Om droplet-program och åtgärder

Om du brukar använda samma preflight-profil när du inspekterar dokument, kan du använda en droplet eller en preflight-åtgärd för att behandla filer.

Ett droplet-program i preflight-funktionen är ett litet program som kör en preflight-undersökning på en eller flera PDF-filer som du drar till droplet-ikonen . Du kan spara ett droplet-program på skrivbordet eller någon annanstans på datorn.

Liksom droplet-programmen undersöker en preflight-åtgärd flera filer samtidigt och skiljer de framgångsrika filerna från problemfilerna. Dessutom kan heta mappar konvertera flera olika filtyper (JPEG, HTML, RTF osv) till PDF-format eller till PDF/X med de konverteringsinställningar som du har angett, granska filerna med de angivna profilerna och skriva ut dem i valfritt format som stlds av Acrobat, t.ex. PDF och PostScript.

Obs!

Om du bara undersöker filer behöver du förmodligen inte spara ändringar eller spara kopior i utdatamappar.

Skapa och redigera ett droplet-program för att köra preflight-undersökningen

När du undersöker filer med ett droplet-program kan du skilja framgångsrika filer från problemfiler och granska resultatet i en valfri rapport.

Skapa ett droplet-program

  1. Välj Verktyg > Tryckproduktion > Preflight och sedan Skapa dropletAlternativ-menyn i dialogrutan Preflight.

  2. Välj en preflight-profil på popup-menyn. Skapa en ny profil om just den profil du behöver inte finns med på listan.
  3. Ange inställningar för hantering av PDF-filerna efter preflight-undersökningen, och spara sedan droplet-programmet.

Redigera droplet-inställningar

  1. Dubbelklicka på dropletikonen för eller välj Redigera Preflight-dropletAlternativ-menyn i dialogrutan (Verktyg > Tryckproduktion > Preflight).

  2. Ändra de inställningar som du vill ändra och spara sedan droplet-programmet.

Droplet-inställningar

Använd droplet-inställningarna för att ange hur preflight-verktyget ska behandla PDF-filerna när du drar dem till droplet-ikonen.

Obs!

Du kan även ange dessa alternativ när du kör en preflight-undersökning med hjälp av funktionen Åtgärder. (Se Åtgärdsguiden.)

Behåll profilen [profil]

(Redigera droplet-inställningar) Använder den valda profilen för preflight-undersökningen.

Hämta

(Redigera droplet-inställningar) Infogar den profil som används i droplet-programmet i profillistan i kategorin Importerade profiler.

Ändra profil

(Redigera droplet-inställningar) Tillhandahåller en meny med alla tillgängliga profiler. Du kan välja en annan profil för preflight-undersökningen.

Kör preflight-profil utan att tillämpa korrigeringar

Undersöker och rapporterar problem utan att korrigera dem. Det här alternativet är tillgängligt enbart om du väljer en profil som innehåller en korrigering för problem.

Kopiera PDF-fil

Placerar en kopia av PDF-filen i mappen Slutfört eller Fel.

Flytta PDF-fil

Flyttar den undersökta PDF-filen till mappen Slutfört eller Fel.

Spara alias av PDF-filen

Placerar en länk till PDF-dokumentet i mappen Slutfört eller Fel, så att originalfilen inte flyttas från sin plats.

Skapa rapport och spara den i mappen Slutfört/Fel

Låter dig ange rapporttyp och detaljrikedom. Den här rapporten indikerar resultatet av preflight-undersökningen.

Inställningar

Här kan du ändra rapportalternativen.

Mappen Slutfört/Fel

Här kan du ange mapp och plats för filer och valfria rapporter.

Visa en PDF-sammanfattning

Skapar en rapport över filer som genererade avvikelser under undersökningen. Rapporten indikerar platsen för varje fil. Sökvägen till filen är en aktiv länk.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy