Användarhandbok Avbryt

Öppna PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Du kan öppna en PDF-fil på flera olika sätt: från Acrobat-programmet, e-postprogrammet, via filsystemet eller ett nätverk via i en webbläsare.

Öppna en PDF-fil i programmet

 1. Starta Acrobat och gör något av följande:

  • Öppna en fil från vyn Hem > Senaste.

  • Välj Öppna från hamburgermenyn (Windows) eller Fil (macOS). I dialogrutan Öppna markerar du ett eller flera filnamn och väljer Öppna. PDF-dokument har vanligtvis tillägget .pdf.

  Obs!

  Om det finns flera öppna dokument kan du växla mellan dem genom att välja dokumentnamnet på menyn Fönster.

Öppna en PDF från skrivbordet eller från ett annat program

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill öppna en PDF-fil som har bifogats med ett e-postmeddelande, öppnar du meddelandet och dubbelklickar på PDF-ikonen.

  • Om du vill öppna en PDF som är länkad till en öppen webbsida klickar du på länken för PDF-filen. PDF-filen öppnas normalt i webbläsaren.

  • Dubbelklicka på PDF-filikonen i filsystemet.

  Obs!

  I Mac OS kan du ibland inte öppna en PDF-fil som har skapats i Windows genom att dubbelklicka på ikonen. Välj i stället Arkiv > Öppna med > Acrobat.

Öppna en PDF-fil i en webbläsare

När PDF-filerna öppnas på en webbsida öppnas de i läsläge. I läsläget visas PDF-filen utan synliga menyer, rutor eller verktygsfält. I närheten av fönstrets nederdel visas ett flytande verktygsfält med grundläggande funktioner för att visa dokument.

 • Du visar verktygsfältet genom att dra markören nära fönstrets nederkant.
 • Om du vill bläddra genom PDF-filen använder du navigeringsknapparna i verktygsfältet.
 • Klicka på Acrobat-ikonen  i verktygsfältet för att stänga läsläget och visa arbetsytan.
 • Om du vill avaktivera läsläget i webbläsaren öppnar du inställningarna för Acrobat eller Reader. Välj Inställningar från hamburgermenyn (Windows), eller Acrobat/Acrobat Reader(macOS) längst upp till vänster. I dialogrutan Preferenser väljer du Internet i den vänstra rutan. Avmarkera Visa i läsläge som standard.
Obs!

Om du har fler än ett Adobe PDF-program på datorn kan du ange vilket som ska användas för att öppna PDF-filer. Se Välj standardhanterare för PDF i Allmänna inställningar.

Visa PDF-filer i en webbläsare

Alternativen i webbläsaren styr hur du visar en PDF-fil, antingen i webbläsaren eller direkt i Acrobat eller Reader. Om du vill ändra de aktuella visningsinställningarna kan du läsa om hur du hanterar tilläggskomponenter och plugin-program i dokumentationen för webbläsaren. Om du öppnar PDF-filer i Acrobat utanför webbläsaren kan du inte använda inställningen Tillåt snabb webbvisning i en webbläsare.

Eftersom tangentbordskommandon kan mappas till webbläsaren är vissa Acrobat-kortkommandon inte tillgängliga. Du kan behöva använda verktygen och kommandona i Acrobat-verktygsfältet i stället för webbläsarens verktygsfält eller menyrad. Om du till exempel vill skriva ut ett PDF-dokument använder du knappen Skriv ut i Acrobat-verktygsfältet i stället för kommandot Skriv ut i webbläsaren. (I Microsoft Internet Explorer kan du välja Arkiv > Skriv ut, Redigera > Kopiera och Redigera > Sök på den här sidan i Internet Explorer-verktygsfältet.)

Obs!

Du bör inte ha flera versioner av Acrobat eller Adobe Reader installerade på samma dator. Blandade versioner på datorn kan medföra att du inte kan visa PDF-filer i en webbläsare. Exemplen omfattar bland annat Acrobat XI med Adobe Reader X eller Acrobat 9 med Reader XI. Mer information om parallella installationer finns i denna TechNote-artikel.

Inställningar för Internet

Visa i läsläge som standard

Markera detta om du vill visa PDF-filer i webbläsaren utan att visa menyer, rutor eller verktygsfält.

Tillåt snabb webbvisning

Markera detta om du vill tillåta sidvis hämtning för PDF-filer som har sparats med snabb webbvisning aktiverat. Med snabb webbvisning skickar webbservern bara den begärda sidan i stället för att skicka hela PDF-filen.

Tillåt spekulativ hämtning i bakgrunden

Välj detta om du vill låta webbläsaren fortsätta att hämta PDF-sidor från webben, även efter att den första sidan visats.

Anslutningshastighet

Välj en anslutningshastighet på menyn. Anslutningshastigheten hjälper Acrobat och andra program att ge en jämn visning när innehåll hämtas från Internet.

Internet-inställningar [eller Nätverksinställningar]

Klicka för att öppna dialogrutan eller panelen för anslutning till Internet eller nätverk på datorn. Mer information finns i hjälpen för operativsystemet. Du kan också kontakta din internetleverantör eller administratören av det lokala nätverket.

Öppna PDF-filer igen från den senaste Acrobat-sessionen

Acrobat kan automatiskt öppna PDF-filer från den senaste sessionen vid start. För att konfigurera inställningen gör du följande:

 1. Välj Inställningar från hamburgermenyn (Windows) eller Acrobat/Acrobat Reader(macOS) längst upp till vänster.

 2. I dialogrutan Inställningar i dialogrutans vänstra fönster väljer du Allmänt och väljer sedan Öppna PDF från den senaste sessionen på Acrobat Launch.

  Öppna PDF-filer från den senaste sessionen när Acrobat startar

 3. Välj OK.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?