Användarhandbok Avbryt

Justera PDF-vyer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Nyheter i Acrobat
  3. Kortkommandon
  4. Systemkrav
 3. Arbetsyta
  1. Allmänt om arbetsytan
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. Åtgärdsguiden (Acrobat Pro)
  12. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  13. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  14. PDF-artiklar
  15. Geospatiala PDF-filer
  16. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  17. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  18. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Om certifikatsignaturer
  5. Certifikatbaserade signaturer
  6. Validera digitala signaturer
  7. Adobe Approved Trust List
  8. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Justera sidförstoring

Med verktygen i verktygsfältet Markering och zoomning kan du ändra förstoringen i PDF-dokument. Endast vissa av dessa verktyg visas i standardvyn av verktygsfältet. Du kan se alla verktyg genom att högerklicka i verktygsfältet och välja enskilda verktyg eller Visa alla markerings- och zoomningsverktyg. Vissa verktyg finns även i verktygsfältet Sidkontroller, till exempel zooma in/ut och zooma med värde.

Markerings- och zoomningsverktyg
Markerings- och zoomningsverktyg

A. Markering zoomning B. Kontinuerlig eller dynamisk zoomning C. Verklig storlek D. Zooma till sidnivå E. Sidbredd F. Panorera och zooma G. Lupp 

Verktyg för sidkontroll
Verktyg för sidkontroll

A. Markering B. Hand- eller panoreringsverktyg C. Zooma ut D. Zooma in E. Zoomningsvärde F. Anpassa till fönster G. Anpassa en hel sida till fönster H. Visa i läsläge 

 • Zoomningsramverktyget fungerar på olika sätt. Du kan använda det för att rita upp en ram runt den del av sidan som du vill ska fylla visningsområdet. Du kan också klicka på zoomningsramverktyget för att öka förstoringen med ett förinställt steg i taget med utgångspunkt från den punkt som du klickade på. Om du vill minska förstoringen med ett förinställt steg Ctrl-klickar du på zoomningsramverktyget.
 • Verktyget för kontinuerlig zoomning eller dynamisk zoomning zoomar in när du drar det uppåt på sidan och zoomar ut när du drar det nedåt. Om din mus är försedd med ett mushjul kan du zooma in genom att rulla framåt och zooma ut genom att rulla bakåt.
 • Knapparna Zooma in och Zooma ut ändrar dokumentets förstoringsgrad med förinställda steg.
 • Alternativet Zoomningsvärde ändrar sidvyn enligt den procent som du skriver eller väljer i listrutan.
 • Verklig storlek visar sidan med 100 % förstoring.
 • Sidbredd anpassar förstoringen så att PDF-dokumentet fyller ut dokumentrutan vågrätt.
 • Zooma till sidnivå anpassar förstoringen så att en sida fyller ut dokumentrutan lodrätt.
 • Verktyget Panorera och zooma justerar förstoringen och positionen för visningsområdet så att det motsvarar området som är omgivet av en justeringsram i panorerings- och zoomningsfönstrets miniatyrvy av sidan.
 • I luppverktygets fönster visar en förstorad del av PDF-dokumentet som motsvarar området i en justerbar ram i dokumentrutan.

Ändra storlek på en sida så att den passar i fönstret

 • Om du vill ändra storleken på sidan så att den fyller hela dokumentfönstret väljer du Visa > Zooma > Zooma till sida.
 • Om du vill ändra storleken på sidan efter fönstrets bredd väljer du Visa > Zooma > Sidbredd. En del av sidan kanske inte syns.
 • Om du vill ändra storleken på sidan efter fönstrets höjd väljer du Visa > Zooma > Sidhöjd. En del av sidan kanske inte syns.
 • Om du vill ändra storleken på sidan så att texten och bilderna passar fönstrets bredd väljer du Visa > Zooma > Synligt. En del av sidan kanske inte syns.
Obs!

Om du vill visa kortkommandona för att ändra storleken på dokument öppnar du Zooma-menyn.

Visa en sida i verklig storlek

 1. Välj Visa > Zooma > Verklig storlek.

  PDF-sidans verkliga storlek brukar vara 100 %, men dokumentet kan ha ställts in till en annan förstoringsgrad när det skapades.

Ändra förstoring med zoomningsverktygen

 1. Gör något av följande:
  • Klicka på knappen Zooma in  eller Zooma ut  i verktygsfältet.

  • Ange en zoomningsprocent i verktygsfältet för vanliga verktyg, antingen genom att skriva ett värde eller genom att välja ett värde i listrutan.

  • Dra zoomningsramverktyget  för att definiera det område på sidan som ska fylla dokumentfönstret. (Visa > Zooma > Markering zoomning)

  • Dra verktyget Kontinuerlig zoomning (även kallat dynamisk zoomning)  uppåt för att öka förstoringen eller nedåt för att minska förstoringen. (Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Markera och zooma > Dynamisk zooming)

  Obs!

  När zoomningsramverktyget har valts kan du Ctrl-klicka eller Ctrl-dra för att zooma ut. Om du håller ned Skift-tangenten kan du tillfälligt växla från zoomningsramverktyget till verktyget för dynamisk zoomning.

Ändra förstoringen med verktyget Panorera och zooma fönster

 1. Välj Visa > Zooma > Panorera och zooma eller klicka på verktyget Panorera och zooma i verktygsfältet för markering och zoomning.

 2. Gör något av följande:
  • Dra handtagen för rutan i fönstret Panorera och zooma för att ändra dokumentets förstoring.

  • Dra rutans mitt om du vill panorera över ett område.

  • Klicka på navigeringsknapparna när du vill förflytta dig till en annan sida.

  • Ange ett värde i zoomningstextrutan, eller klicka på plusknappen  eller minusknappen , när du vill öka eller minska förstoringen med förinställda nivåer.

Ändra förstoringen med luppverktyget

 1. Välj Visa > Zooma > Luppverktyget.
 2. Klicka på det område i dokumentet som du vill visa mer detaljerat. En ram visas i dokumentet. Ramen motsvarar det område som visas i luppverktygets fönster. Du kan dra eller ändra storleken på ramen för att ändra vad luppverktyget visar.
 3. Gör något av följande om du vill ändra förstoringsgraden för luppverktyget:
  • Dra skjutreglaget.

  • Klicka på knapparna för plus (+) eller minus (-).

  • Ange ett värde i textrutan för zoomning.

  Luppverktyg för att förstora dokumentområde
  Använd verktyget Lupp för att visa ett förstorat område av dokumentet.

  Obs!

  Du kan ändra färg på luppverktygets ram genom att klicka på menyknappen för linjefärg i det nedre, högra hörnet av luppverktygets fönster och sedan välja en ny färg.

Ändra förstoringen med hjälp av en sidminiatyr

 1. Klicka på knappen Sidminiatyrer  i navigeringsrutan till vänster i fönstret.

 2. Leta reda på miniatyren för sidan. Placera sedan pekaren över det nedre, högra hörnet av sidvisningsrutan tills utseendet på pekaren ändras till en dubbelriktad pil.
 3. Dra i hörnet av rutan när du vill förminska eller förstora sidvyn.
 4. Flytta pekaren över zoomramen i miniatyrbilden tills den ändras till en handikon. Dra sedan ramen så att du ser ett annat område av sidan i dokumentrutan.
  Sidvisningsruta i en sidminiatyr
  En sidvisningsruta på en sidminiatyr visar den del av sidan som för tillfället visas i dokumentfönstret.

Ändra standardförstoringen

 1. Välj Sidvisning under Kategorier i dialogrutan Inställningar.
 2. Välj en standardförstoring i listrutan Zoomning.

Visa områden av en förstorad sida som är utanför skärmen

När du zoomar in kanske du bara kan se en del av en sida. Du kan då växla vyn så att du kan se andra områden på sidan utan att detta påverkar den inställda förstoringsgraden.

 1. Gör något av följande:
  • Använd de lodräta rullningslisterna för att flytta uppåt och nedå på sidor. Använd de vågräta rullningslisterna för att flytta i sidled på sidan.

  • Välj handverktyget i verktygsfältet för vanliga verktyg och dra för att flytta sidan, som om du flyttade ett pappersark på ett bord.

Ställa in sidlayout och sidorientering

Det är särskilt användbart att ändra sidlayouten när du vill zooma ut för att få en översikt över dokumentets layout. Välj Visa > Sidvisning och sedan någon av följande sidlayouter:

Enkelsidig vy

Visar en sida i taget, och andra sidor syns inte alls.

Aktivera rullning

Visar sidorna i en löpande, lodrät kolumn som är en sida bred.

Dubbelsidig vy

Visar varje tvåsidigt uppslag, medan andra sidor inte syns alls.

Dubbelsidig rullning

Visar motstående sidor sida vid sida i en löpande, lodrät kolumn.

Obs!

Om ett dokument innehåller fler än två sidor, kan du se till att den första sidan visas ensam till höger i dokumentrutan. Välj Dubbelsidig vy eller Dubbelsidig rullning. Välj även Visa > Sidvisning > Visa försättsblad i dubbelsidig vy.

Sidvy för sidlayout och orientering
Enkelsidig vy, Aktivera rullning, Dubbelsidig vy, Dubbelsidig rullning (layouter)

Du kan även visa knappar för de här alternativen i verktygsfältet för snabbverktyg genom att välja Visa > Visa/Dölj > Verktygsfältsobjekt > Sidvisning och sedan välja dem på menyn.

Obs!

I den enkelsidiga vyn markerar du all text på den aktuella sidan med Redigera > Markera allt. Om du väljer Markera allt i de övriga layouterna markeras all text i PDF-filen.

Rotera sidvyn

Du kan ändra sidvyn i 90-graders steg. Det här ändrar vyn av sidan, inte sidans orientering.

 • Om du vill rotera sidans visning temporärt, väljer du Visa > Rotera vy > Medsols eller Motsols. Du kan inte spara den här ändringen.

 • Välj Verktyg > Ordna sidor > Rotera medurs eller Rotera moturs i verktygsfältet.

Ändra standardsidlayouten (inledande vy)

Du anger inställningar för inledande vy i dialogrutan Inställningar. (Se Ange inställningar.)

 1. Välj Sidvisning under Kategorier i dialogrutan Inställningar.
 2. Välj Automatisk, En sida, En sida löpande, Två eller Två löpande i listrutan Sidlayout.
Obs!

PDF-dokumentet öppnas med den sidlayout som har angetts under Inställningar såvida inte en annan sidlayout har angetts under Dokumentegenskaper (Arkiv > Egenskaper > Inledande vy). Inställningarna under Dokumentegenskaper åsidosätter inställningarna under Inställningar. Om du använder Dokumentegenskaper bör du kontrollera att du har sparat och avslutat dokumentet, så att ändringen träder i kraft. Acrobat-användare kan ändra den inledande vyn, såvida inte skyddsinställningarna förbjuder ändringar. Reader-användare kan inte ändra den inledande vyn.

Använda delad fönstervy

Du kan visa en PDF med dokumentrutan delad i två rutor (kommandot Dela) eller i fyra rutor (kommandot Dela kalkylblad).

I delad vy kan du rulla, ändra förstoringen eller växla till en annan sida i den aktiva rutan utan att detta påverkar den andra rutan.

Vyn med delat kalkylblad är användbar om du vill att kolumnrubriker och radetiketter ska vara synliga när du bläddrar genom stora kalkylblad eller tabeller. I det här läget ändras förstoringen i alla rutor om du ändrar förstoringen i en enda ruta. Även rullning är synkroniserad i rutorna. Om du rullar vågrätt i en ruta, rullas även rutan ovanför eller nedanför; om du rullar lodrätt i en ruta, rullas även rutan till vänster eller till höger.

 1. Börja med att skapa den typ av delning som du vill använda:
  • Om du vill dela vyn i två rutor väljer du Fönster > Dela eller så drar du den grå rutan ovanför den lodräta rullningslisten.

  • Om du vill dela vyn i fyra rutor med synkroniserad rullning och zoomning, väljer du Fönster > Dela kalkylblad.

 2. Dra delningskanten uppåt eller nedåt för att ändra storleken på rutorna.
 3. Justera zoomningen efter behov:
  • Delad vy: Klicka på en ruta för att göra den aktiv och ändra sedan zoomningen för endast den rutan.

  • Vyn Dela kalkylblad: Justera zoomningen för att ändra hur alla fyra rutor visas.

 4. Rulla efter behov:
  • Delad vy: Klicka på en ruta för att göra den aktiv och rulla sedan i den, vilket endast påverkar den rutan.

  • Vyn Dela kalkylblad: Klicka på en ruta och rulla lodrätt för att ändra vyerna i den aktiva rutan och rutan till höger eller till vänster. Rulla vågrätt för att ändra vyerna i den aktiva rutan och rutan ovanför eller nedanför.

 5. Återställ visningen av dokumentet så att endast en ruta visas genom att välja Fönster > Ta bort delning.

Visa ett dokument i flera fönster

Du kan skapa flera fönster för samma dokument med hjälp av kommandot Nytt fönster. Nya fönster har samma storlek, förstoring och layout som det ursprungliga fönstret och öppnas på samma sida och ovanpå ursprungsfönstret. När du öppnar ett nytt fönster, läggs ändelsen 1 till i slutet av namnet på den ursprungliga filen och det nya fönstret får ändelsen 2. Du kan öppna flera fönster där suffixet ökar för varje nytt fönster. Om du stänger ett fönster så numreras de fönster som fortfarande är öppna om i ordningsföljd. Det innebär att om du har fem fönster öppna och stänger det tredje fönstret som du öppnade så numreras fönstren om med suffix från 1 till 4.

Obs!

Den här funktionen är inte tillgänglig om PDF-filer visas i en webbläsare.

Öppna ett nytt fönster

 1. Välj Fönster > Nytt fönster.

Stänga ett fönster

 1. Klicka på stängningsrutan i fönstret. Du uppmanas att spara eventuella ändringar. Om du stänger ett fönster och flera fönster är öppna, så stängs inte dokumentet.

Stänga alla fönster för ett dokument

 1. Välj Arkiv > Stäng. Du uppmanas att spara eventuella ändringar innan varje fönster stängs.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto