Användarhandbok Avbryt

Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Du kan sortera och förhandsgranska komponentfiler i en PDF-portfölj och öppna, redigera och spara komponentfiler i deras ursprungliga program. Vissa filtyper kräver att du installerar de program där de skapats på din dator.

Visa filer i en lista

Öppna en PDF-portfölj. Listan med komponentfiler i PDF-portföljen visas.

Redigera filinformation i en lista (Acrobat Pro)

 1. Öppna en PDF-portfölj. Listan med komponentfiler i PDF-portföljen visas. 

 2. Gör något av följande i fillistan:

  • Om du vill visa eller dölja en kolumn i listan högerklickar du och väljer Portföljegenskaper. Markera den kolumn som du vill visa och välj sedan Visa.  Om du vill dölja en kolumn markerar du den och väljer sedan Dölj. Välj OK
  • Välj ett kolumnnamn om du vill sortera filerna i en viss ordning. Markera kolumnnamnet en andra gång för att kasta om ordningen.
  • Om du vill lägga till en kolumn högerklickar du och väljer Portföljegenskaper. I dialogrutan Portföljegenskaper  väljer du Lägg till och anger det kolumnnamn du vill lägga till och sedan OK.
  • Om du vill ta bort en kolumn öppnar du dialogrutan Portföljegenskaper, markerar namnet på den kolumn du vill ta bort och klickar på Ta bort. Du kan inte ta bort obligatoriska kolumner, som Namn, Ändrad, Storlek och Skapad.
  • Om du vill ändra ordning för en kolumn öppnar du dialogrutan Portföljegenskaper markerar kolumnnamnet och klickar sedan på Upp eller Ned.

Lägga till filer och mappar i en PDF-portfölj

Du kan lägga till filer och mappar i en befintlig PDF-portfölj.

Öppna PDF-portföljen, högerklicka på PDF-portföljfönstret och välj Lägg till filer  för att lägga till en fil eller Lägg till mapp  för att lägga till en mapp.   

Du kan också lägga till filer eller mappar från datorn genom att dra filer eller mappar till PDF-portföljen. Du kan också dra filen eller mappen till en mapp för att lägga till den i portföljen.

Du kan också skapa och lägga till en ny mapp i portföljen. Högerklicka i det öppna fönstret PDF-portfölj och välj Skapa mapp.

Obs!

För bästa prestanda bör det totala antalet komponentfiler inte överstiga 15 och den sammanlagda filstorleken inte vara mer än 50 MB.

Ta bort filer och mappar från en PDF-portfölj

Om du tar bort en mapp tas samtliga filer i den bort från PDF-portföljen.

Markera en eller flera filer eller mappar i PDF-portföljen och tryck sedan på Ta bort. Välj Ja om du ombeds göra det. 

Ordna om filer och mappar i en PDF-portfölj

Under kolumnen Namn kan du dra och släppa filer eller mappar för att göra följande:

 • Ordna om filer i en mapp i PDF-portföljen.
 • Dra filer till mappar eller en mapp till en annan mapp, förutsatt att båda är på samma nivå eller i samma mapp.

Sortera, filtrera och ändra ordning på filer och mappar (Acrobat Pro)

Komponentfiler sorteras som standard alfabetiskt efter filnamn. Filerna visas och skrivs ut i den här ordningen.

Du kan ändra eller anpassa den ordning i vilken filerna visas. Filerna skrivs däremot alltid ut i alfabetisk ordning.

 1. Högerklicka i det öppna fönstret i PDF-portföljen och väljPortföljegenskaper.

 2. Gör något av följande i dialogrutanPortföljegenskaper:

  • Om du vill ändra kolumnernas inbördes ordning i fillistan markerar du ett kolumnnamn och sedan väljerUppeller Nedför att ordna om dem. 

  • Om du vill ange den ordning som filerna ska visas i, när PDF-portföljen visas första gången, välj ett kolumnnamn påSortera efter-menyn och ange sedan Sorteringsordning. Välj till exempelÄndradi Sortera på-menyn för att visa filer enligt det datum då de ändrades och ange sedan Sorteringsordningsom Stigande ellerFallande.

 3. Spara PDF-portföljen.

Öppna, redigera och spara komponent filer

Du kan öppna, redigera och spara en komponentfil i sitt ursprungsprogram så länge som programmet finns installerat på din dator. Vilka ändringar som helst av komponentfilerna påverkar inte originalfilerna utanför din PDF-portfölj.

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka på filen och väljÖppna fil i ursprungligt program(för icke-PDF-filer) eller Öppna fil(för PDF-filer).

  • VäljÖppna dokumentfrån övre högra hörnet.

  Obs!

  Komponentfilen öppnas i ett separat fönster. Om du visar PDF-portföljen i en webbläsare öppnas filen i det fristående Acrobat-programmet utanför webbläsaren.

 2. Om en bekräftelsedialogruta visas väljer duÖppna den här fileneller Tillåt alltid öppning av filer av den här typenoch om du litar på formatet väljer du OK.

 3. Redigera filen efter behov och spara den sedan.

Extrahera komponentfiler i en PDF-portfölj

Du kan extrahera eller dra filer från PDF-portföljfönstret till din dator. Om du extraherar en fil innebär inte det att den tas bort från PDF-portföljen.

Högerklicka på komponentens filnamn och väljExtrahera från portfölj. Alternativt kan dumarkera en eller flera filer och sedan dra dem till skrivbordet.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online