PDF-dokument har utvecklats från statiska sidor till komplexa dokument med funktioner för interaktiva formulär, multimediainnehåll, skript och andra egenskaper. Dessa funktioner gör PDF-dokumenten sårbara för skadliga skript eller åtgärder som kan skada din dator eller stjäla data. Med förbättrat skydd skyddar du din dator mot dessa hot genom att blockera eller selektivt tillåta åtgärder för tillförlitliga platser och filer.

När förbättrat skydd har aktiverats och ett PDF-dokument försöker utföra en begränsad åtgärd från en plats eller fil som inte är pålitlig visas ett varningsmeddelande. Vilken typ av varning som visas beror på åtgärden och vilken version av Acrobat eller Reader du använder. (Se Säkerhetsvarningar.)

Dokument med teknisk information om förbättrat skydd, främst avsedda för administratörer, finns på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_se.

Aktivera Förbättrat skydd

Acrobat och Reader X, 9.3 och 8.2 aktiverar förbättrade skyddsinställningar som standard. Adobe rekommenderar att du aktiverar förbättrat skydd om det inte redan har aktiverats, och att du åsidosätter begränsningar enbart för betrott innehåll.

 1. Välj Inställningar.
 2. Välj Skydd (förbättrat) från kategorierna till vänster.
 3. Välj alternativet Aktivera Förbättrat skydd.
 4. (Valfritt – enbart Windows) Välj Domänöverskridande loggfil för felsökning av problem om ditt arbetsflöde inbegriper domänöverskridande åtkomst via en serverbaserad regelfil.

Åsidosätta begränsningar för förbättrat skydd

Med förbättrat skydd aktiverat är enbart de filer, mappar och platser som är betrodda, undantagna från begränsningarna. Du kan specificera betrodda platser och filer på flera olika sätt, beroende på vilken typ av åtgärd det är som PDF-dokumentet försöker genomföra.

 • Använd funktionen för behöriga platser i panelen Förbättrat skydd om du vill lita på filer, mallar och värddomäner (rot-URL:er).

 • Konfigurera internetåtkomst med pålitlighetshanteraren. (Se URL-inställningar.)

 • För certifierade PDF-dokument kan du lita på undertecknarens certifikat för behöriga nätverksåtgärder som nätverk, utskrifter och filåtkomst. (Se Ställa in pålitlighetsnivå för certifikat.)

 • Kontrollera åtkomst över domäner med en serverbaserad policyfil. (Se dokumentet Säkerhet över domäner på www.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_se.)

Ange behöriga platser för betrott innehåll

Förbättrat skydd tillhandahåller ett sätt att ange platser för betrott innehåll. Dessa behöriga platser kan vara enskilda filer, mappar eller värddomäner (rot-URL:er). Innehåll som finns på en behörig plats är betrodd. Förbättrat skydd förhindrar t.ex. vanligtvis att PDF-filer hämtar data från okända webbplatser. Om du lägger till informationens ursprung (dess värddomän) till din lista över behöriga platser tillåter Acrobat och Reader att informationen hämtas. Mer information finns i Förbättrad säkerhetwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_se.

 1. Välj Inställningar > Skydd (förbättrat).
 2. Välj alternativet Aktivera Förbättrat skydd.
 3. Ange en lista med platser i avsnittet Behöriga platser och klicka sedan på OK.
  • Om du i Internet Explorer vill ange alla webbplatser som redan är betrodda väljer du Lita automatiskt på platser från mitt Win operativsystems säkerhetszoner.

  • Om du vill lägga till enbart en eller två PDF-filer från en plats klickar du på Lägg till fil.

  • Om du vill skapa en betrodd mapp för flera PDF-filer klickar du på Lägg till mappsökväg eller Lägg till värd.

  • Om du vill tillåta att data laddas från en webbplats anger du namnet på rot-URL:en. Ange exempelvis www.adobe.com, och inte www.adobe.com/products. Om du enbart vill lita på filer från säkra anslutningar väljer du Endast säkra anslutningar (https:).

Cross Domain-åtkomst

Förbättrat skydd förhindrar att ett PDF-dokument i en värddomän kommunicerar med en annan domän. Den här åtgärden förhindrar ett PDF-dokument från att hämta skadliga data från en ej betrodd källa. När en PDF-fil försöker sig på åtkomst över domäner försöker Acrobat och Reader automatiskt hämta en policyfil från den aktuella domänen. Om domänen för det dokument som försöker få åtkomst till informationen ingår i policyfilen, så är informationen automatiskt tillgänglig.

Mer information finns i Programsäkerhetsguidenwww.adobe.com/go/learn_acr_appsecurity_se.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy