Importera kommentarer

Obs!

Kommentarsfunktionerna i Acrobat Reader DC är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarsfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Kommentarer kan importeras från ett PDF-dokument. Du kan även importera kommentarer från en FDF-fil (Form Data Format) eller en XFDF-fil, som är en XML-baserad FDF-fil. Det går inte att öppna och visa bara FDF- eller XFDF-filer.

 1. I det dokument för vilket du vill få kommentarer går du till Alternativ-menyn i kommentarlistan och väljer Importera datafil.

  Obs!

  Öppna kommentarlistan genom att välja Verktyg > Kommentarer.

 2. Välj Alla filer (*.*) på menyn. Om du känner till filformatet på kommentarerna som du vill importera, väljer du det.

 3. Dubbelklicka på namnet på dokumentet som innehåller kommentarerna.

  Kommentarplaceringen matchar placeringen i den ursprungliga filen. Om kommentarerna visas på fel ställen beror det troligtvis på att källdokumentet och det mottagande PDF-dokumentet är olika. Om du till exempel importerar kommentarer från ett tiosidigt dokument till ett tvåsidigt dokument visas bara kommentarerna från de två första sidorna.

Exportera kommentarer

Obs!

Kommentarsfunktionerna i Acrobat Reader DC är bara tillgängliga i PDF-dokument som har kommentarsfunktionerna aktiverade. Kommentarbehörighet ingår normalt för PDF-dokument i ett granskningsflöde.

Om du lägger till kommentarer i en PDF-fil som inte ingår i en handledd granskning, kanske du behöver exportera dina kommentarer för att kunna skicka dem till någon, eller så kanske du behöver importera kommentarer som du tar emot. (PDF-filer i ett handlett granskningsflöde omfattar speciella alternativ med vars hjälp du kan skicka eller publicera dina kommentarer, i stället för att exportera dem.)

När du exporterar kommentarer skapar du en FDF-fil (Form Data Format) som bara innehåller kommentarer. Därför är FDF-filer normalt mindre än PDF-filer. Du eller någon annan granskare kan sedan importera kommentarerna från FDF-filen till det ursprungliga PDF-dokumentet.

Exportera kommentarer till en datafil

 1. Välj Exportera allt till datafil på Alternativ-menyn  i kommentarlistan.

 2. Ge filen ett namn och välj sedan Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som filtyp.

 3. Ange en plats för filen och klicka sedan på Spara.

Exportera markerade kommentarer

Obs!

Det går inte att exportera markerade kommentarer i Acrobat Reader DC.

 1. Markera de kommentarer som du vill exportera i kommentarlistan.

  Obs!

  Öppna kommentarlistan genom att välja Verktyg > Kommentarer.

 2. Välj Exportera markerade till datafil på Alternativ-menyn  i kommentarlistan.

 3. Ge filen ett namn och välj sedan Acrobat FDF-filer (*.fdf) eller Acrobat XFDF-filer (*.xfdf) som filtyp.

 4. Ange en plats för filen och klicka sedan på Spara.

Exportera kommentarer till Word (Windows)

I vissa fall ger granskarna kommentarer i ett PDF-dokument som har skapats av ett Microsoft Word-dokument. Du kan omarbeta det ursprungliga Word-dokumentet genom att exportera dessa kommentarer från PDF-dokumentet. Text som har infogats, strukits över eller ersatts med hjälp av textredigeringsverktygen i PDF-dokumentet kan t.ex. tas bort från eller läggas till direkt i källdokumentet i Word. All formatering som använts på kommentarerna (t.ex. fetstil) går förlorad under den här proceduren och måste läggas till manuellt i Word-dokumentet.

Om du vill omarbeta ett Word-dokument med hjälp av kommentarer, måste du skapa ett taggat PDF-dokument av Word-dokumentet. Innan du överför textredigeringarna från PDF-dokumentet, ska du ta bort alla eventuella extra ord eller information och sedan sammanfoga dem till ett PDF-dokument (om du har fått kommentarer från flera granskare). Om du planerar att importera kommentarer flera gånger, kan du skapa en kopia av Word-dokumentet innan du importerar kommentarerna, annars kanske de inte importeras på rätt sätt.

 1. Gör något av följande:
  • Välj Exportera till Word på Alternativ-menyn  i kommentarlistan.

  • Öppna källdokumentet i Word och välj sedan Acrobat-kommentarer > Importera kommentarer från Acrobat DC. I Word 2013 klickar du på Acrobat och väljer Acrobat-kommentarer > Importera kommentarer från Acrobat DC.

 2. Läs instruktionerna och klicka på OK.

 3. I dialogrutan Importera kommentarer från Adobe Acrobat väljer du PDF- och Word-filerna, väljer mellan följande alternativ och klickar sedan på Fortsätt:

  Ta kommentarerna från den här PDF-filen

  Bläddra till den PDF-fil som innehåller kommentarerna.

  Placera kommentarerna i den här Word-filen

  Bläddra till det Word-dokument som du vill importera kommentarerna till.

  Alla kommentarer

  Importerar alla kommentarer.

  Alla kommentarer som är markerade

  Importerar endast de kommentarer som har markerats med en bock.

  Endast textredigeringar: Inmatningar, borttagningar och ersättningar

  Importerar endast de kommentarer som du har lagt till med textredigeringskommandona på panelen Anteckningar.

  Använd egna filter på kommentarer

  Importerar endast kommentarer som du anger efter författare, typ eller status.

  Aktivera Spåra ändringar innan kommentarerna importeras

  Visar de ändringar som beror på de importerade kommentarerna i Word.

 4. (Valfritt) Om du har importerat textredigeringar klickar du på Integrera textredigeringar i dialogrutan Importen slutförd. Då kan du granska och tillämpa varje redigering för sig. För varje redigering väljer du ett av följande alternativ:

  Använda

  Ändringen infogas i dokumentet och kommentaren tas bort. Om en kommentar ser ut att vara tom, kan du integrera den för att se efter om den innehåller ett blanksteg eller en radbrytning med nytt stycke.

  Ignorera

  Redigeringen avvisas och kommentaren tas bort.

  Nästa

  Hoppar till nästa textredigering. De textredigeringar som är överhoppade eller inte integrerade visas som bubblor i Word-dokumentet.

  Använd alla återstående Återstår

  Integrerar alla kvarvarande textredigeringar och tar bort kommentarbubblorna.

  Ångra senaste

  Ångrar den senaste textredigeringen och eventuella manuella ändringar.

 5. Ta bort eventuella kommentarbubblor i Word-dokumentet:
  • Högerklicka på kommentarbubblan och välj sedan Ta bort kommentar.

  • Välj Acrobat-kommentarer > Ta bort alla kommentarer i dokumentet. För Word 2013 och senare finns det här alternativet på menyfliken Acrobat.

Exportera kommentarer till AutoCAD (Acrobat Pro DC i Windows)

Dina granskare kanske ska ge kommentarer i en PDF-fil som har skapats från en AutoCAD-ritning. Om du använder AutoCAD PDFMaker för att skapa PDF-dokumentet kan du importera kommentarerna till AutoCAD-ritningen i stället för att växla mellan AutoCAD och Acrobat DC. Du kan importera de flesta typer av kommentarer, bland annat ritmarkeringar, anteckningar, stämplar och textredigeringar.

 1. Spara PDF-dokumentet för att säkerställa att de senaste tillagda kommentarerna kommer med.
 2. Gör något av följande:
  • Gå till Alternativ-menyn  i kommentarlistan, välj Exportera till AutoCAD och ange sedan PDF-filen samt AutoCAD-filen i dialogrutan Importera kommentarer.

  • I AutoCAD väljer du Acrobat-markeringar > Importera kommentarer från Acrobat DC.

 3. I dialogrutan Importera kommentarer anger du det PDF-dokument som innehåller kommentarerna, anger vilka kommentarer som ska importeras och klickar sedan på Fortsätt. Om du importerar en egen uppsättning kommentarer, anger du den genom att markera önskade egenskaper. Du måste markera minst ett alternativ i varje kategori.

  Visa efter granskare

  Importerar kommentarer efter enskilda granskare.

  Visa efter typ

  Importerar kommentarer efter typ, till exempel textredigeringar eller anteckningskommentarer.

  Visa efter status

  Importerar kommentarer efter granskningsstatus.

  Visa efter markerade

  Importerar kommentarer som är markerade.

  Alla importerade kommentarer visas i lagret Adobe Acrobat-markeringar som egna objekt som du kan redigera, filtrera eller ta bort.

 4. Om du vill ändra en importerad kommentar (ändra status, lägga till en bock eller ändra text) högerklickar du på kommentaren, väljer Acrobat-kommentarer och väljer sedan ett alternativ.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy