Om färghantering i Adobe-program

Adobe-färghantering gör att du kan bibehålla utseendet på färger när du hämtar bilder från externa källor, redigerar dokument och överför dem mellan Adobe-program och skriver ut färdiga kompositioner. Det här systemet är baserat på konventioner som har tagits fram av ICC (International Color Consortium). ICC är en grupp som ansvarar för att standardisera profilformat och procedurer så att konsekventa och korrekta färger kan erhållas under en arbetsgång.

Färghantering är som standard aktiverat i färghanterade Adobe-program. Om du har köpt Adobe Creative Cloud synkroniseras färginställningar mellan program för att visningen av RGB- och CMYK-färger ska bli konsekvent. Det innebär att färger ser ut på samma sätt oavsett vilket program du visar dem i.

Synkroniserade färginställningar
Färginställningar för Adobe Creative Cloud synkroniseras på en central plats via Adobe Bridge.

Om du väljer att ändra standardinställningarna kan du välja mellan enkla förinställningar för att konfigurera Adobe-färghanteringen så att funktionen matchar vanligt förekommande utdatavillkor. Du kan även anpassa färginställningar så att de uppfyller de krav som finns i just din arbetsgång.

Kom ihåg att den typ av bilder som du arbetar med och de utdatakrav som gäller för dig påverkar hur du använder färghantering. Det finns t ex flera olika typer av färgåtergivningsproblem med RGB-fotografier, CMYK-tryckning, blandade RGB-/CMYK-färger vid digital tryckning och Internet-publicering.

Grundläggande steg för att framställa konsekventa färger

Kontakta din produktionspartner (om du har någon) för att säkerställa att alla delar av färgarbetsgången fungerar tillsammans med deras.

Diskutera hur färgarbetsgången ska integreras med dina arbetsgrupper och tjänsteleverantörer, hur programvara och maskinvara ska konfigureras för att integreras med färghanteringssystemet och på vilken nivå färghanteringssystemet ska implementeras. (Läs mer i Är färghantering nödvändigt?.)

Kalibrera och ange profil för bildskärmen.

En bildskärmsprofil är den första profil som du skapar. Att åstadkomma korrekt färgåtergivning är avgörande när du fattar beslut om vilka färger du ska använda i dokument. (Läs mer i Kalibrera och ange profil för bildskärmen.)

Lägg till färgprofiler för de indata- och utdataenheter som du planerar att använda, t.ex. skannrar och skrivare.

I färghanteringssystemet används profiler för att identifiera hur en enhet framställer färger och vilka färger som faktiskt används i ett dokument. Enhetsprofiler installeras ofta när en enhet läggs till i datorn. Du kan även använda programvara och maskinvara från tredje part för att skapa mer korrekta profiler för specifika enheter och villkor. Om ditt dokument ska tryckas kontaktar du din tjänsteleverantör för att fastställa vilken profil som ska användas för tryckenheten eller tryckvillkoren. (Läs mer i Färgprofiler och Installera en färgprofil.)

Ange inställningar för färghantering i Adobe-program.

De standardfärginställningar som finns brukar fungera och vara tillräckliga för de flesta användare. Du kan dock ändra färginställningarna genom att göra något av följande:

 • Om du använder flera Adobe-program kan du välja en standardfärgkonfiguration i Adobe® Bridge och synkronisera färginställningar mellan programmen innan du börjar arbeta med dokument. (Läs mer i Synkronisera färginställningar mellan Adobe-program.)

 • Om du bara använder ett Adobe-program, eller om du vill anpassa avancerade färghanteringsalternativ, kan du ändra färginställningarna för ett specifikt program. (Läs mer i Ange inställningar för färghantering.)

(Valfritt) Förhandsvisa färger med hjälp av skärmkorrektur.

När du har skapat ett dokument kan du använda ett skärmkorrektur för att förhandsvisa hur färgerna kommer att se ut när de skrivs ut eller visas på en särskild enhet. (Läs mer i Granska korrektur av färger.)

Obs!

Det räcker inte med ett skärmkorrektur för att du ska kunna se hur övertryckning kommer att se ut vid offsettryckning. Om du arbetar med dokument som innehåller övertryckning aktiverar du Förhandsgranska övertryckning för att förhandsgranska övertryckning i ett skärmkorrektur.

Använd färghantering när du skriver ut och sparar filer.

Målet med färghantering är att få ett konsekvent utseende på färgerna på alla enheterna under arbetsgången. Låt färghanteringsalternativen vara aktiverade när du skriver ut dokument, sparar filer och förbereder filer för visning online. (Läs mer i Färghantera PDF-filer för utskrift (Acrobat Pro DC) och Färghantera dokument för visning online.)

Synkronisera färginställningar mellan Adobe-program

Om du använder Adobe Creative Cloud kan du använda Adobe Bridge CC för att synkronisera färginställningar automatiskt mellan program. Synkroniseringen ser till att färgerna ser likadana ut i alla färghanterade Adobe-program.

Om färginställningarna inte synkroniseras visas ett varningsmeddelade i dialogrutan Färginställningar i respektive program. Adobe rekommenderar att du synkroniserar färginställningarna innan du börjar att arbeta med nya eller befintliga dokument.

 1. Öppna Bridge.

  Om du vill öppna Bridge från ett program i Creative Cloud väljer du Arkiv > Bläddra i Bridge. Om du vill öppna Bridge direkt väljer du Adobe Bridge CC på Start-menyn (Windows) eller dubbelklickar på ikonen Adobe Bridge CC (Mac OS).

 2. Välj Redigera > Färginställningar.

 3. Välj en färginställning i listan och klicka sedan på Använd.

  Om inga av dessa standardinställningar uppfyller dina krav väljer du Visa utökad lista över färginställningsfiler för att visa ytterligare inställningar. Om du vill installera en egen inställningsfil, till exempel en fil som du har fått från ett tryckeri, klickar du på Visa sparade färginställningsfiler.

Ange inställningar för färghantering

 1. Välj kategorin Färghantering i dialogrutan Inställningar.

 2. Välj en färginställning på menyn Inställningar och klicka sedan på OK.

  Den inställning som du väljer styr vilka arbetsfärgrymder som används av programmet, vad som händer när du öppnar och importerar filer med inbäddade profiler och hur färghanteringssystemet konverterar färger. Om du vill visa en beskrivning av en inställning väljer du inställningen, så visas beskrivningen längst ned i dialogrutan.

  Obs!

  Färginställningarna i Acrobat är en deluppsättning av de som används i InDesign, Illustrator och Photoshop.

  I vissa situationer, till exempel om tjänsteleverantören ger dig en särskild utdataprofil, kan du behöva anpassa en del alternativ i dialogrutan Färginställningar. Vi rekommenderar dock att endast avancerade användare gör sådana anpassningar.

  Obs!

  Om du arbetar med flera Adobe-program bör du synkronisera färginställningarna mellan programmen. (Läs mer i Synkronisera färginställningar mellan Adobe-program.)

Hantera process- och dekorfärger

När färghantering har aktiverats används automatiskt en färgprofil som motsvarar de färger som används i dokumentet när du använder eller skapar en färg i ett färghanterat Adobe-program. Om du byter färgläge används automatiskt lämpliga profiler för att översätta färgen enligt den nya färgmodell som du har valt.

Tänk på följande när du arbetar med process- och dekorfärger:

 • Välj en CMYK-arbetsfärgrymd som matchar dina CMYK-utdatavillkor så att du kan definiera och visa processfärger på ett korrekt sätt.

 • Använd Lab-värden (standard) om du vill visa fördefinierade dekorfärger (t.ex. färger från TOYO-, PANTONE-, DIC- och HKS-biblioteken) och konvertera dessa färger till processfärger. Genom att använda Lab-värden får du största möjliga noggrannhet och en garanterat konsekvent färgvisning i alla Creative Cloud-program.

Obs!

När du använder färghantering för dekorfärger återges färgerna nästan perfekt på en korrekturenhet och på bildskärmen. Det är dock svårt att exakt återge en dekorfärg på en bildskärm eller en korrekturenhet, eftersom dekorfärgerna ofta faller utanför enheternas färgomfång.