Förhandsgranska utdata (Acrobat Pro)

Översikt över dialogrutan Förhandsgranska utdata

Dialogrutan Förhandsgranska utdata innehåller verktyg och kontroller, som hjälper dig att simulera hur PDF-filen ser ut med olika alternativ. Den övre delen av dialogrutan innehåller många kontroller för förhandsgranskning av ditt dokument. På Förhandsgranska-menyn kan du växla mellan förhandsgranskning av separationer och förhandsgranskning av färgvarningar. När du väljer Separationer visas i den nedre delen av dialogrutan information om tryckfärgerna i filen och om total täckning. När du väljer Färgvarningar ersätter ett varningsavsnitt separationsavsnittet och ger information om kontroller för tryckfärgsvarning. Inställningarna för förhandsgranskning som du anger i dialogrutan Förhandsgranska utdata syns direkt i det öppna dokumentet.

Du kan även öppna objektgranskaren i förhandsgranskningsavsnittet i dialogrutan Förhandsgranska utdata om du vill granska dokumentets innehåll. Mer information finns i Visa information om innehållet i ett PDF-dokument.

I Förhandsgranska utdata får du även tillgång till hela tryckfärgshanteraren för omkoppling av dekortryckfärg i både utskrifter och förhandsgranskningar. Tryckfärgsmappning bara för förhandsgranskning tillämpas när dialogrutan Förhandsgranska utdata är öppen.

Obs!

Om du använder ett färghanteringssystem (CMS) med korrekt kalibrerade ICC-profiler, och du har kalibrerat bildskärmen, överensstämmer färgerna i separationsförhandsgranskningen på skärmen bättre med färgseparationen i den slutliga utskriften.

Dialogrutan Förhandsgranska utdata
I dialogrutan Förhandsgranska utdata kan du förhandsgranska separationer, färgvarningar och detaljer om individuella objekt.

Öppna dialogrutan Förhandsgranska utdata

 1. Välj Verktyg > Tryckproduktion.

 2. Välj Förhandsgranska utdata i den högra rutan.

Välj simuleringsprofil och alternativ för förhandsgranskning

Välj en befintlig profil för simulering av hur dokumentet ser ut vid utskrift.

 1. Gå till dialogrutan Förhandsgranska utdata och välj ett alternativ under Simuleringsprofil.
 2. Välj något av följande alternativ:

  Simulera övertryck

  Simulerar övertoning och övertryckning av färg i färgseparerade utdata.

  Simulera svart tryckfärg

  Simulerar svart och mörka färger enligt angivet svart i simuleringsprofilen. Annars mappas svart till den mörkaste färg som bildskärmen kan visa.

  Simulera pappersfärg

  Simulerar hur färger kan se ut när de skrivs ut på papperet. Om du avmarkerar det här alternativet motsvarar pappersfärgen bildskärmens vithet.

  Ställ in bakgrundsfärg

  Visar sidfärgen. Klicka på färgrutan för att välja färg.

Visa färger efter källfärgrymd eller förhandsgranska specifika element

Du kan begränsa vilka färger som visas i förhandsgranskningen. Du kan också visa speciella elementtyper, t.ex. heltäckande färgobjekt, bilder, jämna toner, text och streckbilder. När du väljer en källfärgrymd ser du bara objekten i den färgrymden. Det kan vara användbart att kunna begränsa färger om du t.ex. vill se om en sida innehåller någon RGB-färg eller var en dekorfärg används.

 1. Gå till dialogrutan Förhandsgranska utdata och välj något av de tillgängliga alternativen på menyn Visa.
 2. Markera Visa Art-, Trim- och BleedBoxes om du vill förhandsgranska rutor som du har definierat. Mer information om hur du definierar rutor finns i Översikt över dialogrutan Ställ in sidrutor.

Förhandsgranska färgseparationer

Du kan förhandsgranska separationsplåtar och tryckfärgstäckning för att kontrollera att tryckresultatet motsvarar dina krav. Att förhandsgranska separationer på bildskärmen kan hjälpa dig upptäcka problem utan att behöva trycka separationerna, men du kan inte förhandsgranska svällningar, emulsionsalternativ, skrivarmärken, raster och upplösning. De inställningarna kontrolleras bäst av leverantören av trycktjänster med hjälp av integral- eller överläggskorrektur.

Obs!

Objekt i dolda lager visas inte i förhandsgranskning på skärmen.

 1. Välj Separationer på menyn Förhandsgranska i dialogrutan Förhandsgranska utdata.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill se en eller flera separationer markerar du den tomma rutan till vänster om separationernas namn. Varje separation visas i sin tilldelade färg.

  • Om du vill dölja en eller flera separationer avmarkerar du rutan till vänster om separationernas namn.

  • Om du vill visa alla processfärgtrycksplåtar eller dekorplåtar samtidigt markerar du rutan Processfärgstryckplåtar eller Dekorplåtar.


  Obs!

  En enda process eller dekorplåt visas som en svart plåt. Detta gör objekt att objekt på en plåt med ljus färg t.ex. gul, syns tydligare.

Kontrollera färgmängden

För mycket tryckfärg kan mätta papperet och orsaka problem eller ändra dokumentets förväntade färgegenskaper. Total täckning anger den totala procentsatsen av alla använda tryckfärger. 280 innebär till exempel 280 procents tryckfärgstäckning, vilket skulle kunna innebära 60 C, 60 M, 60 Y och 100 K. Be tryckleverantören om den maximala färgmängden för den tryckpress som du ska skriva ut på. Du kan sedan förhandsgranska dokumentet och identifiera områden där den totala färgmängden överskrider tryckpressens gräns. Stöter du på problem kan du Alt-klicka (i Windows) eller Option-klicka (på Mac) på området för att infoga en kommentar. Kommentaren fylls i med information om färgmängden.

 1. Välj Separationer på menyn Förhandsgranska i dialogrutan Förhandsgranska utdata.

 2. Gör något av följande:
  • Om du vill ställa in en provstorlek väljer du ett alternativ på menyn Provstorlek. Punktexempel specificerar värdet på den pixel du klickar på. 3 x 3-genomsnitt och 5 x 5-genomsnitt anger det genomsnittliga värdet för det specificerade antalet pixlar i det område där du klickar. Provstorleken påverkar inte varningarna för Total täckning. Den påverkar enbart procentvärdena intill de enskilda plåtarna.

  • Om du vill kontrollera den totala täckningen för dokumentet väljer du Total täckning och sedan ett nummer på snabbmenyn eller skriver en procentsats i rutan. Markeringar identifierar områden där färgmängden överskrider det procenttalet. Om du vill ändra markeringsfärgen klickar du på färgrutan och väljer en ny färg.

  • Om du vill kontrollera en särskild färgmängd använder du markören och hovrar över det området i dokumentfönstret. Procentsatser för färgmängden visas i tryckfärgslistan bredvid namnen för respektive tryckfärg.

  Obs!

  Du kan justera färgmängden genom att konvertera en del dekorfärger till processfärger med hjälp av tryckfärgshanteraren.

 3. Vill du registrera problem kan du Alt-klicka (i Windows) eller Option-klicka (på Mac) på området. En kommentar som innehåller procentsatserna för färgmängderna infogas.

Ange bakgrundsfärg

Du kan simulera hur dokumentet skulle se ut om det skrevs ut på färgat papper.

 1. Välj Separationer på menyn Förhandsgranska i dialogrutan Förhandsgranska utdata.

 2. Välj alternativet Ställ in bakgrundsfärg längst upp i dialogrutan och välj sedan en färg.

Visa färgvarningar

Utdataproblem kan uppstå när ett dokuments färger inte kan reproduceras på en viss tryckpress eller när djup svärta används oavsiktligt för teckensnitt. För att ta reda på om det finns sådana färgproblem innan du skriver ut en PDF-fil använder du de olika färgvarningarna i dialogrutan Förhandsgranska utdata. Pixlar i områden som utlöser varningen visas i varningsfärgen, som identifieras av färgrutan bredvid varningstypen.

 1. Välj Färgvarningar på menyn Förhandsgranska i dialogrutan Förhandsgranska utdata.

 2. Välj ett eller båda av följande alternativ:

  Visa övertryckning

  Visar var på sidan övertryckning kommer att visas i färgseparerad utdata. Om du går till dialogrutan Avancerade skrivarinställningar och där väljer Simulera övertryck på panelen Utdata kan du även se övertryckningseffekter när du skriver ut på en enhet för sammansatta utdata. Det här alternativet är användbart för korrektur av färgseparationer.

  När du skriver ut ogenomskinligt slår den överlappande färgen normalt ut underliggande. Du kan använda övertryckning för att förhindra ursparning, och göra så att den översta överlappande tryckfärgen ser genomskinlig ut i förhållande till den underliggande färgen. Graden av genomskinlighet i utskrift beror på färgen, pappret och utskriftsmetoden.

  Djup svärta

  Visar områden som skrivs ut med djup svärta — processvart (K) tryckfärg blandat med tryckfärger för ökad opacitet och djupare färg. Djup svärta används för stora områden, eftersom du behöver extra mörk färg om texten ska se svart och inte grå ut.

  Ange ett procentvärde för Starta avskärning, vilket definierar den minsta procentandel svart som ska ingå för att innehållet ska betecknas som djupsvart. Djupsvart för denna varning är en viss procentandel svart (baserat på avskärningsvärdet) och valfri ickenolls C, M eller Y.

  Obs!

  Du ändrar varningsfärgen som används i förhandsgranskningen genom att välja en färg i färgväljaren.

Visa information om innehållet i ett PDF-dokument

Använd dialogrutan Objektgranskare för att visa bildupplösning, färgläge, genomskinlighet och annan information om dokumentets innehåll. Stöter du på problem med ett objekt kan du Alt-klicka (i Windows) eller Option-klicka (på Mac) på objektet för att infoga en kommentar. Kommentaren fylls i automatiskt med all information som hittas av objektgranskaren.

 1. Välj Objektgranskare i avsnittet Förhandsgranska i dialogrutan Förhandsgranska utdata.

 2. Klicka o dokumentfönstret för att visa information om de objekt som ligger under pekaren i dialogrutan Förhandsgranska utdata.

 3. Vill du göra anteckningar om problemområden kan du Alt-klicka (i Windows) eller Option-klicka (på Mac) på objektet. En kommentar som innehåller den information som hittas av objektgranskaren infogas.

Markera flera objekt med Förhandsgranska utdata

Nu går det att markera flera objekt när dialogen Förhandsgranska utdata är öppen.

Markera flera objekt med Skift + klick. Lägg till en klisterlapp som innehåller färgvärdena med Alt + klick (i Windows) eller Option + klick (på Mac).

Du inaktiverar den här funktionen genom att gå till Redigera > Inställningar > Sidvisning och sedan avmarkera kryssrutan Använd Skift + klick för Flera markeringar med Förhandsgranska utdata under avsnittet Sidinnehåll och information.

Flera markeringar med Förhandsgranska utdata

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto