Markera och kopiera text och bilder

Med markeringsverktyget  kan du markera vågrät och lodrät text eller kolumner med text, bilder, vektorobjekt och tabeller i en PDF-fil. Markeringsverktyget  identifierar vilken typ av innehåll som finns under markören och ändrar automatiskt utseende. Du kan använda kommandona Kopiera, Kopiera med formatering, Exportera markering som och Klistra in om du vill kopiera den markerade texten till ett annat program. Lägg märke till följande:

 • Om det inte går att markera en text kan det bero på att texten är en del av en bild. Om du vill exportera bildtext till text som kan markeras i Acrobat väljer du Verktyg > Förbättra skanningar > Identifiera text i den här filen.
 • Om kommandona Klipp ut, Kopiera, Kopiera med formatering och Klistra in är nedtonade när du markerar text, kan det bero på att PDF-filens författare har angett begränsningar för kopiering av text.
 • Om den text du kopierar består av ett teckensnitt som inte är tillgängligt på ditt system, ersätts teckensnittet med ett närliggande eller ett standardteckensnitt.
Markeringsverktyget
Markera text genom att dra från en inmatningspunkt till en slutpunkt (vänster) eller genom att dra diagonalt över texten (höger).

Markera text och bilder

 1. Klicka på markeringsverktyget  och håll markören över en tom del av sidan. Du kan också trycka på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS). Pekaren ändras då till en rektangel.
 2. Markera en del av sidan genom att dra pekaren och rita en rektangel.

Markera en textkolumn

 1. Använd markeringsverktyget för att flytta pekaren mot en textkolumn. När pekaren ändras till ett lodrätt streck med en ruta placerad över är markeringsverktyget i kolumnvalsläget.

  Obs!

  Du kan tvinga fram kolumnvalsläget genom att hålla ned Alt samtidigt som du drar en rektangel över textkolumnen.

 2. Dra en rektangel över textkolumnen. Om du vill markera text i mer än en kolumn drar du från början av texten i en kolumn till slutet av den text du vill markera.

Markera all text på en sida

 1. Välj Visa > Sidvisning > Enkelsidig vy.

 2. Gör något av följande:
  • Välj Redigera > Markera alla.

  • Klicka fyra gånger i texten. Därigenom markeras all text på sidan oavsett vilken sidlayout som är vald.

  Obs!

  Om du väljer en annan sidlayout, markeras all text i dokumentet.

Kopiera markerad text

 1. Använd markeringsverktyget till att markera text på sidan.
 2. Kopiera texten:
  • Välj Redigera > Kopiera om du vill kopiera den markerade texten till ett annat program.

  • Högerklicka på den markerade texten och välj sedan Kopiera.

  • Högerklicka på den markerade texten och välj sedan Kopiera med formatering.

   Du kan klistra in kopierad text i kommentarer och bokmärken och i dokument som skrivits i andra program.

Konvertera markerat innehåll till andra format

Du konverterar markerat innehåll till andra format genom att exportera en markering. Du kan t ex markera innehåll och spara det som ett Word-dokument, ett Excel-kalkylblad eller som semikolonavgränsade värden.

 1. Klicka på markeringsverktyget . Tryck på Ctrl (Windows) eller Kommando (Mac OS) för att skapa en rektangulär markering.

 2. Dra en rektangel över det innehåll som ska kopieras. Om du markerar text i kolumner trycker du på Alt.

  Obs!

  Om du vill markera tabeller som överskrider en sida, så försök att ändra sidvisningen till En sida löpande innan du markerar tabellerna. (Visa > Sidvisning > Aktivera rullning)

 3. Högerklicka på urvalet och välj Exportera markering som och ange ett filnamn.
 4. Beroende på vilken typ av innehåll det rör sig om kan du välja något av följande i Spara som:

  Word-dokument eller Word 97-2003

  Sparar innehållet som en Word-fil.

  Excel-arbetsbok, XML-kalkylblad eller CSV

  Sparar innehållet som en tabell.

  RTF-format eller HTML

  Sparar innehållet som en RTF- eller HTML-fil.

  Obs!

  Om du vill kopiera en tabell i RTF-format drar du den markerade tabellen till ett öppet dokument i målprogrammet.

  PowerPoint

  Sparar innehållet som en PowerPoint-fil (.pptx).

Kopiera bilder

Använd markeringsverktyget till att kopiera och klistra in enskilda bilder från en PDF-fil till Urklipp till ett annat program eller till en fil.

Om du inte kan markera en bild pga överlappande text, öppnar du dialogrutan Inställningar och väljer Allmänt under Kategorier. Markera sedan Låt markeringsverktyg markera bilder före text.

 1. Gör något av följande när du använder markeringsverktyget :
  • Om du vill markera hela bilden klickar du på den eller drar en rektangel runt den.

  • Om du vill markera en del av bilden håller du pekaren över bilden tills hårkorsikonen visas och drar sedan en rektangel runt delen.

  Obs!

  Om du vill avmarkera en bild och börja om från början klickar du utanför den.

 2. Kopiera bilden:
  • Välj Redigera > Kopiera, och välj sedan Redigera > Klistra in för att klistra in bilden i ett öppet dokument i ett annat program.

  • Högerklicka på bilden och välj ett alternativ för att kopiera bilden till Urklipp eller till en ny fil.

  • Dra bilden till ett öppet dokument i ett annat program.

Exportera objekt till separata PDF-filer

Med verktyget Redigera objekt kan du spara objekt till en separat PDF-fil.

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion > Redigera objekt.

 2. Markera objektet eller objekten.

 3. Högerklicka på markeringen och välj sedan Spara markering som.

 4. Ange namn och plats för filen i dialogrutan Spara som och klicka på Spara.

Ta en ögonblicksbild av en sida

Du kan använda verktyget för ögonblicksbild till att kopiera allt markerat innehåll (text, bilder eller både och) till Urklipp eller till ett annat program. Text och bilder kopieras som en bild.

Du kan ta en ögonblicksbild på två sätt, med markeringsverktyget eller med verktyget för ögonblicksbild. Rita en rektangel med markeringsverktyget  och högerklicka sedan och välj Ta en ögonblicksbild.

Gör så här om du vill använda verktyget för ögonblicksbild:

 1. Välj verktyget för ögonblicksbild genom att välja Redigera > Ta en ögonblicksbild.
 2. Gör något av följande:
  • Klicka var som helst på sidan om du vill hantera allt innehåll som visas på skärmen.

  • Dra en rektangel runt texten eller bilderna eller runt båda delarna.

  • Dra en rektangel inuti en bild om du bara vill kopiera en del av bilden.

   Färgerna i det markerade området inverteras genast för att visa markeringen. Markeringen kopieras automatiskt till Urklipp när du släpper upp musknappen. Om du har ett dokument öppet i ett annat program kan du använda kommandona Redigera > Klistra in om du vill klistra in den kopierade markeringen direkt i måldokumentet.


  Obs!

  Om du vill lägga till verktyget för ögonblicksbild till verktygsfältet Vanliga verktyg högerklickar du på verktygsfältet och väljer Redigera > Ta ögonblicksbild. Verktygsfältet Vanliga verktyg finns till vänster om panelerna Verktyg, Kommentar och Dela. Se Verktygsfält.

  Obs!

  Du kan spara alla bilder från en PDF-fil. Se Exportera bilder till ett annat format. Den här funktionen är inte tillgänglig i Reader.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy