Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat

Du kan exportera eller konvertera en eller flera PDF-filer till olika filformat, bland annat Microsoft Word, Excel och PowerPoint. De tillgängliga formaten inkluderar både text- och bildformat.

Titta på en snabb videosjälvstudie och kom igång

Konvertera PDF-filer till Word, RTF, kalkylblad, PowerPoint eller andra format

Obs!

Du kan inte exportera PDF-portföljer, eller PDF-filerna inuti dem, till andra filformat.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Exportera PDF.

  De format som du kan exportera PDF-filen till visas.

  Alternativ för Exportera PDF
  Välj det format till vilket du vill exportera PDF-filen.

  Obs!

  Du kan också välja Arkiv > Exportera till > [filtyp] för att exportera PDF-filen till önskat format.  

 2. Välj det filformat till vilket du vill exportera PDF-filen och en version (eller format), om tillgängligt. Om du till exempel väljer att exportera PDF-filen till Word-format kan du välja att exportera PDF-filen som Word-dokument (.docx) eller Word 97-2003-dokument (.doc).  

  Obs!

  Du kan konfigurera konverteringsinställningarna genom att klicka på ikonen intill det valda filformatet. Du kan också redigera konverteringsinställningarna genom att välja kategorin Konvertera från PDF i dialogrutan Inställningar.

 3. Klicka på Exportera.
  Dialogrutan Exportera visas.

  Klicka på Exportera i Acrobat
  Exportera PDF-dokumentet till en lokal mapp eller Adobe Document Cloud.

 4. Välj den plats där du vill spara filen i dialogrutan Exportera.

 5. Klicka på Spara för att exportera PDF-filen till det valda filformatet.

  Som standard används källfilens namn med det nya filtillägget, och den exporterade filen sparas i samma mapp som källfilen.

  Obs!

  Varje sida sparas som en separat fil när du sparar en PDF-fil i ett bildformat, och sidnumret läggs till i filnamnet för varje fil.

Konverteringsalternativ

Du kan konfigurera konverteringsalternativen innan du sparar filen. Som standard används de konverteringsalternativ som anges under Inställningar

 1. Välj Redigera > Inställningar > Konvertera från PDF.
 2. Välj ett format i listan Konverterar från PDF och klicka sedan på Redigera inställningar.
 3. Välj konverteringsinställningar och klicka sedan på OK.

Exportera bilder i en PDF-fil till ett annat format

Utöver att spara varje sida (all text, alla bilder och alla vektorobjekt på en sida) till ett bildformat med kommandot Arkiv > Exportera till > Bild > [bildtyp] kan du exportera varje bild i en PDF-fil till en separat bildfil.

Obs!

Du kan exportera rasterbilder, men inte vektorobjekt.

 1. Öppna PDF-filen i Acrobat och välj Verktyg > Exportera PDF.

  De format som du kan exportera PDF-filen till visas.

 2. Klicka på Bild och välj sedan det bildfilformat som du vill spara bilderna med.

  Alternativ för Exportera till bild
  Välj det format i vilket du vill spara de exporterade bilderna.

 3. Klicka på ikonen för att konfigurera konverteringsinställningarna för det valda filformatet.

 4. I dialogrutan Exportera alla bilder som [valt filformat]-inställningar anger du Filinställningar samt inställningar för färghantering, konvertering och extrahering för filtypen.

 5. Välj den minsta bildstorlek som ska extraheras vid Utelämna bilder som är mindre än i inställningarna för Extrahering. Markera Ingen gräns om du vill hämta alla bilder.

 6. Klicka på OK för att komma tillbaka till Exportera PDF till vilket format som helst.

 7. Markera alternativet Exportera alla bilder om du bara vill extrahera och spara bilder från PDF-filen.

  Obs!

  Om du inte markerar alternativet Exportera alla bilder sparas alla sidor i PDF-dokumentet i det valda bildfilformatet.  

 8. Klicka på Exportera.
  Dialogrutan Exportera visas.

 9. Välj den plats där du vill spara filen i dialogrutan Exportera.

 10. Klicka på Spara för att spara endast bilderna från PDF-filen till det valda filformatet.

Exportera markeringar från en PDF-fil till ett annat format

Om du endast behöver en del av PDF-filen i ett annat format behöver du inte konvertera hela filen för att därefter extrahera det relevanta innehållet. Du kan markera text i en PDF-fil och spara den i något av de format som stöds: DOCX, DOC, XLSX, RTF, XML, HTML och CSV.

 1. Använd markeringsverktyget för att markera det innehåll som ska sparas.
 2. Högerklicka på den markerade texten och välj Exportera markering som.

  Exportera markering i Acrobat
  Högerklicka på den markerade texten och välj Exportera markering som på snabbmenyn.

 3. Välj ett format i listan Spara som och klicka på Spara.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto

[Feedback V2 Badge]