Användarhandbok Avbryt

Samverka med 3D-modeller

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Interagera med 3D-modeller i PDF-filer som aldrig förr. Lär dig hur du ändrar återgivningsläge, ljus, skydd och bakgrund i PDF-filer med Acrobat.

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Ändra projektion, återgivningsläge, ljus och bakgrund

Med Acrobats 3D-verktyg kan du ändra flera komponenter i en 3D-modell, till exempel ortografisk projektion, återgivningslägen, ljus och bakgrundsfärg. Detta skapar en engagerande och visuellt tilltalande upplevelse som ger dina 3D-modeller liv på ett dynamiskt sätt.

Projektion

Om du vill visa en ortografisk projektion väljer du alternativet Använd ortografisk projektion . En ortografisk projektion tar effektivt bort en dimension, bevarar storleksförhållandet mellan objekt men ger 3D-modellen ett mindre realistiskt utseende.

Välj alternativet Använd ortografisk projektion igen för att ändra projektionen till Perspektivprojektion.

Återgivningsläge

Modellens återgivningsläge bestämmer hur ytan på 3D-modellen ser ut.
Välj Modellens renderingsläge  från 3D-verktygsfältet. En rullgardinsmeny med alla återgivningslägen visas. 

Som standard är Solitt återgivningsläge valt. Du kan dock ändra det efter behov.

Exempel på modellåtergivningslägen

Modellåtergivningslägena kombinerar faktorer som påverkar 3D-objektets utseende. Bilden nedan visar ett enkelt objekt återgivet i de olika lägena.

Modellåtergivningslägen
Modellåtergivningslägen

A. Heldragen B. Genomskinlig satsyta C. Genomskinlig D. Heldragen trådram E. Illustration F. Heldragen kontur G. Skuggad illustration H. Satsyta I. Genomskinlig satsytekontur J. Trådram K. Skuggad trådram L. Genomskinlig trådram M. Dold trådram N. Hörn O. Skuggade hörn 

Belysning

Välj alternativet Aktivera extra belysning från 3D-verktygsfältet för att aktivera, inaktivera eller justera ljuset.

Du kan använda olika typer av tillgängliga ljusalternativ.

Bakgrund

Välj alternativet Bakgrundsfärg om du vill ändra bakgrundsfärgen. 

Du kan välja önskad färg på färgpaletten.

Här är några av de grafiska representationerna som visar 3D-verktygsfältets funktioner.

Obs!

Du kan också ändra ortografisk projektion, modellens återgivningslägen, ljusscheman och bakgrundsfärg genom att högerklicka på 3D-modellen. Högerklicka på 3D-modellen och välj sedan Visningsalternativ.

Modellträdsöversikt

Modellträdet visas på skärmens högra sida. För att öppna modellträdet kan du antingen välja alternativet Växla modellträd i 3D-verktygsfältet eller högerklicka på 3D-modellen och sedan välja Visa modellträd.

Obs!

Du måste ha version 7.0.7 eller senare av antingen Acrobat eller Adobe Reader för att använda modellträdet. I tidigare versioner går det att arbeta med 3D-modeller, men inte med modellträdet.

Modellträd
Modellträd

A. 3D-objekthierarki B. Sparade vyer C. Del- eller objektinformation 

Modellträdet innehåller tre paneler, där varje panel visar en specifik typ av information eller kontroll.

Panelen Struktur

I den översta panelen visas 3D-objektets trädstruktur. En 3D-modell som avbildar en bil har t.ex. separata objektgrupper (som kallas noder) för chassit, motorn och hjulen. I den här rutan kan du flytta runt i hierarkin och välja, isolera eller dölja olika delar.

PMI (Product Manufacturing Information) visas som en grupp objekt på samma hierarkiska nivå som dess tillhörande objekt eller sammansättning.

Vypanel

Mellanpanelen visar de definierade vyerna för 3D-modellen. Om du vill ha den tidigare sparade vyn väljer du den i listan i vypanelen. Läs mer om inställningen av 3D-vyer i PDF-filer. Du kan också lägga till nya vyer eller redigera de befintliga i vypanelen. Om du t.ex. har isolerat och roterat en viss del, kan du spara just den vyn, inklusive kameravinkel, bakgrund, ljus och andra attribut.

Observera att denna funktion inte finns i Adobe Reader.

Objektdataruta

Den nedre rutan visar annan information inklusive egenskaper och eventuella metadata om objektet eller delen. Du kan inte redigera den här informationen för 3D-objekt i Acrobat.

Obs!

För att ändra du standardbeteendet för Modellträdet öppnar du dialogrutan Inställningar (Ctrl + K för Windows och Kommando + K för macOS). Välj Multimedia och 3D och välj sedan något av de tillgängliga alternativen från alternativet Öppna modellträdet vid 3D-aktivering.

 PDF-filens författare kan konfigurera en 3D-modell i konverteringsinställningarna så att modellträdet visas automatiskt när användaren klickar på modellen.

Dölj, isolera och ändra utseendet på delar med 3D-modellträdet

En del 3D-modeller består av enskilda delar. Med hjälp av modellträdet kan du dölja eller isolera delar, zooma in på specifika delar eller göra delar genomskinliga. Delar som visas i 3D-modellen är markerade med bockar i trädet.

Manipulera delar
Manipulera delar

A. Markerad del B. Dold del C. Isolerad del D. Genomskinlig del 

 1. I 3D-modellen använder du Handverktyget för att välja den del du vill manipulera. Om en inställning hindrar dig från att använda handverktyget väljer du delen i modellträdslistan.

 2. Välj menyn Alternativ i det övre högra hörnet av fliken Modellträd.

  Obs!

  Vilka objekt som visas på menyn Alternativ beror på om 3D-modellen är uppbyggd av bara en del eller av flera delar.

  En rullgardinsmeny visas där du kan välja följande åtgärder för 3D-modellen:

  Modellåtergivningsläge

  Ändrar ytutseendet på hela 3D-modellen utifrån det alternativ du väljer på undermenyn, t ex Genomskinlig satsyta, Heldragen, Genomskinlig eller Heldragen trådram och så vidare.

  Visa alla delar

  Visar hela 3D-modellen.

  Synligt

  Visar alla synliga delar och centrerar dem i vyn.

  Visa fysiska egenskaper

  Visar yta och volym (om uppgiften är tillgänglig) i modellträdets objektsdataruta.

  Visa satsyta

  Visar den ram som omger 3D-objektet eller markerade delar av modellen.

  Ange färg för satsyta

  Ändrar begränsningsramens färg. Markera alternativet, en färg, och välj sedan OK.

  Dölj

  Visar modellen med markerade delar dolda. Du kan också dölja och visa olika delar genom att markera och avmarkera kryssrutor i modellträdets övre ruta.

  Isolera

  Visar endast den markerade delen, andra delar döljs.

  Isolera del

  Visar geometrin, produktens tillverkningsinformation (PMI) och alla vyer (inklusive PMI-vyer) endast för den isolerade delen. Vyer och information för alla andra delar är dolda eller avmarkerade. Dessa ändringar är också synliga i Modellträdet. På panelen Struktur (överst) markeras bara den isolerade delen, medan de andra delarna är tillgängliga men avmarkerade.

  Vyrutan (i mitten) listar bare de vyer som har definierats för den isolerade delen, inklusive PMI-vyer. Om du väljer en vy visas bara PMI för den vyn i dokumentpanelen. Andra vyer som rör sammansättningen eller andra delar, inklusive anpassade vyer som skapas i Acrobat, är dolda. Du kan utföra olika åtgärder på den valda delen av 3D-modellen genom att högerklicka på delen och använda de tillgängliga funktionerna.

   Om du vill avbryta den isolerade delen provar du följande:

  • Välj en annan del med kommandot Isolera del.

  • Välj alternativet Sammansättning i Modellträdet.

  • Välj alternativet Hemvy.

  Zooma in del

  Byter centerfokus från hela 3D-modellen till markerade delar. Den här inställningen är särskilt användbar för att rotera en del, vilket gör att delen kan roteras kring sitt eget centerfokus i stället för kring hela modellens centerfokus.

  Delåtergivningsläge

  Visar alla återgivningslägen som är tillgängliga för delen. Återgivningsläget ändrar utseendet på 3D-modellen beroende på vilket återgivningsläge du väljer.

  Genomskinlig

  Visar en genomskinlig version av den markerade delen.

  Exportera som XML

  Skapar en separat XML-fil av hela trädet eller 3D-modellens aktuella nod.

  Exportera som CSV

  Skapar en separat fil i CSV-format som innehåller alla modelldata. Du kan exportera data från hela modell trädet eller från en utvald nod. Filen kan öppnas i vilket program som helst som stöder CSV-formatering, t.ex. Microsoft Excel.

  Obs!

  Om 3D-modellen innehåller PMI (Product Manufacturing Information) finns alternativ för att visa och dölja PMI på den här menyn.

Skapa tvärsnitt

Du kan visa ett tvärsnitt av en 3D-modell och se efter hur den ser ut på insidan. Du använder dialogrutan Tvärsnittskontroller när du vill ställa in justering, förskjutning och lutning på det skärande planet.

before-cross-section

Före

after-cross-section

Efter

 1. Välj ikonen Växla tvärsnitt på 3D-verktygsfältet för att slå på eller av tvärsnittet.

 2. (Valfritt) Välj pilen i alternativet Växla tvärsnitt för att öppna rullgardinsmenyn. Välj Egenskaper för tvärsnitt som öppnar dialogrutan Egenskaper för tvärsnitt. Sedan gör du något av följande:

  • Ändra inställningarna under Justering, Visningsinställningar och Position och orientering.

  • Välj knappen Spara avsnittsvy för att spara den aktuella tvärsnittsvyn. (Den sparade vyn visas i listrutan Vyer i verktygsfältet 3D och i modellträdets vyruta med standardnamnet Avsnittsvy[n].)

Tvärsnittsegenskaper

Ändringar som du gör här får omedelbar effekt. Se till att dialogrutan Tvärsnittsegenskaper inte skymmer den aktiva 3D-modellen, så att du kan se resultatet av ändringarna. Dialogrutan Tvärsnittsegenskaper ligger alltid överst även när du fokuserar eller gör någonting med den underliggande PDF-filen. Om du vill stänga dialogrutan klickar du på stängningsknappen i det övre högra hörnet.

Aktivera tvärsnitt

När du markerar den här kryssrutan blir de övriga alternativen tillgängliga.

Justering

Anger vilken axel (x, y eller z) som tvärsnittet baserar sig på.

Anpassa till yta

Kapar tvärsnittet på ett plan som definieras av ytan på valfri yta som du sedan väljer i 3D-modellen. (Dialogrutan är nedtonad till dess att du väljer en modelldels yta.)

Justera till 3 punkter

Kapar tvärsnittet på ett plan som definieras av tre valfria punkter som du väljer från 3D-modellen. (Dialogrutan är nedtonad till dess att du väljer tre punkter på en modelldel.)

Visningsinställningar

Visa skärningar

Visar var det skärande planet skär 3D-modellen med en färgad kontur. Välj färgväljaren om du vill välja en annan färg.

Visa skärande plan

Visar det tvådimensionella fältet som skär 3D-modellen. Välj färgväljaren för att välja en annan färg, och ange en annan procentsats för att ändra planets opacitet.

Ignorera valda delar

Tar bort valda delar från tvärsnittsvyn.

Lägg till sektionshattar

Tar bort valda delar från tvärsnittsvyn.

Visa genomskinligt

Visar delar som inte ingår i tvärsnittet.

Opacitet för skärande plan

Definierar genomskinlighetsnivån för det skärande planet.

Justera kamera med skärande plan

Roterar 3D-modellen så att den ligger in nivå med det skärande planet.

Position och orientering

Förskjutning

Anger hur mycket av 3D-modellen som skärs. Dra skjutreglaget åt vänster eller åt höger, eller ändra procentvärdet.

Obs!

För att få en känsla av hur respektive axel delar 3D-modellen kan du välja en axel och sedan dra skjutreglaget framåt och bakåt och se ändringarna i den inbäddade 3D-modellen.

Vänd

Kastar om tvärsnittet. Om t ex den övre halvan av modellen är bortskuren och du väljer Vänd så visas den övre halvan medan den undre halvan skärs bort.

Lutningsreglage

Anger vinkeln mellan det skärande planet och axlarna. Dra skjutreglagen åt vänster eller åt höger eller ändra procentvärdena.

Spara avsnittsvy

Öppnar dialogrutan Vyegenskaper i vilken du kan markera de visningsegenskaper som ska sparas med vyn. När du har markerat de egenskaper som ska sparas läggs tvärsnittsvyn till i listan med vyer i 3D-verktygsfältet och modell trädet. Den sparade vyn får standardnamnet Avsnittsvy[n].

De visningsegenskaper som du väljer att inte spara återgår till till inställningarna i föregående vy. Om du t.ex. inte sparar bakgrunds färgen kommer tvärsnittsvyn att behålla föregående vys bakgrundsfärg.

Ändra kameraegenskaper

Kameraegenskaper anger exakt vinkel och position för en vy av ett objekt. Detta utgör en kameravy, som kan användas både mellan vyer och mellan filer.

Välj Kameraegenskaper  från 3D-verktygsfältet. 

Om du inte ser ikonen väljer du pilen närmast navigeringsverktyget till vänster om 3D-verktygsfältet.

Kameraegenskaper

Med kameraegenskaperna i 3D-verktygsfältet kan du ändra hur du visar och interagerar med 3D-modeller.

Förinställning för kamera

Spara som

Gör att du kan lägga till en ny kameravy eller välja en befintlig vy från menyn.

Justering

Mål

Justerar endast kameraegenskaperna till målpositionen.

Kamera och mål

Justerar kameraegenskaperna till både kamerariktningen och målpositionen.

Välj modell

När du har valt detta alternativ väljer du en 3D-modell i dokumentet.

 • Om du väljer Mål är den nya positionen för kameramålet i mitten av den valda modellen.

 • Om du väljer Kamera och Mål är positionen för kameramålet i mitten av den valda modellen.

Välj yta

När du har valt detta alternativ väljer du ytan på en 3D-modell i dokumentet. 

 • Om du väljer Mål är den nya positionen för kameramålet i mitten av den valda ytan.

 • Om du väljer Kamera och Mål är positionen för kameramålet i mitten av den valda ytan.

Välj 3 punkter

När du valt detta alternativ, väljer du tre punkter på samma eller olika modeller i dokumentet.

 • Om du väljer Mål, är den nya positionen för kameramålet i mitten av de tre valda punkterna.

 • Om du väljer Kamera och Mål är positionen för kameramålet i mitten av de tre valda punkterna. Kamerapositionen är justerad till det plan som består av de tre valda punkterna.

Position

Vinkelenheter

Ändrar värdena för Camera X, Camera Y och Camera Z till azimut, höjd och avstånd. Dessa värden gör att du kan hantera kameran i förhållande till azimut (distans) och höjd (X-axeln), och zooma genom att använda distansvärdet.

Mål

Avser den punkt i 3D-modellen som kameran är riktad mot. Genom att ställa in ett kameramål kan du fokusera kameran på ett visst område eller element i 3D-modellen och sedan flytta kameran runt det området för att få en bättre vy.

Parametrar

Visningsfält

Ändrar kamerans brännvidd. Dra skjutfältet Synfält för att ändra brännvidden till önskad grad.

Rulla

Ändrar kamerans rullvinkel. Dra reglaget Rullning för att ändra rullvinkeln till önskad grad.

Spara kameravy

Sparar inställningarna och lägger till vyn i Modellträdet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online