De dynamiska egenskaperna i 3D-innehåll gör att det kan vara en potentiell säkerhetsrisk. Därför är automatisk uppspelning av 3D-innehåll i PDF-filer inaktiverat som standard.

Aktivera uppspelning av 3D-innehåll i PDF-filer

När du öppnar en PDF med 3D-innehåll ser du ett gult fält högst upp med meddelandet "3D-innehåll har inaktiverats. Aktivera funktionen om du litar på dokumentet."

Automatisk uppspelning av 3D-innehåll är inaktiverat som standard
Automatisk uppspelning av 3D-innehåll är inaktiverat som standard

Om du vill aktivera 3D-innehåll i det aktuella dokumentet:

Klicka på Alternativ och välj sedan ett lämpligt alternativ:

  • Lita på dokumentet endast den här gången
  • Lita alltid på det här dokumentet

Aktivera 3D-innehåll permanent:

  • Gå till Redigera > Inställningar > 3D och multimedia och markera kryssrutan Aktivera uppspelning av 3D-innehåll.

Aktivera 3D-innehåll för betrott innehåll

3D-innehåll har integrerats i tillitsramverket så att det går att visa 3D-innehåll för betrott innehåll, även om 3D är inaktiverat. Funktionen fungerar på följande sätt:

  • Inaktivera 3D-innehåll.
  • Ange filer, mappar och värdar som betrodda platser via panelen Redigera > Inställningar > Skydd (förbättrat) > Behöriga platser.
  • När en PDF med 3D-innehåll öppnas:
    • 3D-innehållet återges om filen/platsen finns i Behöriga platser.

Om det inte är betrott visas ett gult meddelandefält som säger att "3D-innehåll har inaktiverats. Aktivera funktionen om du litar på dokumentet." Knappen Alternativ innehåller alternativen Lita på dokumentet endast den här gången och Lita alltid på det här dokumentet.

Särskilda konfigurationer för företag

IT-avdelningar på företag kan konfigurera inställningar för slutanvändarna via HKCU\Software\Adobe\Acrobat Reader\<version>\3D\bEnable3DContent. IT-avdelningar på företag kan inaktivera och låsa 3D-återgivning så att användarna inte kan ändra inställningen via HKLM\SOFTWARE\Policies\Adobe\(produktnamn)\(version)\FeatureLockDown\bEnable3D.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy