Användarhandbok Avbryt

Färgkonvertering och tryckfärgshantering (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Färgkonvertering

Färger måste ofta konverteras när de visas på en bildskärm eller skickas till en skrivare. Konvertering är nödvändig när färgmodeller inte överensstämmer (t.ex. när CMYK-färg visas på en RGB-bildskärm eller när ett dokument med bilder i en RGB-färgrymd skickas till en skrivare).

I Acrobat används källfärgrymder för objekt i en PDF-fil för att bestämma vilken färgkonvertering som behövs, t.ex. RGB till CMYK. För bilder och objekt som innehåller inbäddade färgprofiler används informationen i profilen för att hantera utseendet på färgen i Acrobat. För filer som överensstämmer med PDF-/X-standarderna används OutputIntent för att hantera färgerna i filen. Ohanterade färger har emellertid inga profiler, och då måste en profil tillfälligt användas för konverteringen. På panelen Färghantering i dialogrutan Inställningar finns profiler för att konvertera ej hanterade färger. Du kan också välja specifika profiler baserat på de lokala tryckförhållandena.

Översikt över dialogrutan Konvertera färger

Om din PDF-fil ska skrivas ut på en avancerad skrivare eller inkluderas i en prepress-arbetsgång, kan du konvertera färgobjekt till CMYK eller annan färgrymd. Till skillnad från andra Acrobat-funktioner som tillfälligt konverterar färger under utskrift eller visning, ändrar funktionen Konvertera färger faktiskt färgvärdena i dokumentet. I dialogrutan Konvertera färger kan du konvertera färgerna på en enda sida eller ett helt dokument.

Obs!

Dialogrutan Konvertera färger konverterar alla färger i dokumentet eller alla färger för angivna objekttyper till målfärgmodellen. Om du bara vill konvertera färger för markerade objekt använder du objektredigeringsverktyget.

Dialogrutan Konvertera färger
Dialogrutan Konvertera färger

A. Konverteringsattribut B. Dokumentfärger 

Öppna dialogrutan Konvertera färger

 1. Välj Alla verktyg > Använd tryckproduktion > Konvertera färger.

Konvertera färger till en annan färgrymd

Beroende på vilka färgrymder du väljer kommer färgkonvertering att behålla, konvertera eller mappa (alias) färgvärden från källfärgrymden till målrymden enligt nedan:

 • Objekt med otaggade data (enhetsdata) konverteras till målfärgrymden med arbetsfärgrymdsprofilerna som källa. Den här konverteringen sker för alla otaggade färgrymder, RGB, CMYK och Gråskala, oavsett om det är fristående eller alternativt värde för dekorfärger.

 • Objekt i enhetsoberoende färgrymder (CalGray, CalRGB eller Lab) kan behållas eller konverteras. Om det konverteras används enhetsoberoende information om objektet.

 • Objekt med dekorfärger kan bevaras, konverteras eller kopplas till någon annan tryckfärg som finns i dokumentet. Objekten kan vara Separation-, DeviceN- och NChannel-färgrymder. Dekorfärger kan också kopplas till en CMYK-processfärg om processfärgmodellen i målfärgrymden är CMYK. Dekorfärger som kopplas till andra tryckfärger kan förhandsgranskas i dialogrutan Förhandsgranska utdata.

Obs!

Om du vill konvertera bestämda tryckfärgsplåtar måste du först använda tryckfärgshanteraren tillsammans med verktyget Konvertera färger. Om du vill konvertera enbart vissa dekorfärger till processfärger, måste du mappa dem till processfärger i tryckfärgshanteraren. I annat fall kommer alla dekorfärger i dokumentet att konverteras till processfärger om du har markerat Dekorfärg som färgtyp.

Konvertera dokumentfärger

 1. Välj ett konverteringskommando i dialogrutan Konvertera färger. Om det inte finns något kommando i listan klickar du på Lägg till och lägger till standardkonverteringskommandot.

 2. Välj det konverteringskommando du vill redigera och välj sedan ett alternativ under Matchningskriterier:

  Objekttyp

  Anger om du vill konvertera färgerna för alla objekt eller bara för en viss typ av objekt i dokumentet.

  Färgtyp

  Anger färgrymden för de objekt som ska konverteras.

  Textstorlek

  Anger största och minsta textstorlek för textobjekt som ska konverteras.

 3. Välj ett av följande konverteringskommandon:

  Bevara

  Behåller objekt i markerad färgrymd när dokumentet skrivs ut.

  Konvertera till profil

  Använder målrymdsprofilen för att konvertera färgobjekt till en gemensam ICC-profil för en utdataenhet.

  Avkalibrera

  Tar bort inbäddade profiler från matchande objekt.

 4. Ange konverteringsprofil.
 5. Markera den återgivningsmetod som ska användas för konverteringen. Standardalternativet är Använd dokumentmetod. Om du väljer någon av de andra metoderna åsidosätter den valda metoden dokumentmetoden vid konvertering.
 6. Välj Bädda in för att bädda in profilen. Om du väljer att bädda in taggas alla objekt med den valda konverteringsprofilen. Ett dokument kan t.ex. innehålla fem objekt: en i gråskala och två i vardera färgrymden RGB och CMYK. I det här fallen kan du bädda in en separat färgprofil för att kalibrera färgen för varje färgrymd, för totalt tre profiler. Den här processen är användbar om RIP utför färghantering a PDF-filer eller om du delar PDF-filer med andra användare.

 7. Välj Konvertera färger till utdatametod och ange den utdatametodprofil som ska användas i stället för dokumentets aktuella utdatametod. En utdatametod beskriver färgegenskaperna för en möjlig utdataenhet eller produktionsmiljö i vilken dokumentet ska skrivas ut. Det här är inte tillgängligt om dokumentet inte har någon utdatametod. (PDF-filer som inte uppfyller någon standard, t ex PDF/X eller PDf/A, saknar ofta utdatametod.)
 8. Ange vilka sidor som ska konverteras.
 9. Välj ytterligare konverteringsalternativ om så önskas:

  Bibehåll svart

  Bevarar svarta objekt som ritas i CMYK, RGB eller gråskala under konverteringen. Det här alternativet förhindrar att text i RGB-svart konverteras till djup svärta när den konverteras till CMYK.

  Befordra grå till CMYK-svart

  Konvertera enhetsgrått till CMYK.

  Bevara CMYK-primära

  När färger omformas för att förbereda CMYK-dokument för en annan måltryckprofil bevarar detta primärfärgerna. För färger med bara en grundfärg använder Acrobat den grundfärgen. För färger med mer än en grundfärg letar Acrobat reda på den färg som har minsta färgskillnaden.

 10. Visa en lista med färgmodeller och dekorfärger i dokumentet genom att klicka på Dokumentfärger.

 11. Klicka på Tryckfärgshanteraren om du vill ange tryckfärgsinställningar och skapa ett tryckfärgsalias. Om du har skapat ett alias i Tryckfärgshanteraren visas namnet på aliaset intill knappen Tryckfärgshanteraren i dialogrutan Konvertera färger.
 12. Välj ett kommando i listan Konverteringskommandon och ändra konverteringsordningen genom att klicka på Flytta uppåt eller Flytta nedåt.
 13. Om du vill skapa en förinställning baserad på dina inställningar klickar du på Spara kommandon. Du kan sedan importera inställningarna genom att klicka på Läs in kommandon.

Konvertera objektfärger

Om vissa objekt i PDF-filen inte överensstämmer med färgrymden för dokumentet kan du korrigera felet med objektredigeringsverktyget . Objektredigeringsverktyget kan ändra färgrymden för markerade objekt. Om du t ex placerar en RGB-bild i ett CMYK-dokument använder du det här verktyget för att bara ändra RGB-bilden och inte de övriga PDF-färgerna. Du kan bädda in profilen med objektet.

Obs!

Du kan inte ändra utdatametoden med objektredigeringsverktyget eftersom det påverkar hela dokumentet.

 1. Välj Alla verktyg > Använd tryckproduktion > Redigera objekt.

 2. Markera de objekt som du vill konvertera.
  Obs!

  Om du har problem med att markera ett objekt kan du prova att använda fliken Innehåll (Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Innehåll). Fliken Innehåll visas alla element i PDF-filen i samma ordning som de visas på sidan.  

 3. Högerklicka på markeringen och välj Egenskaper.

 4. Klicka på fliken Färg.

 5. Gå till listrutan Konvertera till och välj den profil som anger objektets nya färgrymd. Den aktuella färgrymden för ett objekt (eller identiska färgrymder för flera objekt) visas överst på fliken Färg i referenssyfte. Olika färgrymder för flera objekt visas inte.
 6. Gå till listrutan Återgivningsmetod och välj sedan den översättningsmetod som är lämplig för objektet.
 7. (Valfritt) Välj något av följande konverteringsalternativ:

  Bädda in profil

  Bäddar in färgprofilen med objektet.

  Bibehåll svart

  Bevarar svarta objekt som ritas i CMYK, RGB eller gråskala under konverteringen. Det här alternativet förhindrar att text i RGB-svart konverteras till djup svärta när den konverteras till CMYK.

  Befordra grå till CMYK-svart

  Konvertera enhetsgrått till CMYK.

  Bevara CMYK-primära

  När färger omformas för att förbereda CMYK-dokument för en annan måltryckprofil bevarar detta primärfärgerna. För färger med bara en grundfärg använder Acrobat den grundfärgen. För färger med mer än en grundfärg letar Acrobat reda på den färg som har minsta färgskillnaden.

 8. Klicka på Konvertera färger.

Ta bort inbäddade profiler från individuella objekt

Du kan ta bort inbäddade färgprofiler från bilder och andra objekt i PDF-filen. Utan den inbäddade profilen används objektets arbetsfärgrymdsprofil för att avgöra hur färgutseendet ska hanteras i Acrobat.

 1. Välj Alla verktyg > Använd tryckproduktion > Redigera objekt och välj de objekt du vill konvertera.

 2. Högerklicka på markeringen och välj Egenskaper.

 3. Klicka på fliken Färg.

 4. Klicka på Avkalibrera färger.

Översikt över tryckfärgshanteraren

Tryckfärgshanteraren ger dig kontroll över tryckfärgerna för utdata. Ändringar du gör med Tryckfärgshanteraren har betydelse för utdata, inte för hur färgerna definieras i dokumentet.

Alternativen för Tryckfärgshanteraren är särskilt praktiska för tryckleverantörer. Om det till exempel ingår en dekorfärg i ett processfärgsjobb kan leverantören öppna dokumentet och ändra dekorfärgen till motsvarande CMYK-processfärg. Om dokumentet innehåller två liknande dekorfärger och det bara behövs en, eller om samma dekorfärg har två olika namn, kan leverantören mappa dem under ett alias.

I svällningsarbetsflödet kan du ange tryckfärgsdensiteten med Tryckfärgshanteraren så att du kan styra när svällningen ska äga rum. Du kan också ange rätt antal tryckfärger och rätt sekvens för dem.

Obs!

I både InDesign och Acrobat används samma tryckfärgshanteringsteknik. I InDesign finns emellertid alternativet Använd standard-LAB-värden för dekor.

Tryckfärgshanteraren i Acrobat
Tryckfärgshanteraren

A. Processfärg B. Dekorfärg med alias C. Dekorfärg 

Öppna tryckfärgshanteraren i Acrobat

Gör något av följande:

 • Välj Alla verktyg > Använd tryckproduktion > Tryckfärgshanterare.
 • Välj hamburgermenyn  (Windows) eller Filmenyn (macOS) > Utskrift och välj Avancerat. Välj Tryckfärgshanterare i panelen Utdata i dialogrutan med inställningarna för Avancerad utskrift.
 • Välj hamburgermeny (Windows) eller Filmenyn (macOS) > Spara som annat > Fler alternativ > Encapsulated PostScript eller PostScript. Välj Inställningar och välj sedan Tryckfärgshanteraren.

Separera dekorfärger som processfärger

Med Tryckfärgshanteraren kan du konvertera dekorfärger till processfärger. När dekorfärger konverteras till motsvarande processfärger trycks de som separationer i stället för på en enskild plåt. Konvertering av dekorfärger är praktiskt om du av misstag har lagt till en dekorfärg i ett processfärgsdokument eller om dokumentet innehåller så många dekorfärger att det blir omständligt att trycka det så.

 1. Gör något av följande i Tryckfärgshanteraren:
  • Klicka på färgtypsikonen till vänster om dekorfärgen eller aliasfärgen om du vill separera enskilda dekorfärger. En processfärgsikon visas. Klicka på ikonen igen om du vill ändra tillbaka färgen till dekorfärg.

  • Om du vill separera alla dekorfärger markerar du Konvertera alla dekorfärger till processfärger. Ikonerna till vänster om dekorfärgerna ändras då till processfärgsikoner. Om du vill återställa dekorfärgerna avmarkerar du Konvertera alla dekorfärger till processfärger.

  Obs!

  När du väljer Konvertera alla dekorfärger till processfärger försvinner alla färgalias som du har skapat med Tryckfärgshanteraren. Konverteringen kan även påverka dokumentets inställningar för övertryck och svällning.

 2. (Gäller endast InDesign) Välj Använd standard-LAB-värden för dekor om du vill använda LAB-värden för dekorfärg i stället för CMYK-värdena.

Skapa ett alias för en dekorfärg

Du kan mappa en dekorfärg till en annan dekor- eller processfärg genom att skapa ett alias. Alias är praktiska om ett dokument innehåller två liknande dekorfärger och det bara behövs en eller om det innehåller för många dekorfärger. Du kan se resultatet av färgaliasen i tryckt utdata och du kan se resultatet på skärmen i läget Förhandsgranska övertryckning.

 1. Välj den dekorfärg som du vill skapa ett alias för i Tryckfärgshanteraren.
 2. Välj ett alternativ på aliasmenyn. Färgtypsikonen och beskrivningen ändras för att spegla ändringarna.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?