Användarhandbok Avbryt

Justera PDF-vyer

 1. Användarhandbok för Acrobat
 2. Introduktion till Acrobat
  1. Få åtkomst till Acrobat från dator, mobil, webb
  2. Vi presenterar den nya Acrobat-upplevelsen
  3. Nyheter i Acrobat
  4. Kortkommandon
  5. Systemkrav
 3. Workspace
  1. Allmänt om Workspace
  2. Öppna och visa PDF-filer
   1. Öppna PDF-filer
   2. Navigera i PDF-filer
   3. Visa PDF-preferenser
   4. Justera PDF-vyer
   5. Aktivera miniatyrförhandsgranskning av PDF-filer
   6. Visa PDF i webbläsare
  3. Arbeta med onlinelagringskonton
   1. Få åtkomst till filer från Box
   2. Få åtkomst till filer från Dropbox
   3. Få åtkomst till filer från OneDrive
   4. Få åtkomst till filer från SharePoint
   5. Få åtkomst till filer från Google Drive
  4. Acrobat och macOS
  5. Acrobat-meddelanden
  6. Rutnät, stödlinjer och mätningar i PDF-filer
  7. Asiatisk, kyrillisk och höger-till-vänster-text i PDF-filer
 4. Skapa PDF-filer
  1. Översikt över att skapa PDF-filer
  2. Skapa PDF-filer med Acrobat
  3. Skapa PDF-filer med PDFMaker
  4. Använda Adobe PDF-skrivaren
  5. Konvertera webbsidor till PDF-format
  6. Skapa PDF-filer med Acrobat Distiller
  7. Konverteringsinställning för Adobe PDF
  8. PDF-teckensnitt
 5. Redigera PDF-filer
  1. Redigera text i PDF-filer
  2. Redigera bilder eller objekt i en PDF-fil
  3. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  4. Redigera skannade PDF-filer
  5. Förbättra hämtade dokumentfoton med hjälp av en mobilkamera
  6. Optimera PDF-filer
  7. Egenskaper och metadata för PDF-filer
  8. Länkar och bifogade filer i PDF-filer
  9. PDF-lager
  10. Sidminiatyrer och bokmärken i PDF-filer
  11. PDF-filer som har konverterats till webbsidor
  12. Konfigurera PDF-filer för en presentation
  13. PDF-artiklar
  14. Geospatiala PDF-filer
  15. Använda åtgärder och skript i PDF-filer
  16. Ändra standardteckensnittet för texttillägg
  17. Ta bort sidor från en PDF
 6. Skanning och OCR
  1. Skanna dokument till PDF
  2. Förbättra foton i dokument
  3. Felsök skannerproblem när du skannar i Acrobat
 7. Formulär
  1. Grunderna för PDF-formulär
  2. Skapa ett formulär från grunden i Acrobat
  3. Skapa och distribuera PDF-formulär
  4. Fylla i PDF-formulär
  5. Egenskaper för PDF-formulärfält
  6. Fyll i och signera PDF-formulär
  7. Ange åtgärdsknappar i PDF-formulär
  8. Publicera interaktiva PDF-webbformulär
  9. Grunderna för PDF-formulärfält
  10. PDF-streckkodsfält
  11. Samla in och hantera PDF-formulärdata
  12. Om Formulärspåraren
  13. Hjälp för PDF-formulär
  14. Skicka PDF-formulär till mottagare via e-post eller en intern server
 8. Kombinera filer
  1. Kombinera eller sammanfoga filer till en enda PDF-fil
  2. Rotera, flytta, ta bort och numrera om PDF-sidor
  3. Lägga till sidhuvuden, sidfötter och Bates-numrering i PDF-dokument
  4. Beskära PDF-sidor
  5. Lägga till vattenstämplar i PDF-dokument
  6. Lägga till bakgrunder i PDF-filer
  7. Arbeta med komponentfiler i en PDF-portfölj
  8. Publicera och dela PDF-portföljer
  9. Översikt över PDF-portföljer
  10. Skapa och anpassa PDF-portföljer
 9. Dela, granska och kommentera
  1. Dela och spåra PDF-dokument online
  2. Redigeringsmarkera text
  3. Förbereda för en PDF-granskning
  4. Starta en PDF-granskning
  5. Använda delade granskningar på SharePoint eller Office 365-webbplatser
  6. Delta i en PDF-granskning
  7. Lägga till kommentarer i PDF-filer
  8. Lägga till en stämpel i ett PDF-dokument
  9. Arbetsgångar för godkännande
  10. Hantera kommentarer | visa, svara, skriva ut
  11. Importera och exportera kommentarer
  12. Spåra och hantera PDF-granskningar
 10. Spara och exportera PDF-filer
  1. Spara PDF-filer
  2. Konvertera PDF till Word
  3. Konvertera PDF till JPG
  4. Konvertera eller exportera PDF-filer till andra filformat
  5. Filformatalternativ för PDF-export
  6. Återanvända PDF-innehåll
 11. Säkerhet
  1. Förbättrad säkerhetsinställning för PDF-filer
  2. Skydda PDF-dokument med lösenord
  3. Hantera digitala ID:n
  4. Skydda PDF-dokument med certifikat
  5. Öppna skyddade PDF-filer
  6. Ta bort känsligt innehåll från PDF-filer
  7. Konfigurera skyddsprofiler för PDF-filer
  8. Välj en dokumentskyddsmetod för PDF-filer
  9. Säkerhetsvarningar när en PDF-fil öppnas
  10. Skydda PDF-filer med Adobe Experience Manager
  11. Skyddad visningsfunktion för PDF-filer
  12. Översikt över säkerhet i Acrobat och PDF-filer
  13. JavaScript-skript i PDF-dokument som en säkerhetsrisk
  14. Bilagor som säkerhetsrisker
  15. Tillåt eller blockera länkar i PDF-filer
 12. Digitala signaturer
  1. Signera PDF-dokument
  2. Läs in din signatur på mobilen och använd den överallt
  3. Skicka dokument för e-signering
  4. Skapa ett webbformulär
  5. Begär e-signaturer i bulk
  6. Samla in onlinebetalningar
  7. Varumärk ditt konto
  8. Om certifikatsignaturer
  9. Certifikatbaserade signaturer
  10. Validera digitala signaturer
  11. Adobe Approved Trust List
  12. Hantera pålitliga identiteter
 13. Skriva ut
  1. Grundläggande PDF-utskriftsåtgärder
  2. Skriva ut häften och PDF-portföljer
  3. Avancerade PDF-utskriftsinställningar
  4. Skriv ut till PDF
  5. Skriva ut PDF-filer i färg (Acrobat Pro)
  6. Skriva ut PDF-dokument i anpassad storlek
 14. Tillgänglighet, taggar och flödesomformning
  1. Skapa och verifiera PDF-tillgänglighet
  2. Tillgänglighetsfunktioner i PDF-filer
  3. Verktyget Läsordning för PDF-filer
  4. Läsa PDF-filer med flödesomformning och tillgänglighetsfunktioner
  5. Redigera dokumentstrukturen med panelerna Innehåll och Taggar
  6. Skapa tillgängliga PDF-filer
  7. Molnbaserad automatisk taggning
 15. Söka och indexera
  1. Skapa PDF-index
  2. Söka i PDF-filer
 16. Multimedia och 3D-modeller
  1. Lägga till ljud, video och interaktiva objekt i PDF-filer
  2. Lägga till 3D-modeller till PDF-filer (Acrobat Pro)
  3. Visa 3D-modeller i PDF-filer
  4. Samverka med 3D-modeller
  5. Mäta 3D-objekt i PDF-filer
  6. Ställa in 3D-vyer i PDF-filer
  7. Aktivera 3D-innehåll i PDF-filer
  8. Lägga till multimedia i PDF-filer
  9. Kommentera 3D-design i PDF-filer
  10. Spela upp video-, ljud- och multimedieformat i PDF-filer
  11. Lägga till kommentarer till videofilmer
 17. Verktyg för tryckproduktion (Acrobat Pro)
  1. Översikt över verktyg för utskriftsproduktion
  2. Skrivarmärken och hårlinjer
  3. Förhandsgranska utdata
  4. Genomskinlighetsförenkling
  5. Färgkonvertering och tryckfärgshantering
  6. Svällningsfärg
 18. Preflight (Acrobat Pro)
  1. PDF/X-, PDF/A- och PDF/E-kompatibla filer
  2. Preflight-profiler
  3. Avancerade preflight-kontroller
  4. Preflight-rapporter
  5. Visa preflight-resultat, objekt och resurser
  6. Utdatametoder i PDF-filer
  7. Korrigera problemområden med preflight-verktyget
  8. Automatisera dokumentanalys med droplet-filer eller preflight-åtgärder
  9. Analysera dokument med preflight-verktyget
  10. Ytterligare kontroller i preflight-verktyget
  11. Preflight-bibliotek
  12. Preflight-variabler
 19. Färghantering
  1. Bibehålla konsekventa färger
  2. Färginställningar
  3. Färghantera dokument
  4. Arbeta med färgprofiler
  5. Mer om färghantering

Innan du börjar

Vi lanserar en ny, mer intuitiv produktupplevelse. Om skärmen som visas här inte matchar produktgränssnittet väljer du hjälp för din nuvarande upplevelse.

I den nya upplevelsen visas verktygen till vänster på skärmen.

Justera sidförstoring

Om du vill ha en tydlig och detaljerad vy över en PDF-sida, vill fokusera på specifika områden eller förbättra tillgängligheten, kan du använda Acrobat förstoringsfunktion.

Justera förstoring med hjälp av snabbverktyget i den högra panelen

Du kan ändra förstoringen för PDF-dokument med verktygen längst ned på den högra panelen.

 • Om du vill förstora en sida eller zooma in väljer du 
 • Om du vill zooma ut en sida väljer du 
 • Du kan använda uppåt- och nedåtpilarna för att navigera mellan sidorna.
 • Skriv det önskade sidnumret i rutan om du vill gå till en sida.
 • För att rotera sidan väljer du ikonen Rotera.
 • Om du vill ändra inställningarna för sidvisning klickar du på  och sedan på önskat verktyg på menyn som visas.
Sidvisningsmenyn i Acrobat för datorer

Justera förstoringen med zoomverktygen

Använda verktyget Panorera och zooma

 1. Klicka på   > Visa > Zooma > Panorering och zoomning.

 2. Gör något av följande:

  • Dra i handtagen på rutan i Panorera & zooma-fönstret för att ändra dokumentets förstoringsgrad.
  • Dra i mitten av rutan för att panorera över önskat område i dokumentet.
  • Klicka på navigeringsknapparna när du vill förflytta dig till en annan sida.
 3. Om du vill justera förstoringen med förinställda nivåer anger du antingen ett värde i textrutan för zoomning eller väljer plus- eller minusknapparna.

Genom att följa dessa enkla steg kan du enkelt ändra förstoringen av dokumentet, panorera över olika områden, navigera till andra sidor och justera zoomnivån efter önskade inställningar.

Använda verktyget Lupp

 1. Klicka på  > Visa > Zooma > Lupp.

 2. Klicka på den del av dokumentet som du vill granska närmare. En rektangel visas i dokumentet och representerar det område som visas i fönstret för verktyget Lupp. Du kan dra eller ändra storlek på rektangeln för att justera visningen av verktyget Lupp.

 3. Om du vill ändra förstoringen för verktyget Lupp har du följande alternativ:

  • Justera förstoringsnivån genom att dra i skjutreglaget.
  • Klicka på plus- eller minusknapparna om du vill öka eller minska förstoringen.
  • Ange ett värde i textrutan Zooma för att ställa in förstoringsnivån.
  Luppverktyg för att förstora dokumentområde
  Använd verktyget Lupp för att visa ett förstorat område av dokumentet.

 4. Om du vill ändra färgen på rektangeln i verktyget Lupp väljer du popup-menyn Linjefärg i det nedre högra hörnet av fönstret i verktyget Lupp och väljer en ny färg.

Genom att följa de här stegen kan du enkelt använda verktyget Lupp i Acrobat Reader för att visa specifika delar av ditt dokument mer detaljerat. Du kan anpassa vyn genom att dra eller ändra storlek på rektangeln, och du kan ändra förstoringsnivån med hjälp av skjutreglaget, plus- eller minusknapparna, eller genom att ange ett specifikt värde i textrutan Zooma.

Använda sidminiatyr

 1. I den högra panelen väljer du knappen för sidminiatyr  

 2. Leta reda på miniatyrbilden för den önskade sidan. Placera sedan pekaren över det nedre högra hörnet i sidvisningsrutan tills pekaren ändras till en dubbelpil.

 3. Dra i rutans hörn om du vill minska eller öka visningen av sidan och ändra storleken enligt dina önskemål.

 4. Om så behövs håller du pekaren över zoomrutans ram inom miniatyrbilden tills den ändras till en handikon. Dra sedan ramen för att utforska ett annat område av sidan i dokumentet.

  Sidvisningsruta i en sidminiatyr
  En sidvisningsruta på en sidminiatyr visar den del av sidan som för tillfället visas i dokumentfönstret.

Genom att följa de här stegen kan du enkelt få åtkomst till och ändra sidminiatyrer i Acrobat Reader. Justera sidvisningen genom att ändra storlek på sidvisningsrutan och utforska olika områden på sidan genom att dra i zoomningsrutan.

Ändra standardförstoringen

 1. Gå till > Preferenser och sedan från Kategorier väljer du Sidvisning.

 2. Välj rullgardinsmenyn Zooma och sedan välja önskad förstoringsnivå.

Visa områden av en förstorad sida som är utanför skärmen

När du visar en sida med hög förstoring kan det uppstå situationer där bara en del av sidan syns. Lyckligtvis kan du justera vyn för att visa andra delar av sidan utan att ändra förstoringsnivån.

För att göra detta finns det två alternativ:

 • Använd uppåtpilen och nedåtpilen längst ned på den högra navigeringspanelen för att flytta sidorna uppåt och nedåt, eller de horisontella bläddringslisterna för att flytta över sidan horisontellt. Med de här bläddringslisterna kan du växla vy och utforska olika delar av sidan samtidigt som du behåller den aktuella förstoringen.

 • Du kan också välja handverktyget i verktygsfältet för vanliga verktyg. Med det här verktyget aktiverat kan du helt enkelt dra sidan som om du flyttade en bit papper på ett bord. Med den här åtgärden kan du flytta sidan inom visningsområdet, vilket ger flexibilitet när du undersöker olika områden på sidan.

Ställa in sidlayout och sidorientering

Så här justerar du sidlayout och orientering i Acrobat Reader:

 1. Välj  > Visa > Sidvisning för att komma åt alternativen för sidlayout.

 2. Välj mellan följande sidlayouter beroende på dina önskemål:

  • Enkelsidig vy: visar en sida i taget, utan att någon del av de andra sidorna syns.
  • Aktivera bläddring: visar sidorna i en löpande och vertikal kolumn så att du kan bläddra igenom dokumentet smidigt.
  • Dubbelsidig vy: visar varje tvåsidigt uppslag, utan att någon del av de andra sidorna syns.
  • Dubbelsidig bläddring: visar motstående sidor sida vid sida i en löpande vertikal kolumn.
Obs!

Om dokumentet innehåller fler än två sidor och du vill se till att den första sidan visas ensam till höger i dokumentfönstret väljer du antingen Dubbelsidig vy eller Dubbelsidig bläddring.
Välj dessutom >Visa > Sidvisning > Visa försättssida i dubbelsidig vy.

Sidvy för sidlayout och orientering
Enkelsidig vy, Aktivera rullning, Dubbelsidig vy, Dubbelsidig rullning (layouter)

Rotera sidvyn

Du kan ändra sidvyn i 90-graders steg. Det här ändrar vyn av sidan, inte sidans orientering.

 • Om du tillfälligt vill rotera sidvyn väljer du  > Visa > Rotera vy > Rotera vyn åt höger eller Rotera vyn åt vänster
  Du kan inte spara den här ändringen.

 • Om du vill spara rotationen med dokumentet går du till menyn Alla verktyg , väljer Ordna sidor, och sedan från den vänstra panelen väljer du  eller  

Ändra standardsidlayouten (initial vy)

Du anger inställningar för inledande vy i dialogrutan Inställningar. Se Ange preferenser.

 1. Gå till  > Preferenser och sedan från under Kategorier väljer du Sidvisning.

 2. Öppna rullgardinsmenyn Sidlayout och välj ett av de tillgängliga alternativen: Automatisk, Enkelsidig, En sida löpande, Två upp eller Två löpande.

Obs!

Som standard öppnas PDF-filen med den sidlayout som har angetts i Preferenser. Men om en annan sidlayout har angetts i dokumentegenskaperna ( > Egenskaper > Initial vy) åsidosätter det inställningen Preferenser. Om du vill använda Dokumentegenskaper bör du kontrollera att du har sparat och avslutat dokumentet, så att ändringen träder i kraft. Observera att Acrobat-användare kan ändra den initiala vyn, om det inte finns säkerhetsinställningar som förhindrar att ändringar görs. Acrobat Reader-användare kan dock inte ändra den initiala vyn.

Använda delad fönstervy

Delad vy låter dig dela upp dokumentrutan i två rutor eller fyra rutor, vilket ger förbättrade navigeringsfunktioner.

I delad vy kan du självständigt bläddra, ändra förstoringsnivån eller byta till en annan sida i den aktiva rutan utan att påverka den andra rutan.

Vyn Delat kalkylblad är idealisk för stora kalkylblad eller tabeller där kolumnrubriker och radetiketter förblir synliga medan du skrollar. Om du ändrar förstoringen i en ruta gäller det för alla rutor och rullningen är samordnad mellan dem.

 1. Så här skapar du delad vy:

  • Om du vill dela upp vyn i två rutor klickar du antingen på Fönster > Dela eller drar i den grå rutan ovanför det vertikala rullningsfältet.

  • Om du vill dela upp vyn i fyra rutor med synkroniserad skrollning och zoomnivåer klickar du på Fönster > Dela kalkylblad.

  • Justera storleken på rutorna genom att dra delningslinjerna uppåt, nedåt, till vänster eller till höger efter behov.

 2. Så här justerar du zoomnivåer:

  • I delad vy klickar du på en ruta för att aktivera den och ändra zoomnivån endast för den specifika rutan.

  • Om du justerar zoomnivån i delad vy för kalkylblad ändras visningarna i alla fyra rutorna samtidigt.

 3. För skrollning:

  • I delad vy klickar du på en ruta för att aktivera den och skrollar för att ändra innehållet enbart i den rutan.

  • I delad vy för kalkylblad klickar du på en ruta och skrollar vertikalt för att ändra vyerna i den aktiva rutan och den intilliggande rutan. Skrolla horisontellt för att ändra vyerna i den aktiva rutan och rutan ovanför eller under den.

 4. För att återställa vyn med ett fönster klickar du på Fönster > Ta bort delning.

Visa ett dokument i flera fönster

Gör så här för att skapa flera fönster för samma dokument i Acrobat Reader:

 1. Du kan använda kommandot Nytt fönster till att öppna fler fönster. Varje nytt fönster får samma storlek, förstoring och layout som det ursprungliga fönstret. Det nya fönstret öppnas ovanpå det ursprungliga fönstret och på samma sida.

 2. När ett nytt fönster öppnas lägger Acrobat till suffixet "1" till det ursprungliga filnamnet. Efterföljande nya fönster tilldelas suffix stegvis, till exempel "2" för det andra fönstret, "3" för det tredje och så vidare. På så sätt kan du lätt identifiera och skilja mellan flera fönster i samma dokument.

 3. Om du stänger ett fönster kommer de andra fönstren att numreras om ett efter ett. Om du till exempel har fem fönster öppna och stänger det tredje fönstret som du öppnade, numreras de återstående fönstren om med suffixen "1" till "4". Den här omnumreringen säkerställer en enhetlig och organiserad fönsterhantering.

 4. Om du vill öppna ett nytt fönster klickar du på Fönster > Nytt fönster.

Genom att använda kommandot Nytt fönster kan du enkelt skapa och hantera flera fönster för samma dokument i Acrobat Reader. Varje nytt fönster behåller originalfönstrets inställningar, och du kan enkelt spåra och stänga enskilda fönster samtidigt som sekventiell numrering bevaras för de återstående fönstren.

Obs!

Den här funktionen är inte tillgänglig om PDF-filer visas i en webbläsare.

Stäng fönster

 1. För att stänga ett fönster klickar du på X.

  Du uppmanas att spara eventuella ändringar. Att stänga ett fönster stänger inte ett dokument om mer än ett fönster är öppet.

 2. Om du vill stänga alla fönster för ett dokument klickar du på Fil > Stäng. Du uppmanas att spara eventuella ändringar innan varje fönster stängs.

 Adobe

Få hjälp snabbare och enklare

Ny användare?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online

Adobe MAX

Kreativitetskonferensen

14–16 okt i Miami Beach och online