Användarhandbok Avbryt

Om certifikatsignaturer i Adobe Acrobat

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Adobe Acrobat ger stöd för ett brett utbud av lösningar för elektroniska och digitala signaturer. Dessa lösningar omfattar certifikatsignaturer som du kan använda för att signera PDF-filer med ett certifikatbaserat digitalt ID. Certifikatsignaturer kallas även digitala signaturer. Med Acrobat kan du skapa ett eget certifikat-ID. Det är däremot vanligare att arbeta med ett certifikat-ID som utfärdats av en pålitlig tredje part. Ytterligare signeringsalternativ i Acrobat inkluderar integrering med Adobe Acrobat Sign.

Varför använda certifikatsignaturer?

Många affärstransaktioner, inklusive finansiella, rättsliga och övriga reglerade transaktioner kräver hög säkerhet vid signering av dokument. När dokument distribueras elektroniskt är det viktigt att mottagaren kan:

 • Verifiera dokumentets äkthet – bekräfta identiteten för varje person som signerade dokumentet
 • Verifiera dokumentintegritet – bekräfta att dokumentet inte har ändrats under leverans

Certifikatbaserade signaturer erbjuder båda dessa säkerhetstjänster. Många företag och regeringar har valt att konfigurera en infrastruktur för certifikatbaserade digitala signaturer inom organisationen. De använder utfärdare av tredjepartscertifikat för att erbjuda fristående identitetsvalidering. Exempel omfattar:

 • Företag inom EU som måste uppfylla "avancerade" eller "kvalificerade" krav för elektroniska signaturer enligt eIDAS e-signaturföreskrifter, eller ETSI PAdES standarder (PDF Avancerade Elektroniska Signaturer)
 • Farmaceutiska företag som behöver använda signaturer som uppfyller branschstandarden för SAFE (Signatures & Authentication For Everyone) BioPharma

Vad kan jag göra med ett certifikat-ID?

När certifikatbaserade digitala signaturer har tillhandahållits till slutanvändare, kan dessa använda Acrobats eller Acrobat Readers programvara för att signera PDF-filer och validera filer de får ta emot från andra.

Signera dokument

 • Signera PDF-filer med certifikat-ID:n
 • Placera en signaturruta var som helst på sidan
 • Lägg till flera signaturer till en sida
 • Lägg till en tidsstämpel till dokumentet när du arbetar med en konfigurerad tidsstämpelserver
 • Certifiera ett dokument med en synlig eller dold signatur, så att mottagaren kan kontrollera äktheten genom att se eller utan att se en synlig signatur på sidan
 • Inpränta automatiska certifikatdata för att stödja långsiktig validering

Validera dokument

 • Validera alla signaturer, bekräfta identiteten för alla som signerat dokumentet
 • Validera dokumentintegritet genom att spåra alla tidigare signerade versioner av ett dokument, för att verifiera ändringar som tillämpats under dokumentets livscykel.

Ange behörigheter och tillstånd för andra

 • Certifiera ett dokument medan du lämnar delar av det för formulärifyllning, signaturer eller kommentarer
 • Använd Acrobat Pro-programvara för att möjliggöra signering med certifikat-ID:n för användare av Reader 9
 • Använd Acrobat Standard eller Pro för att kryptera ett PDF-dokument med ett certifikat-ID och begränsa användningen av bland annat utskrift, redigering eller kopiering

Tänk om min organisation inte är redo för att konfigurera certifikatbaserade signaturer?

Överväg att registrera dig för Adobe Acrobat Sign online, marknadsledande inom e-signaturer och webbkontrakt. Med Acrobat Sign kan du få PDF- och Microsoft Word-filer, samt andra dokument som skickas, undertecknade och arkiverade direkt. Dessutom skyddar Adobe dokumenten så att din IT-avdelning inte behöver konfigurera en signaturinfrastruktur.

Resurser

Adobe Approved Trust List (AATL): Programmet Adobe Approved Trust List möjliggör för miljoner användare över hela världen att skapa digitala signaturer som är betrodda när det signerade dokumentet öppnas i Acrobat eller Reader. Ta en titt på nuvarande medlemmar.

Adobes portal för säkerhet och sekretess: Ett utmärkt första stopp för säkerhet och sekretess i Adobe.

Certified Document Services: Certified Document Services (CDS) var föregångaren till AATL.

Content Security Library: Omfattande dokumentation om Adobes administration av certifikatsignaturer.

Hantering av digitala ID:n: Hjälpsidor för hantering av digitala ID:n.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto