Nastavte a spravujte členství v týmech uživatelů aplikací a služeb Adobe. Mimo jiné se dozvíte, jak přidat nebo změnit členy a administrátory týmu, koupit další licence, přejmenovat tým a nasadit aplikace pomocí nástroje Creative Cloud packager.

Než začnete: Kterou verzi nástroje Admin Console vidíte?

icon

Poslední dobou máme hodně práce.

Usilovně totiž pracujeme na zlepšení uživatelského prostředí. Přecházíme na přepracovanou verzi nástroje Admin Console. Abychom vás mohli nasměrovat na správný obsah, zkontrolujte, kterou verzi konzole máte.


 1. Přihlaste se do nástroje Admin Console.

 2. Správné pokyny zobrazíte kliknutím dole na obrázek, který odpovídá vašemu prostředí.

  Admin Console pro týmy a VIP
  Admin Console pro týmy a VIP
  Adobe Admin Console
  Adobe Admin Console

Zakoupení členství v týmech

V tomto článku najdete vše potřebné k rychlému a snadnému zprovoznění členství v týmech. Dozvíte se, jak zakoupit členství, pozvat uživatele, přiřadit licence, přidat správce a mnoho dalšího.

K programu VIP se můžete připojit prostřednictvím prodejce nebo zakoupením týmového produktu na webu adobe.com.

Pozor:

Vlastník identifikátoru Adobe ID použitého k zakoupení členství v týmech se stane primárním správcem. Měnit informace o kreditní kartě a platební údajetisknout fakturu mohou výhradně primární správci. Ke správě týmu můžete přidat další správce.

Oznámení k fakturaci a platbě se odesílají e-mailem všem správcům.

Poznámka:

Tento článek je určen pro správce týmu. Pokud jste člen týmu nebo koncový uživatel, podívejte se do tématu Týmy Adobe pro koncové uživatele.

Správa týmu

Postup správy licencí předplatného služeb Adobe pomocí programu Value Incentive Plan. 3 minuty.

Přístup ke konzoli Admin Console

Účet můžete spravovat pomocí konzole Admin Console. Pomocí konzole Admin Console můžete přiřadit uživatele a pozvat je do týmu. Uživatelé tak mohou používat aplikace a služby Adobe.

 1. Přihlaste se do nástroje Admin Console.

 2. Licence můžete výběrem odpovídajícího sloupce na řádku se záhlavím seřadit podle názvu, produktu nebo stavu.

  Konzole Adobe Admin Console nejlépe pracuje v následujících prohlížečích:

  •   Mac OS: Safari 7.x, Google Chrome, Firefox 4 nebo novější

  •   Windows 8: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 nebo novější

  •   Windows 7: IE 10, IE 11, Google Chrome, Firefox 4 nebo novější

Přiřazení licencí uživatelům

Uživatelům, kterým přiřadíte licence, pošle společnost Adobe e-maily s pozvánkami. Společnost Adobe přiřadí uživatelům licence, jakmile pozvánky přijmou. Chcete-li pozvat uživatele, je nutné mít k dispozici volné licence.

Přiřazení licence jednomu uživateli

 1. V levém navigačním podokně klikněte na možnost Nepřiřazené licence.

  Nepřiřazené licence
 2. Ve sloupci Jméno klikněte na možnost Přiřadit uživatele. Zobrazí se dialogové okno Přiřadit uživatele.

 3. Zadejte e-mailovou adresu uživatele a klikněte na tlačítko Přiřadit uživatele. Do pozvánky můžete také před odesláním přidat jméno daného uživatele a osobní zprávu. Během přiřazování uživatele k licenci můžete zadat e-mailovou adresu tohoto uživatele přímo. Pokud e-mailové adresy kopírujete a vkládáte, použijte namísto kliknutí pravým tlačítkem myši a výběru možnosti Vložit z kontextové nabídky klávesovou zkratku Ctrl+V.

  Společnost Adobe odešle uživateli e-mail s pozvánkou. Jakmile uživatel pozvánku přijme, společnost Adobe mu přidělí licenci.

  Poznámka:

  Podle výchozího nastavení správcům týmu licence přiděleny nejsou. Chcete-li získat přístup k aplikacím a službám Adobe, přiřaďte licenci sami sobě.

Přiřazení licencí více uživatelům

 1. V horní liště nástrojů klikněte na možnost Přiřadit uživatele.

  Přiřadit uživatele
 2. Zadejte e-mailové adresy uživatelů. E-mailové adresy můžete také vložit ze schránky. Namísto příkazu Vložit z kontextové nabídky ale použijte kombinaci kláves CTRL/CMD + V.

  Případně můžete e-mailové adresy odeslat jako soubor ve formátu CSV s položkami oddělenými čárkou nebo tabulátorem.

  Přiřadit uživatele

  Poznámka:

  Pokud odesíláte soubor ve formátu CSV, ujistěte se, že obsahuje výhradně e-mailové adresy.

  Soubor CSV
 3. Klikněte na možnost Přiřadit uživatele.

  Společnost Adobe odešle uživateli e-mail s pozvánkou. Jakmile uživatel pozvánku přijme, společnost Adobe mu přidělí licenci.

Ujistěte se, že filtry proti spamu nebrání doručení pozvánky

Pokud koncový uživatel pozvánky nedostane, je možné, že pozvánka byla zachycena filtrem proti spamu. Chcete-li problém vyřešit, pošlete si pozvánku k využití licence, abyste otestovali, že e-mail přišel. Pokud se e-mail ztratil, zkuste se ujistit, že doména @adobe.com je na seznamu povolených adres.

Pokud vaše problémy přetrvávají, můžete zavolat na linku technické podpory společnosti Adobe. Začněte návštěvou stránky Kontaktujte nás.

Co se stane, když má pozvaný uživatel aktivní členství ve službě Creative Cloud?

V případě, že uživatel již má Adobe ID propojeno s odběrem služby Creative Cloud, eLearning nebo Document Cloud pro jednotlivce (například jako plán Všechny aplikace nebo Jedna aplikace), může přijmout pozvání a stát se součástí týmu pomocí svého Adobe ID. Zákazník se může rozhodnout zachovat svůj vlastní samostatný odběr (nebýt propojen s odběrem pro týmy) nebo pozvání zrušit.

4_1-CCI_2_CCT

Opětovné odeslání pozvánky

Dokud uživatel nepřijme pozvánku do týmu, můžete ji zrušit a poslat znovu. Stav pozvánky je uveden na kartě Nevyřízení uživatelé.

 1. Kliknutím na možnost Nevyřízení uživatelé v levém navigačním podokně otevřete kartu Nevyřízení uživatelé.

 2. Klikněte na tlačítko X a na možnost Odebrat uživatele.

  6-8-removeUser-1

  Nevyřízená pozvánka bude zrušena a licence nebude přiřazena. Tato nepřiřazená licence se následně přesune na kartu Nepřiřazené licence a počet nepřiřazených licencí se navýší o jednu.

 3. Pozvěte uživatele znovu podle kroků uvedených v části Přiřazení licence jednomu uživateli.

Export uživatelů ve formátu CSV

V horní liště nástrojů klikněte na možnost Export do formátu CSV a stáhněte soubor CSV. Seznam zobrazíte tak, že soubor otevřete.

U jazyků využívajících vícebajtové znaky v systému macOS otevřete soubor CSV

V případě jazyků využívajících vícebajtové znaky (čínština, japonština, korejština) v systému Mac OS můžete stažený soubor CSV otevřít následujícím způsobem:

 1. Spusťte aplikaci Microsoft Excel a otevřete nový sešit.

 2. Vyberte možnosti Soubor > Import. V dialogovém okně Import vyberte možnost Textový soubor a klikněte na tlačítko Import.

 3. V dialogovém okně Zvolte soubor vyberte uložený soubor CSV a klikněte na možnost Získat data.

 4. V průvodci importem textu vyberte možnost Oddělovače, vyberte příslušný vícebajtový jazyk a potom klikněte na tlačítko Další.

  Průvodce importem textu
 5. Na další obrazovce označte v části Oddělovače pole Čárky. Zrušte zaškrtnutí všech ostatních polí a klikněte na tlačítko Další.

 6. Na další obrazovce klikněte na tlačítko Dokončit. V posledním okně potvrďte Importování dat kliknutím na tlačítko OK.

Vyhledání uživatele

 1. V levém navigačním podokně vyberte příslušnou kategorii.

 2. V horní liště nástrojů zadejte do vyhledávacího pole jméno uživatele. Odpovídající výsledky se zobrazí na pravém panelu.

Odebrání uživatele

Uživatele můžete ze svého týmu odebrat. Licence, která je k němu přidělena, bude posléze dostupná k přidělení jinému uživateli.

 1. V levém navigačním podokně vyberte příslušnou kategorie a kliknutím na tlačítko X odeberte uživatele.

  Odebrání uživatelů
 2. Klikněte na možnost Odebrat uživatele.

  Licence je nyní nepřiřazena. Tato nepřiřazená licence se následně přesune na kartu Nepřiřazené licence a počet nepřiřazených licencí se navýší o jednu.

  Pozor:

  Smlouva EULA určuje přístupová práva pro všechny soubory koncového uživatele v úložišti cloudu. Pokud uživatele odeberete z týmu, správce týmu a ostatní uživatelé budou mít přístup pouze k těm souborům, které byly tímto uživatelem sdíleny. Všechny nesdílené soubory zůstanou nepřístupné.

Opětovné přiřazení licence

Licenci můžete znovu přiřadit jinému uživateli nebo uživatele přesunout na jiné zařízení. Jedná se o proces se dvěma kroky:

 1. Odeberte stávajícího uživatele.
 2. Přiřaďte licenci jinému uživateli.

Nákup dalších licencí

Pokud si zakoupíte členství v týmech prostřednictvím webu Adobe.com, další licence si můžete zakoupit kdykoliv. Další licence jsou vám účtovány v dalším fakturačním cyklu.

Stejně tak můžete další licence přidat kdykoliv, pokud jste si je zakoupili od prodejce. V takovém případě je však nutné dokončit transakci tím, že během následujících 30 dnů od výročního data fakturace podáte u prodejce objednávku. Pokud tak neučiníte do 30 dnů, nebudete moci přidávat další licence a nezaplacené licence budou deaktivovány. Platnost všech dalších licencí končí společně k původnímu výročnímu datu.

Pokud neznáte svého prodejce VIP, obraťte se na podporu zákazníkům.

Chcete-li zakoupit další licence, postupujte takto:

 1. V horní liště nástrojů klikněte na možnost Přidat licence.

  Přidat licence
 2. Vyberte počet licencí.

 3. Klikněte na tlačítko Pokračovat a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Odebrat licence

Licence je přidělena s platností jednoho roku nebo coby poměrná část k výročnímu datu. Z toho důvodu je třeba přidělený počet licencí zachovat až do výročního data. Pokud jste zakoupili členství v týmech přímo na adrese Adobe.com, můžete licence odebrat, ale bude vám naúčtován stornovací poplatek. Podrobnosti se dozvíte u podpory zákazníků.

Poznámka:

Jestliže jste zakoupili členství v týmech od prodejce, po uplynutí 14 dnů již nelze ani vrátit či zrušit členství, ani odebrat licenci.

Přidání správců

 1. V levém navigačním podokně klikněte na možnost Správci.

 2. Klikněte na odkaz Přidat další v dolní části tabulky.

  Přidání správců
 3. Zadejte e-mailovou adresu a jméno uživatele.

 4. Klikněte na možnost Přidat správce.

  Uvede se stav „Čeká se na vyřízení“ a uživateli bude odeslán e-mail s pozvánkou. Proces se dokončí po přijetí pozvánky uživatelem.

Změna primárního správce

Pokud chcete změnit vlastnictví svého účtu týmů, musí stávající primární správce převést oprávnění na sekundárního správce účtu. Možnost Změna primárního správce se zpřístupní v konzoli Admin Console pouze v případě, že jste stávající primární správce účtu. Pokud jste sekundární správce účtu týmu a primární správce není k dispozici, aby tuto změnu provedl, je nutné kontaktovat podporu.

Abyste mohli jmenovat správce na pozici nového primárního správce, musíte stávajícímu sekundárnímu správci odeslat pozvánku pomocí konzole Admin Console. Pozvaný správce musí přijmout pozvánku a smluvní podmínky. Pozvaný sekundární správce musí také uvést způsob platby a mít stejná nastavení pro zemi, jako jsou ta vaše.

Zaslání pozvánky pro nového primárního správce

Pokud chcete zaslat pozvánku správci z pozice primárního správce, postupujte následovně:

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console.

 2. Přejděte na kartu Správci.

 3. Klikněte na tlačítko Změnit.

  Klikněte na tlačítko Změnit u primárního správce.

  Poznámka:

  Pokud u svého jména nevidíte tlačítko Změnit, je nutné přidat správce pro váš tým nebo kontaktovat podporu zákazníků.

 4. V dialogovém okně Změnit primárního správce vyberte ze seznamu jméno správce.

  Změna primárního správce
 5. Klikněte na tlačítko Změnit.

Po dokončení se zobrazí zpráva o úspěšném provedení. V konzoli Admin Console se váš stav změní na Čeká se na odebrání primárního. Stav u správce, kterého jste pozvali, aby se stal primárním správcem, se změní na Pozván/a na pozici primárního.

Čekání na odebrání primárního

Poznámka:

V této chvíli může primární správce pozvánku stáhnout

Přijetí pozvánky

Jako sekundární správce postupujte po obdržení e-mailové pozvánky následovně:

 1. Přijměte pozvánku kliknutím na odkaz v e-mailu.

 2. Přihlaste se ke konzoli Admin Console.

 3. Pročtěte si podmínky použití a klikněte na tlačítko Přijmout pozvánku.

 4. Přidejte platební údaje a klikněte na tlačítko Potvrdit.

  Poznámka:

  Své fakturační údaje můžete aktualizovat také ze svého online účtu Adobe ID.

Pokud vše proběhlo úspěšně, zobrazí se zpráva s potvrzením, že jste se stali primárním správcem svého týmu. Předchozí primární správce se tímto stává sekundárním správcem. Z pozice nového primárního správce můžete nyní odebrat předchozího primárního správce.

Zpráva oznamující úspěch

Odebrání předchozího primárního správce

Z pozice nového primárního správce můžete případně podle následujících kroků odebrat předchozího primárního správce. 

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console.

 2. Klikněte na symbol X zobrazený u předchozího primárního správce.

 3. Klikněte na tlačítko Odebrat v dialogovém okně Odebrat správce z tohoto týmu.

Stáhnutí nevyřízené pozvánky na pozici primárního správce

Pokud jste již odeslali pozvánku jinému správci, aby se stal primárním správcem, můžete ji stáhnout, dokud je nevyřízená.

 1. Přihlaste se ke konzoli Admin Console.

 2. Klikněte na symbol X zobrazený u správce se stavem „Pozván/a na pozici primárního“.

 3. Ve zobrazeném vyskakovacím okně vyberte možnost Stáhnout pozvánku.

  Vyberte možnost Stáhnout pozvánku.
 4. Klikněte na tlačítko Stáhnout.

Změna názvu týmu

Jako primární nebo sekundární administrátor účtu vašeho týmu můžete změnit jméno vašeho týmu.

 1. Přihlaste se na stránce www.adobe.com/cz a klikněte na tlačítko Spravovat účet.

 2. V části Plán a produkty klikněte na tlačítko Spravovat plán u plánu vašeho týmu.

 3. Chcete-li upravit název týmu, klikněte na tlačítko Upravit a po přejmenování týmu uložte změny.

  Změna názvu týmu

Nasazení aplikací s nástrojem Creative Cloud Packager

Nástroj Adobe Creative Cloud Packager usnadňuje správcům IT vytváření balíčků s aplikacemi a aktualizacemi určenými k nasazení v rámci organizace.

Nástroj Creative Cloud Packager můžete stáhnout a k dokumentaci můžete přistupovat z panelu Nasazení.

Nástroje pro nasazení

Další informace o nástroji Packager najdete v tématu O programu Creative Cloud Packager.

Správa účtu a členství

Odpovědi na otázky ohledně účtů, plateb, faktur a členství najdete v následujících tématech:

Účet

Fakturace a platby

Plány a členství

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online