Användarhandbok Avbryt

Översikt över PDF-portföljer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Om PDF-portföljer

En PDF-portfölj innehåller flera filer som kopplats ihop till en integrerad PDF-enhet. Filerna i en PDF-portfölj kan vara av olika filtyper och kan ha skapats i olika program. En PDF-portfölj kan till exempel innehålla textdokument, e-postmeddelanden, kalkylblad, CAD-ritningar och PowerPoint-presentationer. Originalfilerna behåller sina individuella identiteter, men samlas i en PDF-portföljfil. Du kan öppna, läsa, redigera och formatera varje komponentfil oberoende av de övriga filerna i PDF-portföljen.

Beroende på omständigheterna kan PDF-portföljer ge flera fördelar framför att sammanfoga flera filer till en enda PDF-fil:

Lägga till och ta bort

Det är lätt att lägga till och ta bort filer utan att du behöver leta reda på och markera alla sidor som kommer från just den filen.

Dra och släpp

Dra filerna som du vill ändra om och släpp dem i mappar eller dra en mapp till en annan mapp på samma nivå i navigeringsrutan för PDF-portföljen.

Förhandsgranska

Du kan snabbt förhandsgranska komponentfiler utan att behöva öppna dem i deras egna program.

Redigera

Ändra enskilda filer i PDF-portföljen, utan att det påverkar övriga filer. Du kan t.ex. numrera om sidorna i ett dokument utan att behöva numrera om de övriga dokumenten i PDF-portföljen. Du kan också redigera icke-PDF-filer i de program där de har skapats inifrån PDF-portföljen. Alla ändringar du gör sparas i filen i PDF-portföljen.

Distribuera

Dela en PDF-portfölj med andra och var säker på att de får alla ingående delar. Publicera en PDF-portfölj på en webbplats där andra kan se den.

Sortera

Sortera komponentfilerna efter kategorier som du kan lägga till, ta bort, dölja eller anpassa. Du sorterar helt enkelt listan genom att klicka på en kolumnrubrik.

Skriva ut

Skriv ut alla PDF-filer i en PDF-portfölj eller bara de markerade filerna.

Söka

Sök i en eller alla filer i en PDF-portfölj. Du kan även söka i komponentfiler som inte är PDF-filer.

Infoga andra format

Lägg till andra filer än PDF-filer i en befintlig PDF-portfölj utan att konvertera dem till PDF-filer.

Oberoende av källfiler

En PDF-portföljs källfiler – även befintliga filer som du lägger till i PDF-portföljen – ändras inte när du skapar en PDF-portfölj. De ändringar som du gör i komponentfilerna i en PDF-portfölj påverkar inte de originalfiler från vilka du har skapat PDF-portföljen. Du kan flytta en PDF-portfölj vart som helst på datorn eller i nätverket utan att du riskerar att komponenterna går förlorade eller kopplas ifrån.

Återanvända

Du kan inkludera samma fil i flera PDF-portföljer.

Översikt över PDF-portföljsfönstret

I Acrobat kan du skapa och redigera PDF-portföljer och arbeta med komponentfiler genom att använda olika element, t ex rutor, verktygsfält och fönster.

PDF-portfölj i Acrobat
PDF-portfölj i Acrobat

A. Verktygsfältet PDF-portfölj B. Komponentfiler och mappar i den vänstra navigeringsrutan  C. Föregående och Nästa (pilar) för att bläddra igenom komponentfilerna D. Länk för att öppna komponentfilen 

 • Verktygsfältet PDF-portfölj är placerat direkt nedanför huvudverktygsfältet. Du kan utföra vanliga åtgärder som att lägga till filer eller mappar, skapa en ny mapp, extrahera en komponentfil eller ta bort en komponentfil.

 • I den vänstra navigeringsrutan visas de filer och mappar som ingår i PDF-portföljen. Som standard visas filerna och mapparna i bokstavsordning. Du kan ändra ordningen genom att konfigurera sorteringsordningen i dialogrutan Portföljegenskaper.

  Alternativt kan du ordna om filer i den vänstra navigeringsrutan genom att dra filer, dra filer till mappar eller dra mappar till mappar förutsatt att båda är på samma nivå i portföljen.

 • Med knapparna Föregående och Nästa kan du bläddra igenom filer och mappar som ingår i PDF-portföljen. En förhandsvisning av den valda filen visas som standard. Men om komponentfilen inte är en PDF-fil visas knappen Förhandsgranska i dokumentdelen. När du klickar på knappen Förhandsgranska kan du visa filens innehåll i själva PDF-portföljen.

 • Länken Öppna dokument öppnar den markerade komponentfilen för redigering. Om det är en PDF-fil öppnas filen i dokumentdelen, där du kan arbeta med den som ett vanligt PDF-dokument. Annars, om filen inte är en PDF-fil, öppnas den i sitt ursprungliga program. När du gör ändringar i komponentfilen och sparar den blir det nya innehållet tillgängligt i PDF-portföljen.

 • Layout (förhandsgranskningsläge) visar förhandsgranskningen av komponentfilen i PDF-portföljen beroende på vilken typ av fil det är. Mer information om förhandsgranskningstyperna finns i Visningslägen för portföljer.

 • I vyn Detaljer eller Filer visas filinformationen i en lista. Du kan klicka på ett kolumnnamn för att sortera i stigande eller fallande ordning.

  En PDF-portfölj är tillgänglig när den öppnas i vyn Detaljer eller Filer. Det här läget ger en bättre läsupplevelse för personer med funktionshinder, t.ex. rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn. Öppna dialogrutan Inställningar genom att välja Redigera > Inställningar (Windows) för att öppna alla PDF-portföljer i filläge. Välj Acrobat > Inställningar (Mac OS) i Acrobat. Välj Tillgänglighet under Kategorier och välj sedan Visa portföljer i filläge.

Visningslägen för portföljer

Du kan visa komponentfilerna på två olika sätt, antingen i layoutläge (förhandsgranskning) eller vyn Detaljer (filläge). I layoutläget visas komponentfilerna i den vänstra navigeringsrutan, som i föregående bild. I vyn Detaljer visas komponentfilerna direkt under det sekundära verktygsfältet, som i följande skärmbild:

PDF-portfölj i vyn Detaljer eller Filer
Visa en PDF-portfölj i vyn Detaljer eller Filer

I båda dessa vyer kan du förhandsgranska bilder och sidor samt spela upp videofilmer och SWF-filer. I detaljvyn kan du även visa information om en fil. Du kan extrahera (flytta) en fil till din dator. Du kan också öppna en fil i det program där den har skapats (om det har installerats på din dator). Du kan växla mellan layoutläget och detaljvyn genom att välja önskat alternativ på menyn Visa > Portfölj.

Läget plattformsförhandsgranskning är också tillgängligt när en förhandsgranskning i full storlek visas i dokumentfönstret. Som standard visas PDF-, SWF- och HTML-filer i dokumentfönstret. Välj Visa > Portfölj > Förhandsgranska fil för att öppna andra filtyper som till exempel e-postportföljer, svarsfiler från formulär och skyddade PDF-filer i läget plattformsförhandsgranskning. Klicka på ikonen Stäng förhandsgranskning (X) efter filnamnet i det sekundära verktygsfältet för att stänga plattformsförhandsgranskningen.

Plattformsförhandsgranskningsläge
Klicka på X-knappen för att stänga plattformsförhandsgranskningsläget.

Växla mellan layoutläget, detaljvyn och plattformsförhandsgranskningsläget

Du kan växla mellan layoutläget och detaljvyn genom att välja önskat alternativ på menyn Visa > Portfölj.

Du kan också växla till plattformsförhandsgranskningsläget genom att välja Visa > Portfölj > Förhandsgranska fil.

Andra funktioner som är aktiverade i PDF-portföljer

Dessa kommandon är tillgängliga för komponentfiler i PDF-portföljer:

Minska filstorlek

Minskar PDF-komponentfilernas storlek. Mer information finns i Minska filstorleken genom att spara.

Skydda portfölj med lösenord

Lägger till dokumentskydd till en PDF-portfölj eller till komponent-PDF-dokument i en PDF-portfölj. Om du vill lägga till dokumentskydd till ett komponent-PDF-dokument väljer du Arkiv > Portföljegenskaper och sedan fliken Säkerhet. Mer information finns i Skydda dokument med lösenord. Använd Försättsblad (Visa > Portfölj > Försättsblad) för att lägga till skyddsfunktioner i hela PDF-portföljen. Du kan t ex använda Försättsblad för att signera en överordnad fil för PDF-portföljen eller lägga till ett lösenord för att öppna PDF-portföljen. De funktioner som du lägger till på försättsbladet gäller för alla komponentfiler i PDF-portföljen.

Obs!

Andra skyddsfunktioner, bland annat certifikatskydd, finns också tillgängliga för PDF-portföljer och komponentfiler. Du hittar mer information i Välja en skyddsmetod för PDF-filer.

Skriv ut

Skriver ut komponentdokument. Mer information finns i Skriva ut PDF-dokument i en PDF-portfölj.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto