Användarhandbok Avbryt

Kortkommandon

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Vanliga kortkommandon som du kan använda med Windows hittar du på http://support.microsoft.com/sv-se/kb/126449.
 

Tangenter för att välja verktyg

Om du vill aktivera kortkommandon med en enskild tangent öppnar du dialogrutan Inställningar (Redigera > Inställningar) och markerar alternativet Använd enskilda piltangenter under Allmänt för att komma åt verktyg.

Verktyg

Windows/UNIX-åtgärd

macOS-åtgärd

Handverktyget

H

H

Välj tillfälligt handverktyget

Blanksteg

Blanksteg

Markeringsverktyg

V

V

Verktyget Markering zoomning

Z

Z

Bläddra mellan zoomningsverktygen: Markering zoomning, Dynamisk zoomning, Lupp

Skift+Z

Skift+Z

Välj tillfälligt verktyget för dynamisk zoomning (när verktyget Markering zoomning har valts)

Skift

Skift

Zooma ut tillfälligt (när verktyget Markering zoomning har valts)

Ctrl

Alternativ

Välj verktyget Zooma in tillfälligt

Ctrl+Blanksteg

Blanksteg+Kommando

Objektmarkeringsverktyget

R

R

Verktyget Redigera objekt

O

O

Ange/avsluta formulärredigering

A

A

Beskärningsverktyget

C

C

Länkverktyg

L

L

Textfältsverktyget

F

F

Bläddra bland verktygen i formulärredigeringsläget: Textfält, Kryssruta, Alternativknapp, Listruta, Nedrullningsbar listruta, Knapp, Digital signatur, Streckkod

Skift+F

Skift+F

3D-verktyg

M

M

Bläddra igenom multimediaverktyg: 3D-objekt, SWF, ljud, video

Skift+M

Skift+M

Verktyget Redigera dokumenttext 

T

T

Bortredigering

Skift+Y

Skift+Y

Gå igenom slutredigeringsverktygen: slutredigeringsverktyget för text, slutredigering läsordning, slutredigering av objekt

Skift+T

Skift+T

JavaScript-felsökning

Ctrl+J

Kommando+J

Verktyget Infoga tomma sidor

Skift+Ctrl+T

Skift+Kommando+T

Infoga filer

Ctrl+Skift+I

Skift+Kommando+I

Ta bort sidor

Ctrl+Skift+D

Skift+Kommando+D

Öppna Förhandsgranska utdata

~

~

Slutredigeringsverktyget för läsordning (eller, om det redan är valt, återställ fokus till dialogrutan)

Skift+Ctrl+U

Skift+Kommando+U

Kortkommandon för kommentarer

Om du vill aktivera kortkommandon med en enskild tangent öppnar du dialogrutan Inställningar (Redigera > Inställningar) och markerar alternativet Använd enskilda piltangenter under Allmänt för att komma åt verktyg.

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

macOS-åtgärd

Anteckningsverktyget

S

S

Verktyget Textredigeringar

E

E

Stämplingsverktyget

K

K

Aktuellt markeringsverktyg

U

U

Bläddra bland färgmarkeringsverktygen: Färgmarkering, Understrykning, Genomstrykning

Skift+U (endast Windows)

Skift+U

Aktuellt verktyg för ritmarkeringar

D

D

Bläddra bland verktygen för ritmarkering: Molnet, Pil, Linje, Rektangel, Oval, Polygonlinje, Polygon, Blyertspennan, Radergummit

Skift+D  (enbart Windows)

Skift+D

Molnverktyget

Q  (enbart Windows)

Q

Textruteverktyget

X

X

Aktuellt verktyg för stämpel eller bifoga

J

J

Bläddra bland verktygen för Stämpel, Bifoga fil, Spela in ljudkommentar

Skift+J

Skift+J

Flytta fokus till nästa kommentar eller formulärfält

Tabb

Tabb

Flytta fokus till föregående kommentar eller formulärfält

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Lägg till en bock i kommentarslistan för den valda kommentaren Skift + K Skift + K

Öppna snabbfönstret (eller textfältet i kommentarslistan) för kommentaren som är i fokus

Retur

Retur

Svara på kommentaren som är i fokus i kommentarslistan R R

Stäng eller lämna snabbfönstret (eller textfältet i kommentarslistan) för kommentaren som är i fokus

Esc

Esc

Tangenter för navigering i en PDF-fil

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

macOS-åtgärd

Föregående skärm

Page Up eller Skift+Retur

Page Up eller Skift+Retur

Nästa skärm

Page Down  eller Retur

PgDn eller Retur

Första sidan

Home eller Skift+Ctrl+Page Up eller Skift+Ctrl+uppil

Home eller Skift+Kommando+Uppil

Sista sidan

End eller Skift+Ctrl+Page Down eller Skift+Ctrl+nedpil

End eller Skift+Kommando+Nedpil

Föregående sida

Vänsterpil eller Ctrl+Page Up

Vänsterpil eller Kommando+Page Up

Nästa sida

Högerpil eller Ctrl+Page Down

Högerpil eller Kommando+Page Down

Gå till sidan Ctrl+Skift+N
Kommando+Skift+N

Föregående öppna dokument

Ctrl+F6 (UNIX)

Kommando+F6

Nästa öppna dokument

Skift+Ctrl+F6 (UNIX)

Skift+Kommando+F6

Bläddra uppåt

Uppil

Uppil

Bläddra nedåt

Nedpil

Nedpil

Bläddra (när handverktyget har valts)

Blanksteg

Blanksteg

Zooma in

Ctrl+motsvarande tecken

Kommando+motsvarande tecken

Zooma ut

Ctrl+bindestreck

Kommando+bindestreck

Tangenter för arbete med formulär

Om du vill aktivera kortkommandon med en enskild tangent öppnar du dialogrutan Inställningar (Redigera > Inställningar) och markerar alternativet Använd enskilda piltangenter under Allmänt för att komma åt verktyg.

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

macOS-åtgärd

Växla mellan att redigera och förhandsgranska ett formulär P P
Aktivera/inaktivera stödlinjer G G
Justera markerade fält åt vänster L L
Justera markerade fält åt höger R R
Justera markerade fält uppåt T T
Justera markerade fält nedåt B B
Justera markerade fält vågrätt H H
Justera markerade fält lodrätt V V
Centrerar fält vågrätt Skift+H Skift+H
Centrerar fält lodrätt Skift + V Skift + V
Markera fält Skift+L Skift+L
Visa flikordning Skift+N Skift+N
Dokument – JavaScript Skift+D Skift+D

Tangenter för arbete med PDF-portföljer

Dessa tangenter är tillgängliga i fillistan i informationsrutan.

Resultat

Åtgärd i Windows

macOS-åtgärd

Flytta fokus till nästa eller föregående rad i fillistan till vänster

Uppil eller nedpil

Uppil eller nedpil

Gå upp en nivå från mappen om den trycks ned i fillistan

Backsteg

Ta bort

Klicka på Gå tillbaka-knappen i en mapp om fokus är på knappen

Retur eller blanksteg

Retur eller blanksteg

Navigera till en underordnad mapp om den trycks ned i en rad i en fillista som representerar en underordnad mapp, eller öppna en bifogad fil i förhandsgranskningsläget.

Retur

Retur

Flytta till den första eller sista raden om den är i fillistan

Home eller End

Home eller End

Gå till nästa eller sista radgrupp om du befinner dig i en fillista för att anpassa till skärmen

Page Down eller Page Up

Page Down eller Page Up

Markera och avmarkera alla filer

Ctrl+A eller Skift+Ctrl+A

Kommando+A eller Skift+Kommando+A

Lägg till raden nedanför eller ovanför den valda raden till markeringen i en fillista

Skift+uppil eller Skift+nedpil

Skift+uppil eller Skift+nedpil

Ändra om raden med fokus är i urvalet

Ctrl+Blanksteg

Kommando+Blanksteg

Flytta fokus upp eller ned en rad utan att ändra urvalet

Ctrl+uppil eller Ctrl+nedpil

Kommando+uppil eller Kommando+nedpil

Tangenter för navigering i åtgärdspaneler

Resultat

Åtgärd i Windows

macOS-åtgärd

Flytta fokus till nästa objekt i fråga om dokumentrutan, åtgärdsrutor, meddelandefältet och navigeringsfältet

F6

F6

Flytta fokus till föregående objekt i fråga om dokumentrutan, åtgärdsrutor, meddelandefältet och navigeringsfältet

Skift+F6

Skift+F6

Flytta fokus till nästa panel i åtgärdsrutan

Ctrl+Tabb

Alternativ+Tabb

Flytta fokus till föregående panel i åtgärdsrutan

Ctrl+Skift+Tabb

Kommando+Skift+Tabb

Navigera till nästa panel och panelkontroll inom en öppen åtgärdsruta

Tabb

Tabb

Navigera till föregående panel och panelkontroll inom en öppen åtgärdsruta

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Navigera till nästa kommandoknapp inom en panel

Nedpil

Nedpil

Navigera till föregående kommandoknapp inom en panel

Uppil

Uppil

Expandera eller komprimera den panel som är i fokus  (tryck på F6 för att flytta fokus till rutan Verktyg och tabba sedan till önskad panel)

Blanksteg eller Retur

Blanksteg eller Retur

Öppna eller stäng åtgärdsrutan

Skift+F4

Skift+F4

Stäng rutan som visar uppgifter i en åtgärd

Ctrl+Skift+F4

Ctrl+Skift+F4

Öppna menyn och flytta fokus till det första menyalternativet när ett kommando med en underordnad meny eller ett element på en underordnad meny med snabbmeny har fokus

Blanksteg eller Retur

Blanksteg eller Retur

Flytta tillbaka fokus till en överordnad kommandoknapp med en underordnad meny eller ett element på en underordnad meny med snabbmeny

Esc

Esc

Kör det kommando som har fokus

Blanksteg eller Retur

Blanksteg eller Retur

Navigera till nästa objekt på den aktiva panelen i dialogrutorna Skapa ny åtgärd, Redigera åtgärd, Skapa anpassat verktyg och Redigera anpassat verktygverktygsuppsättning

Tabb

Tabb

Navigera till föregående objekt på den aktiva panelen i dialogrutorna Skapa ny åtgärd, Redigera åtgärd, Skapa anpassat verktyg och Redigera anpassat verktygverktygsuppsättning

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Tangenter för allmän navigering

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

macOS-åtgärd

Flytta fokus till menyerna  (Windows, UNIX); expandera första menyalternativet (UNIX)

F10

Ctrl+F2

Flytta fokus till verktygsfältet i webbläsaren  och program

(I programmet ställs fokus in på den första knappen i det övre fältet - Hem)

Skift+F8 Skift+F8
Navigera genom de andra kontrollerna i det övre fältet - Hem, Verktyg, Dokument Höger/vänsterpil eller tabb/skift+tabb Höger/vänsterpil eller tabb/skift+tabb
Välj en markerad kontroll i det övre fältet Retur eller blanksteg Retur eller blanksteg
Gå till nästa öppna dokumentflik (när flera dokument är öppna i samma fönster) Ctrl+Tabb Ctrl+Tabb
Gå till föregående öppna dokumentflik (när flera dokument är öppna i samma fönster) Ctrl+Skift+Tabb Ctrl+Skift+Tabb

Gå till nästa öppna dokumentfönster (när dokumentrutan är i fokus)

Ctrl+F6

Kommando+F6

Gå till föregående öppna dokumentfönster (när dokumentrutan är i fokus)

Ctrl+Skift+F6

Kommando+Skift+F6

Stänga aktuellt dokument

Ctrl+F4

Kommando+F4

Stäng alla öppna dokument

Inte tillgängligt

Kommado+Alternativ+W

Flytta fokus till nästa kommentar, länk eller formulärfält i dokumentfönstret

Tabb

Tabb

Flytta fokus till dokumentfönstret

F5

F5

Flytta fokus till föregående kommentar, länk eller formulärfält i dokumentfönstret

Skift+Tabb

Skift+Tabb

Aktivera valt verktyg, objekt (t.ex. ett filmklipp eller ett bokmärke) eller kommando

Blanksteg eller Retur

Blanksteg eller Retur

Öppna snabbmeny

Skift+F10

Ctrl+klicka

Stänga snabbmeny

F10

Esc

Återgå till handverktyget eller markeringsverktyget

Esc

Esc

Flytta fokus till nästa flik i en flikindelad dialogruta

Ctrl+Tabb

Inte tillgängligt

Flytta till föregående sökresultat och markera det i dokumentet

Skift+F3 eller

Ctrl+Skift+G

Skift+Kommando+G

Sök i dokument Ctrl+F Kommando+F

Flytta till nästa sökresultat och markera det i dokumentet

F3  eller 

Ctrl+G

Cmd+G

Söker igenom tidigare dokument (med sökresultat som visar flera filer)

Alt+Skift+Vänsterpil (enbart Windows)

Kommando+Skift+Vänsterpil

Söker igenom nästa dokument (med sökresultat som visar flera filer)

Alt+Skift+högerpil (enbart Windows)

Kommando+Skift+högerpil

Markera text (när markeringsverktyg är valt)

Skift+piltangenter

Skift+piltangenter

Markera nästa ord eller avmarkera föregående ord (när markeringsverktyget är valt)

Skift+Ctrl+högerpil eller vänsterpil

Inte tillgängligt

Öka eller minska värdet på ett skjutreglage
Högerpil eller vänsterpil Control+Option+högerpil eller vänsterpil

Tangenter för att arbeta med navigeringspaneler

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

macOS-åtgärd

Öppna och flytta fokus till navigeringsrutan

Ctrl+Skift+F5

Kommando+Skift+F5

Flytta fokus mellan dokumentet, meddelandefältet och navigeringspaneler

F6

F6

Flytta fokus till föregående ruta eller panel

Skift+F6

Skift+F6

Flytta mellan elementen i aktiv navigerigsruta

Tabb

Tabb

Flytta till föregående eller nästa navigeringspanel och gör den aktiv (när fokus är på panelknappen)

Uppil eller nedpil

Uppil eller nedpil

Flytta till nästa navigeringspanel och gör den aktiv (när fokus är någonstans i navigeringsrutan)

Ctrl+Tabb

Inte tillgängligt

Markera eller avmarkera en fil i fillistan (öppna/stäng Kontext-rutan med filurval) Mellanrum Mellanrum
Markera eller avmarkera ett Att göra-kort (öppna/stäng Kontext-rutan med val av Att göra-kort) Mellanrum Mellanrum
Öppna markerad fil i fillistan Retur Retur
Öppna markerat Att göra-kort Retur Retur
Flytta fokus till nästa/föregående filrad i fillistan för att välja enkel filrad Piltangenter Piltangenter
Utöka markeringen genom att lägga till nästa rad ovanför eller nedanför den markerade raden Skift+piltangenter Skift+piltangenter
Flytta fokus upp eller ned en rad utan att ändra urvalet Ctrl+piltangenter Kommando+piltangenter

Expandera det aktuella bokmärket (med fokus på panelen Bokmärken)

Högerpil eller Skift+plustecknet (+)

Högerpil eller Skift+plustecknet (+)

Komprimera det aktuella bokmärket (med fokus på panelen Bokmärken)

Vänsterpil eller minustecknet (-)

Vänsterpil eller minustecknet (-)

Expandera alla bokmärken

Skift+*

Skift+*

Komprimera valt bokmärke

Snedstreck (/) (Endast numeriskt tangentbord)

Snedstreck (/) (Endast numeriskt tangentbord)

Flytta fokus till nästa objekt på en navigeringspanel

Nedpil

Nedpil

Flytta fokus till föregående objekt på en navigeringspanel

Uppil

Uppil

Tangenter för att navigera i hjälpfönstret

Resultat

Windows/UNIX-åtgärd

macOS-åtgärd

Öppna hjälpfönstret

F1

F1 eller Kommando+?

Stänga hjälpfönstret

Ctrl+W (enbart Windows) eller Alt+F4

Kommando+W

Flytta bakåt till tidigare öppnat avsnitt

Alt + vänsterpil

Kommando + Vänsterpil

Flytta framåt till nästa avsnitt

Alt+högerpil

Kommando+högerpil

Flytta till nästa ruta

Ctrl+Tabb

Se hjälpen till din standardwebbläsare.

Flytta till föregående ruta

Shift+Ctrl+Tab

Se hjälpen till din standardwebbläsare.

Flytta fokus till nästa länk i en ruta

Tabb

Inte tillgängligt

Flytta fokus till föregående länk i en ruta

Skift+Tabb

Inte tillgängligt

Aktivera markerad länk

Retur

Inte tillgängligt

Skriv ut hjälpavsnitt

Ctrl+P

Kommando+P

Tillgänglighetsnycklar

Resultat

Åtgärd i Windows

macOS-åtgärd

Redigera tagg

F2

F2

Ändra läsinställningar för det aktuella dokumentet

Skift+Ctrl+5

Skift+Kommando+5

Omforma en taggad PDF-fil och returnera till ej flödesomformad vy

Ctrl+4

Kommando+4

Aktivera eller inaktivera uppläsningsfunktionen

Skift+Ctrl+Y

Skift+Kommando+Y

Läs upp enbart den aktiva sidan

Skift+Ctrl+V

Skift+Kommando+V

Läs upp från den aktuella sidan till slutet av dokumentet

Skift+Ctrl+B

Skift+Kommando+B

Pausa uppläsning

Skift+Ctrl+C

Skift+Kommando+C

Stoppa uppläsning

Skift+Ctrl+E

Skift+Kommando+E

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto