Användarhandbok Avbryt

Mäta 3D-objekt i PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Använd 3D-mätningsverktyget för att mäta 3D-modeller. Du kan mäta avståndet mellan kombinationer av punkter eller kanter i 3D-modellen. När du för pekaren över 3D-modellen markeras specifika punkter och kanter. 3D-mätningsverktyget har stöd för fyra typer av mätningar: vinkelrätt avstånd mellan två raka kanter, linjärt avstånd mellan två punkter, radien för cirkulära kanter samt vinkeln mellan två kanter (eller tre punkter).

Du kan koppla 3D-mått till specifika vyer. Om standardvyn är aktiv när ett mått läggs till, skapas et ny mätvy. Vyn läggs till i vyhierarkin i modellträdet. Måttet kopplas enbart till den vyn. Måttet visas som underordnat vyn.

Du kan också visa kommentarer medan du mäter. Dessa kommentarer (som även kallas mätmarkeringar) bevaras när dokumentet stängs.

3D-mätning, visa
3D-mätning, visa

Mäta 3D-objekt

 1. Aktivera en 3D-modell i en PDF-fil genom att klicka på den.
 2. Klicka på 3D-mätningsverktyget  i 3D-verktygsfältet. (Om verktygsfältet 3D har ställts in för konsoliderade verktyg väljer du 3D-mätningsverktyget på snabbmenyn intill navigeringsverktyget.)
 3. Välj önskade alternativ under Fäst aktiverar och Mätningstyper på paletten 3D-mätningsverktyg.
 4. Högerklicka på modellbakgrunden och ändra alternativen efter behov. Låt paletten 3D-mätningsverktyg vara öppen.
 5. Mät 3D-modellen.
  • Om du vill mäta avståndet mellan två positioner i 3D-modellen klickar du först där mätningen ska börja. Flytta sedan pekaren till en annan plats eller en kant.

  • Om du vill mäta omkretsen för en rund form flyttar du pekaren till kanten på formen så att en cirkel visas och klickar sedan en gång.

  • Om du vill skapa en mätningsanteckning högerklickar du på objektbakgrunden och väljer Ändra markeringsetikett. Skriv en markeringsetikett Mät 3D-modellen enligt den tidigare beskrivningen. Klicka på den första mätpunkten och klicka sedan en tredje gång för att ange plats för mätning och etikett.

  • Om du vill spara ett mått som en kommentar väljer du handverktyget, högerklickar på måttet och klickar sedan på Konvertera till kommentar.

  • Om du vill avbryta en mätning högerklickar du och väljer Avbryt mätning.

  • Om du vill ta bort en mätmarkering klickar du på den med 3D-mätningsverktyget och trycker sedan på Delete-tangenten.

  Obs!

  För att lära dig mer om att rotera, panorera och fästa medan du mäter, högerklicka på modellen och välj Navigeringstips för 3D-mätning.  

Alternativ för Fäst aktiverar på paletten 3D-mätningsverktyg

3D fäste mot kantslutpunkter 

Fäster mot hela kanten.

3D fäste mot linjära kanter

Fäster mot ett rakt linjesegment i en kant.

3D fäste mot radiella kanter

Fäster mot en omkrets.

3D fäste mot siluetter

Fäster mot den synliga kanten hos en del, till exempel sidan på en cylinder.

3D fäste mot plana ytor

Fäster mot det geometriska planet som utgör en yta hos delen.

Alternativ för Mätningstyper på paletten 3D-mätningsverktyg

3D punkt till punkt-mätning

Anger avståndet mellan två punkter i 3D-modellen. Klicka om du vill ange en startpunkt och klicka sedan på ett annat ställe för att ange slutpunkten eller kanten.

3D vinkelrät dimension

Mäter avståndet mellan två kanter vinkelrätt mot startkanten.

3D radiell dimension

Mäter radien på den plats där du klickar.

3D vinkelmätning

Mäter vinkeln mellan två kanter.

Inställningar för enheter och markeringar

Om du vill använda verktygen Enheter och Måttmarkeringar väljer du 3D-mätningsverktyget och högerklickar sedan inuti modellen.

Definiera modellenheter

Väljs för att ändra måttenheter.

Aktivera visning av koordinat

Visar eller döljer koordinaterna för musmarkörens läge i fönstret för mätningsinformation.

Ändra markeringsetikett

Skriv texten som ska visas tillsammans med mätningen, både i 3D-modellområdet och på panelen Kommentarer. (Inte tillgänglig om Måttmarkeringar inte har markerats.)

Inaktivera måttmarkeringar

Väljs när du vill ta mått i en modell men inte lägga till dem i dokumentet. Måtten är bara synliga medan den aktuella mätningen är aktiv. Om du börjar en ny mätning eller byter verktyg försvinner markeringen.

Fäst inte mot 3D-innehåll

Inaktiverar möjligheten att fästa insättningspunkten mot ett förmodat mål. Välj detta alternativ om du vill förbättra prestanda när du arbetar med en stor modell. Gå tillbaka till Fäst mot 3D-innehåll för att ge exakt mätning av 3D-objekt.

Navigeringstips för 3D-mätning

Öppnar en dialogruta som visar kortkommandon för flera navigeringskommandon. Du kan använda kortkommandona medan du mäter.

Inställningar

Öppnar dialogrutan Inställningar för Mätning (3D).

Dölj/visa fönstret för mätningsinformation

Fönstret för mätningsinformation visar modellens inställningar för enheter och markeringar. Väljs för att ta bort fönstret från modellfönstret.

Dölj/visa mätningsverktygsfält

Döljer/visar paletten 3D-mätningsverktyg.

Mätningsinställningar

Ändra inställningarna för 3D-mätningar för att ange hur 3D-data ska mätas. Alternativen finns på panelen Mätning (3D) i dialogrutan Inställningar.

Obs!

I Adobe Acrobat Reader gäller dessa inställningar PDF-filer där kommentarer är aktiverade.

Använd skala och enheter från modell (i förekommande fall)

Använder modellenheterna (om det finns några) som genereras från original-3D-modellen vid mätningen. Avmarkera det här alternativet om du vill ange måttenheter manuellt. Den här inställningen kan ändras på paletten 3D-mätningsverktyg.

Använd förvald visningsenhet

Använder måttenheter som du specificerar här i stället för måttenheterna i 3D-modellen.

Signifikanta siffror att visa

Anger maximalt antal siffror i mätvärdet.

3D-mätning – linjefärg

Anger färgen för den linje som visas när du klickar eller drar för att mäta ett objekt.

Mät feedbackstorlek

Anger textstorlek för visning av mätning.

Vinkelräta mätningar visas i

Anger enheter som antingen grader eller radianer.

Cirkelmätningar visade som

Anger om diametern eller radien mäts för cirkulära delar.

Visa cirkel för radiella mätningar

Visar den omkrets som kopplats till den radiella mätningen.

Inställningar för Fäst mot 3D-innehåll

Aktiverar fästfunktionen och anger om den ska fästa mot punkter, bågar, silhuettkanter eller ytor. Känslighet anger hur nära ett objekt pekaren måste vara för att mätlinjen ska fästa. Fästtipsfärg anger färgen för fästlinjen som visas när du håller pekaren över 3D-objektet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto