Användarhandbok Avbryt

Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Om sidminiatyrer

Sidminiatyrer är små förhandsgranskningsbilder av sidorna i ett dokument. Du kan använda sidminiatyrer för att snabbt hoppa till önskad sida eller för att justera visningen av sidan. Om du flyttar, kopierar eller tar bort en sidminiatyr sker samma sak med motsvarande verkliga sida.

Obs!

Om du inte ser sidminiatyrer på sidpanelen Sidor väljer du Visa > Visa/dölj > Sidpaneler > Sida. 

Skapa sidminiatyr

Sidminiatyrer ökar filstorleken, så Acrobat skapar dem inte automatiskt.

Obs!

Acrobat har inte längre stöd för att bädda in och frigöra sidminiatyrer. Acrobat Distiller® tillhandhåller dock en alternativ metod för att bädda in sidminiatyrer.

Visa sidminiatyrer

 1. Välj ikonen Sidminiatyrer   från den högra navigeringspanelen.

  Sidminiatyrerna visas i navigeringsrutan. Den här proceduren kan ta flera sekunder, särskilt i större dokument. Att skapa sidminiatyrer kan ta tid om du gör det under dokumentutvecklingen.

Ändra storlek på sidminiatyrer

 1. I sidpanelen Sidminiatyrer väljer du Alternativ  och väljer sedan Minska sidminiatyrer eller Förstora sidminiatyrer. Sidminiatyrerna återgår till sina standardstorlekar om du stänger och öppnar PDF-filen igen.

Definiera flikordningen

På sidpanelen Sidminiatyrer kan du ange ordningen för hur användare ska flika sig igenom formulärfält, länkar och kommentarer på varje sida.

 1. Öppna sidpanelen Sidminiatyrer.

 2. Välj en miniatyrbild och välj Sidegenskaper från menyn Alternativ .

 3. I dialogrutan Sidegenskaper väljer du Flikordning och väljer sedan flikordningen.

  Använd radordning

  Flyttar sig igenom raderna från vänster till höger, eller från höger till vänster för sidor med höger till vänstersidbindning.

  Använd kolumnordning

  Flyttar sig igenom kolumnerna från vänster till höger och uppifrån och ned, eller från höger till vänster för sidor med höger till vänstersidbindning.

  Använd dokumentstruktur

  Flyttar i den ordning som angetts i redigeringsprogrammet.

  Obs!

  För strukturerade dokument – PDF-filer som har skapats i desktop publishing-program eller som innehåller taggar – är det bäst att välja alternativet Använd dokumentstruktur för att uppfylla redigeringsprogrammets intentioner.

  Om dokumentet skapades i en tidigare version av Acrobat är flikordern ospecificerad som standard. Med den här inställningen flikas formulärfälten igenom först, följt av länkar och sedan kommentarer i radordning.

Om bokmärken

Ett bokmärke är en länk med representativ text i panelen Bokmärken i navigeringspanelen. Varje bokmärke är kopplat till en ny vy eller sida i dokumentet. Bokmärken genereras automatiskt medan PDF-filen skapas från innehållsförteckningsposter i dokument som skapats i layoutprogram. Dessa bokmärken är ofta taggade och kan användas för att redigera i PDF-dokumentet.

Ursprungligen visar ett bokmärke sidan som visades när bokmärket skapades, vilket är bokmärkets destination. I Acrobat kan du ställa in bokmärkets mål samtidigt som du skapar bokmärket. Det är dock ibland lättare att skapa en hel grupp bokmärken och ange destinationen senare.

I Acrobat kan du använda bokmärken för att markera en plats i PDF-filen som du vill återvända till, eller för att hoppa till en destination i PDF-filen, i ett annat dokument eller en webbplats. Bokmärken kan också utföra åtgärder som att köra ett kommando eller skicka ett formulär.

Obs!

En Acrobatanvändare kan bara lägga till bokmärken i ett dokument om skyddsinställningarna tillåter det.

Skapa ett bokmärke

 1. Välj ikonen för bokmärken i det högra navigeringsfältet för att öppna sidpanelen Bokmärken

 2. Öppna sidan som du vill att bokmärket ska länka till och justera visningsinställningarna.
 3. Använd markeringsverktyget för att markera det område på sidan där du vill lägga till bokmärket:

  • Om du vill skapa ett bokmärke klickar du på bilden eller drar en rektangel runt bilden.

  • Om du vill skapa ett bokmärke för en del av en bild drar du en rektangel runt önskat område.

  • Om du vill skapa ett bokmärke av en text drar du för att markera texten. Den markerade texten blir etiketten för det nya bokmärket. Du kan redigera etiketten.

 4. Markera det bokmärke under vilket du vill placera det nya bokmärket. Om du inte markerar ett bokmärke läggs det nya bokmärket automatiskt till i slutet av listan.
 5. Från menyn Alternativ   i panelen Bokmärken väljer du Nytt bokmärke.

 6. Skriv eller redigera namnet på det nya bokmärket på panelen Bokmärken.

Redigera ett bokmärke

I Acrobat Reader kan du göra bokmärkena mer lättlästa genom att ändra deras textutseende.

I Acrobat kan du när som helst ändra ett bokmärkes attribut.

Byta namn på ett bokmärke

 1. Markera bokmärket på panelen Bokmärken, välj Byt namn på bokmärke på menyn Alternativ   och skriv sedan det nya namnet på bokmärket.

Radbryta text i ett långt bokmärke

 1. Markera bokmärket på sidpanelen Bokmärken och välj sedan Radbryt långa bokmärken från menyn Alternativ  .

  Hela texten i långa bokmärken visas oavsett bredden på navigeringsfönstret. (Detta alternativ är aktivt när det markerats och inaktivt när det är avmarkerat.)

Ändra textutseendet på ett bokmärke

Du kan ändra utseendet på ett bokmärke för att det ska uppmärksammas bättre.

 1. Markera ett eller flera bokmärken på sidpanelen Bokmärken.

 2. (Endast Acrobat) Om du vill ändra färg och format på texten väljer du Egenskaper från menyn Alternativ  och ändrar sedan egenskaperna i fliken Utseende från dialogrutan Egenskaper för bokmärken.

  Obs!

  När du har definierat ett bokmärkes utseende kan du återanvända utseendeinställningarna. Markera bokmärket och gå sedan till menyn Alternativ  och välj sedan Använd det aktuella utseendet som ny standard.

 3. Om du vill ändra teckenstorlek väljer du alternativmenyn Alternativ , väljer Textstorlek, och väljer sedan önskad preferens.

Ändra målet för ett bokmärke

 1. Markera bokmärket på panelen Bokmärken.

 2. I dokumentrutan flyttar du till platsen du vill ange som den nya destinationen.
 3. Justera förstoringsgraden om det behövs.
 4. Välj Ställ in bokmärkets destination i menyn Alternativ.

  Obs!

  Alternativet Ställ in bokmärkets destination är sammanhangsberoende. Det visas bara när du har valt ett befintligt bokmärke.

Lägga till en åtgärd till ett bokmärke

 1. Markera ett bokmärke på panelen Bokmärken.

 2. Välj Egenskaper på menyn Alternativ.

 3. I dialogrutan Egenskaper för bokmärken väljer du Åtgärder.

 4. Välj en åtgärd på listan Välj åtgärd och klicka sedan på Lägg till.

Ange standardzoomnivå för bokmärken

Gäller för Acrobat Pro och Acrobat Standard DC

 1. I sidpanelen Bokmärken väljer du menyn Alternativ.

 2. Välj Ställ in zoomnivå som standard för bokmärken och välj önskad zoomnivå. Som standard är alternativet Ärv zoom markerat.

Ändra sidnumret när du justerar zoomnivån för flera bokmärken

När du justerar zoomnivån för flera bokmärken behålls målsidans nummer för de markerade bokmärkena som standard.

Så här ändrar du målsidans nummer för bokmärken:

 1. Markera två eller flera bokmärken som du vill ändra zoomnivån för.

 2. Välj menyn Alternativ och sedan Egenskaper.

 3. Välj Åtgärder i dialogrutan Bokmärkesegenskaper.

 4. Välj Gå till en sida i det här dokumentet och sedan Redigera.

 5. Avmarkera alternativet Använd sidnummer.

Ta bort ett bokmärke

 1. Markera ett bokmärke eller ett intervall med bokmärken på sidpanelen Bokmärken och tryck sedan på Ta bort.

  Obs!

  Om du tar bort ett bokmärke tas även underordnade bokmärken bort. Att ta bort ett bokmärke tar inte bort någon text i dokumentet.

Skapa en hierarki av bokmärken

Du kan kapsla bokmärken i en lista för att visa förhållandet mellan olika avsnitt. Att kapsla skapar ett system av över- och underordnade bokmärken. Du kan expandera och komprimera den hierarkiska listan efter behov.

Kapsla in en eller flera bokmärken

 1. Markera bokmärket eller intervallet med bokmärken som du vill kapsla in.
 2. Dra ikonen eller ikonerna och placera dem under ikonen för det överordnade bokmärket. En linjeikon visar ikonens/ikonernas placering.

  Bokmärket är kapslat. Observera att sidan som bokmärket länkar till bevaras på ursprunglig plats i dokumentet.

Flytta bokmärken från en inkapslad position

 1. Markera bokmärket eller intervallet med bokmärken som du vill flytta.
 2. Flytta markeringen på ett av följande sätt:
  • Dra ikonen/ikonerna och placera pilen direkt under det överordnade bokmärkets etikett.

  • Öppna menyn Alternativ och välj Klipp ut. Markera sedan det överordnade bokmärket och välj Klistra in under markerat bokmärke i samma meny.

Expandera eller komprimera alla bokmärken på högsta nivån

 1. Öppna menyn Alternativ och välj Expandera bokmärken på översta nivån eller Dölj bokmärken på översta nivån.

Lägga till taggade bokmärken

Taggade bokmärken erbjuder bättre kontroll över sidinnehållet jämfört med vanliga bokmärken. Taggade bokmärken använder den underliggande strukturinformationen för dokumentelementen (såsom rubriknivåer, stycken och tabellrubriker). Du kan använda den för att redigera dokumentet. Det inkluderar ordna om de motsvarande sidorna i PDF-filen eller ta bort sidor. Om du flyttar eller tar bort ett överordnat taggat bokmärke flyttas eller raderas dess underordnade taggade bokmärken.

I många desktop publishing-program såsom Adobe InDesign® och Microsoft® Word, kan du skapa strukturerade dokument. När du konverterar dessa dokument till PDF-dokument, konverteras strukturen till taggar, vilket har stöd för tillägg av taggade bokmärken. Konverterade webbsidor innehåller normalt taggade bokmärken.

Du kan alltid lägga till taggar om dokumentet inte innehåller några taggar i Acrobat.

 1. Öppna sidopanelen Bokmärken. Välj Nya bokmärken från strukturen i menyn Alternativ. (Om detta alternativ inte är tillgängligt, är dokumentet inte strukturerat).

 2. Markera de strukturelement som du vill definiera som taggade bokmärken. Lägg till markeringen genom att Ctrl-klicka.

  De taggade bokmärkena  kapslas under ett nytt, namnlöst bokmärke.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?