Lägga till 3D-modeller till en PDF-sida (Acrobat Pro)

Du kan använda 3D-verktyget för att placera en 3D-fil (i formatet U3D 3rd Edition eller PRC) på en PDF-sida. Acrobat Pro kan skapa 3D PDF-filer, men bara från U3D ECMA 1-filer.

När du har placerat en 3D-fil kan du justera området eller arbetsytan där 3D-modellen visas, redigera presentationsegenskaper för verktygsfältet 3D och för innehållet samt skapa ytterligare vyer.

Lägga till en 3D-modell på en sida

 1. Välj Verktyg > Multimedia > Lägg till 3D.

 2. Dra en rektangel på sidan som definierar arbetsytan för 3D-filen.
 3. Välj 3D-filen genom att klicka på Bläddra i dialogrutan Infoga 3D och sedan klicka på Öppna. Klicka på OK.

Obs!

Ange de inledande 3D-egenskaperna för filen genom att klicka på Visa avancerade alternativ i dialogrutan Infoga 3D.

Flytta, ta bort eller ändra storlek på 3D-arbetsytan

 1. Välj Verktyg > Multimedia > Markera objekt .

  Obs!

  Förväxla inte objektmarkeringsverktyget med det vanliga markeringsverktyget. Använd objektmarkeringsverktyget för att justera en 3D-arbetsyta.

 2. Välj 3D-arbetsyta och gör de ändringar som behövs.
  • Om du vill flytta arbetsytan drar du den till en ny plats på sidan.

  • Om du vill ta bort arbetsytan (och 3D-modellen) markerar du den och trycker på Del-tangenten.

  • Om du vill ändra storlek på arbetsytan drar du i ramhörnen. 3D-innehållet behåller proportionerna inom den justerade rutan.

3D-egenskaper (Acrobat Pro)

Visa 3D-egenskaperna genom att använda objektmarkeringsverktyget (Verktyg > Multimedia > Markera objekt) och dubbelklicka i en aktiverad modell.

Fliken 3D

Alternativen på 3D-fliken bestämmer hur 3D-modellen presenteras. Till skillnad från inställningarna på de övriga flikarna påverkar 3D-inställningarna inte den importerade filen i sig.

Alternativen på 3D-fliken är samma som alternativen på 3D-verktygsfliken utom nedanstående:

Belysningschema

Den här inställningen bestämmer belysningstemat för animeringsvisningen i Acrobat.

Rederingsstil

Låter dig välja visualiseringsstil för den tillagda 3D-modellen.

Animeringsstil

För modeller som skapats genom animering, anger denna inställning hur animeringen körs i Acrobat.

Lägg till standardvyer

Låter dig använda olika modellvyer. En ortografisk projektion (ortografisk) tar bort en dimension, bevarar storleksförhållandet mellan objekt men ger 3D-modellen ett mindre realistiskt utseende. Ortografisk projektion är särskilt användbart för att visa vissa diagram, t ex tredimensionella matematiska funktioner plottade i ett diagram. En perspektivprojektion ger en mer realistisk scen i vilken objekt som är längre bort ser mindre ut än objekt av samma storlek i förgrunden.

Visa verktygsfält

Visar 3D-verktygsfältet tillsammans med bilden. Om du inte väljer det här alternativet kan du visa 3D-verktygsfältet genom att högerklicka på 3D-bilden.

Öppna modellträd

Visar modellträdet i modellträdsrutan. Modellträdet innehåller tre rutor. Varje ruta visar en viss typ av information eller kontroller.

Skript

Anger den JavaScript-fil som körs om en 3D-modell aktiveras. Lägg till en JavaScript-fil i PDF-filen genom att klicka på Bläddra.

Kör inställningar

Aktivera när

Anger när 3D-modellen aktiveras. När 3D-modellen är aktiverad kan du arbeta med den, t ex genom att använda 3D-navigeringsverktygen.

Inaktivera när

Anger hur 3D-modellen kan inaktiveras. När en 3D-modell är inaktiverad visas 2D-förhandsgranskningsbilden eller filmminiatyren på arbetsytan.

Uppspelningsformat

Låter dig visa 3D-modellen i ett flytande fönster utanför sidan. Om du väljer Spela upp innehåll i flytande fönster kan du välja fönsterstorlek (i pixlar) i höjd- och breddmenyerna.

Kantbredd

Välj för att skapa en kantlinje runt 3D.objektet.

Genomskinlig bakgrund

Tar bort eventuell bakgrundsfärg

Filmminiatyrbild

För att ersätta standardvisningen av 3D-modellen när den inte är aktiverad väljer du ett alternativ för filmminiatyrbild. Klicka på Bläddra för att hitta bilden du önskar.

Kör ett JavaScript

Om en separat JavaScript-fil kopplas till 3D-modell-PDF-filen kan du aktivera den.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat.

 2. Aktivera 3D-modellen genom att klicka på den med handverktyget, och högerklicka sedan på 3D-modellen och välj Kör ett JavaScript.

 3. Markera den JavaScript-fil som du vill lägga till och sedan klicka på Öppna.