Skapa en resultatrapport

Du kan samla resultaten av en preflight-undersökning i olika typer av rapporter. Du kan sama resultaten som en textfil, XML-fil eller som en enskild PDF-fil. En PDF-rapport kan innehålla enbart en översikt eller detaljerad information som presenteras på olika sätt.

En PDF-rapport innehåller information om dokumentet och problemobjekt i lager, som du aktiverar och inaktiverar i navigeringsrutan Lager.

Obs!

Du kan även skapa en inventering av alla objekt och resurser som används i PDF-dokumentet.

Skapa en rapport om preflight-resultat

 1. Klicka på Skapa rapport i resultatrutan i dialogrutan Preflight, eller välj Skapa rapport på Alternativ-menyn.
 2. Ange ett namn och en plats för rapporten. Suffixet "_report" läggs automatiskt till efter rapportens namn.
 3. Välj rapporttyp och klicka sedan på Spara.

Rapporttyper

PDF-rapport

Skapar en problemsammanfattning med detaljer som visas med genomskinliga masker, kommentarer eller lager för varje problemobjekt.

Översikt

Komprimerar preflight-resultatet till ett kort dokument som innehåller tillämpade korrigeringar, en resultatsammanfattning och dokumentinformation.

Detaljer

Ger extra information om varje problemobjekt, t.ex. var på sidan objektet finns. Alternativet Problemen är markerade med genomskinliga masker placerar en färgad mask, liknande en Photoshop-mask, över de problemområden som du vill framhäva. Du kan ändra maskens färg under Preflight-inställningar. Alternativet Problemen är markerade med kommentarer infogar preflight-resultaten som kommentarer. Problem färgmarkerade med lager visar filen indelad i lager med avvikelser eller objekt som inte gick att hitta enligt kriterierna som används i själva profilen. Ett annat lager, med namnet Andra objekt, inkluderar objekt som inte har något att göra med profilen som används.

XML-rapport

Producerar en strukturerad rapport för arbetsgångssystem som kan tolka och bearbeta preflight-resultaten. Mer information får du om du kontaktar din leverantör av utskriftstjänster.

Textrapport

Skapar en rapport i vanligt textformat där varje rad visas indragen i enlighet med hierarkin i dialogrutan med preflight-resultat. Du kan öppna rapporten i textredigerare.

Dölja och visa lager i en PDF-rapport

 1. Öppna PDF-rapportens navigeringsruta genom att klicka på knappen Lager i navigeringsrutan.
 2. På panelen Lager klickar du på fyrkanten till vänster om namnet på det lager som du vill dölja eller visa.

Inventeringsrapporter

En inventeringsrapport visar de resurser som används i ett PDF-dokument, t.ex. färgmodeller, bilder, mönster, skuggningar, metadata, teckensnitt och tecken i varje teckensnitt. Relaterad information grupperas tillsammans och placeras på en PDF-sida så att du kan söka efter och hitta objekt. Du kan göra en inventeringsrapport före eller efter det att du har kört en preflight-undersökning. Till skillnad från preflight-resultatrapporterna, vilka endast tillhandahåller den information som efterfrågas av kontrollerna i den markerade profilen, så filtrerar en inventeringsrapport inte PDF-innehållet. En preflight-undersökningsrapport och en inventeringsrapport kan tillsammans hjälpa dig att identifiera och åtgärda problem.

Informationen i en inventeringsrapport kan vara användbar när du genomför åtgärder av följande slag:

 • Utforskar filer som verkar ovanliga, till exempel sådana som har skapats av ett okänt program, filer som uppdateras långsamt på skärmen eller kopierings- och inklistringsåtgärder som inte fungerar.

 • Undersöker processproblem, till exempel misslyckade utskrifter, problem med färgkonvertering, utskjutning eller placering på en InDesign-sida.

 • Att identifiera egenskaper hos ett PDF-dokument som inte är idealiska, till exempel oavsiktligt inbäddande av ett teckensnitt på grund av ett missat blanksteg på en mallsida, eller beskurna bilder med ovidkommande bilddata, eller objekt som inte är av den förväntade typen (till exempel typ- eller vektorobjekt som konverterats till bilder eller sammanfogats med en bild).

 • Tillhandahåller extra information om ett objekt förutom dess närvaro. Genom att t.ex. hitta en dekorfärg i en inventeringsrapport kan du avgöra om den används för sig eller i kombination med andra grundfärger, som i en tvåtonsbild. Du kan även fastställa vilka tecken i ett teckensnitt som har bäddats in, hur de ser ut och vilka tecken de antas representera. Med hjälp av den här informationen kan du lösa problem med saknade tecken.

 • Undersöka XMP-metadata som har bäddats in i filen, t.ex. författare, upplösning, färgrymd, copyright och nyckelord. Den här informationen lagras enligt XMP-standarden (Extensible Metadata Platform).

Skapa en inventering över PDF-innehåll

 1. Välj Skapa inventering på Alternativ-menyn i dialogrutan Preflight.
 2. Välj vilka typer av objekt och resurser som ska inkluderas i inventeringen. Förutom teckensnitt, färger, bilder osv kan du kan inkludera följande information:

  Formulär-XObjects

  Objekt som det refereras till i en PDF. Om en PDF t.ex. innehåller flera förekomster av samma objekt, finns den som en enskild resurs som det refereras till flera gånger.

  Inkludera XMP-metadata

  Inkluderar information som är inbäddad i PDF-filen och som kan användas av ett XMP-aktivera program eller enhet i arbetsgången. Informationen kan inkludera beskrivningar och titlar, sökbara nyckelord, författarens namn och copyright-information. Om du aktiverar Inkludera avancerade fält, kan du inkludera fälten och strukturerna som används för att lagra metadata med hjälp av namnområden och egenskaper. Denna avancerade information visas som en textbaserad trädvy över alla XMP-data i PDF-dokumentet, både för själva dokumentet som för de bilder i dokumentet för vilka det finns XMP-data.

  Obs!

  Du kan även visa metadata för PDF-dokumentet som helhet i dialogrutan Dokumentegenskaper. Välj Arkiv > Egenskaper, klicka på fliken Beskrivning och klicka sedan på Övriga metadata. Om du vill visa de avancerade fälten klickar du på Avancerat i listan till vänster.  

 3. (Valfritt) Spara rapporten.