Zakoupení licencí k produktu Creative Cloud pro vzdělávací zařízení

Licence pro zařízení umožňují institucím zaregistrovaným v programu Value Incentive Plan (VIP) zajistit softwarové licence pro určité počítače bez toho, aby se uživatelé museli kvůli přístupu k aplikacím přihlašovat nebo zadávat sériová čísla. Instituce mohou licence k produktu Creative Cloud pro vzdělávací zařízení zakoupit po zapojení do programu VIP, a to s pomocí autorizovaného prodejce vzdělávacích produktů nebo ve službě Adobe Business Direct.

 • Najít prodejce
 • Kontaktujte službu Adobe Business Direct na čísle 800 443 8158

Přihlášení do konzole Admin Console

 1. Přihlaste se na stránkách adobe.com/cz kliknutím na možnost Přihlásit se na horní globální navigační liště a zadáním svého Adobe ID a hesla spojeného se členstvím v programu VIP.

  Klikněte na možnost Přihlásit se

  Případně pokud jste již přihlášeni z libovolné jiné stránky adobe.com, klikněte na jméno v horním navigačním pruhu.

  Klikněte na jméno v horním navigačním pruhu
 2. V navigačním podokně nebo v místní nabídce klikněte na možnost Spravovat tým a otevřete konzoli Admin Console, kde můžete spravovat vlastní licence.

  Po zakoupení licencí k produktu Creative Cloud pro vzdělávací zařízení může správce VIP pomocí konzole Admin Console spravovat licence pro zařízení a stáhnout nástroj Creative Cloud Packager.

  Poznámka: 

  Konzole Admin Console nejlépe pracuje v následujícím operačním systému:

  • Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 nebo novější
  • Win 7: IE 9, IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 nebo novější
  • Windows 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 nebo novější

Správa licencí pro zařízení

Pokud budete chtít zobrazit licence pro zařízení, klikněte u záhlaví nabídky Licence pro zařízení v levém navigačním panelu na možnost Vše. Počet zakoupených, aktivních a dostupných licencí bude uveden podle fondu nasazení produktu. Fondy nasazení obsahují konkrétní zakoupené licence k produktům. Pokud jste například zakoupili licence ke službě Creative Cloud Všechny aplikace a licence pro členství s jednou aplikací Photoshop CC, každá z těchto licencí bude uvedena v samostatném fondu nasazení.

Fond pro nasazení

Zabalení a nasazení licencí pro zařízení

Přejděte do nabídky Nástroje pro nasazení a stáhněte nástroj Creative Cloud Packager. Ten umožňuje správcům vytvářet instalační balíčky pro pozdější nasazení. Po vytvoření může správce instalační balíček použít pro instalaci produktů v počítačích ve třídě nebo učebně prostřednictvím podnikových nástrojů pro nasazení, jako je Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop nebo JAMF Casper Suite. Další informace naleznete v tématu Nasazení balíčků Adobe pomocí nástroje ARDNasazení balíčků Adobe pomocí nástroje SCCM. Další informace o zabalení a nasazení licencí pro zařízení naleznete v tématu Vytváření balíčků s licencemi k zařízení.

Pozor:

Společnost Adobe doporučuje neinstalovat aplikace Creative Cloud pro stolní počítače v systémech, které využívají licence pro zařízení. Existuje také známá chyba, ke které dochází u konkrétních typů účtu, a která způsobí odebrání licence ze systému v situaci, kdy se uživatel odhlásí z aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. V některých případech tak může docházet k neočekávaným výsledkům po přihlášení a následném odhlášení uživatele.

Aktivování licence v zařízení

Správci nemohou licence k zařízení přiřadit přímo v konzoli Admin Console. Licence pro zařízení se aktivují až s prvním spuštěním – jakmile se v zařízení spustí první aplikace (např. Photoshop nebo Dreamweaver), vytvoří se v zařízení licenční soubor a ten se aktivuje. Tento postup se opakuje, dokud nejsou využity všechny zakoupené licence.

Zařízení se musí k serveru Adobe připojit během prvotní aktivace a následně alespoň jednou za 99 dnů až do konce platnosti předplatného.

Jakmile v zařízení licenci aktivujete, doplní se název zařízení do fondu pro nasazení v konzoli Admin Console společně s počtem licencí, které je možné aktivovat.

Fondy pro nasazení – Creative Cloud Všechny aplikace

Deaktivace licence pro zařízení

Deaktivace licence zabraňuje přístupu k fondu pro nasazení produktu na určitém zařízení.

Všechny jsou uvedeny v nabídce Licence pro zařízení v levém navigačním panelu. Určete vhodný fond pro nasazení, u kterého chcete provést deaktivaci.

Pokud budete chtít licenci deaktivovat, klikněte na možnost Deaktivovat u daného zařízení. Otevře se místní nabídka s žádostí o potvrzení deaktivace.

Po deaktivaci bude licence ze zařízení uvedena ve fondu pro nasazení produktu jako dostupná a bude možné ji aktivovat v jiném zařízení. Tato dostupná licence se použije, jakmile dojde ke spuštění další aplikace z fondu pro nasazení v zařízení bez licence.

Protokol Deaktivovaná zařízení

Vždy, kdy správce deaktivuje licence ze zařízení, doplní se protokol Deaktivovaná zařízení o nový záznam obsahující název produktu, název zařízení a datum deaktivace licence. Pokud neexistují žádná deaktivovaná zařízení, bude tento protokol prázdný.

Opětovná aktivace licence

Pokud bude chtít správce znovu aktivovat dříve deaktivovanou licenci, má k dispozici dva postupy.

 1. Licenci může znovu nasadit podle výše uvedeného postupu Zabalení a nasazení licencí pro zařízení (ověřte, zda je nainstalována nejnovější verze nástroje Creative Cloud Packager). Tento postup použijte v následujících případech:

    a. Ze zařízení byl odebrán nebo odinstalován produkt Creative Cloud pro vzdělávací zařízení.

    b. Správce si přeje nainstalovat jinou sadu aplikací, než která se momentálně v zařízení nachází.

    c. Produkt se již delší dobu neaktualizoval

 2. Vytvoření nového licenčního souboru. Tato možnost je vhodná pro nahrazení aktuálně nainstalovaného produktu pomocí nového licenčního souboru pro shodný produkt. Pokud jste například v zařízení aktivovali a využili členství ve službě Creative Cloud Všechny aplikace ještě před deaktivací licence, stačí v zařízení vytvořit nový licenční soubor pro členství ve službě Creative Cloud Všechny aplikace bez nutnosti produkt v zařízení znovu plně nasazovat.

Pozor:

Soubory ve složce SLCache a SLStore neodstraňujte. Mohlo by dojít k nekonzistenci v licenčních informacích na hostitelském počítači.

Jakmile je licence znovu nasazena, aktivujete ji spuštěním aplikace v zařízení. Po aktivaci licence bude zařízení a jeho stav uveden ve fondu nasazení produktu v konzoli Admin Console.

Poznámka:

Pokud se během opětovné aktivace setkáte s problémy, přečtěte si téma Opětovná aktivace archivovaných zařízení v nabídce Licencování zařízení.

Dočasné licence

Překročí-li počet zařízení s aktivními licencemi počet zakoupených licencí, zobrazí se v nabídce Aktivní licence upozornění obsahující stav „Dočasné“ a datum ukončení platnosti. Správce má poté 60 dnů od aktivace licence na podání objednávky u zástupce společnosti Adobe a převedení dočasných licencí na zakoupené licence. Správce může také podle výše uvedeného postupu Deaktivace licence pro zařízení deaktivovat dočasné licence. Jestliže ke dni ukončení platnosti nedojde k zakoupení dalších licencí ani k deaktivaci licencí dočasných, uživatelé ztratí přístup k veškerým aplikacím spojeným s danou licencí.

Nákup dalších licencí

V současné době nemá správce v konzoli Admin Console možnost přidávat (nakupovat) další licence. S žádostí o zakoupení dalších licencí pro zařízení se obraťte telefonicky na službu Adobe Business Direct na čísle 800 443 8158 nebo na autorizovaného prodejce vzdělávacích produktů Adobe.

Poznámka:

Tlačítko Přidat licence v konzoli Admin Console slouží pouze pro přidávání licencí na jméno. Oproti licencím pro zařízení přiřazeným k určitému zařízení jsou tyto licence přiděleny konkrétním uživatelům.

Vyhledání zařízení

 1. V levém navigačním panelu v nabídce Licence pro zařízení klikněte na možnost Vše.

 2. V horní liště nástrojů zadejte do vyhledávacího pole název zařízení. Odpovídající výsledky se zobrazí v pravém panelu.

Správa správců

 1. Kliknutím na možnost Správci v levém navigačním panelu otevřete kartu Správci.

 2. Klikněte na odkaz + Přidat další, který se nachází v dolní části tabulky.

 3. Zadejte e-mailovou adresu a jméno osoby, kterou chcete pozvat jako správce.

 4. Klikněte na možnost Přidat správce.

 5. Uvede se stav „Čeká se na vyřízení“ a uživateli bude odeslán e-mail s pozvánkou. Proces lze dokončit pouze po přijetí pozvánky.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online