Om certifikatsignaturer i Adobe Acrobat

Adobe Acrobat ger stöd för ett brett utbud av lösningar för elektroniska och digitala signaturer. Dessa lösningar omfattar certifikatsignaturer som du kan använda för att signera PDF-filer med ett certifikatbaserat digitalt ID. Certifikatsignaturer kallas även digitala signaturer. Med Acrobat kan du skapa ett eget certifikat-ID. Det är däremot vanligare att arbeta med ett certifikat-ID som utfärdats av en pålitlig tredje part. Ytterligare signeringsalternativ i Acrobat inkluderar integrering medAdobe Sign.

Varför använda certifikatsignaturer?

Många affärstransaktioner, inklusive finansiella, rättsliga och övriga reglerade transaktioner kräver hög säkerhet vid signering av dokument. När dokument distribueras elektroniskt är det viktigt att mottagaren kan:

 • Verifiera dokumentets äkthet – bekräfta identiteten för varje person som signerade dokumentet
 • Verifiera dokumentintegritet – bekräfta att dokumentet inte har ändrats under leverans

Certifikatbaserade signaturer erbjuder båda dessa säkerhetstjänster. Många företag och regeringar har valt att konfigurera en infrastruktur för certifikatbaserade digitala signaturer inom organisationen. De använder utfärdare av tredjepartscertifikat för att erbjuda fristående identitetsvalidering. Exempel omfattar:

 • Företag inom EU som måste uppfylla "avancerade" eller "kvalificerade" krav för elektroniska signaturer enligt eIDAS e-signaturföreskrifter, ellerETSI PAdES standarder (PDF Avancerade Elektroniska Signaturer)
 • Farmaceutiska företag som behöver använda signaturer som uppfyller branschstandarden för SAFE (Signatures & Authentication For Everyone) BioPharma

Vad kan jag göra med ett certifikat-ID?

När certifikatbaserade digitala signaturer har tillhandahållits till slutanvändare, kan dessa användaAcrobats eller Acrobat Readers programvara för att signera PDF-filer och validera filer de får ta emot från andra.

Signera dokument

 • Signera PDF-filer med certifikat-ID:n
 • Placera en signaturruta var som helst på sidan
 • Lägg till flera signaturer till en sida
 • Lägg till en tidsstämpel till dokumentet när du arbetar med en konfigurerad tidsstämpelserver
 • Certifiera ett dokument med en synlig eller dold signatur, så att mottagaren kan kontrollera äktheten genom att se eller utan att se en synlig signatur på sidan
 • Inpränta automatiska certifikatdata för att stödja långsiktig validering

Validera dokument

 • Validera alla signaturer, bekräfta identiteten för alla som signerat dokumentet
 • Validera dokumentintegritet genom att spåra alla tidigare signerade versioner av ett dokument, för att verifiera ändringar som tillämpats under dokumentets livscykel.

Ange behörigheter och tillstånd för andra

 • Certifiera ett dokument medan du lämnar delar av det för formulärifyllning, signaturer eller kommentarer
 • Använd Acrobat Pro-programvara för att möjliggöra signering med certifikat-ID:n för användare av Reader 9
 • Använd Acrobat Standard eller Pro för att kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat-ID och begränsa användningen av bland annat utskrift, redigering eller kopiering

Tänk om min organisation inte är redo för att konfigurera certifikatbaserade signaturer?

Överväg att registrera dig för Adobe Sign online, marknadsledande inom e-signaturer och webbkontrakt. Med Adobe Sign, kan du få PDF- och Microsoft Word-filer, samt andra dokument som skickas; undertecknade och arkiverade direkt. Dessutom skyddar Adobe dokumenten så att din IT-avdelning inte behöver konfigurera en signaturinfrastruktur.

Resurser

Adobe Approved Trust List (AATL): Programmet Adobe Approved Trust List möjliggör för miljoner användare över hela världen att skapa digitala signaturer som är betrodda när det signerade dokumentet öppnas i Acrobat eller Reader. Ta en titt på nuvarande medlemmar.

Adobes portal för säkerhet och sekretess: Ett utmärkt första stopp för säkerhet och sekretess i Adobe.

Certified Document Services: Certified Document Services (CDS) var föregångaren till AATL.

Content Security Library: Omfattande dokumentation om Adobes administration av certifikatsignaturer.

Hantering av digitala ID:n: Hjälpsidor för hantering av digitala ID:n.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto