Användarhandbok Avbryt

Kommentera 3D-design i PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Lär dig hur du lägger till kommentarer i 3D-ritningar i PDF-filer med olika Adobe Acrobat-kommentarsverktyg. 

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Kommentarer som har lagts till en 3D-modell är kopplade till vissa vyer som definieras när kommentarerna läggs till. Om vyn ändras, till exempel om du roterar eller flyttar 3D-objektet, visas inte kommentarerna längre.

Följande är de tre sätten att lägga till kommentarer till en 3D-modell i en PDF-fil:

 • Alternativet Lägg till 3D-kommentar i 3D-verktygsfältet för att lägga till kommentarer till specifika delar av en 3D-modell.
 • Alternativet Lägg till kommentarer i rutan Alla verktyg om du vill lägga till olika kommentarstyper i en 3D-vy.
 • Konvertera en 3D-mätning till en kommentar.
Obs!

För att lägga till kommentarer till en 3D-modell krävs version 7.0.7 eller senare av Acrobat eller Reader.

När en vy över ett 3D-objekt ändras försvinner eventuella kommentarer som är kopplade till objektet (höger)
När en vy över ett 3D-objekt ändras försvinner eventuella kommentarer som är kopplade till objektet (höger).

Obs!

Om du inte vill associera en kommentar till en 3D-vy, lägger du till kommentaren utanför 3D-objektområdet.

Lägg till kommentarer från 3D-verktygsfältet

Verktyget 3D-kommentar används för att lägga till mätningar av olika delar av en 3D-modell. Dessa kommentarer är kopplade till dessa specifika delar. Om du lägger till 3D-kommentarer skapas en ny vy som heter Vyn 3D-kommentar och listas som komponenter i modellträdet. Du kan redigera och ta bort 3D-kommentarer på samma sätt som mätningar.

 1. Välj alternativet Lägg till 3D-kommentar i 3D-verktygsfältet.

  Obs!

  Om alternativet Lägg till 3D-kommentar inte visas i verktygsfältet högerklickar du på 3D-modellen och väljer sedan Verktyg > Lägg till 3D-kommentar. Du kan också utöka 3D-standardverktygsfältet genom att högerklicka på 3D-modellen och sedan välja Verktyg > Expandera 3D-verktyg.

 2. Välj den del i 3D-modellen där du vill lägga till en 3D-kommentar.

 3. Lägg till din kommentar i dialogrutan Ange kommentarsträng.

Lägg till kommentarer från kommentarsverktygen

När du lägger till kommentarer med något av kommentarsverktygen skapas en ny vy i modellträdet som kallas Kommentarsvy.

Obs!

Adobe Reader-användare kan lägga till kommentarer i en PDF-fil om filens författare har aktiverat kommentering för PDF-filen.

 1. Gå till Alla verktyg > Lägg till kommentarer.

  Kommentarsverktygen visas i verktygsfältet Snabbåtgärd.

 2. Välj Lägg till en kommentar från verktygsfältet Snabbåtgärd.

 3. Markera 3D-modellområdet där du vill lägga till kommentaren. Din kommentar läggs till.

  En ny vydefinition skapas också i modellträdet med ett standardnamn i stil med ”Kommentarsvy1”.

 4. Gör något av följande om du vill lägga fler kommentarer:
  • För att skapa ytterligare en kommentar i en vy ser du till att den kommentarsvy du vill ha är vald i modellträdet. Markera sedan 3D-modellområdet.

  • Om du vill skapa ytterligare en kommentar i en ny vy väljer du önskad kommentarsvy i modellträdet. Markera sedan 3D-modellområdet.

Obs!

Om du raderar någon av dessa automatiskt genererade kommentarvyer finns de kopplade kommentarerna ändå tillgängliga. Du kan visa och välja dem i kommentarspanelen längst upp till höger på skärmen eller i modellträdet, där de är listade under vyerna. När du markerar en kommentar visas 3D-modellen som den såg ut när kommentaren lades till.

Konverterar 3D-mått till kommentarer

Individuella mätningar kan konverteras till kommentarer så att de kan granskas och kommenteras precis som de vanliga kommentarerna.

 1. Högerklicka på plustecknet intill mätningsvyn i vyrutan i modellträdet för att visa listan över individuella mätningar.

  Obs!

  Mätningsvyn är endast tillgänglig när du har lagt till mätningar med hjälp av 3D-mätningsverktyget .

 2. Högerklicka på namnet på en mätning och välj sedan Konvertera till kommentar.

  Konvertera mätningar till kommentarer
  Konvertera mätningar till kommentarer

Visa kommentarer för en 3D-modell

 1. Om du vill visa en kommentar på en 3D-modell provar du något av följande:

  • Markera en vy som innehåller kommentarer i modellträdet.

  • Välj Alla verktyg > Lägg till kommentarer, kommentarerna visas i kommentarslistan i den högra rutan.

  • I vyrutan i modellträdet väljer du Alternativ > Lista kommentarer.

  Visa kommentarer
  Aktivera alternativet Visa kommentarer i modellträdets vyruta

 2. Dubbelklicka på en kommentar för att öppna dess kommentarfönster.
 3. Upprepa steg 1 och 2 om du vill kontrollera andra kommentarer som är kopplade till andra vyer.

Om du väljer en kommentar visas 3D-modellen i samma vy som när kommentaren lades till.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?