Ett digitalt ID består av ett certifikat med en offentlig och en privat nyckel. Deltagare i arbetsflöden för undertecknande- och certifikatsäkerhet byter ut den offentliga delen (certifikatet) av sina elektroniska ID:n. När du väl har fått någons certifikat och lagt till det på din lista över betrodda enheter, kan du kryptera dokumenten för dem. Det kan finnas tillfällen då ett certifikat inte redan har kopplats till ett rotcertifikat som du har angivit. I sådana fall kan du ställa in certifikatets pålitlighetsnivå för att kunna validera ägarens underskrift. Att förstå vad en betrodd identitet är och hur pålitlighetsnivåer ställs in är till stor hjälp när du ska optimera arbetsflöden och felsöka problem. Du kan t.ex. lägga till betrodda identiteter i förväg och ange pålitlighetsnivå individuellt för respektive certifikat. I företagsinställningar kan listan över tillförlitliga identiteter vara förkonfigurerad. Du kan också söka på en katalogserver efter ytterligare certifikat.

Importera och exportera ett certifikat

Du kan exportera certifikat och kontaktinformation så att de kan användas i arbetsflödet för signaturvalidering och certifikatsskydd. Andra användare kan importera dessa data till sina listor över tillförlitliga identiteter. Kontaktinformation som läggs till på det här sättet gör det möjligt för fler användare att delta i säkra dokumentflöden. Mer information om att exportera certifikat finns i handboken om digitala signaturer (PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_se.

 1. Öppna dialogrutan Inställningar (Redigera > Inställningar).

 2. Välj Underskrifter under Kategorier.
 3. Klicka på Mer förIdentiteter & pålitliga certifikat.
 4. Välj Elektroniska ID:n till vänster.
 5. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Lägg till ID och följ anvisningarna på skärmen för att importera ett ID.

  • Om du vill exportera certifikat klickar du på knappen Exportera och följer anvisningarna på skärmen för att skicka certifikatet med e-post eller spara det i en fil.

Ange certifikatstillförlitlighet

Du bygger upp en lista med betrodda identiteter genom att hämta digitala ID-certifikat från de användare som deltar i arbetsflöden för undertecknande och certifikatsäkerhet. Du får denna information från en server, fil eller ett undertecknat dokument. När det gäller signeringsarbetsflöden kan du hämta denna information under signaturvalideringsprocessen. Hämta information i förväg för certifikatskyddade arbetsflöden som inbegriper kryptering. Det gör det möjligt att kryptera dokumentet med mottagarens offentliga nyckel. Mer information om att konfigurera certifikatpålitlighet finns i handboken om digitala signaturer (PDF-format) på www.adobe.com/go/learn_acr_security_se.

Adobe Approved Trust List (AATL)

Med hjälp av Adobe Approved Trust List (AATL) kan användarna skapa certifikatbaserade underskrifter som är tillförlitliga när det signerade dokumentet öppnas i Acrobat 9 eller Reader 9 och senare. Både Acrobat och Reader har åtkomst till en värdbaserad Adobe-webbsida där en lista över tillförlitliga elektroniska rotcertifikat kan hämtas var trettionde dag. Alla certifikatbaserade underskrifter som har skapats med en kvalifikation som kan associeras med ett certifikat i listan är betrodda. Pålitliga rotcertifikat har verifierats av Adobe och andra instanser för att uppfylla specifika tekniska krav. De representerar hög tillförlitlighet vad gäller identitet och signering. Dessa certifikat omfattar myndighets- och medborgaridentiteter från hela världen. Dessutom innehåller de identiteter från globala kommersiella certifikatsutfärdare och certifieringsföretag i Europa.

Ytterligare information om den här funktionen och om varför den är viktig vid validering av en signatur finns på AATL-webbplatsen på www.adobe.com/security/approved-trust-list.html.

AATL aktiveras som standard. Listan hämtas när du först öppnar eller skapar ett signerat dokument eller någon av de olika dialogrutorna för säkerhetsinställningar. Du ombeds att godkänna AATL:s automatiska uppdateringar. Klicka på Ja om du vill få uppdateringarna.

Obs!

Kontrollera med administratören om din organisation av någon anledning har stängt av tillgången till AATL.

Så här kontrollerar du att AATL har aktiverats:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat DC/Acrobat Reader DC > Inställningar.

 2. Välj Pålitlighetshanteraren från kategorierna till vänster.

 3. Välj alternativet Läs in pålitliga rotcertifikat från en Adobe-server.

  Med det här alternativet kan Acrobat eller Reader automatiskt hämta pålitlighetsinställningar från en Adobe-server. Dessa pålitlighetsinställningar säkerställer att användaren eller organisationen som är kopplad till certifikatet når upp till de tillförlitlighetsnivåer som Adobe Approved Trust List-programmet kräver.

 4. Gör något av följande:

  • Om du vill bli tillfrågad när nya rotcertifikat finns tillgängliga från Adobe väljer du Fråga före uppdatering.

  • Om du vill hämta den senaste versionen av pålitlighetslistan från Adobe klickar du på Uppdatera nu.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy