Skrivarmärken och hårlinjer (Acrobat Pro)

Skrivarmärken i PDF-filer

När du förbereder ett dokument för tryckproduktion behöver leverantören av trycktjänster ett antal märken för att justera separationsfilmer för att producera korrektur, mäta film för korrekt kalibrering och tryckfärgsdensitet, storleksanpassa film osv. Skrivarmärken indikerar gränserna för dokumentrutor som stöds i Adobe PDF, till exempel TrimBox och BleedBox.

Du kan lägga till skrivarmärken tillfälligt vid utskrift med panelen Märken och utfall i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar. Du kan också inkludera skrivarmärken i filen (eventuellt i ett lager) med dialogrutan Lägg till skrivarmärken. Information om hur du lägger till skrivarmärken till bara utskriften finns i Inkludera märken och utfall.

Obs!

En PDF-fil som har skapats i Adobe InDesign CS och senare kan innehålla skrivarmärken, antingen i ett separat lager eller på sidan. Du kan se märkena med fliken Lager i Acrobat. Om skrivarmärkena exporterades som ett lager ersätter eventuella skrivarmärken du skapar med funktionen Lägg till skrivarmärken i Acrobat skrivarmärkena från InDesign. Om skrivarmärkena inte är i ett lager läggs Acrobat-skrivarmärkena över InDesign-skrivarmärkena, och de kanske inte passar.

Bädda in skrivarmärken i en PDF-fil

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion > Lägg till skrivarmärken.

 2. Ange vilka sidor som ska märkas.
 3. Ange märken och inställningar.

Översikt över dialogrutan Ställ in sidrutor

Använd dialogrutan Ställ in sidrutor (tidigare kallad Beskär sidor) för att definiera gränser för TrimBox, BleedBox och ArtBox när du förbereder PDF-filer för utskrift och annan utmatning. Du kan justera marginalerna för dokumentrutorna som stöds av Adobe PDF och även MediaBox (sidstorlek), TrimBox, BleedBox och ArtBox. Denna funktion är användbar om de skrivarmärken som du lägger till med verktyget Lägg till skrivarmärken (inte på panelen Märken och utfall i dialogrutan Avancerade skrivarinställningar) skulle beskäras på grund av att beskärningsrutan är för liten för att märkena ska få plats. Leverantörer av trycktjänster kan även använda det här verktyget för att expandera sidstorleken för viktiga åtgärder.

Du kan växla mellan rutor utan att förlora de marginaler som du ställer in för var och en av dem. När du justerar enskilda rutor ritas förhandsgranskningen i dialogrutan Ställ in sidrutor om för att spegla de nya inställningarna. Om du t.ex. expanderar CropBox eller MediaBox ”krymper” sidinnehållet i förhandsgranskningen.

Obs!

När CropBox expanderas justeras MediaBox därefter.

Dialogrutan Sidrutor
I dialogrutan Ställ in sidrutor kan du ange gränser för storleken på TrimBox, BleedBox, ArtBox och sidor.

Öppnar dialogrutan Ställ in sidrutor

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion > Ställ in sidrutor.

Korrigera hårlinjer

Mycket tunna linjer sk hårlinjer, är problematiska i offsettryck. Om de lämnas som de är i PDF-filer kanske de inte visas i den slutliga utskriften. Med verktyget Korrigera hårlinjer hittar du de flesta hårlinjer och kan ersätta dem med tjockare linjer.

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion > Korrigera hårlinjer.

 2. Ange en bredd för den hårlinje som du söker och ange en ny bredd.
  Dialogrutan Korrigera hårlinjer
  Justera hårlinjebredden med stegpilar. Ändra bredder med heltal genom att skiftklicka på pilar.

 3. Markera måttenheten på menyn Enheter.
 4. (Valfritt) Välj Inkludera Type3-teckensnitt eller Inkludera mönster för att ersätta hårlinjer i Type 3-tecken eller -mönster med samma bredd som andra hårlinjer.

  Teckensnittstecken och mönster kan användas i olika sammanhang i samma dokument (t.ex. olika förstoringsvärden). Om du ändrar linjebredden kan du därför få oväntade resultat. Kontrollera resultatet om du väljer dessa alternativ och justera valen om nödvändigt.

 5. Ange vilka sidor som ska kontrolleras.
Adobes logotyp

Logga in på ditt konto