Användarhandbok Avbryt

Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Gå till Hjälp med din aktuella upplevelse om skärmen som visas här inte stämmer överens med gränssnittet för din produkt.

Det gynnar alla användare att göra PDF-filer tillgängliga. Dokumentstrukturen som gör det möjligt för skärmläsare att läsa upp en PDF-fil gör det till exempel även möjligt för mobila enheter att visa dokumentet mer effektivt på små skärmar. Den förinställda tabbordningen i ett tillgängligt PDF-formulär gör det dessutom enklare för alla användare att fylla i formuläret, inte bara de med nedsatt rörelseförmåga.

Tillgänglighetsfunktionerna i Acrobat och Acrobat Reader finns i två huvudkategorier: funktioner som förbättrar PDF-filers läsbarhet och funktioner för att skapa tillgängliga PDF-filer. För att skapa tillgängliga PDF-dokument måste du använda Acrobat, inte Reader.

Tillgänglighetsfunktioner för PDF-filer

 • Spara som tillgänglig text för punktskrivare och andra hjälpmedel.
 • Förenklad navigering som att automatiskt skrolla och öppna PDF-filer på den senaste lästa sidan.
 • En installationsassistent för tillgänglighet som förenklar konfigurationen.
 • Tangentbordsalternativ till musåtgärder.
 • Funktionen Reflow, som visar PDF-text i stor text och konverterar layouter med flera kolumner till en enda läsbar spalt.
 • Uppläsning för omvandling av text till tal.
 • Stöd för skärmläsare och skärmförstorare.

Tillgänglighetsanpassade funktioner för att skapa en PDF-fil

 • Författarprogram för att generera taggade PDF-filer.
 • Konvertering av otaggade PDF-filer till taggade PDF-filer.
 • Åtkomst för skärmläsare samtidigt som kopiering, utskrift, redigering eller textutdrag förhindras genom säkerhetsinställningar.
 • Möjlighet att lägga till text till skannade sidor för att förbättra tillgängligheten.
 • (Acrobat Pro) Verktyg för att redigera läsordning och dokumentstruktur.
 • (Acrobat Pro) Verktyg för att skapa hjälpmedelsförberedda PDF-formulär.

Acrobat Standard innehåller vissa funktioner för att göra befintliga PDF-dokument tillgängliga. Med Acrobat Pro kan du utföra uppgifter, t.ex. redigera läsordning eller redigera dokumentstrukturtaggar, vilket kan vara nödvändigt för att göra vissa PDF-dokument och -formulär tillgängliga.

Ytterligare resurser

Mer information om tillgänglighetsfunktioner finns i följande resurser:

Tillgängliga PDF-dokument

Tillgängliga PDF-filer har följande egenskaper.

 • Sökbar textEtt dokument som består av skannade bilderav text är inte tillgängligt, eftersom dokumentinnehållet är bilder och inte sökbar text. Hjälpmedel kan inte läsa eller extrahera orden, användarna kan inte markera eller redigera texten och du kan inte göra något för att få PDF-filen mer tillgänglig. Konvertera de skannade textbilderna till sökbar text med hjälp av optisk teckenidentifiering (OCR) innan du kan använda andra tillgänglighetsfunktioner med dokumentet.
 • Alternativa textbeskrivningar (Acrobat Pro): Skärmläsare kan inte läsa dokumentfunktioner som bilder och interaktiva formulärfält om de inte har tillhörande alternativ text. Skärmläsare kan visserligen läsa upp webblänkar, men du kan lägga till meningsfulla beskrivningar som alternativ text. Alternativ text och funktionsbeskrivningar kan hjälpa många användare, bland annat dem som har inlärningssvårigheter.
 • Teckensnitt som gör att tecken kan extraheras till text (Acrobat Pro): Teckensnitten i en tillgänglig PDF-fil måste innehålla tillräckligt med information för att Acrobat ska kunna extrahera alla tecken till text för andra ändamål än att visa text på skärmen. Acrobat extraherar tecken till Unicode-text när du läser en PDF-fil med en skärmläsare eller uppläsningsverktyget. Acrobat extraherar även tecken till Unicode-text när du sparar text för en blindskriftsskrivare. Extraheringen misslyckas om Acrobat inte kan mappa teckensnittet till Unicode-tecken.
 • Taggar för läsordning och dokumentstruktur (Acrobat Pro)Skärmläsare och andra uppläsningsverktyg behöver strukturerade dokument för att kunna läsa ett dokuments text och presentera den på ett sätt som är förståeligt för användaren. Dokumentstrukturtaggar i en PDF-fil definierar läsordningen och identifierar rubriker, stycken, avsnitt, tabeller och andra sidelement.
 • Interaktiva formulärfält (Acrobat Pro)En del PDF-filer innehåller formulär som ska fyllas i på datorn. För att formuläret ska vara tillgängligt måste formulärfälten vara interaktiva, så att användaren kan ange värden i dem.
 • Navigeringshjälpmedel (Acrobat Pro): Navigeringshjälpmedel i en PDF-fil inkluderar länkar, bokmärken, rubriker, innehållsförteckning och förinställd tabbordning för formulärfält. Navigeringshjälpmedel gör att användarna inte behöver läsa igenom hela dokument för att använda det. Bokmärken är särskilt praktiska och går att skapa av dokumentrubrikerna.
 • Dokumentspråk (Acrobat Pro): Genom att ange dokumentspråket i en PDF-fil kan vissa skärmläsare växla till lämpligt språk.

Säkerhet som inte stör hjälpmedelsprogramvara (Acrobat Pro): En del PDF-skapare begränsar användarnas möjligheter att skriva ut, kopiera, extrahera, lägga till kommentarer eller redigera text. Texten i en tillgänglig PDF-fil måste vara tillgänglig för skärmläsare. Du kan använda Acrobat för att se till att skyddsinställningarna inte hindrar skärmläsare från att konvertera skärmtexten till tal.

Mer information om PDF-tillgänglighet finns på www.webaim.org/techniques/acrobat/.

Taggar, tillgänglighet, läsordning och flödesomformning

PDF- taggar påminner på många sätt om XML-taggar. PDF-taggar anger dokumentstrukturen: vilken text är rubrik, vilket innehåll utgör ett avsnitt, vilken text är ett bokmärke osv. Ett logiskt strukturerat taggträd representerar strukturen i dokumentet. Taggarna anger därför läsordningen och underlättar navigeringen, särskilt i långa och sammansatta dokument, utan att PDF-dokumentets utseende ändras.

Hjälpmedlen avgör hur dokumentinnehållet ska presenteras och tolkas med hjälp av det logiska strukturträdet. De flesta hjälpmedelsprogram använder dokumentstrukturtaggar för att fastställa rätt läsordning. Med dokumentstrukturtaggar kan hjälpmedelsprogrammen fastställa rätt läsordning och förmedla innebörden av bilder och annat innehåll i alternativa format, till exempel ljud. Ett otaggat dokument saknar strukturinformation, och Acrobat måste sluta sig till strukturen utifrån inställningen för Läsordning. Detta medför ofta att textavsnitt läses upp i fel ordning eller inte alls.

När ett dokumentflöde omformas för visning på en liten skärm på en mobil enhet används samma dokumentstrukturtaggar.

Obs!

Acrobat taggar vanligtvis PDF-filer under skapandet. Om du vill kontrollera om en PDF-fil innehåller taggar går du till > Dokumentegenskaper. Under fliken Beskrivning markerar du värdet Taggad PDF-fil i rutan Avancerat.

I Acrobat Pro visas det logiska strukturträdet på panelen Taggar. Det visar dokumentinnehållet som sidelement, kapslade på olika nivåer.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online