Användarhandbok Avbryt

Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

PDF-dokument har utvecklats från statiska sidor till komplexa dokument med funktioner för interaktiva formulär, multimediainnehåll, skript och andra egenskaper. Dessa funktioner gör PDF-dokumenten sårbara för skadliga skript eller åtgärder som kan skada din dator eller stjäla data. Med förbättrat skydd skyddar du din dator mot dessa hot genom att blockera och selektivt tillåta åtgärder för tillförlitliga platser och filer.

När förbättrat skydd har aktiverats och ett PDF-dokument försöker utföra en begränsad åtgärd från en plats eller fil som inte är pålitlig visas ett varningsmeddelande. Vilken typ av varning som visas beror på åtgärden och vilken version av Acrobat eller Acrobat Reader du använder. (Se Säkerhetsvarningar.)

Teknisk information om ökad säkerhet, främst för administratörer, finns i Säkerhetshandbok för Acrobat-program.

Aktivera Förbättrat skydd

Acrobat och Acrobat Reader aktiverar förbättrade säkerhetsinställningar som standard. Adobe rekommenderar att du aktiverar förbättrat skydd om det inte redan har aktiverats, och att du åsidosätter begränsningar enbart för betrott innehåll.

 1. Välj Inställningar.
 2. Välj Skydd (förbättrat) från kategorierna till vänster.
 3. Välj alternativet Aktivera Förbättrat skydd.
 4. (Valfritt – enbart Windows) Välj Domänöverskridande loggfil för felsökning av problem om ditt arbetsflöde inbegriper domänöverskridande åtkomst via en serverbaserad regelfil.

Åsidosätta begränsningar för förbättrat skydd

Med förbättrat skydd aktiverat är enbart de filer, mappar och platser som är betrodda, undantagna från begränsningarna. Du kan specificera betrodda platser och filer på flera olika sätt, beroende på vilken typ av åtgärd det är som PDF-dokumentet försöker genomföra.

 • Använd funktionen för behöriga platser i panelen Förbättrat skydd om du vill lita på filer, mallar och värddomäner (rot-URL:er).

 • Konfigurera Internet-åtkomst med pålitlighetshanteraren. (Se URL-inställningar.)

 • För certifierade PDF-dokument kan du lita på undertecknarens certifikat för behöriga nätverksåtgärder som nätverk, utskrifter och filåtkomst. (Se Ställa in pålitlighetsnivån i ett certifikat.)

 • Kontrollera åtkomst över domäner med en serverbaserad policyfil. (Se avsnittet Säkerhet mellan domäner i Säkerhetshandbok för Acrobat-program.)

Ange behöriga platser för betrott innehåll

Förbättrat skydd tillhandahåller ett sätt att ange platser för betrott innehåll. Dessa behöriga platser kan vara enskilda filer, mappar eller värddomäner (rot-URL:er). Innehåll som finns på en behörig plats är betrodd. Förbättrat skydd förhindrar t.ex. vanligtvis att PDF-filer hämtar data från okända webbplatser. Om du lägger till informationens ursprung (dess värddomän) till din lista över behöriga platser tillåter Acrobat och Acrobat Reader att informationen hämtas. Mer information finns i avsnittet Förbättrad säkerhetSäkerhetshandbok för Acrobat-program.

 1. Välj Inställningar > Skydd (förbättrat).
 2. Välj Aktivera förbättrat skydd.

 3. Ange en lista med platser under Behöriga platser och välj sedan OK.

  • Om du i Internet Explorer vill ange alla webbplatser som redan är betrodda väljer du Lita automatiskt på platser från mitt Win operativsystems säkerhetszoner.

  • Om du vill lägga till enbart en eller två PDF-filer från en plats klickar du på Lägg till fil.

  • Om du vill skapa en betrodd mapp för flera PDF-filer klickar du på Lägg till mappsökväg eller Lägg till värd

  • Om du vill tillåta att data laddas från en webbplats anger du namnet på rot-URL:en. Ange exempelvis www.adobe.com, och inte www.adobe.com/products. Om du enbart vill lita på filer från säkra anslutningar väljer du Endast säkra anslutningar (https:).

  Obs!

  Inställningen Lita automatiskt på webbplatser från mina Win OS-säkerhetszoner gäller när Skyddad vy är inställd på Filer från potentiellt osäkra platser

  Om du ställer in den skyddade vyn till Alla filer öppnas de betrodda webbplatser som standard i den skyddade vyn om du inte lägger till webbplatserna i listan Privilegierade platser.

Cross Domain-åtkomst

Förbättrat skydd förhindrar att ett PDF-dokument i en värddomän kommunicerar med en annan domän. Den här åtgärden förhindrar ett PDF-dokument från att hämta skadliga data från en ej betrodd källa. När en PDF-fil försöker sig på åtkomst över domäner försöker Acrobat och Acrobat Reader automatiskt hämta en policyfil från den aktuella domänen. Om domänen för det dokument som försöker få åtkomst till informationen ingår i policyfilen, så är informationen automatiskt tillgänglig.

Mer information finns i Säkerhetshandbok för Acrobat-program.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online