Användarhandbok Avbryt

Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Lägga till 3D-modeller till en PDF-sida (Acrobat Pro)

Du kan använda 3D-verktyget för att placera en 3D-fil (i formatet U3D 3rd Edition eller PRC) på en PDF-sida. Acrobat Pro kan skapa 3D PDF-filer, men bara från U3D ECMA 1-filer.

När du har placerat en 3D-fil kan du justera området eller arbetsytan där 3D-modellen visas, redigera presentationsegenskaper för verktygsfältet 3D och för innehållet samt skapa ytterligare vyer.

Lägga till en 3D-modell på en sida

 1. Välj Verktyg > Multimedia > Lägg till 3D.

 2. Dra en rektangel på sidan som definierar arbetsytan för 3D-filen.
 3. Välj 3D-filen genom att klicka på Bläddra i dialogrutan Infoga 3D och sedan klicka på Öppna. Klicka på OK.

Obs!

Ange de inledande 3D-egenskaperna för filen genom att klicka på Visa avancerade alternativ i dialogrutan Infoga 3D.

Flytta, ta bort eller ändra storlek på 3D-arbetsytan

 1. Välj Verktyg > Multimedia > Markera objekt .

  Obs!

  Förväxla inte objektmarkeringsverktyget med det vanliga markeringsverktyget. Använd objektmarkeringsverktyget för att justera en 3D-arbetsyta.

 2. Välj 3D-arbetsyta och gör de ändringar som behövs.
  • Om du vill flytta arbetsytan drar du den till en ny plats på sidan.

  • Om du vill ta bort arbetsytan (och 3D-modellen) markerar du den och trycker på Del-tangenten.

  • Om du vill ändra storlek på arbetsytan drar du i ramhörnen. 3D-innehållet behåller proportionerna inom den justerade rutan.

3D-egenskaper (Acrobat Pro)

Visa 3D-egenskaperna genom att använda objektmarkeringsverktyget (Verktyg > Multimedia > Markera objekt) och dubbelklicka i en aktiverad modell.

Fliken 3D

Alternativen på 3D-fliken bestämmer hur 3D-modellen presenteras. Till skillnad från inställningarna på de övriga flikarna påverkar 3D-inställningarna inte den importerade filen i sig.

Alternativen på 3D-fliken är samma som alternativen på 3D-verktygsfliken utom nedanstående:

Ljusscheman

Den här inställningen bestämmer belysningstemat för animeringsvisningen i Acrobat.

Återgivningsstil

Låter dig välja visualiseringsstil för den tillagda 3D-modellen.

Animeringsstil

För modeller som skapats genom animering, anger denna inställning hur animeringen körs i Acrobat.

Lägg till standardvyer

Låter dig använda olika modellvyer. En ortografisk projektion (ortografisk) tar bort en dimension, bevarar storleksförhållandet mellan objekt men ger 3D-modellen ett mindre realistiskt utseende. Ortografisk projektion är särskilt användbart för att visa vissa diagram, t ex tredimensionella matematiska funktioner plottade i ett diagram. En perspektivprojektion ger en mer realistisk scen i vilken objekt som är längre bort ser mindre ut än objekt av samma storlek i förgrunden.

Visa verktygsfält

Visar 3D-verktygsfältet tillsammans med bilden. Om du inte väljer det här alternativet kan du visa 3D-verktygsfältet genom att högerklicka på 3D-bilden.

Öppna modellträd

Visar modellträdet i modellträdsrutan. Modellträdet innehåller tre rutor. Varje ruta visar en viss typ av information eller kontroller.

Skript

Anger den JavaScript-fil som körs om en 3D-modell aktiveras. Lägg till en JavaScript-fil i PDF-filen genom att klicka på Bläddra.

Kör inställningar

Aktivera när

Anger när 3D-modellen aktiveras. När 3D-modellen är aktiverad kan du arbeta med den, t ex genom att använda 3D-navigeringsverktygen.

Inaktivera när

Anger hur 3D-modellen kan inaktiveras. När en 3D-modell är inaktiverad visas 2D-förhandsgranskningsbilden eller filmminiatyren på arbetsytan.

Uppspelningsformat

Låter dig visa 3D-modellen i ett flytande fönster utanför sidan. Om du väljer Spela upp innehåll i flytande fönster kan du välja fönsterstorlek (i pixlar) i höjd- och breddmenyerna.

Kantbredd

Välj för att skapa en kantlinje runt 3D.objektet.

Genomskinlig bakgrund

Tar bort eventuell bakgrundsfärg

Filmminiatyrbild

För att ersätta standardvisningen av 3D-modellen när den inte är aktiverad väljer du ett alternativ för filmminiatyrbild. Klicka på Bläddra för att hitta bilden du önskar.

Kör ett JavaScript

Om en separat JavaScript-fil kopplas till 3D-modell-PDF-filen kan du aktivera den.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat.

 2. Aktivera 3D-modellen genom att klicka på den med handverktyget, och högerklicka sedan på 3D-modellen och välj Kör ett JavaScript.

 3. Markera den JavaScript-fil som du vill lägga till och sedan klicka på Öppna.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto