Användarhandbok Avbryt

Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Du kan sortera och förhandsgranska komponentfiler i en PDF-portfölj, och du kan öppna, redigera och spara komponentfilerna i de program där de har skapats. Vissa filtyper kräver att du installerar de program där de skapats på din dator.

Visa filer i en lista

Öppna en PDF-portfölj och klicka på Visa > Portfölj > Information. Listan med komponentfiler i PDF-portföljen visas under det sekundära verktygsfältet. Om du vill sortera filinformationen i stigande eller fallande ordning klickar du på ett kolumnnamn. Om du klickar en gång till blir sorteringsordningen omvänd.

Redigera filinformation i en lista (Acrobat Pro)

 1. Öppna en PDF-portfölj och klicka på Visa > Portfölj > Information.

  Listan med komponentfiler i PDF-portföljen visas under det sekundära verktygsfältet.

 2. Gör något av följande i fillistan:

  • Om du vill visa eller dölja en kolumn i listan högerklickar du, väljer Visa och sedan kolumnnamnet.

  • Om du vill sortera de nödvändiga kolumnerna i stigande eller fallande ordning klickar du på en kolumnrubrik. Om du klickar en gång till blir sorteringsordningen omvänd

  • Om du vill lägga till eller ändra information för en fil högerklickar du på filnamnet, väljer Redigera värde och väljer sedan den typ av information som du vill uppdatera. Om du till exempel vill lägga till beskrivande information om filen högerklickar du på filnamnet och väljer Redigera värde > Beskrivning. Ange filbeskrivningen i dialogrutan Redigera beskrivning.

  • Om du vill lägga till en kolumn högerklickar du och väljer Portföljegenskaper. I dialogrutan Portföljegenskaper klickar du på Lägg till och skriver namnet på kolumnen som du vill lägga till. Klicka sedan på OK.

  • Om du vill ta bort en kolumn öppnar du dialogrutan Portföljegenskaper, markerar namnet på den kolumn du vill ta bort och klickar på Ta bort. Du kan inte ta bort obligatoriska kolumner, som Namn, Ändrad, Storlek och Skapad.

  • Om du vill ändra ordning för en kolumn öppnar du dialogrutan Portföljegenskaper, markerar kolumnnamnet och klickar sedan på Upp eller Ned. Du kan också dra en kolumn i fillistan.

  • Information om hur du ändrar filordningen finns i Sortera, filtrera och ändra ordning på filer och mappar.

Lägga till filer och mappar i en PDF-portfölj

Du kan lägga till filer och mappar i en befintlig PDF-portfölj i layoutläget (Förhandsgranska) eller Detaljer (filläget).

 1. Klicka på Lägg till filer och välj Lägg till filer eller Lägg till mapp i det sekundära verktygsfältet.

  Du kan också lägga till filer eller mappar genom att göra något av följande:

  • I layoutvyn högerklickar du i den vänstra rutan och väljer Skapa mapp. I annat fall kan du i detaljvyn högerklicka i fillistrutan och välja Skapa mapp.

  • Om du vill lägga till filer från din dator, drar du filen eller mappen till den vänstra rutan (layoutvyn) eller fillistrutan (detaljvy). Du kan också dra filen eller mappen till en mapp för att lägga till den i portföljen.

Obs!

För bästa prestanda bör det totala antalet komponentfiler inte överstiga 15 och den sammanlagda filstorleken inte vara mer än 50 MB.

Ta bort filer och mappar från en PDF-portfölj

Om du tar bort en mapp tas samtliga filer i den bort från PDF-portföljen.

 1. Markera en eller flera filer eller mappar i PDF-portföljen och tryck sedan på Delete-tangenten. Du kan också klicka på ikonen Ta bort fil i det sekundära verktygsfältet.

Ordna om filer och mappar i en PDF-portfölj

I den vänstra navigeringsrutan kan du dra och släppa filer när du vill göra följande:

 • Ordna om filer i en mapp i PDF-portföljen.
 • Dra filer till mappar eller en mapp till en annan mapp, förutsatt att båda är på samma nivå eller i samma mapp.

Sortera, filtrera och ändra ordning på filer och mappar (Acrobat Pro)

Komponentfiler sorteras som standard alfabetiskt efter filnamn. Filerna visas och skrivs ut i den här ordningen.

Du kan ändra eller anpassa den ordning i vilken filerna visas. Filerna skrivs däremot alltid ut i alfabetisk ordning.

Obs!

När du sorterar filerna i layoutläget (förhandsgranskningsläget) ändras sorteringsordningen endast för den aktuella sessionen. Nästa gång du öppnar PDF-portföljen visas den i den sorteringsordning som angetts i dialogrutan Portföljegenskaper.

 1. Öppna dialogrutan Portföljegenskaper.

  Obs!

  Om du är i layoutvyn högerklickar du i den vänstra rutan och väljer Portföljegenskaper. Om du använder fillistan högerklickar du i den och väljer Portföljegenskaper.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Portföljegenskaper:

  • Om du vill ändra kolumnernas inbördes ordning i fillistan markerar du ett kolumnnamn och använder Upp- och Ned-knapparna för att ordna om dem.

  • Om du vill ange den ordning som filerna ska visas i när PDF-portföljen visas första gången, markerar du ett kolumnnamn på menyn Sortera efter och anger sedan Sorteringsordning. Om du till exempel vill visa filer efter ändringsdatum ser du till att Ändrad är valt på menyn Sortera efter och anger sedan Sorteringsordning som Stigande eller Fallande.

  • Om du vill ange hur PDF-portföljen ska visas väljer du önskat visningsalternativ på menyn Inledande vy.

 3. Spara PDF-portföljen.

Öppna, redigera och spara komponentfiler

Du kan öppna, redigera och spara en komponentfil i det program där den skapades, förutsatt att programmet finns installerat på din dator. Inga av de ändringar som du gör i en komponentfil påverkar originalfilerna utanför PDF-portföljen.

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på filen i layout-/förhandsgranskningsläget och välj Öppna fil i originalprogram (för andra filer än PDF-filer) eller Öppna fil (för PDF-filer).

  • Klicka på länken Öppna dokument i det övre högra hörnet av Acrobat-fönstret.

  Obs!

  Komponentfilen öppnas i ett separat fönster. Om du visar PDF-portföljen i en webbläsare öppnas filen i det fristående Acrobat-programmet, utanför webbläsaren.

 2. Om det visas en dialogruta där du ska bekräfta väljer du Öppna den här filen eller Tillåt alltid att filer av den här typen öppnas (förutsatt att du litar på formatet) och klickar på OK.

 3. Redigera filen efter behov och spara den sedan.

Redigera filnamn och beskrivningar på komponenter i en PDF-portfölj

 1. Öppna fillistan genom att välja Visa > Portfölj > Information.

  Gör något av följande i fillistan:

  • Om du vill redigera namnet som visas för en komponentfil, högerklickar du på filnamnet och väljer Redigera värde > Namn. Ange det nya namnet för komponentfilen och klicka på OK. Det uppdaterade namnet visas i kolumnen Namn i fillistan.

  • Om du vill redigera beskrivningen av en komponentfil, högerklickar du på filnamnet och väljer Redigera värde > Beskrivning. Skriv den beskrivande texten och klicka på OK. Den uppdaterade beskrivningen visas i kolumnen Beskrivning i fillistan.

Extrahera komponentfiler i en PDF-portfölj

Du kan extrahera eller dra filer från PDF-portföljfönstret till datorn. Om du extraherar en fil innebär inte det att den tas bort från PDF-portföljen.

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka på komponentfilens namn i läget Layout eller Detaljer och välj Extrahera från portfölj.

  • Välj en eller flera filer och dra dem sedan till skrivbordet.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto