Användarhandbok Avbryt

Ytterligare kontroller i preflight-verktyget (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Ytterligare kontroller och egenskaper

Preflight-verktyget innehåller en samling med ytterligare kontroller (som kallades regler i tidigare versioner av Acrobat) som du kan lägga till i en profil. Dessa kontroller är alla tillgängliga i avsnittet Egna kontroller i respektive profil. Du kan ändra dessa kontroller på olika sätt beroende på vilken PDF-egenskap de beskriver. Du kan även skapa enskilda kontroller som du kan köra snabbt utan att vara del av någon profil. Om du kör enskilda kontroller visas allt flaggat innehåll i resultatet som fel.

Vissa egenskaper definieras av ett enkelt påstående som är sant eller falskt för ett visst objekt i en PDF-fil, till exempel "Teckensnittet är inte inbäddat" eller "Färghanterad färg används". En del egenskapssatser anger relationer mellan det verkliga värdet för en egenskap (t.ex. textstorlek eller namn på dekorfärg) och det värde som du anger i dialogrutan (t.ex. ”12” eller ”Djupblå”). Andra satser jämför numeriska värden.

Relation mellan egenskapsvärde och skrivet värde

Relation mellan numeriska värden

Boolean-egenskaper

motsvarar

motsvarar ej

är mindre än

är sant

innehåller

innehåller inte

är mindre än eller motsvarar

är inte sant

börjar med

börjar inte med

motsvarar

slutar med

slutar inte med

motsvarar ej

finns i

finns inte i

är större än

är större än eller motsvarar

Egenskapsgrupper

Egenskaperna för att definiera en kontroll är grupperade i kategorier. Du kan visa en lista över alla egenskapsgrupper i dialogrutan Redigera kontroll. Dessutom kan du visa de enskilda egenskaperna som utgör varje grupp, likväl som en förklaring av hur preflight-verktyget använder egenskaperna.

Följande egenskapsgrupper är tillgängliga:

Text

Innehåller information om hur text återges, t.ex. om den skalas anamorft eller lutande, eller om den kan Unicode-mappas och således kopieras eller exporteras korrekt.

Teckensnitt

Beskriver alla aspekter hos det teckensnitt med vilka texten återges. Observera att textstorlek är en textegenskap och inte en teckensnittsegenskap, eftersom ett teckensnitt kan användas i många olika storlekar i ett PDF-dokument. Textstorleken finns i egenskapsgruppen Text.

Bild

Innehåller bildupplösning, bitdjup, antal pixlar, återgivningsmetod med mera.

Färger

Innehåller information om färger, såsom färgrymder, alternativa färgrymder, mönster och dekorfärger. Alternativa färgrymder gör det möjligt för Acrobat att visa och skriva ut vissa dekorfärger och flerkomponentsdekorfärger (DeviceN). För att t.ex. reproducera färgen orange på en skärm eller en skrivare kräver PDF-dokumentet en alternativ färgrymd (som utgörs av RGB- eller CMYK-färger) som definierar hur dekorfärgen ser ut.

ICC-färgrymder

Innehåller egenskaper för tillgänglighet för informationen om de inkluderade ICC-profilerna som definierar ICC-färgrymderna. ICC-profiler innehåller data för översättning av enhetsberoende färg till en enhetsoberoende färgmodell, såsom Lab. Detta hjälper dig att konsekvent återge färger på olika plattformar, enheter och ICC-kompatibla program (t.ex. Adobe Illustrator och InDesign). Ett dokument som innehåller objekt i olika färgrymder (t.ex. RGB, CMYK och gråskala) kan ha olika ICC-profiler för kalibrering av varje färgrymd.

Egenskaper för grafiskt läge för fyllning

Innehåller grafiklägesinformation om hur områden fylls, speciellt färgvärdena och den aktuella färgrymden.

Egenskaper för grafiskt läge för linje

Innehåller grafiklägesinformation om hur områden fylls, speciellt färgvärdena och den aktuella färgrymden, liksom linjespecifika egenskaper som tjocklek.

Allmänna egenskaper för grafiskt läge

Innehåller inställningar som styr hur text, grafik och bilder visas på en PDF-sida. Till exempel finns inställningar för övertryck här.

Raster

Innehåller inställningar för grafiskt läge som är relevanta för prepress-åtgärder såsom skärmvinklar, frekvenser och dekorformer.

Sidbeskrivning

Innehåller allmän information om objekt på en PDF-sida, som typ av objekt (t.ex. om det är en bild, text eller en jämn ton), om det ligger innanför eller utanför sidans visningsbara område eller hur långt från sidans TrimBox det ligger.

OPI

Innehåller egenskaper för analys av alla befintliga OPI-länkar (kommentarer), oavsett om de kommer från OPI-version 1.3 eller 2.0. Möjliga OPI-poster i en PDF-fil är desamma som i PostScript-filer.

Inbäddad PostScript

Avser den PostScript-kod som kan bäddas in i PDF-filen. Det finns tre egenskaper: en för en PostScript-operator som används direkt i en sidbeskrivning, en PostScript-kod som är inbäddad i ett PostScript XObject-objekt och en för en tidig form av ett PostScript XObject, ett PostScript Form XObject.

Metadata för objekt

Inkluderar information som är inbäddad med objektet, t.ex. skapare, upplösning, färgrymd, copyright och nyckelord som har tillämpats på det. Om t.ex. en Photoshop-bild med metadata placeras i ett InDesign-dokument och dokumentet sedan konverteras till en PDF-fil, kan den här informationen hämtas och kontrolleras av egenskaperna i den här gruppen.

Anteckningar

Innehåller den mesta informationen om kommentarer och ritmarkeringar, svällning och skrivarmärken.

Formulärfält

Innehåller egenskaper för formulärfält.

Lager

Söker efter valfritt innehåll, som ibland kan ändra en sidas visuella utseende.

Sidor

Innehåller sidnummer och sidstorlekar som representerar de olika dokumentboxar som stöds av Adobe PDF 1.3 och senare teknik (mediabox, bleedbox, trimbox och konstbox). Den här gruppen innehåller även plåtnamn för PDF-sidor som tillhör en förseparerad PDF-fil.

Dokument

Innehåller all den information som gäller för PDF-dokumentet som helhet, t.ex. om dokumentet har krypterats eller om det innehåller formulärfält eller bokmärken.

Dokumentinfo

Visar en lista över alla standardposter som också kan visas genom dialogrutan Dokumentinfo i Acrobat, samt information som har standardiserats genom ISO 15930-standarden (PDF/X).

Dokumentmetadata

Inkluderar information som är inbäddad i dokumentet, t.ex. dess titel, författare, copyright och nyckelord som har tillämpats på det. Informationen är även tillgänglig i avsnittet Dokumentmetadata i dialogrutan Dokumentegenskaper i Acrobat. Om du vill öppna den här informationen väljFil> Dokumentegenskaper, välj Beskrivningoch sedan på Ytterligare metadata.

Signaturer

Innehåller information signaturerna i dokumentet.

Strukturerad PDF

Innehåller flera grundegenskaper för taggningsstrukturen i ett taggat PDF-dokument, för vilket PDF/A-standarden definierar begränsningar.

Utdatametoder för PDF/X, PDF/A eller PDF/E

Definierar vilken utdataprocess PDF-filen har förberetts för. En PDF-fil som är avsedd för utskrifter med hög upplösning innehåller vanligtvis en utdatametod med en inbäddad ICC-profil, för att användas av en förhandsgranskningsenhet eller en enhets RIP (raster image processor).

Utdatametod för PDF/X, PDF/A eller PDF/E (egenskaper för ICC-profil)

Innehåller egenskaper för tillgänglighet för information från en ICC-profil som är inbäddad i utdatametoden. Den här gruppen innehåller samma egenskaper som ICC-profiler för objekt, såsom profilnamn och typ. ICC-profilen beskriver villkor för den utdataenhet som kommer att användas för dokumentet.

PDF-innehållsströmmens effektivitet

Hjälper till att fastställa hur effektivt sidbeskrivningen har kodats. Det är t.ex. möjligt att inkludera texten Hej som en textoperatör för hela ordet eller som flera textoperatörer för varje tecken i ordet. Det senare alternativet är mindre effektivt och det reducerar sidåtergivningens hastighet. Effektivitetskontrollerna returnerar procentvärden för flera olika typer av operatorer. I flesta fall är ett lägre värde bättre än ett högre värde.

Fel i PDF-syntaxen

Returnerar information om specifika fel i en PDF-syntax. Om t.ex. en viss nyckel som krävs av PDF-specifikationen inte finns med kan kanske Acrobat ändå återge filen. Om man vill ha en förutsägbar PDF-återgivning bör man helst koda alla PDF-dokument i strikt överensstämmelse med PDF-specifikationen.

Fel i strukturerad PDF

Returnerar information om fel i taggningsstrukturen i ett taggat PDF-dokument. Ett fel returneras t.ex. om det taggade objektets typ inte har specificerats korrekt. Egenskaperna i den här gruppen hjälper till att identifiera fel i taggningsstrukturen.

Fel i PDF-innehållsströmmen

Returnerar information om fel i sidbeskrivningarna i ett PDF-dokument. Tre sifferoperander krävs t.ex. för att definiera RGB-färg. Om operatorerna t.ex. är färre än tre går det inte att återge sidan. Egenskaperna i den här gruppen hjälper dig att fastställa orsaken till varför en PDF-sida inte kunde återges.

Översikt över dialogrutan Preflight Redigera profil (Egna kontroller)

Listan Profiler i dialogrutan Preflight Redigera profil innehåller fördefinierade profiler i Acrobat och eventuella egna profiler som du har skapat. Om du väljer Egna kontroller får du tillgång till fler alternativ för att välja och ändra objekt. Med knapparna längst ned i kolumnen utför du grundläggande redigeringsfunktioner såsom duplicering, borttagning och skapande. Med sökrutan kan du söka efter särskilda kontroller.

Dialogrutan Preflight visas och funktionerna i de anpassade kontrollerna markeras.
Egna kontroller

A. Sök B. Beskrivning C. Varningar D. Aktivera kontroll  E. Skapa ny kontroll och inkludera i aktuell profil F. Duplicera kontroll och tilldela till aktuell profil G. Redigera kontroll  H. Ta bort kontroll från profil I. Inkludera i profil J. Ny kontroll  K. Duplicera kontroll  L. Redigera kontroll  M. Ta bort kontroll  

Lägga till kontroller till en profil

Acrobat innehåller flera fördefinierade preflight-profiler som du kan använda som de är eller ändra för att skapa anpassade profiler. Du kan ändra en profil som nästan uppfyller dina behov genom att lägga till en eller flera kontroller som analyserar dokumentet med olika villkor. Till exempel kan en befintlig kontroll upptäcka all text som inte är helt svart – det vill säga text som använder svart plus en viss mängd cyan, magenta och gult. Eftersom det här kan orsaka problem när text med liten storlek skrivs ut, kan du ändra kontrollen så att den flaggar textobjekt som använder mer än en färg och har en textstorlek som är 12 punkter eller mindre.

Du kan återanvända en kontroll i andra profiler där den behövs. Tänk dock på att om du ändrar en kontroll som används i flera profiler ändras den i alla profiler som använder den. Ändra namnet på kontrollen för en speciell profil om du vill undvika att göra onödiga ändringar. Innan du redigerar en preflight-profil måste du låsa upp den.

 1. I dialogrutanPreflightväljer du Profiler-flik och sedan välj en profil. VäljRedigerabredvid profilnamnet.

 2. VäljOlåsti popup-menyn uppe till vänster.

 3. Klicka på Anpassade kontroller i listan över objekt som visas under profilnamnet i den vänstra rutan.

 4. Du kan lägga till en kontroll i profilen genom att markera kontrollen i avsnittet Alla tillgängliga anpassade kontroller. Välj sedan den vänsterriktade pilen och justerar vid behov varningstypen i popup-menyn längst ned till vänster i dialogrutan.

  Obs!

  Varningstypen, som är Fel som standard, anger vilken typ av varning som Preflight-verktyget visar om det hittar en felmatchning. Du kan lägga till så många kontroller som behövs.

 5. Du kan ta bort en kontroll från profilen genom att markera den i menyn Anpassade kontroller i den här profilen och sedan markera högerpilen.

  Dubbelklicka på en kontroll om du vill redigera den.

Om du snabbt vill hitta en viss kontroll ska du ange dess namn eller en del av namnet i sökrutan som finns i avsnittet Alla tillgängliga anpassade kontroller. Enbart de objekt som innehåller söktermen visas. Om du tar bort namnet från sökrutan visas alla kontroller på nytt.

Skapa eller ändra egna kontroller

Även om du kan ändra olåsta fördefinierade kontroller är det bäst att låta de fördefinierade kontrollerna behålla sin konfiguration. I stället kan du skapa en ny kontroll eller basera en kontroll på en befintlig.

Obs!

Kontroller med lås finns i låsta profiler och kan inte redigeras förrän de kontroller som använder kontrollen låses upp.

Skapa en egen kontroll för en profil

 1. Gå till Välj profiler i panelen Profiler i dialogrutan Preflight.

 2. Välj en profil och klicka sedan på Redigera bredvid profilnamnet.

 3. Välj vid behov Olåst från popup-menyn.

 4. Klicka på Anpassade kontroller i den vänstra rutan i dialogrutan preflight: Redigera profil.

 5. I dialogrutan Preflight: Redigera profil, under Anpassade kontroller i den här profilen, ska du välja ikonen Ny  för att skapa en ny kontroll. Alternativt kan du välj en kontroll och sedan ikonen Duplicera , för att basera den nya kontrollen på en befintlig.

 6. Gör något av följande, och efter behov, i den vänstra panelen i Preflight: Ny kontroll eller Preflight: Duplicera kontroll:

  • Skriv in det meddelande du vill visa när kontrollen hittar en avvikelse (utlöser) och när den inte hittar en avvikelse. Om du t.ex. definierar en kontroll mot användning av dekorfärger kan ditt meddelande vara att dokumentet inte har några dekorfärger när inga avvikelser hittas.

  • Skriv en förklaring till kontrollen.

  • Välj de objekt som du vill tillämpa kontrollen på.

 7. Välj en grupp, välj en egenskap för gruppen och sedan väljLägg till. VäljOkför att bekräfta tillägget.

Skapa en kontroll

 1. I panelenProfileri dialogrutan Preflightgå till Välj enstaka kontroller.

 2. VäljAlternativ>Skapa kontroll.

 3. Välj en grupp, välj en egenskap för gruppen och sedan väljLägg till. VäljOKför att bekräfta tillägget. 

  Den nya kontrollen visas i den grupp som passar dess grupp och egenskaper.

Duplicera en kontroll

 1. I panelen Profileri dialogrutan Preflightgå till Markera enstaka kontroller.

 2. Välj en befintlig kontroll och väljAlternativ> Duplicera kontroll.

 3. Välj en grupp, välj en egenskap för gruppen och sedan väljLägg till. VäljOKför att bekräfta tillägget. 

Skapa favoritkontroller

 1. I panelenProfileri dialogrutan Preflightgå till Välj enstaka kontroller.

 2. Expandera grupperna efter behov.
 3. Välj en enskild kontroll, välj flaggan bredvid namnet och väljFavorit.

Se var en kontroll eller egenskap används

I dialogrutanPreflight: Redigera profildubbelklicka på en kontroll och välj sedan Användningi dialogrutan Redigera kontrollför att se vilka profiler som använder kontrollen.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?