Du kan sortera och förhandsgranska komponentfiler i en PDF-portfölj, och du kan öppna, redigera och spara komponentfilerna i de program där de har skapats. Vissa filtyper kräver att du installerar de program där de skapats på din dator.

Visa filer i en lista

Öppna en PDF-portfölj och klicka på Visa > Portfölj > Information. Listan med komponentfiler i PDF-portföljen visas under det sekundära verktygsfältet. Om du vill sortera filinformationen i stigande eller fallande ordning klickar du på ett kolumnnamn. Om du klickar en gång till blir sorteringsordningen omvänd.

Redigera filinformation i en lista (Acrobat Pro)

 1. Öppna en PDF-portfölj och klicka på Visa > Portfölj > Information.

  Listan med komponentfiler i PDF-portföljen visas under det sekundära verktygsfältet.

 2. Gör något av följande i fillistan:

  • Om du vill visa eller dölja en kolumn i listan högerklickar du, väljer Visa och sedan kolumnnamnet.

  • Om du vill sortera de nödvändiga kolumnerna i stigande eller fallande ordning klickar du på en kolumnrubrik. Om du klickar en gång till blir sorteringsordningen omvänd

  • Om du vill lägga till eller ändra information för en fil högerklickar du på filnamnet, väljer Redigera värde och väljer sedan den typ av information som du vill uppdatera. Om du till exempel vill lägga till beskrivande information om filen högerklickar du på filnamnet och väljer Redigera värde > Beskrivning. Ange filbeskrivningen i dialogrutan Redigera beskrivning.

  • Om du vill lägga till en kolumn högerklickar du och väljer Portföljegenskaper. I dialogrutan Portföljegenskaper klickar du på Lägg till och skriver namnet på kolumnen som du vill lägga till. Klicka sedan på OK.

  • Om du vill ta bort en kolumn öppnar du dialogrutan Portföljegenskaper, markerar namnet på den kolumn du vill ta bort och klickar på Ta bort. Du kan inte ta bort obligatoriska kolumner, som Namn, Ändrad, Storlek och Skapad.

  • Om du vill ändra ordning för en kolumn öppnar du dialogrutan Portföljegenskaper, markerar kolumnnamnet och klickar sedan på Upp eller Ned. Du kan också dra en kolumn i fillistan.

  • Information om hur du ändrar filordningen finns i Sortera, filtrera och ändra ordning på filer och mappar.

Lägga till filer och mappar i en PDF-portfölj

Du kan lägga till filer och mappar i en befintlig PDF-portfölj i layoutläget (Förhandsgranska) eller Detaljer (filläget).

 1. Klicka på Lägg till filer och välj Lägg till filer eller Lägg till mapp i det sekundära verktygsfältet.

  Du kan också lägga till filer eller mappar genom att göra något av följande:

  • I layoutvyn högerklickar du i den vänstra rutan och väljer Skapa mapp. I annat fall kan du i detaljvyn högerklicka i fillistrutan och välja Skapa mapp.

  • Om du vill lägga till filer från din dator, drar du filen eller mappen till den vänstra rutan (layoutvyn) eller fillistrutan (detaljvy). Du kan också dra filen eller mappen till en mapp för att lägga till den i portföljen.

Obs!

För bästa prestanda bör det totala antalet komponentfiler inte överstiga 15 och den sammanlagda filstorleken inte vara mer än 50 MB.

Ta bort filer och mappar från en PDF-portfölj

Om du tar bort en mapp tas samtliga filer i den bort från PDF-portföljen.

 1. Markera en eller flera filer eller mappar i PDF-portföljen och tryck sedan på Delete-tangenten. Du kan också klicka på ikonen Ta bort fil i det sekundära verktygsfältet.

Ordna om filer och mappar i en PDF-portfölj

I den vänstra navigeringsrutan kan du dra och släppa filer när du vill göra följande:

 • Ordna om filer i en mapp i PDF-portföljen.
 • Dra filer till mappar eller en mapp till en annan mapp, förutsatt att båda är på samma nivå eller i samma mapp.

Sortera, filtrera och ändra ordning på filer och mappar (Acrobat Pro)

Komponentfiler sorteras som standard alfabetiskt efter filnamn. Filerna visas och skrivs ut i den här ordningen.

Du kan ändra eller anpassa den ordning i vilken filerna visas. Filerna skrivs däremot alltid ut i alfabetisk ordning.

Obs!

När du sorterar filerna i layoutläget (förhandsgranskningsläget) ändras sorteringsordningen endast för den aktuella sessionen. Nästa gång du öppnar PDF-portföljen visas den i den sorteringsordning som angetts i dialogrutan Portföljegenskaper.

 1. Öppna dialogrutan Portföljegenskaper.

  Obs!

  Om du är i layoutvyn högerklickar du i den vänstra rutan och väljer Portföljegenskaper. Om du använder fillistan högerklickar du i den och väljer Portföljegenskaper.

 2. Gör något av följande i dialogrutan Portföljegenskaper:

  • Om du vill ändra kolumnernas inbördes ordning i fillistan markerar du ett kolumnnamn och använder Upp- och Ned-knapparna för att ordna om dem.

  • Om du vill ange den ordning som filerna ska visas i när PDF-portföljen visas första gången, markerar du ett kolumnnamn på menyn Sortera efter och anger sedan Sorteringsordning. Om du till exempel vill visa filer efter ändringsdatum ser du till att Ändrad är valt på menyn Sortera efter och anger sedan Sorteringsordning som Stigande eller Fallande.

  • Om du vill ange hur PDF-portföljen ska visas väljer du önskat visningsalternativ på menyn Inledande vy.

 3. Spara PDF-portföljen.

Öppna, redigera och spara komponentfiler

Du kan öppna, redigera och spara en komponentfil i det program där den skapades, så länge som programmet finns installerat på din dator. Inga av de ändringar som du gör i en komponentfil påverkar originalfilerna utanför PDF-portföljen.

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka/Ctrl-klicka på filen i layout-/förhandsgranskningsläget och välj Öppna fil i originalprogram (för andra filer än PDF-filer) eller Öppna fil (för PDF-filer).

  • Klicka på länken Öppna dokument i det övre högra hörnet av Acrobat-fönstret.

  Obs!

  Komponentfilen öppnas i ett separat fönster. Om du visar PDF-portföljen i en webbläsare öppnas filen i det fristående Acrobat-programmet, utanför webbläsaren.

 2. Om det visas en dialogruta där du ska bekräfta väljer du Öppna den här filen eller Tillåt alltid att filer av den här typen öppnas (förutsatt att du litar på formatet) och klickar på OK.

 3. Redigera filen efter behov och spara den sedan.

Redigera filnamn och berskrivningar på komponenter i en PDF-portfölj

 1. Öppna fillistan genom att välja Visa > Portfölj > Information.

  Gör något av följande i fillistan:

  • Om du vill redigera namnet som visas för en komponentfil, högerklickar du på filnamnet och väljer Redigera värde > Namn. Ange det nya namnet för komponentfilen och klicka på OK. Det uppdaterade namnet visas i kolumnen Namn i fillistan.

  • Om du vill redigera beskrivningen av en komponentfil, högerklickar du på filnamnet och väljer Redigera värde > Beskrivning. Skriv den beskrivande texten och klicka på OK. Den uppdaterade beskrivningen visas i kolumnen Beskrivning i fillistan.

Extrahera komponentfiler i en PDF-portfölj

Du kan extrahera eller dra filer från PDF-portföljfönstret till din dator. Om du extraherar en fil innebär inte det att den tas bort från PDF-portföljen.

 1. Gör något av följande:
  • Högerklicka på komponentfilens namn i läget Layout eller Detaljer och välj Extrahera från portfölj.

  • Välj en eller flera filer och dra dem sedan till skrivbordet.

Denna produkt är licensierad enligt en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-Dela Lika 3.0 Unported-licens  Twitter™- och Facebook-inlägg omfattas inte av villkoren i Creative Commons-licensen.

Juridiska meddelanden   |   Onlinesekretesspolicy