Användarhandbok Avbryt

Preflight-rapporter (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Skapa en resultatrapport

Du kan samla resultaten av en preflight-undersökning i olika typer av rapporter. Du kan samla resultaten som en textfil, en XML-fil eller som en enskild PDF-fil. En PDF-rapport kan innehålla enbart en översikt eller detaljerad information som presenteras på olika sätt.

En PDF-rapport innehåller information om dokumentet och problemobjekt i lager, som du aktiverar och inaktiverar lagernavigeringsrutan.

Obs!

Du kan även skapa en inventering av alla objekt och resurser som används i en PDF-dokumentet.

Skapa en rapport om preflight-resultat

 1. Klicka på Skapa rapport i resultatrutan i dialogrutan Preflight eller välj Skapa rapport på Alternativ-menyn.
 2. Ange ett namn och en plats för rapporten. Suffixet ”_report” läggs automatiskt till efter rapportens namn.
 3. Välj rapporttyp och klicka sedan på Spara.

Rapporttyper

PDF-rapport

Skapar en problemsammanfattning med detaljer som visas med genomskinliga masker, kommentarer eller lager för varje problemobjekt.

Översikt

Komprimerar preflight-resultatet till ett kort dokument som innehåller tillämpade korrigeringar, en resultatsammanfattning och dokumentinformation.

Detaljer

Ger extra information om varje problemobjekt, t.ex. var på sidan objektet finns. Alternativet Problemen är markerade med genomskinliga masker placerar en färgad mask, liknande en Photoshop-mask, över de problemområden som du vill framhäva. Du kan ändra maskens färg under Preflight-inställningar. Alternativet Problemen är markerade med kommentarer infogar preflight-resultaten som kommentarer. Problem färgmarkerade med lager visar filen indelad i lager med avvikelser eller objekt som inte gick att hitta enligt kriterierna som används i själva profilen. Ett annat lager, med namnet Andra objekt, inkluderar objekt som inte har något att göra med profilen som används.

XML-rapport

Producerar en strukturerad rapport för arbetsflödessystem som kan tolka och bearbeta preflight-resultaten. Mer information får du om du kontaktar din leverantör av utskriftstjänster.

Textrapport

Skapar en rapport i vanligt textformat där varje rad visas indragen i enlighet med hierarkin i dialogrutan med preflight-resultat. Du kan öppna rapporten i textredigerare.

Dölja och visa lager i en PDF-rapport

 1. Öppna PDF-rapportens navigeringsruta genom att klicka på knappen Lager i navigeringsrutan.
 2. På panelen Lager klickar du på fyrkanten till vänster om namnet på det lager som du vill dölja eller visa.

Inventeringsrapporter

En inventeringsrapport visar de resurser som används i ett PDF-dokument, t.ex. färgmodeller, bilder, mönster, skuggningar, metadata, teckensnitt och tecken i varje teckensnitt. Relaterad information grupperas tillsammans och placeras på en PDF-sida så att du kan söka efter och hitta objekt. Du kan göra en inventeringsrapport före eller efter det att du har kört en preflight-undersökning. Till skillnad från preflight-resultatrapporterna, vilka endast tillhandahåller den information som efterfrågas av kontrollerna i den markerade profilen, så filtrerar en inventeringsrapport inte PDF-innehållet. En preflight-undersökningsrapport och en inventeringsrapport kan tillsammans hjälpa dig att identifiera och åtgärda problem.

Informationen i en inventeringsrapport kan vara användbar när du vill göra följande:

 • Utforska filer som verkar ovanliga, t.ex. filer som har skapats av ett okänt program, filer som uppdateras långsamt på skärmen eller filer med kopierings- och inklistringsåtgärder som inte fungerar.

 • Undersöka processproblem, t ex misslyckade utskrifter, problem med färgkonvertering, utskjutning eller placering på en InDesign-sida.

 • Identifiera egenskaper hos ett PDF-dokument som inte är idealiska, till exempel oavsiktligt inbäddande av ett teckensnitt på grund av ett missat blanksteg på en mallsida, beskurna bilder med ovidkommande bilddata, objekt som inte är av den förväntade typen (till exempel typ- eller vektorobjekt som konverterats till bilder eller sammanfogats med en bild).

 • Tillhandahålla extra information om ett objekt utöver dess närvaro. Genom att t.ex. hitta en dekorfärg i en inventeringsrapport kan du avgöra om den används för sig eller i kombination med andra grundfärger, som i en tvåtonsbild. Du kan även fastställa vilka tecken i ett teckensnitt som har bäddats in, hur de ser ut och vilka tecken de antas representera. Med hjälp av den här informationen kan du lösa problem med saknade tecken.

 • Undersöka XMP-metadata som har bäddats in i filen, t.ex. författare, upplösning, färgrymd, copyright och nyckelord. Den här informationen lagras enligt XMP-standarden (Extensible Metadata Platform).

Skapa en inventering över PDF-innehåll

 1. Välj Skapa inventering på Alternativ-menyn i dialogrutan Preflight.
 2. Välj vilka typer av objekt och resurser som ska inkluderas i inventeringen. Förutom sådant som teckensnitt, färger och bilder kan du kan inkludera följande information:

  Formulär-XObjects

  Objekt som det refereras till i en PDF. Om en PDF t.ex. innehåller flera förekomster av samma objekt, finns den som en enskild resurs som det refereras till flera gånger.

  Inkludera XMP-metadata

  Inkluderar information som är inbäddad i PDF-filen och som kan användas av ett XMP-aktivera program eller enhet i arbetsgången. Informationen kan inkludera beskrivningar och titlar, sökbara nyckelord, författarens namn och copyright-information. Om du aktiverar Inkludera avancerade fält, kan du inkludera fälten och strukturerna som används för att lagra metadata med hjälp av namnområden och egenskaper. Denna avancerade information visas som en textbaserad trädvy över alla XMP-data i PDF-dokumentet, både för själva dokumentet som för de bilder i dokumentet för vilka det finns XMP-data.

  Obs!

  Du kan även visa metadata för PDF-dokumentet som helhet i dialogrutan Dokumentegenskaper. Välj Arkiv > Egenskaper, klicka på fliken Beskrivning och klicka sedan på Övriga metadata. Om du vill visa de avancerade fälten klickar du på Avancerat i listan till vänster.  

 3. (Valfritt) Spara rapporten.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online