Användarhandbok Avbryt

Preflight-profiler (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Om preflight-profiler

Hur framgångsrik en preflight-undersökning är beror på hur villkoren för undersökningen har definierats. Undersökningsvillkoren finns i en så kallad preflight-profil. En preflight-profil består av en eller flera kontroller eller korrigeringar, eller både kontroller och korrigeringar. Varje kontroll innehåller ett eller flera egenskapssatser som validerar PDF-innehållet. Preflight visar ett fel enbart om samtliga egenskapssatser i kontrollen är felaktiga. I dialogrutan Preflight Redigera profil kan du ange vilka värden som ska användas och hur avvikelser ska hanteras. Du kan t.ex. välja en profil som bara rapporterar avvikelser eller en som automatiskt korrigerar avvikelser enligt de angivna parametrarna. En profil med en korrigering visas med en ifylld grå skiftnyckelsikon.

Adobe Acrobat innehåller flera fördefinierade preflight-profiler, ordnade i grupper, t ex Digital tryckning, PDF-analys, Prepress och PDF/A-, PDF/E- eller PDF/X-överensstämmelse. Du kan använda de fördefinierade profilerna som de är eller skapa egna profiler genom att redigera dem. Kontrollerna som tillsammans utgör profilerna (kallades regler i tidigare versioner av Acrobat) är ordnade efter kategori, t.ex. Dokument, Sidor och Bilder. Varje kontroll i en kategori styr en speciell dokumentegenskap.

Om du vill förstå vilka dokumentegenskaper som preflight-profilen analyserar kan du ta del av informationen om varje markerad kontroll i dialogrutan Preflight Redigera profil. Den här informationen beskriver vilka villkor kontrollen använder för att analysera och eventuellt korrigera en dokumentegenskap.

Visa profiler

 1. Gör något av följande:
  • Om dialogrutan Preflight inte är öppen väljer du Verktyg > Tryckproduktion > Preflight.
  • Växla till önskat bibliotek med hjälp av listrutan högst upp.
  • Om en annan ruta visas i dialogrutan Preflight klickar du på fliken Profiler.
 2. Expandera profilgrupperna som du vill.

  Listan innehåller alla fördefinierade profiler och alla egna profiler som du har skapat.

Ange favoritprofiler

 1. Gör något av följande:
  • Om dialogrutan Preflight inte är öppen väljer du Verktyg > Tryckproduktion > Preflight.

  • Om en annan ruta visas i dialogrutan Preflight klickar du på fliken Profiler.

 2. Expandera grupperna efter behov.
 3. Markera en profil, klicka på flaggan intill namnet och välj sedan Favorit.

Översikt över dialogrutan Preflight Redigera profil

I dialogrutan Preflight Redigera profil visas alla tillgängliga profiler, och här visas vilka dokumentegenskaper som analyseras. Från den här dialogrutan kan du låsa upp och låsa profiler, skapa nya grupper för att ordna profilerna och ange särskilda undersökningsvillkor. Du kan ta fram ytterligare alternativ och information genom att expandera profilen.

Du öppnar dialogrutan Redigera profil genom att expandera profilgruppen i dialogrutan Preflight, markera en profil och sedan klicka sedan på Redigera (eller välja Redigera preflight-profiler på Alternativ-menyn).

Dialogrutan Preflight Redigera profil
Dialogrutan Preflight Redigera profil

A. Profil B. Fördefinierade kontrolluppsättningar C. Fler alternativ D. Profilgrupper 

Lägga till och ta bort profiler

Du kan skapa egna anpassade preflight-profiler. Innan du skapar en ny profil från början, kan du undersöka befintliga profiler för att se om det finns sådana som uppnår resultat som liknar de som du vill uppnå. Om det är möjligt kan du duplicera en befintlig profil och sedan ändra enbart de relevanta delarna.

En preflight-profil måste innehålla åtminstone en kontroll eller korrigering och en egenskap som validerar PDF-innehållet. När du skapar en kontroll från början, kan du använda befintliga egenskaper eller skapa nya. För att få bästa resultat när du skapar och ändrar profiler lägger du endast till så många kontroller som du behöver för att validera PDF-innehållet och håller kontroller och egenskaper enkla. Du kan t.ex. använda en PDF/X-profil för att kontrollera vissa villkor och sedan lägga till kontroller för icke-PDF/X-villkor, som bildupplösning.

Skapa en profil

 1. Klicka på knappen Markera profiler  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Välj Alternativ > Skapa profil.

 3. Ange namn och syfte för den nya profilen och ange ytterligare alternativ efter behov.

  Nya profiler visas som standard i gruppen Egna profiler, såvida du inte tilldelar dem till en annan grupp.

 4. Expandera profilen i kolumnen till vänster.
 5. Ändra kontroller (som de tillhandahålls).
 6. Lägga till extra kontroller och korrigeringar.

Duplicera en profil

 1. Klicka på knappen Markera profiler  på panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Markera en befintlig profil och välj Alternativ > Kopiera profil.

  Den kopierade profilen läggs till i samma grupp som originalfilen.

Skapa en profilgrupp

 1. Välj en profil i dialogrutan Preflight Redigera profil.

 2. Välj Ny grupp i grupplistrutan.

 3. Ge gruppen ett namn och klicka sedan på OK.

  Obs!

  Om du markerar en grupp med profiler flyttas samtliga profiler till den nya gruppen.

Ta bort en profil

 1. I dialogrutan Preflight Redigera profil markerar du en profil och klickar på Ta bort .

Importera och exportera preflight-profiler

Preflight-profiler kan delas med andra användare. En leverantör av utskriftstjänster kan t.ex. tillhandahålla preflight-profiler till sina kunder för att kontrollera jobb innan de lämnas till nästa instans. Användare i en arbetsgrupp kan skapa egna profiler som ett sätt att kontrollera ett dokument innan det läggs upp på webben eller skrivs ut på en speciell skrivare eller för att kontrollera egen produktion.

Om du vill ändra en profil paketerar du den för import och export. Paketet innehåller alla kontroller och egenskaper för den valda profilen.

Importera en preflight-profil

 1. Gör något av följande:
  • Välj Importera preflight-profil på Alternativ-menyn i dialogrutan.

  • Klicka på ikonen Importera i dialogrutan Redigera Preflight-profil   .

 2. Kontrollera var filen med preflight-paketet är placerad (tillägget .kfp) och klicka på Öppna. Profilen visas i listan med profiler i gruppen Importerade profiler.
 3. (Valfritt) Om profilen är låst väljer du Olåst på snabbmenyn i dialogrutan Preflight Redigera profil. Du kan redigera en profil efter det att du har låst upp den.
 4. (Valfritt) Ange ett lösenord om du uppmanas till det.
Obs!

Du kan även importera en preflight-profil genom att dra filen till Acrobat-fönstret eller Acrobat -programikonen.

Exportera en preflight-profil

 1. Byt namn på profilen om det behövs (i dialogrutan Redigera profil) innan du börjar exportera.
 2. Om du vill låsa profilen innan du exporterar den väljer du Låst på snabbmenyn i dialogrutan Preflight Redigera profil. Du kan också välja Lösenordsskyddad och skriva ett lösenord.
 3. Gör något av följande:
  • Välj Exportera preflight-profil på Alternativ-menyn i dialogrutan.

  • Klicka på ikonen Exportera i dialogrutan Redigera Preflight-profil   .

 4. Ange en plats för paketet och klicka sedan på Spara. Ändra inte namn på filen.

Låsa, låsa upp och lösenordsskydda profiler

Du kan förhindra obehöriga ändringar i preflight-profilerna genom att låsa dem och förse dem med lösenord. Detta kan vara klokt om preflight-profilerna delas av många användare. Du kan låsa eller lösenordsskydda preflight-profiler när du skapar dem eller i samband med att du sparar dem. Alla fördefinierade preflight-profiler är låsta som standard.

Låsa upp en låst preflight-profil
Låsa upp en låst preflight-profil

Låsa en profil

 1. Välj en profil i dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Välj Låst på snabbmenyn i dialogrutans övre vänstra hörn.

  Alternativen blir otillgängliga.

Lösenordsskydda en profil

 1. Välj en profil i dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Välj Lösenordsskyddad på snabbmenyn i dialogrutans övre vänstra hörn.

 3. Skriv ditt lösenord två gånger och klicka sedan på OK. Du kan använda både versaler och gemener, siffror och skiljetecken.

  Alternativen blir otillgängliga.

Låsa upp eller ta bort skydd från en profil

 1. Välj en profil i dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Välj Olåst på snabbmenyn i dialogrutans övre vänstra hörn.

 3. Om du blir ombedd anger du korrekt lösenord och klickar sedan på OK.

Ändra profilinställningar

Du kan ändra inställningarna för en enskild profil.

Ändra allmänna profilinställningar

 1. Öppna dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Expandera profilgruppen och välj sedan en profil.
 3. Om profilen är låst väljer du Olåst på snabbmenyn.
 4. Ändra någon av följande inställningar:
  • Skriv ett nytt namn för profilen och beskriv den i rutan Syfte.

  • Om du vill lösenordsskydda profilen väljer du Lösenordsskyddad på snabbmenyn. Skriv ditt lösenord två gånger när du uppmanas till detta och klicka sedan på OK. I annat fall väljer du Olåst.

  • Ange ditt namn och din e-postadress.

  • Tilldela profilen till en grupp. Välj en befintlig grupp på menyn, eller välj Ny grupp, skriv ett namn och klicka sedan på OK. Grupper sorteras i alfabetisk ordning.

 5. När du har redigerat färdigt en lösenordsskyddad profil väljer du Låst på snabbmenyn. Du kanske även vill lösenordsskydda den igen.
 6. Klicka på OK eller klicka på Spara om du vill spara ändringarna utan att stänga dialogrutan.

Ändra befintlig kontroll och varningsinställningar

 1. Öppna dialogrutan Preflight Redigera profil.
 2. Expandera profilgruppen och välj sedan en profil.
 3. Om profilen är låst väljer du Olåst på snabbmenyn.
 4. Expandera profilen så att profilens tillgängliga egenskapsgrupper visas.
 5. Markera en egenskapsgrupp.
 6. Ange villkor för inspektionen genom att välja alternativ. Alternativen varierar beroende på vilken egenskapskategori som markerats under profilen. Du kan markera och avmarkera villkor, redigera värden och aktivera egenskaper.
 7. Välj ett varningsalternativ på snabbmenyn och ange hur du vill att avvikelser ska hanteras under undersökningen.
 8. Klicka på OK eller klicka på Spara om du vill spara ändringarna utan att stänga dialogrutan.

Varningsalternativ för preflight

För varje kontroll i en profil kan du ange hur du vill att avvikelser ska hanteras under undersökningen. Du kan välja på menyn bredvid respektive varningsikon. Varningsikonen visas intill kontrollen i dialogrutan Preflight.

Fel 

Genererar ett felmeddelande för denna kontroll (eller andra kontroller i denna kategori). Välj det här alternativet för avvikelser som måste korrigeras innan du kan gå vidare till nästa steg i arbetsflödet.

Varning 

Genererar ett varningsmeddelande för denna kontroll (eller andra kontroller i denna kategori). Välj det här alternativet för bristande överensstämmelser som du vill känna till och kan behöva korrigera innan du är klar med slutversionen.

Information 

Genererar en kommentar för denna kontroll (eller andra kontroller i denna kategori). Välj det här alternativet för bristande överensstämmelser som du vill känna till, men inte behöver korrigera innan du färdigställer slutversionen.

Inaktiv 

Genererar aldrig något varningsmeddelande för denna kontroll (eller andra kontroller i denna kategori). Välj det här alternativet för bristande överensstämmelser som inte påverkar PDF -dokumentets utskriftskvalitet. Du måste ändra statusen från Inaktiv till något annat för att textrutorna ska vara tillgängliga.

Visa en profilsammanfattning

Du kan visa en beskrivning av varje kontroll och dess undersökningsvillkor för en given profil genom att skapa en profilsammanfattning.

 1. Markera en profil i dialogrutan Preflight och välj Skapa profilsammanfattning på menyn Alternativ.
  En profilsammanfattning är en PDF-fil
  En profilsammanfattning är en PDF-fil.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto