Fältval.

Du kan t.ex. använda det här alternativet för att exkludera vissa beräknade eller duplicerade fält som bara är till för att underlätta för användaren och inte ger någon ny information.

Val för datum

Standardiserar formatet för datum som användaren anger.

Få knappar att ändra utseende

En knapp kan ha en etikett, en ikon eller båda. Du kan ändra visningen av knappen för varje mustillstånd (Upp, Ner och Över). Du kan t.ex. skapa en knapp med etiketten ”Hem” som när musen förs över knappen ändras till ”Klicka för att återgå till hemsidan”.

Du kan skapa knappikoner av alla filformat som kan visas i Acrobat, t.ex. PDF, JPEG och GIF. Oavsett vilket format du väljer används hela sidan. Om du vill använda endast en del av sidan som en ikon måste du beskära bilden eller sidan innan du utför denna procedur. Den minsta storleken för en PDF-sida är 1 × 1 tum (2,54 x 2,54 cm). Om du vill att ikonen ska vara mindre än 1 × 1 tum, ändrar du skalan så att ikonen får plats inuti rutan som ritades med knappverktyget. Klicka på Avancerat på fliken Alternativ i dialogrutan Egenskaper för knapp för att bestämma hur en knappikon ska anpassas till knappens storlek.

Knapplayouter
Knapplayouter

A. Endast etikett B. Endast ikon C. Ikon över, etikett under D. Etikett över, ikon under E. Ikon vänster, etikett höger F. Etikett vänster, ikon höger G. Etikett över ikon 

Redigera en knapp

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Välj knappfältet och gör något av följande:
  • För att redigera egenskaper för knappfältet dubbelklickar du på knappen.

  • För att ändra utseende på knappar använder du alternativen för utseende på fliken Utseende i dialogrutan Egenskaper för knapp.

  • För att justera, centrera eller distribuera knappen i andra formulärfält, eller för att ändra storlek eller kopiera knappen, högerklickar du på knappen och väljer sedan ett alternativ i snabbmenyn.

 3. Stäng alla öppna dialogrutor. Klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet Förbered formulär när du vill stänga verktyget.

Ange visningsegenskaper för knappar i Acrobat

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Dubbelklicka på en befintlig knapp och klicka sedan på fliken Alternativ i dialogrutan Egenskaper för knapp.
 3. För Layout, välj önskad typ av etikettvisning. (Mer information om skalförändring av knappikoner finns i nästa procedur.)
 4. För Funktion, anger du hur knappen ska visas vid klickning på knappen.
 5. Definiera etiketten eller ikonen som visas på knappen:
  • Om du väljer ett etikettalternativ i listrutan Layout skriver du texten i rutan Etikett.

  • Om du väljer ett ikonalternativ i listrutan Layout klickar du på Välj ikon, klickar på Bläddra och markerar filen. (Klicka på Radera för att ta bort den markerade ikonen.)

 6. Stäng alla öppna dialogrutor. Klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet Förbered formulär när du vill stänga verktyget.

Alternativ för knappfunktioner

Inget

Anger att knappen visas med samma utseende.

Tryck

Anger utseendena för mustillstånden Upp, Ned och Över. Välj ett alternativ under Läge och ange sedan ett etikett- eller ikonalternativ.

Upp

Anger hur knappen ska se ut när musknappen inte klickas.

Ned

Anger hur knappen ska se ut när användaren klickar på den, men innan musen släpps.

Över

Anger hur knappen ska se ut när muspekaren är placerad över knappen.

Ytterkontur

Markerar knappens ram.

Invertera

Kastar om mörka och ljusa fält på knappen.

Skalförändring och placering av knappar

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Dubbelklicka på en befintlig knapp för att öppna dialogrutan Egenskaper för knapp.
 3. Klicka på fliken Alternativ. Välj sedan ett av ikonalternativen i listrutan Layout och klicka sedan på Avancerat.

  Obs!

  Knappen Avancerat är inte tillgänglig om du väljer Endast etikett i listrutan Layout.

 4. Välj ett alternativ i listrutan Skalas när:

  Alltid

  Skalförändrar ikonen oberoende av dess storlek i förhållande till knappstorleken.

  Aldrig

  Bevarar ikonens ursprungliga storlek. Om ikonen inte får plats, beskärs den. Om du väljer Aldrig är skalförändringsalternativen inte tillgängliga.

  Ikonen är för stor

  Skalförändrar ikonen enligt definitionen bara om den är större än knappen.

  Ikonen är för liten

  Skalförändrar ikonen enligt definitionen bara om den är mindre än knappen.

 5. I listrutan Skalförändra väljer du om du vill skalförändra ikonen proportionellt. Om ikonen inte skalförändras proportionellt kan den bli förvrängd.

 6. Om du vill vara säker på att ikonens alla sidor är fästa vid knappens sidor väljer du Anpassa till område.

 7. Ange var ikonen är placerad inuti knappen genom att dra pilarna på skjutreglaget. Ikonens placering bestäms av hur stort utrymme i procent som finns mellan ikonen och det vänstra fältets gräns och mellan ikonen och det undre fältets gräns. Standardinställningen (50, 50) placerar ikonen mitt på fältet. Du kan när som helst återgå till standardplaceringen genom att klicka på Återställ.

 8. Klicka på OK och sedan på Stäng.

 9. Förhandsgranska och testa knappen genom att klicka på Förhandsgranska till höger i verktygsfältet. När du är klar kan du antingen klicka på Redigera för att gå tillbaka till verktyget Förbered formulär eller klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet om du vill stänga verktyget.

Dölja en Acrobat-knapp utom när muspekaren är placerad över den

I vissa fall kanske du vill att knappområdet ska vara osynligt tills muspekaren rör sig över det. Genom att ömsom visa, ömsom dölja en knapp, kan du skapa intressanta effekter i ett dokument. När du t.ex. flyttar en pekare över en stad på en karta kan en detaljkarta för staden visas som sedan försvinner när pekaren flyttas från staden.

Visa och dölja ikoner
Visa och dölja ikoner

A. Pekare ej över knappområde B. Pekare inträder i knappområde C. Pekare utträder ur knappområde 

 1. Om du inte är i formulärredigeringsläget väljer du Verktyg > Förbered formulär.

 2. Använd knappverktyget  och dra över området där du vill att snabbmenyknappen ska visas. Om PDF-filen t.ex. innehåller en karta över Frankrike, drar du musen över området där du vill att en detaljkarta över Paris ska visas.

 3. Dubbelklicka på knappen, klicka på fliken Alternativ och välj sedan Endast ikon i listrutan Layout.

 4. Välj TryckBeteende-menyn och välj sedan Över i listan Tillstånd.

 5. Klicka på Välj ikon och sedan på Bläddra. Välj filtyp i listrutan för filformat. Navigera till bildfilen och dubbelklicka på den. I detta exempel väljer du en karta över Paris. Acceptera den förhandsvisade bilden som knapp genom att klicka på OK.

 6. Klicka på fliken Utseende. Vid behov avmarkerar du Ramfärg och Fyllningsfärg och klickar sedan på Stäng.

 7. Om du är i redigeringsläge klickar du på Förhandsgranska. Det bildfält du angett visas när pekaren träder in i det aktiva området och försvinner vid utträde.

  Obs!

  Om du vill göra bilden större än det område som pekaren förs över eller om du vill att bilden ska visas på en annan plats än där bildknappen visas, använder du åtgärden Visa/dölj ett fält. Först anger du en ikon för knappen som ska visas och döljas, enligt beskrivningen ovan. Därefter skapar du en andra knapp som fungerar som ett klickbart område när pekaren flyttas över den. Du tilldelar inte den andra knappen någon ikon för hur den ska se ut. Du använder i stället fliken Åtgärder för att visa den första knappen när pekaren förs över den andra knappen och gömma den första knappen när pekaren flyttas från området.

 8. När du är klar kan du antingen klicka på Redigera för att gå tillbaka till verktyget Förbered formulär eller klicka på kryssikonen till höger i verktygsfältet om du vill stänga verktyget.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online