Ett dokument eller program är tillgängligt om personer med funktionshinder, t ex rörelsehinder, blindhet och nedsatt syn, kan använda det. Hjälpmedelsfunktionerna i Acrobat, Acrobat Reader och Adobe Portable Document Format (PDF) gör det lättare för personer med funktionshinder att använda PDF-dokument, med eller utan skärmläsare, skärmförstorare och blindskriftsskrivare.

Att göra PDF-dokumenten tillgängliga är till fördel för alla användare. Den dokumentstruktur som gör det möjligt för en skärmläsare att läsa upp ett PDF-dokument gör det också möjligt för t.ex. en mobilenhet att flöda om dokumentet på en liten skärm. Den förinställda tabbordningen i ett tillgängligt PDF-formulär gör det också lättare för alla användare att fylla i formuläret, inte bara för rörelsehindrade.

Tillgänglighetsfunktionerna i Acrobat och Acrobat Reader kan delas upp i två kategorier. Det finns funktioner som gör det enklare att läsa PDF-dokument och funktioner som gör det enklare att skapa tillgängliga PDF-dokument. För att skapa tillgängliga PDF-dokument måste du använda Acrobat, inte Reader.

Funktioner som gör det lätt att läsa PDF-dokument

 • Inställningar och kommandon som optimerar utdata för hjälpmedel, t ex för att spara som tillgänglig text för en blindskriftsskrivare

 • Inställningar och kommandon som gör det lättare att navigera i PDF-dokument, t ex automatiskt rullning och visning av den senast lästa sidan när PDF-dokument öppnas

 • Inställningsassistent för tillgänglighet som gör det enkelt att göra inställningar för tillgänglighet

 • Tangentbordsalternativ till musåtgärder

 • Flödesomformning som gör att texten i en PDF-fil visas med stor text och att en PDF-fil med flera kolumner tillfälligt kan visas i en enda, lättläst kolumn.

 • Konvertering av uppläsningstext till tal

 • Stöd för skärmläsare och skärmförstorare

Funktioner för att skapa tillgängliga PDF-dokument

 • Möjlighet att skapa taggade PDF-filer från redigeringsprogram

 • Konvertering av otaggade PDF-filer till taggade PDF-filer

 • Skyddsinställning som tillåter skärmläsare att komma åt text samtidigt som användarna inte kan kopiera, skriva ut, redigera eller extrahera text

 • Möjlighet att lägga till text till skannade sidor för att förbättra tillgängligheten

 • (Acrobat Pro) Verktyg för att redigera läsordning och dokumentstruktur

 • (Acrobat Pro) Verktyg för att skapa hjälpmedelsförberedda PDF-formulär

Acrobat Standard innehåller vissa funktioner för att göra befintliga PDF-dokument tillgängliga.Med Acrobat Pro kan du utföra uppgifter, t.ex. redigera läsordning eller redigera dokumentstrukturtaggar, vilket kan vara nödvändigt för att göra vissa PDF-dokument och -formulär tillgängliga.

Ytterligare resurser

Mer information om tillgänglighetsfunktioner finns i följande resurser:

 • Generella tips om tillgänglighet: /http://acrobatusers.com/forum/accessibility/

Tillgängliga PDF-dokument

Tillgängliga PDF-filer har följande egenskaper.

Sökbar text

Ett dokument som består av skannade bilder av text är inte tillgängligt, eftersom dokumentinnehållet är bilder och inte sökbar text. Hjälpmedel kan inte läsa eller extrahera orden, användarna kan inte markera eller redigera texten och du kan inte göra något för att få PDF-filen mer tillgänglig. Konvertera de skannade textbilderna till sökbar text med hjälp av optisk teckenidentifiering (OCR) innan du kan använda andra tillgänglighetsfunktioner med dokumentet.

Alternativa textbeskrivningar (Acrobat Pro)

Dokumentobjekt som bilder och interaktiva formulärfält kan inte läsas av en skärmläsare om de inte har alternativ text kopplat till sig. Skärmläsare kan visserligen läsa upp webblänkar, men du kan lägga till meningsfulla beskrivningar som alternativ text. Alternativ text och funktionsbeskrivningar kan hjälpa många användare, bland annat dem som har inlärningssvårigheter.

Teckensnitt som tillåter att tecken extraheras till text (Acrobat Pro)

Teckensnitten i en tillgänglig PDF-fil måste innehålla så pass mycket information så att Acrobat kan extrahera alla tecken till text för andra ändamål än att visa text på skärmen. Acrobat extraherar tecken till Unicode-text när du läser en PDF-fil med en skärmläsare eller uppläsningsverktyget. Acrobat extraherar även tecken till Unicode-text när du sparar text för en blindskriftsskrivare. Extraheringen misslyckas om Acrobat inte kan mappa teckensnittet till Unicode-tecken.

Läsordning och dokumentstrukturtaggar (Acrobat Pro)

För att en skärmläsare eller annat text-till-tal-verktyg ska kunna läsa texten i ett dokument och presentera den på ett förståeligt sätt måste dokumentet vara strukturerat. Dokumentstrukturtaggar i en PDF-fil definierar läsordningen och identifierar rubriker, stycken, avsnitt, tabeller och andra sidelement.

Interaktiva formulärfält (Acrobat Pro)

En del PDF-filer innehåller formulär som ska fyllas i på datorn. För att formuläret ska vara tillgängligt måste formulärfälten vara interaktiva så att användaren kan ange värden i formulärfälten.

Navigeringshjälpmedel (Acrobat Pro)

Navigeringshjälpmedel i en PDF-fil kan vara länkar, bokmärken, rubriker, innehållsförteckning och en förinställd tabbordning för formulärfält. Navigeringshjälpmedel gör att användarna inte behöver läsa igenom hela dokument för att använda det. Bokmärken är särskilt praktiska och går att skapa av dokumentrubrikerna.

Dokumentspråk (Acrobat Pro)

Om du anger vilket språk som används i PDF-dokumentet kan en del skärmläsare byta till rätt språk.

Skyddslösningar som inte stör hjälpmedlen (Acrobat Pro)

En del PDF-författare hindrar användarna från att skriva ut, kopiera, extrahera, kommentera eller redigera text. Texten i en tillgänglig PDF-fil måste vara tillgänglig för skärmläsare. Du kan använda Acrobat för att se till att skyddsinställningarna inte hindrar skärmläsare från att konvertera skärmtexten till tal.

Mer information om PDF-tillgänglighet finns på www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Taggar, tillgänglighet, läsordning och flödesomformning

PDF-taggar påminner på många sätt om XML-taggar. PDF-taggar anger dokumentstrukturen: vilken text är rubrik, vilket innehåll utgör ett avsnitt, vilken text är ett bokmärke osv. Ett logiskt strukturerat taggträd representerar strukturen i dokumentet. Strukturen anger därför läsordningen och den underlättar navigeringen, särskilt i långa och sammansatta dokument, utan att PDF-dokumentets utseende ändras.

Hjälpmedlen avgör hur dokumentinnehållet ska presenteras och tolkas med hjälp av det logiska strukturträdet. De flesta hjälpmedelsprogram använder dokumentstrukturtaggar för att fastställa rätt läsordning. Dokumentstrukturtaggar gör att hjälpmedelsprogrammen kan fastställa rätt läsordning och förmedla innebörden av bilder och annat innehåll i alternativa format, t.ex. ljud. Ett otaggat dokument saknar strukturinformation, och Acrobat måste sluta sig till strukturen utifrån inställningen för Läsordning. Detta medför ofta att textavsnitt läses upp i fel ordning eller inte alls.

Vid omformning av ett dokumentflöde förvisning på en liten skärm på en mobil enhet används precis samma dokumentstrukturtaggar.

Obs!

Ofta kodas PDF-dokument automatiskt i Acrobat när du skapar dem. Du kan kontrollera om ett PDF-dokument innehåller taggar genom att välja Arkiv > Egenskaper och se vilket värde Taggad PDF har i grupprutan Avancerat på fliken Beskrivning.

I Acrobat Pro visas det logiska strukturträdet på panelen Taggar. Det visar dokumentinnehållet som sidelement, kapslade på olika nivåer.