Användarhandbok Avbryt

Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet (Acrobat Pro)

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering
Obs!

Verktyget Fullständig kontroll har bytt namn till Tillgänglighetskontroll i Acrobat (maj 2020-versionen)

Med Acrobat-verktygen är det enkelt att skapa hjälpmedelsanpassade PDF-filer och kontrollera hur tillgängliga befintliga filer är. Du kan skapa PDF-filer som uppfyller vanliga standarder för tillgänglighet, t.ex. Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0 (Riktlinjer för tillgängligt webbinnehåll) och PDF/UA (Universal Access, eller ISO 14289). Med ett enkel, guidat arbetsflöde kan du göra följande:

Gör PDF-filer tillgängliga: En fördefinierad åtgärd automatiserar många uppgifter, kontrollerar tillgänglighet och ger information om objekt som måste korrigeras manuellt. Hitta och korrigera problem snabbt.

Kontrollera tillgänglighet: Verktyget Fullständig kontroll/Tillgänglighetskontroll verifierar om dokumentet motsvarar standarder för tillgänglighet, t ex PDF/UA och WCAG 2.0.

Rapportera status: Tillgänglighetsrapporten sammanfattar resultatet av tillgänglighetskontrollen. Den innehåller länkar till verktyg och dokumentation som hjälper till att åtgärda problemen.

Gör PDF-filer tillgängliga (Acrobat Pro)

Med åtgärden Gör tillgänglig får du hjälp att steg för steg göra en PDF-fil tillgänglig. Du uppmanas åtgärda saker som försämrar tillgängligheten, t.ex. en dokumentbeskrivning eller titel som saknas. Funktionen söker efter vanliga fel som behöver åtgärdas, t.ex. skannad text, formulärfält, tabeller och bilder. Du kan köra den här åtgärden för alla PDF-filer, förutom dynamiska formulär (XFA-dokument) och portföljer.

 1. Välj Verktyg > Åtgärdsguiden.

  Verktygen för åtgärdsguiden visas i det sekundära verktygsfältet.

  Obs!

  En lista över tillgängliga åtgärder visas under åtgärdslistan till höger.

 2. I åtgärdslistan klickar du på Gör tillgänglig.

  Den högra rutan ändras till att visa varje uppgift som ingår i åtgärden Gör tillgänglig samt instruktionerna för att utföra åtgärden.

 3. Markera filerna som du vill köra Gör tillgänglig på. Som standard körs åtgärden på det dokument som för närvarande är öppet. Välj Lägg till filer om du vill markera ytterligare filer eller en mapp som åtgärden ska köras på.

  Göra PDF-filer tillgängliga
  Välj Lägg till filer om du vill köra rapporten på fler filer eller mappar.

 4. Klicka på Starta.

 5. Följ instruktionerna för att slutföra åtgärden Gör tillgänglig.

Kontrollera tillgänglighet i PDF-filer (Acrobat Pro)

Ett bra sätt att kontrollera hur tillgängligt ett dokument är, är att använda samma verktyg som läsarna. Även om du inte har åtkomst till samma verktyg, innehåller Adobe Acrobat ett sätt att kontrollera tillgängligheten för en PDF-fil automatiskt. Funktionen Fullständig kontroll/Tillgänglighetskontroll i Acrobat kontrollerar många av de egenskaper som är typiska för tillgängliga PDF-filer. Du kan välja vilka tillgänglighetsproblem du vill kontrollera och hur dessa ska rapporteras.

 1. Välj Verktyg > Tillgänglighet.

  Tillgänglighetsverktygen visas i det sekundära verktygsfältet.

 2. Klicka i det sekundära verktygsfältet på Fullständig kontroll/Tillgänglighetskontroll.

  Dialogrutan Alternativ för tillgänglighetskontroll öppnas.

 3. I avsnittet Rapportalternativ markerar du hur du vill visa resultatet. Du kan spara resultatet som en HTML-fil i systemet eller bifoga resultatfilen till själva dokumentet.

 4. Välj ett sidintervall om du föredrar att kontrollera enskilda sidor i dokumentet.

  Obs!

  När du har ett stort dokument kan det vara mer effektivt att köra en fullständig kontroll/tillgänglighetskontroll på en sida i taget.

 5. Markera ett eller flera av kontrollalternativen.

 6. Klicka på Starta kontroll. Resultatet visas i panelen Tillgänglighetskontroll till vänster. Här finns också värdefulla länkar och tips om hur du kan åtgärda problemen. Om du skapade en rapport i steg 2 är resultatet tillgängligt i den markerade mappen.

  Eftersom funktionen Fullständig kontroll/Tillgänglighetskontroll inte kan skilja mellan viktiga och mindre viktiga innehållstyper kan även problem som inte påverkar läsbarheten rapporteras. Det är dock säkrast att granska alla problem så att du inte missar några som behöver åtgärdas.

  Rapporten visar något av följande för varje regel som kontrolleras:

  • Godkänt: Objektet är tillgängligt.
  • Överhoppad av användaren: Regeln kontrollerades inte, eftersom den inte har valts i dialogrutan Alternativ för tillgänglighetskontroll.
  • Kräver manuell kontroll: Funktionen Fullständig kontroll/Tillgänglighetskontroll kunde inte kontrollera objektet automatiskt. Kontrollera objektet manuellt.
  • Misslyckades: Objektet godkändes inte vid tillgänglighetskontrollen.
  Tillgänglighetskontroll i Acrobat
  Olika resultat för tillgänglighetskontrollen.

Obs!

Utöver Fullständig kontroll/Tillgänglighetskontroll kan du kontrollera PDF-filens tillgänglighet på andra sätt i Acrobat:

 • Använd flödesomformning för att snabbt kontrollera läsordningen.
 • Använd Läs upp högt för att ta del av dokumentet på samma sätt som användare som använder text-till-tal-omvandling.
 • Spara dokumentet som tillgänglig text och läs sedan den sparade textfilen i ett ordbehandlingsprogram. Denna övning gör det möjligt för dig att efterlikna användningen för de läsare som använder punktskriftskrivare för att läsa dokumentet.
 • Använd verktyget Läsordning och panelerna Ordning, Taggar och Innehåll för att granska strukturen, läsordningen och innehållet i en PDF-fil.

Korrigera tillgänglighetsproblem (Acrobat Pro)

När du har kört en Fullständig kontroll/Tillgänglighetskontroll kan du korrigera objekt som misslyckades genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på objektet i panelen Tillgänglighetskontroll. Välj något av följande alternativ på snabbmenyn:

Korrigera:

Antingen korrigeras objektet automatiskt, eller också visas en dialogruta med en uppmaning att korrigera det manuellt.

Hoppa över regel:

Alternativet avmarkeras i dialogrutan Alternativ för tillgänglighetskontroll för framtida kontroller av dokumentet, och statusen för objektet ändras till Överhoppat.

Förklara:

Öppnar onlinehjälpen för att hämta mer information om tillgänglighetsproblemet.

Kontrollera igen:

Kör kontrollen igen på alla objekt. Välj det här alternativet, när du har ändrat ett eller flera objekt.

Visa rapport:

Visar en rapport med länkar till tips om hur du kan åtgärda rapporterade fel.

Alternativ:

Öppnar dialogrutan Alternativ för tillgänglighetskontroll, så att du kan välja vilka kontroller som utförs.

Tillgänglighetsproblem

Dokument

Förhindra att skyddsinställningar stör skärmläsare

En dokumentförfattare kan ange att ingen del av en tillgänglig PDF-fil får kopieras, skrivas ut, extraheras, kommenteras eller redigeras. Den här inställningen kan göra det omöjligt för en skärmläsare att läsa dokumentet, eftersom skärmläsare måste kopiera eller extrahera dokumenttexten för att kunna konvertera den till tal.

Denna flagga rapporterar om det är nödvändigt att aktivera skyddsinställningarna som tillåter tillgänglighet.

Korrigera regeln automatiskt genom att markera Behörighetsflagga för tillgänglighet på panelen Tillgänglighetskontroll. Välj KorrigeraAlternativ-menyn .

Eller korrigera tillgänglighetsbehörigheter manuellt:

 1. Välj Arkiv > Egenskaper > Säkerhet.

 2. Välj Inget dokumentskydd på snabbmenyn Dokumentskyddsmetod.

 3. Klicka på OK och stäng dialogrutan Dokumentegenskaper.

Om ditt hjälpmedel är registrerat hos Adobe som en pålitlig agent (Trusted Agent) kan du läsa PDF-filer som annars inte skulle vara tillgängliga. Acrobat känner av när en skärmläsare eller annan produkt är en pålitlig agent och åsidosätter då skyddsinställningar som annars skulle begränsa åtkomsten till innehållet. Skyddsinställningarna har dock full effekt för andra ändamål, t.ex. för att förhindra utskrift, kopiering, extrahering, kommentering eller redigering.

Obs!

Se relaterat avsnittet i WCAG: 1.1.1 Innehåll som inte är text. (A), 4.1.2 Namn, roll, värde

PDF-fil med bara bilder

Rapporterar om dokumentet har innehåll som inte är text som inte är tillgängligt. Om dokumentet verkar innehålla text men inte innehåller teckensnitt, kan det vara en PDF-fil med bara bilder.

Om du vill korrigera den här kontrollen automatiskt, markerar du PDF-fil med bara bilder på panelen Tillgänglighetskontroll och väljer KorrigeraAlternativ-menyn .

Eller, om du vill korrigera manuellt, använd OCR för att identifiera text i skannade bilder:

 1. Välj Verktyg > Skanning och OCR.

  Skanningsverktygen visas i det sekundära verktygsfältet.

 2. Välj Identifiera text > I den här filen i det sekundära verktygsfältet.

 3. Markera de sidor som du vill bearbeta och dokumentspråket. Klicka sedan Identifiera text.

Obs!

Se relaterat avsnittet i WCAG: 1.1.1. Innehåll som inte är text (A)

Taggad PDF

Om den här kontrollen misslyckas, är inte dokumentet taggat för att ange rätt läsordning.

Om du vill korrigera det här objektet automatiskt, markerar du Taggad PDF på panelen Tillgänglighetskontroll och väljer Korrigera Alternativ -menyn . Acrobat infogar automatiskt taggar i PDF-filen.

Om du vill infoga taggar manuellt, gör du något av följande:

 • Aktivera taggning i programmet där PDF-filen redigerades, och skapa PDF-filen på nytt.
 • Välj Verktyg > Tillgänglighet > Tagga dokument automatiskt i Acrobat. Om problem uppstår visas en rapport om taggtillägg i navigeringsrutan. Rapporten räknar upp potentiella problem på respektive sida, ger länkar till problemen samt förslag på hur de kan åtgärdas.
 • Välj Verktyg > Tillgänglighet > Läsordning i Acrobat och skapa sedan taggträdet. Mer information finns i översikten över verktyget Läsordning.
 • Öppna Taggar -panelen och skapa taggträdet för hand. Öppna taggpanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Taggar. Mer information finns i Redigera dokumentstruktur med innehålls- och taggpanelen.
Obs!

Se relaterade avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer, 1.3.2, 2.4.1, 2.4.4, 2.4.5, 2.4.6, 3.1.2, 3.3.2, 4.1.2 Namn, roll, värde

Logisk läsordning

Verifiera den här regelkontrollen manuellt. Kontrollera att den läsordning som visas på taggpanelen motsvarar den logiska läsordningen i dokumentet.

Dokumentspråk

Om du anger vilket språk som används i PDF-dokumentet kan en del skärmläsare byta till rätt språk. Den här kontrollen avgör om ett primärt textspråk har angetts för PDF-filen. Om kontrollen misslyckas, anger du språket.

Om du vill ange språket automatiskt, väljer du Primärt språk på fliken Tillgänglighetskontroll, och väljer sedan KorrigeraAlternativ-menyn . Välj ett språk i dialogrutan Ange lässpråk och klicka sedan på OK.

Om du vill ange språket manuellt, gör du något av följande:

 • Välj Arkiv > Egenskaper > Avancerat och välj sedan ett språk på snabbmenyn i avsnittet Läsalternativ. (Om språket inte visas på snabbmenyn kan du ange ISO 639-koden för språket i fältet Språk.) Den här inställningen anger det primära språket i hela PDF-filen.
 • Ange språk för all text i ett underordnat träd i taggträdet. Öppna taggpanelen . Expandera roten Taggar och välj ett element. Välj sedan EgenskaperAlternativ-menyn . Välj ett språk den nedrullningsbara listan Språk. (Öppna taggpanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Taggar.)
 • Ange språket för ett textblock genom att markera textelementet eller behållareelementet på panelen Innehåll . Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klickar (Mac OS) sedan på texten och välj Egenskaper på snabbmenyn och ett språk på den nedrullningsbara listan. (Öppna innehållspanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Innehåll.)
Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: Sidans språk (nivå A)

Titel

Rapporterar om det finns någon titel i namnlisten i Acrobat.

Korrigera titeln automatiskt genom att välja Titel på fliken Tillgänglighetskontroll och Korrigera på Alternativ-menyn . Ange dokumentets titel i dialogrutan Beskrivning (avmarkera Ändra inte, om det behövs).

Eller korrigera titeln manuellt:

 1. Välj Arkiv > Egenskaper > Beskrivning.

 2. Skriv en titel i textrutan Titel.

 3. Klicka på Inledande vy och välj sedan Dokumenttitel på den nedrullningsbara listan Visa

 4. Stäng dialogrutan Beskrivning genom att klicka på OK.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 2.4 Betitlad sida (nivå A)

Bokmärken

Den här kontrollen misslyckas när dokumentet har 21 sidor eller fler, men inte har bokmärken som motsvarar dokumentstrukturen.

Om du vill lägga till bokmärken i dokumentet, markerar du Bokmärken på panelen Tillgänglighetskontroll och väljer KorrigeraAlternativ-menyn . Välj de element du vill använda som bokmärken i dialogrutan Strukturelement, och klicka på OK. (Du kan även öppna dialogrutan Strukturelement genom att klicka på Alternativ-menyn på fliken Bokmärke och sedan välja kommandot Nya bokmärken från strukturen.)

Obs!

Se relaterade avsnitt i WCAG: 2.4.1 Kringgå block (nivå A), 2.4.5 Flera sätt (nivå AA)

Färgkontrast

När denna kontroll misslyckas, är det möjligt att dokumentet inkluderar innehåll som inte är tillgängligt för personer som är färgblinda.

Kontrollera att dokumentets innehåll motsvarar anvisningarna i WCAG, avsnitt 1.4.3. Du kan också inkludera en rekommendation om att PDF-läsaren ska använda färger med hög kontrast:

 1. Välj Redigera > Inställningar (Windows) eller Acrobat > Inställningar (Mac OS).

 2. Klicka på Tillgänglighet.

 3. Välj Ersätt dokumentfärger, och markera sedan Använd färger med hög kontrast. Välj önskad färgkombination i den nedrullningsbara listan och klicka sedan på OK.

Sidinnehåll

Taggat innehåll

Den här kontrollen rapporterar om allt innehåll i dokumentet är taggat. Kontrollera att allt innehåll i dokumentet antingen ingår i taggträdet eller har markerats som en artefakt.

Gör något av följande för att korrigera den här kontrollen:

 • Öppna innehållspanelen och högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på det innehåll du vill markera som en artefakt. Välj sedan Skapa artefakt på snabbmenyn. (Om du vill visa innehållsfliken väljer du Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Innehåll).
 • Tagga innehållet genom att välja Verktyg > Tillgänglighet > Läsordning. Markera innehållet och använd de taggar som behövs.
 • Tilldela taggar med hjälp av taggpanelen . Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på elementet i taggträdet och välj Skapa tagg från markering. Objekt som kommentarer, länkar och anteckningar visas inte alltid i taggträdet. Välj SökAlternativ-menyn för att hitta dessa objekt. (Öppna taggpanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Taggar.)
Obs!

Se relaterade avsnitt i WCAG: 1.1.1 Innehåll som inte är text (A), 1.3.1 Information och relationer (nivå A), 1.3.2 Meningsfull följd (nivå A), 2.4.4 Sammanlänkningsavsikt (i sammanhang) (nivå A), 3.1.2 Språk med komponenter (nivå AA), 4.1.2 Namn, roll, värde

Taggade anteckningar

Den här regeln kontrollerar om alla anteckningar är taggade. Kontrollera att anteckningar som kommentarer och korrekturanvisningar (som infoga och markera) antingen ingår i taggträdet eller är markerade som artefakter.

 • Öppna Innehåll -panelen och högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på det innehåll du vill markera som en artefakt. Välj sedan Skapa artefakt på snabbmenyn. (Öppna innehållspanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Innehåll.)
 • Tagga innehållet genom att välja Verktyg > Tillgänglighet > Läsordning. Markera innehållet och använd de taggar som behövs.
 • Tilldela taggar med Taggar -panelen . (Öppna taggpanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Taggar.)

Om du vill att Acrobat automatiskt ska tilldela taggar till anteckningar efter hand som de skapas, väljer du Tagga anteckningarAlternativ-menyn på taggpanelen.

Obs!

Se relaterade avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer (nivå A), 4.1.2 Namn, roll, värde

Tabbordning

Eftersom Tabb-tangenten ofta används för att navigera i en PDF-fil, är det viktigt att tabbordningen motsvarar dokumentstrukturen.

Om du vill åtgärda tabbordningen automatiskt, väljer du Tabbordning på panelen Tillgänglighetskontroll och sedan KorrigeraAlternativ-menyn .

Gör så här om du vill korrigera tabbordningen för länkar, formulärfält, kommentarer och andra anteckningar manuellt:

 1. Klicka på panelen Minska sidminiatyrer i navigeringsrutan.

 2. Klicka på en sidminiatyr och välj sedan SidegenskaperAlternativ-menyn .

 3. Välj Tabbordning i dialogrutan Sidegenskaper. Markera sedan Använd dokumentstruktur och klicka på OK.

 4. Upprepa dessa moment för alla miniatyrbilder i dokumentet.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 2.4.3 Fokusordning (nivå A)

Teckenkodning

Om kodningen är specificerad blir det lättare att presentera läsbar text i PDF-läsare. Vissa problem med teckenkodning kan inte repareras i Acrobat.

Gör följande för att försäkra dig om korrekt kodning:

 • Kontrollera att alla nödvändiga teckensnitt finns installerade i ditt system.
 • Använd ett annat teckensnitt (helst OpenType) i det ursprungliga dokumentet och skapa sedan PDF-filen på nytt.
 • Skapa PDF-filen på nytt med en senare version av Acrobat Distiller.
 • Använd den senaste Adobe PostScript-drivrutinen för att skapa PostScript-filen, och skapa sedan PDF-filen på nytt.
Obs!

WCAG-standarden behandlar inte mappning av Unicode-tecken.

Taggad multimedia

Den här regeln kontrollerar om alla multimedieobjekt är taggade. Kontrollera att innehållet antingen är inkluderat i taggträdet eller markerat som en artefakt.

Öppna innehållspanelen och högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på det innehåll du vill markera som en artefakt. Välj sedan Skapa artefakt på snabbmenyn. (Öppna innehållspanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Innehåll.)

Tagga innehållet genom att välja Verktyg > Tillgänglighet > Läsordning. Markera innehållet och använd de taggar som behövs.

Tilldela taggar med hjälp av taggpanelen . Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på elementet i taggträdet och välj Skapa tagg från markering. (Öppna taggpanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Taggar.)

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.1.1 Innehåll som inte är text. (A), 1.2.1 Endast ljud och endast video (inspelat i förväg) (A), 1.2.2 Textning (inspelad i förväg) (A), 1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (inspelade i förväg) (A), 1.2.5 Ljudbeskrivning (inspelad i förväg) (AA)

Skärmflimmer

Element som gör att skärmen flimrar, t.ex. animeringar och skript, kan orsaka kramper hos personer som lider av fotosensitiv epilepsi. Dessa element kan också vara svåra att se när skärmen förstoras.

Om regeln Skärmflimmer misslyckas, tar du manuellt bort eller ändrar skriptet eller innehållet som orsakar flimret.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.1.1 Innehåll som inte är text. (A), 1.2.1 Endast ljud och endast video (inspelat i förväg) (A), 1.2.2 Textning (inspelad i förväg) (A), 1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (inspelade i förväg) (A), 2.3.1 Tre blinkningar eller under tröskelvärde (nivå A)

Skript

Innehållet kan inte vara skriptberoende, om inte både innehåll och funktion är tillgängligt för hjälpmedelstekniker. Kontrollera att skriptet inte stör tangentbordsnavigering eller förhindrar användning av en indataenhet.

Kontrollera skripten manuellt. Ta bort eller redigera skript eller innehåll som stör tillgängligheten.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.1.1 Innehåll som inte är text. (A), 2.2.2 Pausa, stoppa, dölja (nivå A), 4.1.2 Namn, roll, värde

Tidsbestämda svar

Den här kontrollen avser dokument som innehåller formulär med JavaScript. Om kontrollen misslyckas, se till att sidan inte kräver tidsbestämda svar. Redigera eller ta bort skript som kräver en reaktion från användaren inom en viss tid, så att användarna har tid att läsa och använda innehållet.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 2.2.1 Tidsjustering. (nivå A)

För att URL-adresser ska vara tillgängliga för skärmläsare, måste de vara aktiva länkar som är rätt taggade i PDF-filen. (Det bästa sättet att skapa tillgängliga länkar är med kommandot Skapa länk, som lägger till alla de tre länkar som skärmläsare kräver för att identifiera länkar.) Kontrollera att navigeringslänkar inte upprepas, och att det finns ett sätt för användarna att hoppa över länkar som upprepas.

Om kontrollen misslyckas kontrollerar du navigeringslänkarna manuellt och kontrollerar att innehållet inte har för många identiska länkar. Ge också användarna ett sätt att hoppa över objekt som förekommer flera gånger. Om du t.ex. använder en länk som återkommer på alla sidor i dokumentet, bör du även inkludera en ”hoppa över navigering”-länk.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 2.4.1 Kringgå block. (nivå A)

Formulär

Taggade formulärfält

I en tillgänglig PDF-fil är alla formulärfält taggade och en del av dokumentstrukturen. Du kan även använda fältegenskapen Funktionsbeskrivning för att ge användaren information eller instruktioner.

Om du vill tagga fält i ett formulär väljer du Verktyg > Tillgänglighet > Tagga formulärfält automatiskt.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A), 4.1.2 Namn, roll, värde

Fältbeskrivningar

För god tillgänglighet måste alla formulärfält ha en textbeskrivning (funktionsbeskrivning).

Så här lägger du till en textbeskrivning till ett formulärfält:

 1. Välj något av formulärverktygen och högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) i formulärfältet.
 2. Välj Egenskaper på snabbmenyn.
 3. Klicka på egenskapsfliken Allmänt.
 4. Ange en beskrivning av formulärfältet i fältet Funktionsbeskrivning.
Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A), 3.3.2 Etiketter eller instruktioner (nivå A), 4.1.2 Namn, roll, värde

Alternativ text

Alternativ text för figurer

Kontrollera att bilder i dokumentet antingen har en alternativ text eller är markerade som artefakter.

Om den här kontrollen misslyckas, gör du något av följande:

 • Välj Alternativ text för figurer på panelen Tillgänglighetskontroll. Välj sedan KorrigeraAlternativ-menyn . Lägg till alternativ text enligt anvisningarna i dialogrutan Ange alternativ text.
 • Använd panelen Taggar om du vill lägga till alternativ text för bilder i PDF-filen.
 • Öppna innehållspanelen och högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på det innehåll du vill markera som en artefakt. Välj sedan Skapa artefakt på snabbmenyn. (Öppna innehållspanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Innehåll.)
Obs!

Se relaterat avsnittet i WCAG: 1.1.1 Innehåll som inte är text. (A)

Inkapslad alternativ text

Skärmläsare läser inte alternativ text för kapslade element. Använd därför inte alternativ text till kapslade element.

Så här tar du bort alternativ text från kapslade element:

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Taggar.
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett kapslad element i taggpanelen och välj Egenskaper på snabbmenyn.
 3. Ta bort både alternativ text och den text den används på från dialogrutan Objektegenskaper och klicka sedan på Stäng.
Obs!

Se relaterat avsnittet i WCAG: 1.1.1 Innehåll som inte är text. (A)

Kopplat till innehåll

Kontrollera att alternativ text alltid är en alternativ representation av innehåll på sidan. Om ett element har alternativ text, men inte innehåller något sidinnehåll, finns det inget sätt att avgöra vilken sida det är på. Om alternativet för skärmläsare i inställningarna för Läsning inte ställs in på att läsa hela dokumentet, kommer skärmläsare inte att läsa den alternativa texten.

 1. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett objekt som ska kontrolleras.
 2. Öppna det på taggpanelen . (Öppna taggpanelen genom att välja Visa > Visa/Dölj > Navigeringspaneler > Taggar.)
 3. Ta bort den alternativa texten från alla kapslade objekt som inte har något sidinnehåll på panelen Taggar.
Obs!

Se relaterat avsnittet i WCAG: 1.1.1 Innehåll som inte är text. (A)

Döljer anteckning

Alternativ text kan inte dölja en anteckning. Om en anteckning är inkapslad under ett överordnat element med alternativ text kommer inte skärmläsare att se den.

Så här tar du bort alternativ text från kapslade element:

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Taggar.
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett kapslad element i taggpanelen och välj Egenskaper på snabbmenyn.
 3. Ta bort den alternativa texten från dialogrutan Objektegenskaper och klicka på OK.
Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A), 4.1.2 Namn, roll, värde

Alternativ text för andra element

Denna rapport kontrollerar om det finns annat innehåll än bilder som kräver alternativ text (t.ex. multimedia, anteckningar eller 3D-modeller). Kontrollera att alternativ text alltid är en alternativ representation av innehåll på sidan. Om ett element har alternativ text, men inte innehåller något sidinnehåll, finns det inget sätt att avgöra vilken sida det är på. Om alternativet för skärmläsare i inställningarna för Läsning inte ställs in på att läsa hela dokumentet, kommer skärmläsare inte att läsa den alternativa texten.

 1. Välj Visa > Visa/Dölj > Navigeringsrutor > Taggar.
 2. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på ett kapslad element i taggpanelen och välj Egenskaper på snabbmenyn.
 3. Ta bort den alternativa texten från dialogrutan Objektegenskaper och klicka på OK.
Obs!

Se relaterat avsnittet i WCAG: 1.1.1 Innehåll som inte är text. (A)

Tabeller

Eftersom tabellstrukturer kan vara komplicerade, är det bäst att kontrollera tillgängligheten manuellt.

Rader

Den här regeln kontrollerar om varje TR i en tabell är underordnad Table, THead, TBody eller TFoot.

Läs mer i Korrigera tabelltaggar med panelen Taggar.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A)

TH och TD

I en korrekt tabellstruktur är TH och TD underordnade TR.

Läs mer i Korrigera tabelltaggar med panelen Taggar.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A)

Rubriker

För god tillgänglighet är det nödvändigt att alla tabeller i PDF-filen har en rubrik.

Läs mer i Korrigera tabelltaggar med panelen Taggar.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A)

Regelbundenhet

Tabeller måste innehålla samma antal kolumner i varje rad, och samma antal rader i varje kolumn.

Läs mer i Korrigera tabelltaggar med panelen Taggar.

Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A)

Sammanfattning

Tabellsammanfattningar är valfria, men kan förbättra tillgängligheten.

 1. Välj Verktyg > Tillgänglighet > Läsordning.
 2. Markera tabellen genom att dra en rektangel runt den. 
 3. Klicka på Tabell i dialogrutan Läsordning.
 4. Högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på Tabell.
 5. Klicka på Redigera tabellsammanfattning.
 6. Ange en sammanfattning och klicka på OK.
Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A)

Listor

Listpunkter

Med kontrollen skapas rapporter om varje listobjekt (LI är underordnad listan L). När den här kontrollen misslyckas, är liststrukturen felaktig. Listor måste ha följande struktur: Listelementen måste innehålla listpunktselement. Och listpunktselement får bara innehålla taggelement och element för listbrödtext.

Så här korrigerar du liststrukturen:

 1. Hitta listan i panelen Åtkomstkontroll genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på elementet som misslyckades och sedan välja Visa i panelen Taggar.
 2. Skapa element, ändra elementtyper och ordna om befintliga element genom att dra dem.
Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A)

Lbl och LBody

Listor måste ha följande struktur: Listelementen måste innehålla listpunktselement. Och listpunktselement får bara innehålla taggelement och element för listbrödtext. När den här kontrollen misslyckas, är liststrukturen felaktig.

Så här korrigerar du liststrukturen:

 1. Hitta listan i panelen Åtkomstkontroll genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på elementet som misslyckades och sedan välja Visa i panelen Taggar.
 2. Skapa element, ändra elementtyper och ordna om befintliga element genom att dra dem.
Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 1.3.1 Information och relationer. (nivå A)

Rubriker

Lämplig kapsling

Den här regeln kontrollerar kapslade rubriker. När den här kontrollen misslyckas är inte rubrikerna korrekt kapslade.

Så här korrigerar du liststrukturen:

 1. Hitta listan i panelen Åtkomstkontroll genom att högerklicka (Windows) eller Ctrl-klicka (Mac OS) på elementet som misslyckades och sedan välja visa i taggpanelen.
 2. Skapa element, ändra elementtyper och ordna om befintliga element genom att dra dem.
Obs!

Se relaterat avsnitt i WCAG: 2.4.6 Rubriker och etiketter. (nivå AA). Rubrikordningen är inte ett krav enligt WCAG, utan bara en rekommenderad teknik.

Hur WCAG mappar till PDF/UA

WCAG 2.0 ISO 14289 -1 (Fil) Tekniker
1.1.1 Innehåll som inte är text (A)
 • 7.3 behandlar innehåll som kräver textändring.
 • Stycke fyra i 7.18.1 behandlar kontrollbeskrivningar.
 • 7.18.6.2 behandlar tidsbaserade mediealternativ. Testanvändning, sensorisk användning och CAPTCHA-användning behandlas via de tekniska medel som används.
 • 7.1 stycke 1, mening 2 behandlar dekoration.
1.2.1 Endast ljud och endast video (inspelat i förväg) (A)
 • 7.18.6.2 behandlar tidsbaserade mediealternativ. Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
1.2.2 Textning (inspelad i förväg) (A)
 • 7.18.6.2 behandlar tidsbaserade mediealternativ. Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
1.2.3 Ljudbeskrivning eller mediealternativ (inspelade i förväg) (A)
 • 7.18.6.2 behandlar tidsbaserade mediealternativ. Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
1.2.4 Textning (live) (AA)
 • Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
1.2.5 Ljudbeskrivning (inspelad i förväg) (AA)
 • 7.18.6.2 behandlar tidsbaserade mediealternativ. Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
1.2.6 Teckenspråk (inspelat i förväg) (AAA)
 • Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
 
1.2.7 Utökad ljudbeskrivning (inspelad i förväg) (AAA)
 • Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
 
1.2.8 Mediealternativ (inspelat i förväg) (AAA)
 • 7.18.6.2 behandlar tidsbaserade mediealternativ. Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
 
1.2.9 Endast ljud (live) (AAA)
 • Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
 
1.3.1 Information och relationer (nivå A)
 • 7.1–7.10 och 7.20 behandlar innehållets struktur och relationer.
 • 7.17 och 7.18 behandlar struktur och relationer i anteckningar.
1.3.2 Meningsfull följd (nivå A)
 • Andra stycket i 7.2 behandlar meningsfull innehållsordning.
 • 7.17 behandlar navigeringsfunktioner.
 • 7.18.3 behandlar tabbordning för anteckningar.
1.3.3 Sensoriska egenskaper (nivå A)
 • 7.1, stycke 6 och 7
1.4.1 Användning av färg (nivå A)
 • 7.1, stycke 6
1.4.2 Ljudkontroll (nivå A)
 • Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
1.4.3 Kontrast (lägsta) (nivå AA)
 • 7.1, stycke 6 och anmärkning 4
1.4.4 Ändra storlek på text (nivå AA)
 • Ej relevant
1.4.5 Bilder av text (nivå AA)
 • 7.3, stycke 6
1.4.6 Kontrast (förhöjd) (nivå AAA)
 • 7.1, stycke 6
 
1.4.7 Lågt eller inget bakgrundsljud (nivå AAA)
 • ISO 14289 behandlar inte detta kriterium men för att PDF-filer ska motsvara kraven krävs att filer och läsare överensstämmer med ISO 14289. Sättet som utvecklare stöder detta kriterium i PDF-filer definieras inte i ISO 14289 eller ISO 32000.
 
1.4.8 Visuell presentation (nivå AAA)
 • Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
 
1.4.9 Bilder av text (inga undantag) (nivå AAA)
 • 7.3, stycke 1
 
2.1.1 Tangentbord (nivå A)
 • Ej relevant
2.1.2 Ingen tangentbordstrap (nivå A)
 • Designspecifikt. Utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
2.1.3 Tangentbord (inga undantag) (nivå AAA)
 • 7.19, stycke 3.
 
2.2.1 Tidsjustering (nivå A)
 • Tredje stycket i 7.19 gäller, men vanligtvis är den här regeln designspecifik. Utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
2.2.2 Pausa, stoppa, dölja (nivå A)
 • 7.19
2.2.3 Ingen timing (nivå AAA)
 • 7.19
 
2.2.4 Avbrott (nivå AAA)
 • 7.19
 
2.2.5 Återautentisering (nivå AAA)
 • Ej relevant
 
2.3.1 Tre blinkningar eller under tröskelvärde (nivå A)
 • 7.1, stycke 5
2.3.2 Tre blinkningar(nivå AAA)
 • 7.1, stycke 5
 
2.4.1 Kringgå block (nivå A)
 • Ej tillämpligt, om inte PDF-dokumentet innehåller faktiskt innehåll som upprepas. Sidinnehållet, t.ex löpande sidhuvuden och sidfötter, måste följa 7.8.
2.4.2 Betitlad sida (nivå A)
 • 7.1, stycke 8 och 9
2.4.3 Fokusordning (nivå A)
 • 7.1, stycke 2, 7.18.1, stycke 2, 7.18.3
2.4.4 Länkavsikt (i sammanhang) (nivå A)
 • 7.18.5
2.4.5 Flera sätt (nivå AA)
 • PDF-filer kan anpassas enligt den här regeln på flera olika sätt, inklusive översikter (7.17), länkar (7.18.5) och sidtaggar.
2.4.6 Rubriker och taggar (nivå AA)
 • 7.4
2.4.7 Synligt fokus (nivå AA)
 • Ej relevant
2.4.8 Plats (nivå AAA)
 • 7.4, 7.17
 
2.4.9 Länkavsikt (endast länk) (nivå AAA)
 • 7.18.5
 
2.4.10 Avsnittsrubriker (nivå AAA)
 • 7.4
 
3.1.1 Sidans språk (nivå A)
 • 7.2, stycke 3.
3.1.2 Delarnas språk (nivå AA)
 • 7.2, stycke 3.
3.1.3 Ovanliga ord (nivå AAA)
 • Behandlas inte i ISO 14289. Se ISO 32000-1, avsnitt 14.9.5.
 
3.1.4 Förkortningar (nivå AAA)
 • Behandlas inte i ISO 14289. Se ISO 32000-1, avsnitt 14.9.5.
 
3.1.5 Läsnivå (nivå AAA)
 • Ingen inverkan på tillgänglighetsstödet. Den här regeln är designspecifik. Program- och dokumentförfattare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
 
3.1.6 Uttal (nivå AAA)
 • I PDF-filer finns flera sätt att distribuera media och andra alternativ för uttalshjälp. Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
 
3.2.1 Vid fokus (nivå A)
 • 7.18, stycke 2
3.2.2 Vid inmatning (nivå A)
 • 7.18, stycke 2
3.2.3 Konsekvent navigering (nivå AA)
 • 7.1, stycke 1, 7.17
3.2.4 Konsekvent identifiering (nivå AA)
 • 7.1, stycke 1
3.2.5 Ändra på begäran (nivå AAA)
 • 7.19, stycke 2.
 
3.3.1 Felidentifiering (nivå A)
 • Designspecifikt. Författare och utvecklare måste ta hänsyn till den här regeln och se till att den följs.
3.3.2 Etiketter eller instruktioner (nivå A)  
4.1.2 Namn, roll, värde  
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto