Användarhandbok Avbryt

Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Om sidminiatyrer

Sidminiatyrer är små förhandsgranskningsbilder av sidorna i ett dokument. Du kan använda sidminiatyrer för att snabbt hoppa till önskad sida eller för att justera visningen av sidan. Om du flyttar, kopierar eller tar bort en sidminiatyr sker samma sak med motsvarande verkliga sida.

Obs!

Om du inte ser någon sidminiatyr i navigeringsrutan kan du försöka öppna navigeringsrutan med F4. Du kan också välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Sidminiatyrer.

Sidminiatyrer i Acrobat

Skapa sidminiatyr

Sidminiatyrer ökar filstorleken, så Acrobat skapar dem inte automatiskt.

Obs!

Acrobat stöder inte längre inbäddning och frigöring av sidminiatyrer. Acrobat Distiller® tillhandhåller dock en alternativ metod för att bädda in sidminiatyrer.

Skapa sidminiatyr

 1. Klicka på knappen Sidminiatyrer till vänster.

  Sidminiatyrerna visas i navigeringsrutan. Den här proceduren kan ta flera sekunder, särskilt i större dokument. Att skapa sidminiatyrer kan ta tid om du gör det under dokumentutvecklingen.

Ändra storlek på sidminiatyrer

 1. På panelen Sidminiatyrer väljer du Minska sidminiatyrer eller Förstora sidminiatyrer på Alternativ-menyn  . Sidminiatyrerna återgår till sina standardstorlekar om du stänger och öppnar PDF-filen igen.
  Alternativ för sidminiatyrer i Acrobat

Definiera tabbordningen

På panelen Sidminiatyrer kan du ange ordningen för hur användare ska tabba sig igenom formulärfält, länkar och kommentarer på varje sida.

 1. Klicka på knappen Sidminiatyrer till vänster.
 2. Markera en sidminiatyr och välj Sidegenskaper på Alternativ-menyn  .
 3. Klicka på Tabbordning i dialogrutan Sidegenskaper och välj tabbordning:

  Använd radordning

  Flyttar sig igenom raderna från vänster till höger, eller från höger till vänster för sidor med höger till vänstersidbindning.

  Använd kolumnordning

  Flyttar sig igenom kolumnerna från vänster till höger och uppifrån och ned, eller från höger till vänster för sidor med höger till vänstersidbindning.

  Använd dokumentstruktur

  Flyttar i den ordning som angetts i redigeringsprogrammet.

  Obs!

  För strukturerade dokument (PDF-filer som har skapats i DTP-program eller som innehåller taggar) är det bäst att välja alternativet Använd dokumentstruktur för att komma så nära den ursprungliga ordningen som möjligt.

  Om dokumentet skapades i en tidigare version av Acrobat anges standardtabbordningen som Odefinierad. Med den här inställningen tabbar du dig först igenom formulärfälten och därefter igenom länkarna och kommentarerna i radordning.

Om bokmärken

Ett bokmärke är en typ av länk med en beskrivande textsträng på panelen Bokmärken i navigeringsrutan. Varje bokmärke är kopplat till en ny vy eller sida i dokumentet. Bokmärken genereras automatiskt medan PDF-filen skapas från innehållsförteckningsposter i dokument som skapats i layoutprogram. Dessa bokmärken är ofta taggade och kan användas för att redigera i PDF-dokumentet.

Ett bokmärke visar sidan som visades när bokmärket skapades, vilket är bokmärkets mål. I Acrobat kan du ställa in bokmärkets mål samtidigt som du skapar bokmärket. Men det är ibland lättare att skapa en hel grupp bokmärken och sätta in målen senare.

I Acrobat kan du använda bokmärken för att markera en plats i PDF-dokumentet som du vill återvända till, eller för att hoppa till ett mål i PDF-dokumentet, i ett annat dokument eller en webbplats. Med bokmärken kan även åtgärder utföras, till exempel köra ett menykommando eller skicka ett formulär.

Obs!

En Acrobatanvändare kan bara lägga till bokmärken i ett dokument om skyddsinställningarna tillåter det.

Alternativ för bokmärken i Acrobat
Bokmärken fungerar som en innehållsförteckning i vissa PDF-dokument.

Skapa ett bokmärke

 1. Klicka på knappen Bokmärken till vänster för att öppna panelen Bokmärken.
 2. Öppna sidan som du vill att bokmärket ska länka till och justera visningsinställningarna.
 3. Använd markeringsverktyget för att markera det område på sidan där du vill lägga till bokmärket:
  • Om du vill skapa ett bokmärke klickar du på bilden eller drar en rektangel runt bilden.

  • Om du vill skapa ett bokmärke för en del av en bild drar du en rektangel runt önskat område.

  • Om du vill skapa ett bokmärke av en text drar du för att markera texten. Den markerade texten blir etiketten för det nya bokmärket. Du kan redigera etiketten.

 4. Markera det bokmärke under vilket du vill placera det nya bokmärket. Om du inte markerar ett bokmärke läggs det nya bokmärket automatiskt till i slutet av listan.
 5. Välj Verktyg > Redigera PDF > Mer > Lägg till bokmärke.

 6. Skriv eller redigera namnet på det nya bokmärket på panelen Bokmärken.

Redigera ett bokmärke

I Reader kan du göra bokmärkena mer lättlästa genom att ändra deras textutseende.

I Acrobat kan du när som helst ändra ett bokmärkes attribut.

Byta namn på ett bokmärke

 1. Markera bokmärket på panelen Bokmärken, välj Byt namn på bokmärke på Alternativ-menyn och skriv sedan det nya namnet på bokmärket.

Radbryta text i ett långt bokmärke

 1. Klicka på knappen Bokmärken och välj sedan Radbryt långa bokmärken på Alternativ-menyn  .

  Hela texten i långa bokmärken visas oavsett bredden på navigeringsfönstret. (Detta alternativ är aktivt när det markerats och inaktivt när det är avmarkerat.)

Ändra textutseendet på ett bokmärke

Du kan ändra utseendet på ett bokmärke för att det ska uppmärksammas bättre.

 1. Markera ett eller flera bokmärken på panelen Bokmärken.
 2. (Endast Acrobat) Om du vill ändra textens färg och stil väljer du Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Fält för egenskaper.
  Obs!

  När du har definierat ett bokmärkes utseende kan du återanvända utseendeinställningarna. Det gör du genom att markera bokmärket och sedan välja Använd det nuvarande utseendet som ny standard på Alternativ-menyn .

 3. Om du vill ändra teckenstorlek väljer du Textstorlek > [storlek] på Alternativ-menyn .

Ändra målet för ett bokmärke

 1. Markera bokmärket på panelen Bokmärken.
 2. I dokumentrutan flyttar du till platsen du vill ange som den nya destinationen.
 3. Justera förstoringsgraden om det behövs.
 4. Välj Ställ in bokmärkets destination på Alternativ-menyn  .
  Obs!

  Alternativet Ställ in bokmärkets destination är sammanhangsberoende. Det visas bara när du har valt ett befintligt bokmärke.

Lägga till en åtgärd till ett bokmärke

 1. Markera ett bokmärke på panelen Bokmärken.
 2. Välj Egenskaper på Alternativ-menyn .
 3. Klicka på Åtgärder i dialogrutan Egenskaper för bokmärken.
 4. Välj en åtgärd på menyn Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till.

Ange standardzoomnivå för bokmärken

Gäller för Acrobat Pro och Acrobat Std

 1. Klicka på Alternativ-menyn på panelen Bokmärken.

 2. Klicka på Ställ in zoomnivå som standard för bokmärken och välj önskad zoomnivå. Alternativet Ärv zooma är valt som standard.

  Ställ in zoomnivå som standard för bokmärken

Ändra sidnumret när du justerar zoomnivån för flera bokmärken

När du justerar zoomnivån för flera bokmärken behålls målsidans nummer för de markerade bokmärkena som standard.

Möjlighet att behålla målsidans nummer när du justerar zoomnivån för bokmärken
Bokmärke > Egenskaper > Åtgärder > Gå till en sida i det här dokumentet > Redigera

Så här ändrar du målsidans nummer för bokmärken:

 1. Markera två eller flera bokmärken som du vill ändra zoomnivån för.

 2. Högerklicka på bokmärket och välj Egenskaper.

 3. Klicka på Åtgärder i dialogrutan Egenskaper för bokmärken.

 4. Välj Gå till en sida i det här dokumentet och klicka på Redigera.

 5. Avmarkera alternativet Behåll sidnumret oförändrat.

Ta bort ett bokmärke

 1. Markera ett eller flera bokmärken på panelen Bokmärken och klicka på Ta bort.
  Obs!

  Om du tar bort ett bokmärke tas även underordnade bokmärken bort. När du tar bort ett bokmärke tas inte texten i dokumentet bort.

Skapa en hierarki av bokmärken

Du kan kapsla bokmärken i en lista för att visa förhållandet mellan olika avsnitt. Att kapsla skapar ett system av över- och underordnade bokmärken. Du kan expandera och komprimera den hierarkiska listan efter behov.

Kapsla in en eller flera bokmärken

 1. Markera bokmärket eller bokmärkena som du vill kapsla.
 2. Dra ikonen eller ikonerna och placera dem under ikonen för det överordnade bokmärket. En linjeikon  visar ikonens/ikonernas placering.

  Bokmärket är kapslat. Observera att sidan som bokmärket länkar till bevaras på ursprunglig plats i dokumentet.

  Kapsla bokmärken i Acrobat
  Kapsla ett bokmärke (vänster), och resultatet (höger)

Flytta bokmärken från en inkapslad position

 1. Markera bokmärket eller de bokmärken som du vill flytta.
 2. Flytta markeringen på ett av följande sätt:
  • Dra ikonen/ikonerna och placera pilen direkt under det överordnade bokmärkets etikett.

  • Välj Klipp ut på Alternativ-menyn , markera det överordnade bokmärket och välj sedan Klistra in under markerat bokmärke på Alternativ-menyn.

  Flytta ett bokmärke från en kapslad position (vänster) och resultatet (höger)
  Flytta ett bokmärke från en kapslad position (vänster) och resultatet (höger)

Expandera eller komprimera alla bokmärken på högsta nivån

 1. Öppna Alternativ-menyn , välj Expandera bokmärken eller Komprimera bokmärken på översta nivån.

Lägga till taggade bokmärken

Med taggade bokmärken får du större kontroll över sidinnehållet än med vanliga bokmärken. Eftersom taggade bokmärken använder dokumentelementens underliggande strukturinformation (som rubriknivåer, stycken och tabellnamn) kan du använda dem för att redigera dokumentet, till exempel för att ändra ordningen på deras motsvarande sidor i PDF-dokumentet eller för att ta bort sidor. Om du flyttar eller tar bort ett överordnat taggat bokmärke flyttas eller tas dess underordnade taggade bokmärken bort.

I många DTP-program, till exempel Adobe InDesign® och Microsoft Word, kan du skapa strukturerade dokument. När du konverterar dessa dokument till PDF-dokument, konverteras strukturen till taggar, vilket har stöd för tillägg av taggade bokmärken. Konverterade webbsidor innehåller normalt taggade bokmärken.

Om ditt dokument inte innehåller taggar kan du alltid lägga till dem i Acrobat.

 1. Välj Nya bokmärken från strukturen på Alternativ- menyn på panelen Bokmärken. (Om detta alternativ inte är tillgängligt, är dokumentet inte strukturerat.)
 2. Markera de strukturelement som du vill definiera som taggade bokmärken. Lägg till markeringen genom att Ctrl-klicka.

  De taggade bokmärkena  kapslas under ett nytt, namnlöst bokmärke.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto