Spela upp multimediefiler i PDF-filer

Klicka i video- eller ljudfilens uppspelningsområde med hand- eller markeringsverktyget. När pekaren placeras över uppspelningsområdet förändras den till ikonen för uppspelningsläge .

Videoformat, ljudformat och interaktiva format som stöds

Du kan spela upp följande multimedietyper i PDF-filer som skapas med Adobe Acrobat eller Adobe Acrobat Reader eller tidigare:

Video

Innefattar MOV-, M4V-, 3GP- och 3G2-videofiler som använder H.264-komprimering. Innefattar även MP3- och MP4-filer. Du måste ha installerat H.264-kodekar på datorn för att kunna spela upp filer som använder H.264-komprimering.

Ljud

Innefattar ljudfiler, t.ex. MP3 och MP4

Du kan spela filerna på en sida eller aktivera dem från en länk, ett bokmärke, ett formulärfält eller en sidåtgärd. Alla multimediefiler har ett uppspelningsområde där medierna kan aktiveras. Uppspelningsområdet visas vanligen som en bild eller en rektangel på PDF-sidan, men det kan också vara osynligt.

I Acrobat och Reader kan du även spela upp äldre multimediefiler som har skapats i tidigare versioner av Acrobat. Detta gäller QuickTime-, MPEG-, ASF-, RAM- och Windows® Media-filer. Acrobat och Reader X har däremot inga funktioner för att skapa multimediefiler av äldre typ.

Obs!

Acrobat frågar om du vill spela upp multimediefiler från källor som inte kan verifieras. Det är för att hjälpa dig skydda datorn mot virus. Du kan ändra standardbeteendet på panelen Multimedia trust i dialogrutan Inställningar.

  1. Klicka i video- eller ljudfilens uppspelningsområde med hand- eller markeringsverktyget. När pekaren placeras över uppspelningsområdet förändras den till ikonen för uppspelningsläge .

Multimediainställningar (äldre)

Två typer av PDF-filer kräver att du anger multimedieinställningar:

  • PDF-filer som har skapats i Acrobat 8 eller tidigare.

  • PDF-filer som innehåller multimedieinnehåll, som behöver ett plugin-program eller en extern spelare för uppspelning, i stället för en inbyggd mediespelare.

Dessa filer kräver att du identifierar ytterligare en mediespelare som kan köra multimedia.

Öppna dialogrutan Inställningar och välj sedan Multimedia (äldre) till vänster i dialogrutan.

Uppspelningsalternativ

Ange i vilket format du vill köra gammalt medieinnehåll: QuickTime, Windows Media eller Windows inbyggda mediespelare.

Åtkomstalternativ

Ange om du vill aktivera specialfunktioner (i förekommande fall) när medier spelas upp, t.ex. undertext och dubbat ljud. Ange önskat språk för medierna om flera språk är tillgängliga.

Inställningar för multimediepålitlighet (äldre)

Acrobat och Reader kan spela upp de flesta multimediefiler, t.ex. ljud och video, med den inbyggda mediespelaren. (Information om filtyper som stöds finns i Spela upp multimediefiler.) Multimedieinnehåll som kräver ytterligare resurser för uppspelning, t ex en extern spelare eller ett plugin-program, betraktas som ”äldre” multimedieinnehåll. Du kan styra användningen av externa spelare och plugin-program i inställningen för Multimedia trust (äldre).

Multimedia Trust (äldre)

(Acrobat och Reader 10.1.1 och tidigare versioner) I inställningarna för Multimedia trust kan du ange om inbäddade multimediefiler ska spelas upp i betrodda respektive ej betrodda PDF-dokument. Ett pålitligt dokument är ett dokument som du eller en författare du litar på har godkänt. Genom att ange att multimedia endast ska spelas upp i pålitliga dokument kan du förhindra att program, makron och virus förorsakar skada på datorn.

Listan med pålitliga dokument och författare lagras internt och kan inte visas. Om du lägger till ett certifierat dokument i listan läggs både dokumentet och författarens certifikat till i listan med pålitliga dokument. Alla dokument som har certifierats av denna författare är pålitliga. (Som pålitliga dokument räknas också PDF-filer av författare som finns med i din lista över pålitliga identiteter.)

Välj Multimedia trust (äldre) under Kategorier i dialogrutan Inställningar.

(Acrobat och Reader 10.1.1 eller tidigare) Visa behörighet för

Välj mellan att ställa in behörighet för betrodda dokument eller andra (ej betrodda) dokument.

Tillåt multimedieåtgärder

Markera den här kryssrutan om medieklipp ska kunna spelas upp. När kryssrutan är markerad kan du ändra behörighetsinställningar för en viss spelare och aktivera alternativ som bestämmer hur mediet visas under uppspelning.

Ändra behörighet för den valda multimediespelaren till

Markera spelaren i listan och välj sedan något av följande alternativ på menyn:

Alltid

Tillåter att spelaren används utan att användaren tillfrågas.

Aldrig

Förhindrar att spelaren används.

Fråga

Frågar användaren om spelaren kan användas. Om du väljer det här alternativet och låter spelaren spela upp mediet i ett visst dokument anses dokumentet som pålitligt.

Alternativ för uppspelning

Tre uppspelningsalternativ med vilka du kan ange hur videon ska visas.

Tillåt uppspelning i ett flytande fönster utan namnlist

Välj det här alternativet om du vill spela upp videon utan namnlist. Resultatet blir att varken någon namnlist eller några stängningsknappar visas.

Tillåt att dokumentet ställer in titeltexten i ett flytande uppspelningsfönster

Välj det här alternativet om du vill att namnlisten ska visas när videon spelas upp i ett flytande uppspelningsfönster. Om du vill redigera texten i namnlisten dubbelklickar du på videon med objektmarkeringsverktyget (Verktyg > Interaktiva objekt > Markera objekt). Välj Redigera återgivning, gå till fliken Plats för uppspelning och välj Visa titelrad. Lägg till texten i rutan Titel.

Tillåt uppspelning i helskärm

Med det här alternativet spelas videon automatiskt upp i helskärmsläge vid uppspelning. Uppspelning i helskärm kan hamna i konflikt med slutanvändarens säkerhetsinställningar.

(Acrobat och Reader 10.1.1 eller tidigare) Rensa listan med pålitliga dokument

Tar bort aktuell lista med pålitliga dokument och författare. Använd det här alternativet för att hindra media från att spela upp i dokument som tidigare var pålitliga dokument eller skapade av pålitliga författare. Det här alternativet är endast tillgängligt när en PDF-fil som innehåller multimedia är öppen.