Du kan öppna en PDF-fil på flera olika sätt: från Acrobat DC-programmet, från e-postprogrammet, från filsystemet eller via nätverket från en webbläsare.

Obs!

Organizer och Organizer-relaterade kommandon är inte tillgängliga i Acrobat X och senare.

Öppna en PDF-fil i programmet

 1. Starta Acrobat DC och gör något av följande:

  • Öppna en fil från vyn Hem > Senaste.

  • Välj Arkiv > Öppna. I dialogrutan Öppna markerar du ett eller flera filnamn och klickar på Öppna. PDF-dokument har vanligtvis tillägget .pdf.

  Obs!

  Om det finns flera öppna dokument kan du växla mellan dem genom att välja dokumentnamnet på Fönster-menyn.

Öppna en PDF från skrivbordet eller från ett annat program

 1. Gör något av följande:
  • Om du vill öppna en PDF-fil som har bifogats i ett e-postmeddelande öppnar du meddelandet och dubbelklickar på PDF-ikonen.

  • Om du vill öppna en PDF som är länkad till en öppen webbsida klickar du på länken för PDF-filen. PDF-filen öppnas normalt i webbläsaren.

  • Dubbelklicka på PDF-filikonen i filsystemet.

  Obs!

  I Mac OS kan du ibland inte öppna en PDF-fil som har skapats i Windows genom att dubbelklicka på ikonen. Välj i stället Arkiv > Öppna med > Acrobat > DC.

Öppna en PDF-fil i en webbläsare

När PDF-filerna öppnas på en webbsida öppnas de i Läsläge. I läsläget visas PDF-filen utan synliga menyer, rutor eller verktygsfält. I närheten av fönstrets nederdel visas ett flytande verktygsfält med grundläggande funktioner för att visa dokument.

 • Du visar verktygsfältet genom att dra markören nära fönstrets nederkant.
 • Om du vill bläddra genom PDF-filen använder du navigeringsknapparna i verktygsfältet.
 • Klicka på Acrobat-ikonen  i verktygsfältet för att stänga läsläget och visa arbetsytan.
 • Om du vill inaktivera läsläget i webbläsaren öppnar du inställningarna i Acrobat eller Reader (i Windows väljer du Redigera > Inställningar, i Mac OS väljer du Acrobat DC/Acrobat Reader DC> Inställningar). Välj Internet i rutan till vänster. Avmarkera Visa i läsläge som standard.

Obs!

Om du har fler än ett Adobe PDF-program på datorn kan du ange vilket som ska användas för att öppna PDF-filer. Se Välj standardhanterare för PDF i Allmänna inställningar.

Visa PDF-filer i en webbläsare

Alternativen i webbläsarkontrollen används för att kontrollera hur du visar en PDF-fil, antingen i webbläsaren eller direkt i Acrobat eller Reader. Se webbläsaredokumentationen om hur du hanterar tilläggskomponenter och insticksprogram för att ändra de aktuella visningsinställningarna. Om du öppnar PDF-filer i Acrobat utanför webbläsaren kan du inte använda inställningen Tillåt snabb webbvisning i en webbläsare.

Eftersom tangentbordskommandon kan mappas till webbläsaren är vissa Acrobat-kortkommandon inte tillgängliga. Du kan behöva använda verktygen och kommandona i Acrobat-verktygsfältet i stället för webbläsarens verktygsfält eller menyrad. Om du till exempel vill skriva ut ett PDF-dokument använder du knappen Skriv ut i Acrobat-verktygsfältet i stället för kommandot Skriv ut i webbläsaren. (I Microsoft Internet Explorer kan du välja Arkiv > Skriv ut, Redigera > Kopiera och Redigera > Sök på den här sidan i Internet Explorer-verktygsfältet.)

Obs!

Vi rekommenderar inte att ha flera versioner av Acrobat eller Adobe Reader installerade på samma dator. Blandade versioner på datorn kan förhindra att du ser PDF-filer i en webbläsare. Exemplen omfattar Acrobat XI med Adobe Reader X eller Acrobat 9 med Reader osv. Mer information om parallella installationer finns i denna TechNote-artikel.

Inställningar för Internet

Visa i läsläge som standard

Markera detta om du vill visa PDF-filer i webbläsaren utan att visa menyer, rutor eller verktygsfält.

Tillåt snabb webbvisning

Markera detta om du vill tillåta sidvis hämtning för PDF-filer som har sparats med snabb webbvisning aktiverat. Med snabb webbvisning skickar webbservern bara den begärda sidan i stället för att skicka hela PDF-filen.

Tillåt spekulativ hämtning i bakgrunden

Välj detta om du vill låta webbläsaren fortsätta att hämta PDF-sidor från webben, även efter att den första sidan visats.

Anslutningshastighet

Välj en anslutningshastighet på menyn. Anslutningshastigheten hjälper Acrobat och andra media att ge en jämn visning när innehåll hämtas från Internet.

Internet-inställningar [eller Nätverksinställningar]

Klicka för att öppna dialogrutan eller panelen för anslutning till Internet eller nätverk på din dator. Mer information finns i hjälpen för ditt operativsystem. Annars kan du kontakta din Internet-leverantör eller administratören av det lokala nätverket.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy