Kommentera 3D-design i PDF-filer

Kommentarer som har lagts till ett 3D-objekt är kopplade till vissa vyer som definieras när kommentarerna läggs till. Om vyn ändras, till exempel om 3D-objektet roteras eller flyttas, visas inte kommentarerna längre.

Det finns tre sätt att lägga till kommentarer i ett 3D-objekt:

 • Med verktyget 3D-kommentar i 3D-verktygsfältet kan du lägga till kommentarer till vissa delar av en 3D-modell.

 • Du kan använda anteckningsverktygen i det sekundära verktygsfältet för verktyget Kommentar för att lägga till olika typer av kommentarer i en 3D-vy.

 • Konvertera en 3D-mätning till en kommentar.

Obs!

För att lägga till kommentarer till en 3D-modell krävs version 7.0.7 eller senare av Acrobat eller Reader.

När en vy över ett 3D-objekt ändras försvinner eventuella kommentarer som är kopplade till objektet (höger)
När en vy över ett 3D-objekt ändras försvinner eventuella kommentarer som är kopplade till objektet (höger).

Obs!

Om du inte vill att en kommentar ska vara kopplad till en 3D-vy, lägger du till kommentaren utanför 3D-objektområdet.

Lägga till en 3D-kommentar till ett objekt

Kommentarer som skapas med verktyget 3D-kommentar är som mätningar på det sättet att de är kopplade till en viss del av 3D-geometrin. När du lägger till 3D-kommentarer i standardvyn av en modell skapas en ny vy, som kallas 3D-kommentarvy. 3D-kommentarer som läggs till andra vyer listas som delar av den vyn i modellträdet. Du kan redigera och ta bort 3D-kommentarer på samma sätt för att redigera och ta bort mätningar.

 1. Klicka på verktyget Lägg till 3D-kommentar i 3D-verktygsfältet.

  Obs!

  3D-verktygsfältet visas när du håller markören över 3D-modellen. Om verktyget Lägg till 3D-kommentar inte visas i verktygsfältet högerklickar du på 3D-modellen och väljer Verktyg > Lägg till 3D-kommentar. Du kan också utöka 3D-standardverktygsfältet genom att högerklicka på 3D-modellen och välja Verktyg > Expandera 3D-verktyg.

 2. Välj den del av modellen där du vill lägga till en 3D-kommentar.
 3. Skriv din kommentar i dialogrutan Skriv in kommentarsträng.

Lägga till kommentarer från kommentarsverktygen

När du lägger till kommentarer med något av kommentarsverktygen skapas en ny vy i modellträdet, som kallas kommentarsvy.

Obs!

Adobe Reader-användare kan lägga till kommentarer i en PDF-fil om filens författare har aktiverat kommentering för PDF-filen.

 1. Välj Verktyg > Kommentar.

  Kommentarsverktygen visas i det sekundära verktygsfältet.

 2. Välj ett kommentarsverktyg i det sekundära verktygsfältet och klicka sedan i 3D-objektsområdet.

 3. Klicka inuti 3D-objektet för att skapa en kommentar. En ny vydefinition skapas också i modellträdet med ett standardnamn i stil med ”Kommentarsvy1”.
 4. Gör något av följande om du vill lägga fler kommentarer:
  • Om du vill skapa ytterligare en kommentar i en vy markerar du önskad kommentarvy i modellträdet. Klicka sedan i 3D-objektsområdet.

  • Om du vill skapa ytterligare en kommentar i en ny vy markerar du önskad kommentarsvy i modellträdet. Klicka sedan i 3D-objektsområdet.

Obs!

Om du tar bort någon av dessa automatiskt genererade kommentarvyer finns de kopplade kommentarerna ändå tillgängliga. Du kan visa och markera dem på panelen Kommentarer eller i modellträdet, där de listas under vyerna. När du markerar en kommentar visas 3D-modellen som den såg ut när kommentaren lades till.

Konverterar 3D-mått till kommentarer

Individuella mätningar kan konverteras till kommentarer så att de kan granskas och kommenteras precis som andra typer av kommentarer.

 1. Högerklicka på plustecknet intill mätningsvyn i vyrutan i modellträdet för att visa en lista över individuella mätningar.
  Obs!

  Mätningsvyn är bara tillgänglig när du har lagt till mätningar med 3D-mätning Verktyg .

 2. Högerklicka på namnet på en mätning och klicka på Konvertera till kommentar.
  Konvertera mätningar till kommentarer
  Konvertera mätningar till kommentarer

Visa kommentarer för ett 3D-objekt

 1. Gör något av följande:
  • Markera en vy som innehåller kommentarer i modellträdet.

  • Välj Verktyg > Kommentar. Kommentarerna visas i kommentarlistan i den högra rutan.

  • Välj Visa kommentarer på Alternativ-menyn i modellträdets vyruta.

  Visa kommentarer
  Aktivera alternativet Visa kommentarer i modellträdets vyruta

 2. Dubbelklicka på en kommentar för att öppna dess kommentarfönster.
 3. Upprepa steg 1 och 2 om du vill läsa andra kommentarer som är kopplade till andra vyer.

När du väljer en kommentar visas 3D-modellen i samma vy som det var när kommentaren lades till.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto