Om PDF-portföljer

En PDF-portfölj innehåller flera filer som kopplats ihop till en integrerad PDF-enhet. Filerna i en PDF-portfölj kan vara av olika filtyper och kan ha skapats i olika program. En PDF-portfölj kan till exempel innehålla textdokument, e-postmeddelanden, kalkylblad, CAD-ritningar och PowerPoint-presentationer. Originalfilerna behåller sina individuella identiteter, men samlas i en PDF-portföljfil. Du kan öppna, läsa, redigera och formatera varje komponentfil oberoende av de övriga filerna i PDF-portföljen.

Beroende på omständigheterna kan PDF-portföljer ge flera fördelar framför att sammanfoga flera filer till en enda PDF-fil:

Lägga till och ta bort

Det är lätt att lägga till och ta bort filer utan att du behöver leta reda på och markera alla sidor som kommer från just den filen.

Dra och släppa

Dra filerna som du vill ändra om och släpp dem i mappar eller dra en mapp till en annan mapp på samma nivå i navigeringsrutan för PDF-portföljen.

Förhandsgranska

Du kan snabbt förhandsgranska komponentfiler utan att behöva öppna dem i deras ursprungliga program.

Redigera

Ändra enskilda filer i PDF-portföljen, utan att det påverkar övriga filer. Du kan t.ex. numrera om sidorna i ett dokument utan att behöva numrera om de övriga dokumenten i PDF-portföljen. Du kan också redigera icke-PDF-filer i de program där de har skapats inifrån PDF-portföljen. Alla ändringar du gör sparas i filen i PDF-portföljen.

Distribuera

Dela en PDF-portfölj med andra och var säker på att de får alla ingående delar. Publicera en PDF-portfölj på en webbplats där andra kan se den.

Sortera

Sortera komponentfilerna efter kategorier som du kan lägga till, ta bort, dölja eller anpassa. Du sorterar helt enkelt listan genom att klicka på en kolumnrubrik.

Skriva ut

Du kan skriva ut alla PDF-filer i en PDF-portfölj eller bara markerade komponentfiler.

Söka

Sök i en eller alla filer i en PDF-portfölj. Du kan även söka i komponentfiler som inte är PDF-filer.

Infoga andra format

Du kan lägga till andra filer än PDF-filer i en befintlig PDF-portfölj utan att konvertera dem till PDF-filer.

Oberoende av källfiler

En PDF-portföljs källfiler – även befintliga filer som du lägger till i PDF-portföljen – ändras inte när du skapar en PDF-portfölj. De ändringar som du gör i komponentfilerna i en PDF-portfölj påverkar inte de originalfiler från vilka du har skapat PDF-portföljen. Du kan flytta en PDF-portfölj vart som helst på datorn eller i nätverket utan att du riskerar att komponenterna går förlorade eller kopplas ifrån.

Återanvända

Du kan inkludera samma fil i flera PDF-portföljer.

Översikt över PDF-portföljsfönstret

I Acrobat kan du skapa och redigera PDF-portföljer och arbeta med komponentfiler genom att använda olika element, t ex rutor, verktygsfält och fönster.

PDF-portfölj i Acrobat
PDF-portfölj i Acrobat

A. Verktygsfältet PDF-portfölj B. Komponentfiler och mappar i den vänstra navigeringsrutan C. Föregående och Nästa (pilar) för att bläddra igenom komponentfilerna D. Länk för att öppna komponentfilen 
  • Verktygsfältet PDF-portfölj är placerat direkt nedanför huvudverktygsfältet. Du kan utföra vanliga åtgärder som att lägga till filer eller mappar, skapa en ny mapp, extraherakomponentfilereller ta bort en komponentfil.

  • I den vänstra navigeringsrutan visas de filer och mappar som ingår i PDF-portföljen. Som standard visas filerna och mapparna i bokstavsordning. Du kan ändra ordningen genom att konfigurera sorteringsordningen i dialogrutan Portföljegenskaper.

    Alternativt kan du ordna om filer i den vänstra navigeringsrutan genom att dra filer, dra filer till mappar eller dra mappar till mappar förutsatt att båda är på samma nivå i portföljen.

  • Med knapparna Föregående och Nästa kan du bläddra igenom filer och mappar som ingår i PDF-portföljen. En förhandsvisning av den valda filen visas som standard. Men om komponentfilen inte är en PDF-fil visas knappen Förhandsgranska i dokumentdelen. När du klickar på knappen Förhandsgranska kan du visa filens innehåll i själva PDF-portföljen.

  • Länken Öppna dokument öppnar den markerade komponentfilen för redigering. Om det är en PDF-fil öppnas filen i dokumentdelen, där du kan arbeta med den som ett vanligt PDF-dokument. Annars, om filen inte är en PDF-fil, öppnas den i sitt ursprungliga program. När du gör ändringar i komponentfilen och sparar den blir det nya innehållet tillgängligt i PDF-portföljen.

  • Layout (förhandsgranskningsläge) visar förhandsgranskningen av komponentfilen i PDF-portföljen beroende på vilken typ av fil det är. Mer information om förhandsgranskningstyperna finns i Visningslägen för portföljer.

  • I vyn Detaljer eller Filer visas filinformationen i en lista. Du kan klicka på ett kolumnnamn för att sortera i stigande eller fallande ordning.

    En PDF-portfölj är tillgänglig när den öppnas i vyn Detaljer eller Filer. Det här läget ger en bättre läsupplevelse för personer med funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn. Öppna dialogrutan Inställningar genom att välja Redigera > Inställningar (Windows) för att öppna alla PDF-portföljer i filläge. Välj Acrobat > Inställningar (Mac OS) i Acrobat. Välj Tillgänglighet under Kategorier och välj sedan Visa portföljer i filläge.

 

Visningslägen för portföljer

Du kan visa komponentfilerna på två olika sätt, antingen i layoutläge (förhandsgranskning) eller vyn Detaljer (filläge). I layoutläget visas komponentfilerna i den vänstra navigeringsrutan, som i föregående bild. I vyn Detaljer visas komponentfilerna direkt under det sekundära verktygsfältet, som i följande skärmbild:

PDF-portfölj i vyn Detaljer eller Filer
Visa en PDF-portfölj i vyn Detaljer eller Filer

I båda dessa vyer kan du förhandsgranska bilder och sidor samt spela upp videofilmer och SWF-filer. I detaljvyn kan du även visa information om en fil. Du kan extrahera (flytta) en fil till din dator. Du kan också öppna en fil i det program där den har skapats (om det har installerats på din dator). Du kan växla mellan layoutläget och detaljvyn genom att välja önskat alternativ på menyn Visa > Portfölj.

Läget plattformsförhandsgranskning är också tillgängligt när en förhandsgranskning i full storlek visas i dokumentfönstret. Som standard visas PDF-, SWF- och HTML-filer i dokumentfönstret. Välj Visa > Portfölj > Förhandsgranska fil för att öppna andra filtyper som till exempel e-postportföljer, svarsfiler från formulär och skyddade PDF-filer i läget plattformsförhandsgranskning. Klicka på ikonen Stäng förhandsgranskning (X) efter filnamnet i det sekundära verktygsfältet för att stänga plattformsförhandsgranskningen.

Plattformsförhandsgranskningsläge
Klicka på X-knappen för att stänga plattformsförhandsgranskningsläget.

Växla mellan layoutläget, detaljvyn och plattformsförhandsgranskningsläget

Du kan växla mellan layoutläget och detaljvyn genom att välja önskat alternativ på menyn Visa > Portfölj.

Du kan också växla till plattformsförhandsgranskningsläget genom att välja Visa > Portfölj > Förhandsgranska fil.

Andra funktioner som är aktiverade i PDF-portföljer

Dessa kommandon är tillgängliga för komponentfiler i PDF-portföljer:

Minska filstorlek

Minskar PDF-komponentfilernas storlek. Mer information finns i Minska filstorleken genom att spara.

Skydda portfölj med lösenord

Lägger till dokumentskydd till en PDF-portfölj eller till komponent-PDF-dokument i en PDF-portfölj. Om du vill lägga till dokumentskydd till ett komponent-PDF-dokument väljer du Arkiv > Portföljegenskaper och sedan fliken Säkerhet. Mer information finns i Skydda dokument med lösenord. Använd Försättsblad (Visa > Portfölj > Försättsblad) för att lägga till skyddsfunktioner i hela PDF-portföljen. Du kan t ex använda Försättsblad för att signera en överordnad fil för PDF-portföljen eller lägga till ett lösenord för att öppna PDF-portföljen. De funktioner som du lägger till på försättsbladet gäller för alla komponentfiler i PDF-portföljen.

Obs!

Andra skyddsfunktioner, bland annat certifikatskydd, finns också tillgängliga för PDF-portföljer och komponentfiler. Du hittar mer information i Välja en skyddsmetod för PDF-filer.

Skriv ut

Skriver ut komponentdokument. Mer information finns i Skriva ut PDF-dokument i en PDF-portfölj.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy