Användarhandbok Avbryt

Hantera pålitliga identiteter

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Ett digitalt ID består av ett certifikat med en offentlig och en privat nyckel. Deltagare i arbetsflöden för undertecknande- och certifikatsäkerhet byter ut den offentliga delen (certifikatet) av sina elektroniska ID:n. När du väl har fått någons certifikat och lagt till det på din lista över betrodda enheter, kan du kryptera dokumenten för dem. Det kan finnas tillfällen då ett certifikat inte redan har kopplats till ett rotcertifikat som du har angivit. I sådana fall kan du ställa in certifikatets pålitlighetsnivå för att kunna validera ägarens underskrift. Att förstå vad en betrodd identitet är och hur pålitlighetsnivåer ställs in är till stor hjälp när du ska optimera arbetsflöden och felsöka problem. Du kan t.ex. lägga till betrodda identiteter i förväg och ange pålitlighetsnivå individuellt för respektive certifikat. I företagsinställningar kan listan över tillförlitliga identiteter vara förkonfigurerad. Du kan också söka på en katalogserver efter ytterligare certifikat.

Importera och exportera ett certifikat

Du kan exportera ditt certifikat och dina kontaktuppgifter för användning i arbetsflöden för signaturvalidering och certifikatsäkerhet. Andra användare kan importera dessa uppgifter till sin lista över betrodda identiteter. Kontaktuppgifter som läggs till på detta sätt hjälper till att utöka antalet användare som kan delta i säkra dokumentarbetsflöden. Se Digital signatur Guide (PDF) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_en för information om export av certifikat.

 1. Öppna fönstret Preferenser (hamburgaremeny   (Windows) Acrobat menu (macOS) > Preferenser).

 2. Välj Underskrifter under Kategorier.
 3. Klicka på Mer för Identiteter och betrodda certifikat.

 4. Välj Digitala ID till vänster.
 5. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till och följ anvisningarna på skärmen för att importera ett ID.

  • Om du vill exportera certifikat klickar du på knappen Exportera och följer anvisningarna på skärmen för att skicka certifikatet med e-post eller spara det i en fil.

Ange certifikatstillförlitlighet

Du bygger upp en lista med betrodda identiteter genom att hämta digitala ID-certifikat från de användare som deltar i arbetsflöden för undertecknande och certifikatsäkerhet. Du får denna information från en server, fil eller ett undertecknat dokument. När det gäller signeringsarbetsflöden kan du hämta denna information under signaturvalideringsprocessen. Hämta information i förväg för certifikatskyddade arbetsflöden som inbegriper kryptering. Det gör det möjligt att kryptera dokumentet med mottagarens offentliga nyckel. Se användarhandboken om Digital signatur https://www.adobe.com/devnet-docs/acrobatetk/tools/DigSigDC/index.html för mer information om hur du konfigurerar certifikatförtroende.

Adobe Approved Trust List (AATL)

Med hjälp av Adobe Approved Trust List (AATL) kan användarna skapa certifikatbaserade underskrifter som är tillförlitliga när det signerade dokumentet öppnas i Acrobat 9 eller Reader 9 och senare. Både Acrobat och Reader har åtkomst till en värdbaserad Adobe-webbsida där en lista över tillförlitliga elektroniska rotcertifikat kan hämtas var trettionde dag. Alla certifikatbaserade underskrifter som har skapats med en kvalifikation som kan associeras med ett certifikat i listan är betrodda. Pålitliga rotcertifikat har verifierats av Adobe och andra instanser för att uppfylla specifika tekniska krav. De representerar hög tillförlitlighet vad gäller identitet och signering. Dessa certifikat omfattar myndighets- och medborgaridentiteter från hela världen. Dessutom innehåller de identiteter från globala kommersiella certifikatsutfärdare och certifieringsföretag i Europa.

Ytterligare information om den här funktionen och om varför den är viktig vid validering av en signatur finns på AATL-webbplatsen på https://helpx.adobe.com/se/acrobat/kb/approved-trust-list2.html.

AATL aktiveras som standard. Listan hämtas när du först öppnar eller skapar ett signerat dokument eller någon av de olika dialogrutorna för säkerhetsinställningar. Du ombeds att godkänna AATL:s automatiska uppdateringar. Klicka på Ja om du vill få uppdateringarna.

Obs!

Kontrollera med din administratör om din organisation av någon anledning har stängt av åtkomsten till AATL.

Så här verifierar du att AATL har aktiverats:

 1. Öppna fönstret Preferenser (hamburgermenyn    (Windows) menyn  Acrobat (macOS) > Preferenser).

 2. Välj Pålitlighetshanteraren från kategorierna till vänster.

 3. Välj alternativet Ladda betrodda certifikat från en Adobe AATL-server.

  Med det här alternativet kan Acrobat eller Reader automatiskt hämta pålitlighetsinställningar från en Adobe-server. Dessa pålitlighetsinställningar säkerställer att användaren eller organisationen som är kopplad till certifikatet når upp till de tillförlitlighetsnivåer som Adobe Approved Trust List-programmet kräver.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill bli tillfrågad när nya rotcertifikat finns tillgängliga från Adobe väljer du Fråga före uppdatering.

  • Om du vill hämta den senaste versionen av Trust List från Adobe väljer du Uppdatera nu.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online