Konfigurera PDF-filer för en presentation

Definiera den första vyn som helskärmsläge

Helskärmsläge är en egenskap som du kan ställa in för PDF-filer som används för presentationer. I helskärmsläge fyller PDF-sidorna hela skärmen och menyraden, verktygsfältet och fönsterkontrollerna är dolda. Du kan också ställa in andra öppningsvyer så att dokumenten eller dokumentsamlingarna öppnas i en och samma vy. Oavsett hur du väljer kan du lägga till sidövergångar som förbättrar den synliga effekten när en användare går igenom dokumentet.

Om du vill styra navigeringen i en PDF-fil (t ex mata fram sidor automatiskt) använder du alternativen på panelen Helskärm i dialogrutan Inställningar. Dessa inställningar är specifika för ett system – inte ett PDF-dokument – och påverkar alla PDF-filer som du öppnar på systemet. Så om du ställer in din presentation på ett system som du kontrollerar, styr du de här inställningarna.

Normal vy och helskärmsvy.

Definiera en inledande vy

När användare öppnar ditt PDF-dokument eller din PDF-portfölj möts de av den inledande vyn i PDF-dokumentet. Du kan ställa in den inledande vyn på den förstoringsnivå, sida och sidlayout som du vill ha. Om PDF-dokumentet är en presentation kan du ställa in den inledande vyn på helskärmsläge. I Acrobat Pro kan du skapa åtgärdsguider för att ändra standardinställningar för flera dokument.

När du har definierat den inledande vyn för PDF-dokumentet, kan du lägga till sidövergångar för valda sidor eller för hela dokumentet.

Obs!

Acrobat kan hantera sidövergångar och inflygande punkter från PowerPoint.

Definiera den inledande vyn

 1. Välj Arkiv > Egenskaper.
 2. Klicka på Inledande vy i dialogrutan Dokumentegenskaper.
 3. Välj alternativ och klicka på OK. Du måste spara filen och öppna den igen innan du kan se effekterna.

Definiera den inledande vyn som helskärmsläge

När du ställer in den inledande vyn för en PDF-fil på helskärmsläge måste du definiera hur dokumentet ska öppnas.

 1. Välj Arkiv > Egenskaper.
 2. Välj Inledande vy i dialogrutan Dokumentegenskaper.
 3. Bäst resultat får du om du gör följande:
  • Välj Endast sida på menyn Navigeringsflik.

  • Välj En sida på menyn Sidlayout.

  • Ange Öppna på sidan för den sida som du vill att presentationen ska starta på.

 4. Välj Öppna i helskärmsläge om du vill öppna dokumentet utan att menyraden, verktygsfältet eller fönsterkontrollerna visas. Klicka på OK. (Du måste spara filen och öppna den igen innan du kan se effekterna.)
  Obs!

  Det går att stänga helskärmsläget genom att trycka på Esc, om inställningarna medger detta. I helskärmsläge kan användare dock inte använda kommandon och markeringsverktyg om de inte känner till respektive kortkommando. Du kan skapa sidåtgärder i dokumentet så att dessa funktioner blir tillgängliga.

Alternativ för Inledande vy för dokumentegenskaper

Alternativen för Inledande vy i Dokumentegenskaper är ordnade i tre områden: Layout och förstoring, Fönsteralternativ samt Alternativ för användargränssnitt.

Layout och förstoring

Fastställer utseendet på dokumentet.

 

Obs!

Två saker kan påverka sidlayout och förstoring. 1) Någon har redan har ställt in en enskild PDF på en annan inledande vy i Arkiv > Egenskaper. 2) Du har markerat alternativet Återställ senaste vyinställningar när dokument öppnas igen i Redigera > Inställningar > Dokument.

Navigeringsflik

Fastställer vilka paneler som ska visas i navigeringsrutan.

Sidlayout

Fastställer hur dokumentsidorna är arrangerade.

Förstoring

Anger den zoomningsgrad som dokumentet visas i när det öppnas. Standard använder den förstoring som anges av användaren.

Öppna på sidan

Anger vilken sida som ska visas när dokumentet öppnas.

 

Obs!

Om man anger Standard för alternativen Förstoring och Sidlayout används den enskilde användarens inställningar i inställningarna för Sidvisning.

Fönsteralternativ

Avgör hur fönstret justeras i skärmområdet när en användare öppnar dokumentet. Dessa alternativ gäller för själva dokumentfönstret i förhållande till skärmområdet på användarens bildskärm.

Ändra storleken på fönster så att det passar inledningssidan

Justerar dokumentfönstret så att det passar runt öppningssidan enligt de alternativ du markerade under Dokumentalternativ.

Centrera fönstret på skärmen

Placerar fönstret i mitten av skärmområdet.

Öppna i helskärmsläge

Maximerar dokumentfönstret och visar dokumentet utan menyrad, verktygsfält och fönsterkontroller.

Visa filnamn

Visar filnamnet i fönstrets namnlist.

Visa dokumenttitel

Visar dokumenttiteln i fönstrets namnlist. Dokumenttiteln hämtas från panelen Beskrivning i dialogrutan Dokumentegenskaper.

Alternativ för anv.gränssnitt

Fastställer vilka delar av gränssnittet – menyraden, verktygsfältet och fönsterkontrollerna – som är dolda.

 

Obs!

 Om du döljer menyraden och verktygsfälten, måste användarna känna till kortkommandona när de ska ange kommandon och välja verktyg. Du kanske vill skapa sidåtgärder som temporärt döljer gränssnittskontrollerna medan sidan visas. (Se Lägga till åtgärder med sidminiatyrer.)

Lägga till sidövergångar

Du kan skapa intressanta effekter som uppstår varje gång en sida visas med sidövergångar.

Du kan också ange sidövergångar för en grupp dokument med hjälp av åtgärdsguiden i Acrobat Pro.

 1. Gör något av följande:
  • Välj verktyg > Ordna sidor > Mer > Sidövergångar.

  • På panelen Sidminiatyrer markerar du de sidminiatyrer du vill använda övergångar på, sedan väljer du Sidövergångar på Alternativ-menyn .

 2. I dialogrutan Ställ in övergångar väljer du en övergångseffekt på menyn Övergång. De här övergångseffekterna är samma som de som ställs in i inställningarna för Helskärm.
 3. Välj en riktning för övergångseffekten. Vilka alternativ som är tillgängliga beror på vald övergång.
 4. Ange hastigheten för övergångseffekten.
 5. Markera Vänd automatiskt och ange antalet sekunder mellan den automatiska sidvändningen. Om du inte markerar det här alternativet bläddrar användaren igenom sidorna med hjälp av kortkommandon eller musen.
 6. Markera det sidintervall som du vill använda övergångar på.
  Obs!

  Om användare markerar Ignorera alla övergångar i inställningarna för Helskärm kan de inte se sidövergångarna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto