Färghantera dokument för visning online

Färghantering för visning online är mycket annorlunda jämfört med färghantering för utskrifter. Vid utskrifter har du betydligt bättre kontroll över hur det slutliga dokumentet kommer att se ut. Visning online är annorlunda eftersom ett dokument kommer att visas på många olika bildskärmar och videosystem, som kanske inte är kalibrerade. Det begränsar din kontroll över färgernas enhetlighet.

När du färghanterar dokument som enbart ska visas på webben bör du använda färgrymden sRGB. sRGB är standardarbetsrymden för de flesta av Adobes färginställningar, och du kan verifiera att sRGB har valts i dialogrutan Inställningar för Färghantering. Om du har valt färgrymden sRGB används sRGB för alla de RGB-bilder som du skapar.

När du exporterar PDF-filer kan du välja att bädda in profiler. PDF-filer med inbäddade profiler återger färger på ett enhetligt sätt med ett korrekt konfigurerat färghanteringssystem. Tänk på att storleken på PDF-filerna ökar när du bäddar in färgprofiler. RGB-profiler är normalt små (ungefär 3 kB). Däremot kan CMYK-profiler ligga på mellan 0,5 och 2 MB.

Granska korrektur av färger

Vid en traditionell arbetsgång för publicering provtrycker du ett dokument för att kontrollera färgernas utseende när de reproduceras på en viss utdataenhet. Vid en färghanterad arbetsgång gör precisionen i färgprofilerna att du kan korrekturgranska ett dokument direkt på bildskärmen. Du kan visa en förhandsvisning på skärmen och kontrollera hur färgerna i ett dokument ser ut när de reproduceras på en viss utdataenhet.

Tänk på att tillförlitligheten vid skärmkorrektur styrs av bildskärmens kvalitet, bildskärmens och utdataenheternas profiler samt belysningen på arbetsplatsen.

Obs!

Det räcker inte med ett skärmkorrektur för att kunna se hur övertryckning ser ut vid offsettryckning. Om du arbetar med dokument som innehåller övertryckning aktiverar du Förhandsgranska övertryckning för att förhandsgranska övertryckning i ett skärmkorrektur.

Använda ett skärmkorrektur för att resultatet
Använda ett skärmkorrektur för att förhandsvisa ett färdigt dokument på bildskärmen

A. Dokumentet skapas i sin arbetsfärgrymd. B. Dokumentets färgvärden översätts till den färgrymd som tillhör den valda korrekturprofilen (vanligtvis utdataenhetens profil). C. På bildskärmen visas korrekturprofilens tolkning av dokumentets färgvärden. 

Skärmkorrektur av färger (Acrobat Pro DC)

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion. Verktygen för tryckproduktion visas på den högra panelen.

 2. Klicka på Förhandsgranska utdata i den högra delen.

 3. Välj färgprofilen för en viss utdataenhet på menyn Simuleringsprofil.

 4. Välj ytterligare alternativ för korrektur på skärmen:

  Simulera svart tryckfärg

  Simulerar den mörkgrå färgen som du egentligen får i stället för den djupa svärtan som du får på många skrivare, enligt korrekturprofilen. Alla profiler stödjer inte det här alternativet.

  Simulera pappersfärg

  Simulerar den vita nyansen som ett riktigt papper har, enligt korrekturprofilen. Alla profiler stödjer inte det här alternativet.

Färghantera PDF-filer för utskrift (Acrobat Pro DC)

När du skapar Adobe PDF-filer för tryckning kan du ange hur färginformationen ska visas. Det enklaste sättet att göra detta är med en PDF/X-standard. Mer information om PDF/X och hur du skapar PDF-filer finns i hjälpen.

Normalt kan du göra på något av följande sätt för att hantera färger när du skapar PDF-filer:

 • (PDF/X-3) Konverterar inte färger. Använd den här metoden om du vill skapa ett dokument som ska skrivas ut eller visas på olika eller okända enheter. När du väljer en PDF/X-3-standard bäddas färgprofiler automatiskt in i PDF-filen.

 • (PDF/X-1a) Konverterar alla färger till CMYK-målfärgrymden. Använd den här metoden om du vill skapa en tryckklar fil som inte kräver ytterligare färgkonverteringar. När du väljer en PDF/X-1a-standard bäddas inga profiler in i PDF-filen.

Obs!

All dekorfärgsinformation bevaras vid färgkonvertering. Det är bara processfärgerna som omvandlas till den angivna färgrymden.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy