V tomto dokumentu jsou uvedeny problémy nahlášené zákazníky, které byly v každé verzi opraveny. Chcete-li nahlásit problém, odešlete jej na webu pro sdělování názorů.

Seznam nových funkcí v aplikaci Illustrator najdete v článku Přehled nových funkcí.

Illustrator 2019 (verze 23.0.3)

 Problémy s otevíráním souborů

 Zprávy o selhání odeslané pomocí nástroje Adobe Crash Reporter

 Zobrazení japonských písem s anglickými názvy na kartě s dalšími informacemi


Illustrator 2019 (verze 23.0.2)

 Problémy s chybovým ukončením a vykreslením několika japonských písem CID

 Při záznamu akce na panelu průhlednosti dojde k selhání aplikace Illustrator

 Aplikace Illustrator vloží soubor TIFF v aplikaci Adobe XD, i když je ve schránce k dispozici soubor SVG

Odkaz pro vyhledání rozšíření ve službě Exchange v aplikaci Illustrator neprovede automatické přihlášení na webové stránce

 Není respektována předvolba náhledu písma v nabídce

 Bylo opraveno 20 chyb ze zaslaných zpráv o selhání


Illustrator 2019 (verze 23.0.1)

Illustrator 2019 (verze 23.0)


Illustrator 2018 (verze 22.1)


Illustrator 2018 (verze 22.0.1)

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online