Om artiklar

I många traditionella dokumentutskrifter som t.ex. tidningar ordnas texten i flera kolumner. Texten löper från en kolumn till nästa och ibland över flera sidor. Detta format kan lämpa sig för utskrivet material, men kan försvåra läsningen på skärmen eftersom läsaren tvingas bläddra och zooma för att kunna läsa texten.

Med Acrobats funktion för artiklar kan du vägleda läsaren genom material som presenteras i flera kolumner och över flera olika sidor.

Artikelflödet
Artikelflödet. Användaren läser genom text A, hoppar över text B och C och går till text A igen.

Definiera artiklar

Du kan skapa en artikel genom att definiera olika artikelrutor runt innehållet i den ordning som du vill att texten ska läsas. Den navigeringsväg som du definierar för en artikel kallas för artikeltråd. Du skapar en tråd som förbinder de olika rutorna, enhetliggör dem till ett löpande textflöde.

Obs!

I de flesta desktop publishing-program går det generera artikeltrådar automatiskt när du konverterar filerna till Adobe PDF. Om den aktuella filen innehåller artiklar kan du visa namnen på artiklarna på en flik och enkelt förflytta dig mellan och i dem.  

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Mer > Lägg till artikelruta. Pekaren visas som ett hårkors i dokumentfönstret.

 2. Dra en rektangel för att definiera den första artikelrutan. En artikelruta visas runt texten och pekaren ändras till artikelpekaren.

  Varje artikelruta som du skapar har en etikett som består av artikelnumret och dess sekvens inom artikeln. Den första rutan för den första artikeln är t.ex. märkt 1-1, den andra rutan 1-2 osv. Rutorna för den andra artikeln i samma dokument får etiketten 2-1, 2-2, 2-3 osv.

 3. Gå till nästa del i dokumentet som du vill innefatta i artikeln och dra en rektangel runt texten. Upprepa tills du har definierat hela artikeln.

  Obs!

  Om du vill ändra storlek på en artikelruta måste du först avsluta artikeln.

 4. Tryck på Enter för att avsluta artikeln.
 5. Ange artikelrubrik, ämne, författare och beskrivande nyckelord i dialogrutan Egenskaper för artiklar och klicka på OK.

Visa och redigera en artikel

Använd artikelverktyget för att skapa, visa och göra ändringar i en artikelruta i PDF-dokumentet.

Visa artiklar på sidan

 1. Välj Verktyg > Redigera PDF > Mer > Lägg till artikelruta.

Visa artiklar i PDF-filen

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Artiklar.
 2. Om du vill läsa en artikel dubbelklickar du på den, eller så markerar du artikeln och väljer sedan Läs artikeln på Alternativ-menyn på panelen Artiklar.

  Den första raden i artikeln visas i det övre vänstra hörnet.

 3. Klicka på Dölj efter användning på Alternativ-menyn  för att dölja panelen Artiklar när artikeln har öppnats.

Ta bort en artikel eller artikelruta

 1. Gör något av följande i panelen Artiklar:
  • Om du vill ta bort hela artikeln markerar du artikeln på panelen Artiklar och trycker sedan på Del-tangenten.

  • Om du bara vill ta bort en ruta från en artikel högerklickar du på rutan och väljer Ta bort. Välj Ruta i meddelandet. Om du väljer Artikel tas hela artikeln bort.

   Återstående artiklar eller artikelrutor numreras om automatiskt.

Infoga en artikelruta i en artikeltråd

 1. I dokumentfönstret markerar du den artikelruta efter vilken du vill placera den nya artikelrutan.
 2. Klicka på plustecknet (+) längst ned i den markerade rutan och klicka på OK för att dra och skapa en ny artikelruta.
  Ett exempel på hur man väljer en artikel med artikelverktyget
  Ett exempel på hur man väljer en artikel med artikelverktyget

 3. Skapa en ny artikelruta. Den nya rutan infogas i artikelflödet och efterkommande rutor numreras om.

Flytta eller ändra storlek på en artikelruta

 1. Markera artikelrutan med artikelverktyget och gör sedan något av följande:
  • Om du vill flytta rutan drar du rutan till önskad plats.

  • Om du vill ändra storlek på rutan drar du i ett handtag i mitten för att ändra höjden eller bredden. Om du vill ändra båda måtten drar du i ett hörnhandtag.

  Ett exempel på hur du ändrar storlek på en artikelruta
  Ett exempel på hur du ändrar storlek på en artikelruta

Redigera egenskaper för artiklar

 1. Välj artikelverktyget och markera den artikelruta som du vill redigera.
 2. Högerklicka på rutan och välj Egenskaper.
 3. Ändra informationen i dialogrutan Egenskaper för artiklar och klicka på OK.

Kombinera två artiklar

 1. I dokumentrutan väljer du den artikelruta i artikeln som du vill läsa först.
 2. Klicka på plustecknet (+) längst ned i artikelrutan och klicka sedan på OK för att dra och skapa en ny artikelruta.
 3. Ctrl-klicka på en artikelruta som du vill läsa härnäst. Den andra artikeln läggs till i slutet av den första artikeln. Samtliga artikelrutor numreras om automatiskt.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy