Pomocí verze 19.0.1 aplikace Illustrator jsou opraveny kritické chyby, které způsobovaly selhání aplikace Illustrator CC 2015 (verze 19.0.0, červen 2015).

Důležité informace: Pokud jste nainstalovali aplikaci Illustrator CC 2015 a v aplikaci pro stolní počítače Adobe Creative Cloud je k dispozici aktualizace, kliknutím na možnost Aktualizace získáte důležité opravy chyb.

Dialog Uložit pro web

Aplikace Illustrator CC 2015 přestane při otevření dialogu Uložit pro Web fungovat. Tento problém byl opraven.

Soubory SVG nebo SVGZ

Pokud byly soubory SVG nebo SVGZ uloženy se zaškrtnutou možností Více kreslicích pláten, zobrazily se soubory při dalším otevření jako prázdné. Tento problém byl opraven.

Dokumenty ze starší verze

Aplikace Illustrator CC 2015 přestane při pokusu o uložení dokumentů ze starší verze fungovat. Tento problém byl opraven.

Dlouhé otevírání souborů

Některé soubory se otevírají dlouhou dobu. Po použití této opravy (verze 19.0.1) zkopírujte a uložte obsah souboru do nového souboru. Pokračujte v práci s novým souborem.

Chyby a selhání grafického procesoru GPU

Byly opraveny následující chyby grafického procesoru GPU:

Chyby v systému Mac:

  • Při vytvoření cesty pomocí štětce se štětinami, nástroje laso nebo nástrojů, pomocí kterých lze u poznámky nakreslit prázdnou cestu přestane aplikace fungovat.
  • Neočekávané chování tlakově citlivého štětce v režimu grafického procesoru GPU
  • Při stisknutí kláves se šipkami nahoru nebo dolů v průběhu kreslení objektu (mnohoúhelníků ve tvaru hvězdy) se počet nakreslených stran neočekávaně rychle zvětší.
  • Kreslicí plátno a čáry spadávky nejsou viditelné, pokud je nastavena bílá barva plátna.
  • Při zjištění chyby standardu OpenGL se sníží rendrování jednotky CPU. Uživatelům bude chyba oznámena prostřednictvím dialogu.

Chyby v systému Windows:

  • Při zjištění chyby standardu OpenGL se sníží rendrování jednotky CPU. Uživatelům bude chyba oznámena prostřednictvím dialogu.

Soubory z aplikace Adobe Line CC

Uživatelé nemohli změnit rozlišení souborů vytvořených v aplikaci Adobe Line CC a odeslaných do aplikace Illustrator. Tento problém je nyní vyřešen.