Příručka uživatele Zrušit

Obnovení souborů aplikace Illustrator po zhroucení

 1. Příručka uživatele aplikace Illustrator
 2. Seznamte se s aplikací Illustrator
  1. Úvod do aplikace Illustrator
   1. Co je nové v aplikaci Illustrator
   2. Časté dotazy
   3. Systémové požadavky aplikace Illustrator
   4. Illustrator pro zařízení s procesory Apple Silicon
  2. Pracovní plocha
   1. Základy práce s pracovní plochou
   2. Vytváření dokumentů
   3. Nástroje
   4. Přizpůsobení klávesových zkratek
   5. Kreslicí plátna
   6. Přizpůsobení pracovní plochy
   7. Panel Vlastnosti
   8. Nastavení předvoleb
   9. Dotyková pracovní plocha
   10. Podpora zařízení Microsoft Surface Dial v aplikaci Illustrator
   11. Obnovení, vrácení zpět a automatizace
   12. Otočení zobrazení
   13. Pravítka, mřížky a vodítka
   14. Usnadnění v aplikaci Illustrator
   15. Bezpečný režim
   16. Zobrazení kresby
   17. Používání panelu Touch Bar s aplikací Illustrator
   18. Soubory a předlohy
   19. Synchronizace nastavení pomocí služby Adobe Creative Cloud
  3. Nástroje v aplikaci Illustrator
   1. Výběr
    1. Přehled
    2. Výběr
    3. Přímý výběr
    4. Laso
    5. Kreslicí plátno
   2. Navigace
    1. Přehled
    2. Lupa
    3. Otočení zobrazení
   3. Malovat
    1. Přehled
    2. Přechod
    3. Vytváření tvaru
   4. Text
    1. Přehled
    2. Text
    3. Text na cestě
 3. Illustrator na iPadu
  1. Úvod do aplikace Illustrator na iPadu
   1. Přehled aplikace Illustrator pro iPad
   2. Časté dotazy k aplikaci Illustrator pro iPad
   3. Systémové požadavky | Illustrator pro iPad
   4. Co můžete dělat v aplikaci Illustrator na iPadu a co ne
  2. Pracovní plocha
   1. Illustrator na pracovní ploše iPad
   2. Dotykové zkratky a gesta
   3. Klávesové zkratky aplikace Illustrator pro iPad
   4. Správa nastavení aplikace
  3. Dokumenty
   1. Práce s dokumenty v aplikaci Illustrator pro iPad
   2. Import dokumentů aplikace Photoshop a Fresco
  4. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vytvoření opakujících se objektů
   2. Prolnutí objektů
  5. Kreslení
   1. Kreslení a úpravy cest
   2. Kreslení a úpravy tvarů
  6. Text
   1. Práce s textem a písmy
   2. Vytvoření textových návrhů podél cesty
   3. Přidejte si vlastní písma
  7. Práce s obrázky
   1. Vektorizujte rastrové obrázky
  8. Barvy
   1. Použití barev a přechodů
 4. Dokumenty v cloudu
  1. Základní informace
   1. Práce s dokumenty v cloudu aplikace Illustrator
   2. Sdílejte a spolupracujte na dokumentech v cloudu Illustrator
   3. Rozšiřte své cloudové úložiště pro aplikaci Adobe Illustrator
   4. Dokumenty v cloudu aplikace Illustrator | Časté dotazy
  2. Řešení problémů
   1. Odstraňování problémů s vytvářením nebo ukládáním dokumentů aplikace Illustrator v cloudu
   2. Odstraňování problémů s dokumenty aplikace Illustrator v cloudu
 5. Přidání a úpravy obsahu
  1. Kreslení
   1. Základy kreslení
   2. Úpravy cest
   3. Nakreslení pixelově dokonalé kresby
   4. Kreslení pomocí nástroje pero, zakřivení nebo tužka
   5. Kreslení jednoduchých čar a tvarů
   6. Vektorizace obrazu
   7. Zjednodušení cesty
   8. Definování perspektivních mřížek
   9. Nástroje pro práci se symboly a sady symbolů
   10. Úpravy segmentů cest
   11. Návrh květiny v 5 snadných krocích
   12. Perspektivní kreslení
   13. Symboly
   14. Kreslení cest zarovnaných podle obrazových bodů v pracovních postupech určených pro web
  2. 3D efekty a materiály Adobe Substance
   1. Informace o 3D efektech v aplikaci Illustrator
   2. Vytvoření 3D grafiky
   3. Vytváření 3D objektů
   4. Vytváření 3D textu
  3. Barvy
   1. O barvách
   2. Vybírání barev
   3. Používání a vytváření vzorků barev
   4. Přizpůsobení barev
   5. Používání panelu Motivy Adobe Color
   6. Barevné skupiny (harmonie)
   7. Panel Barevné motivy
   8. Přebarvení kresby
  4. Malování
   1. O malování
   2. Malba s výplněmi a tahy
   3. Skupiny živé malby
   4. Přechody
   5. Stopy štětce
   6. Průhlednost a režimy prolnutí
   7. Aplikace tahu na objekt
   8. Vytváření a úpravy vzorků
   9. Mřížky
   10. Vzorky
  5. Výběr a uspořádání objektů
   1. Vybírání objektů
   2. Vrstvy
   3. Seskupení a rozdělení objektů
   4. Přemístění, zarovnání a rozmístění objektů
   5. Překrývání objektů    
   6. Zamknutí, skrytí a odstranění objektů
   7. Duplikování objektů
   8. Otočení a zrcadlení objektů
  6. Změna tvaru objektů
   1. Oříznutí obrazů
   2. Transformace objektů
   3. Kombinování objektů
   4. Vyjímání, rozdělování a ořezávání objektů
   5. Pokřivení loutky
   6. Změna velikosti, zkosení a deformování objektů
   7. Prolnutí objektů
   8. Změna tvaru s použitím obálek
   9. Změna tvaru objektů pomocí efektů
   10. Vytvářejte nové tvary pomocí nástroje Shaper a nástroje pro vytváření tvaru
   11. Práce s živými rohy
   12. Vylepšené pracovní postupy změny tvarů s podporou dotykového ovládání
   13. Úpravy ořezových masek
   14. Živé tvary
   15. Vytváření tvarů pomocí nástroje pro vytváření tvaru
   16. Globální úpravy
  7. Text
   1. Vytváření textu
   2. Písma a typografie
   3. Formátování textu
   4. Import a export textu
   5. Formátování odstavců
   6. Speciální znaky
   7. Vytvoření textu na cestě
   8. Znakové a odstavcové styly
   9. Záložky
   10. Text
   11. Nalezení chybějících písem (pracovní postup pro Typekit)
   12. Aktualizace textu z aplikace Illustrator 10
   13. Písma pro arabštinu a hebrejštinu
   14. Písma | Nejčastější dotazy a tipy pro řešení potíží
   15. Vytvoření efektu 3D textu
   16. Návrhy pro tvůrčí typografii
   17. Změna velikosti a natočení textu
   18. Mezery mezi řádky a znaky
   19. Dělení slov a zalamování řádků
   20. Vylepšení textu
   21. Slovníky pro kontrolu pravopisu
   22. Formátování asijských znaků
   23. Sazby pro asijská písma
   24. Vytváření textových návrhů s prolnutím objektů
   25. Vytvoření textového plakátu pomocí vektorizace obrazu
  8. Vytváření zvláštních efektů
   1. Práce s efekty
   2. Grafické styly
   3. Vytvoření vrženého stínu
   4. Atributy vzhledu
   5. Vytvoření skici nebo mozaiky
   6. Vržené stíny, záře a prolnutí okrajů
   7. Přehled efektů
  9. Webové grafiky
   1. Osvědčené postupy pro vytváření webových grafik
   2. Grafy
   3. SVG
   4. Vytváření animací
   5. Řezy a obrazové mapy
 6. Import, export a ukládání
  1. Importovat
   1. Importování souborů kresby
   2. Import bitmapových obrazů
   3. Importování kreseb z aplikace Photoshop
   4. Umístění více souborů | Illustrator CC
   5. Zrušení vložení obrazů
   6. Import souborů Adobe PDF
   7. Import souborů EPS, DCS a AutoCAD
   8. Informace o vazbách
  2. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator 
   1. Creative Cloud knihovny v aplikaci Illustrator
  3. Uložit
   1. Ukládání kresby
  4. Export
   1. Používání kresby Illustrator v aplikaci Photoshop
   2. Export kresby
   3. Shromažďování zdrojů a hromadný export
   4. Sbalení souborů
   5. Vytváření souborů Adobe PDF
   6. Extrahování CSS | Illustrator CC
   7. Volby Adobe PDF
   8. Informace o souboru a metadata
 7. Tisk
  1. Příprava k tisku
   1. Nastavení dokumentů pro tisk
   2. Změna velikosti a orientace stránky
   3. Určení ořezových značek pro oříznutí nebo zarovnání
   4. Začínáme s velkým plátnem
  2. Tisk
   1. Přetisk tahu
   2. Tisk s použitím správy barev
   3. PostScriptový tisk
   4. Přednastavení tisku
   5. Tiskové značky a spadávky
   6. Tisk a ukládání průhledných kreseb
   7. Přesahy
   8. Tisk barevných výtažků
   9. Tisk přechodů, mřížek a barevných prolnutí
   10. Bílý přetisk
 8. Automatizace úloh
  1. Slučování dat pomocí panelu Proměnné
  2. Automatizace pomocí skriptů
  3. Automatizace pomocí akcí
 9. Řešení problémů 
  1. Chyby aplikace
  2. Obnovení souborů po zhroucení
  3. Problémy se soubory
  4. Problémy s ovladačem grafického zařízení
  5. Problémy se zařízením Wacom
  6. Problémy se soubory DLL
  7. Problémy s pamětí
  8. Problémy se souborem předvoleb
  9. Problémy s písmy
  10. Problémy s tiskárnou
  11. Sdílení hlášení o zhroucení se společností Adobe

Zjistěte, jak obnovit soubory aplikace Illustrator po zhroucení.

Soubory se po restartování aplikace Illustrator automaticky obnoví

Když dojde k pádu programu Illustrator, prvotní zásadou je restartovat aplikaci. Jestliže aplikace nereaguje, vynuťte si její ukončení a restartujte ji. Při restartování aplikace Illustrator se spustí proces automatického obnovení a otevřou se všechny neuložené soubory s příponou Recovered.

Neuložené soubory obnovíte ukončením a opětovným spuštěním aplikace Illustrator.
Uložení obnoveného souboru

Uložte obnovený soubor výběrem možnosti Soubor > Uložit jako. U tohoto obnoveného souboru může v průběhu procesu obnovení dojít k určité ztrátě dat.

Zavřeli jste obnovený soubor nebo aplikaci Illustrator bez uložení?

I když soubor zavřete s příponou Obnoveno nebo ukončíte aplikaci Illustrator omylem, můžete jej přesto obnovit, a to ze složky pro automatické ukládání souborů (obnova dat) aplikace Illustrator:

Windows: 

 1. Do vyhledávacího pole v systému Windows zadejte text %AppData%.
 2. Přejděte do následujícího umístění:

Roaming\Adobe\Adobe Illustrator [verze] Settings\en_US\x64\DataRecovery

macOS:

 1. Klikněte na možnost Přejít na liště nabídek a vyberte možnost Otevřít složku nebo stiskněte kombinaci kláves Cmd+Shift+G.
 2. Zadejte řetězec ~ /Library/ a stiskněte možnost Přejít.
 3. Přejděte do následujícího umístění:

Preferences/Adobe Illustrator [verze] Settings/en_US/Adobe Illustrator Prefs

 V případě, že jste v předvolbách aplikace Illustrator zvolili automatické ukládání souborů na jiné místo, přejděte do tohoto umístění a neuložený soubor obnovte.

 Automatické ukládání v aplikaci Illustrator je ve výchozím nastavení povoleno. Pokud nemůžete neuložený soubor ve složce pro obnovu dat najít, povolte automatické ukládání v předvolbách aplikace Illustrator pro veškeré budoucí zálohování a obnovu. 

Správa nastavení pro automatické ukládání a obnovu

Ve výchozím nastavení je funkce automatického ukládání (automatické obnovení) povolena pro všechny soubory aplikace Illustrator.

Chcete-li nastavení automatického ukládání spravovat, přejděte do části Předvolby > Zpracování souborů a schránka nebo stiskněte kombinaci kláves Ctrl/Cmd+K.

Správa nastavení pro automatické ukládání a automatickou obnovu
Nastavení automatického ukládání v aplikaci Illustrator

V části Možnosti ukládání souborů proveďte následující:

Automaticky ukládat data pro obnovení každých

Ujistěte se, zda je toto zaškrtávací políčko zaškrtnuto.

V rozbalovacím seznamu časového intervalu vedle tohoto políčka zvolte vhodný časový interval, po kterém by měla aplikace Illustrator ukládat zálohu vaší práce. Záložní soubory nepřepíší původní.

Složka

Pokud nechcete záložní data ukládat na zadané výchozí místo, klikněte na tlačítko Vybrat a vyberte jiné umístění.

 Ujistěte se, že u složce disponujete oprávněním ke čtení/zápisu, a že se nejedná o síťovou složku. 

Vypnutí obnovy dat u složitých dokumentů

Ve výchozím nastavení je tato volba zakázána. Aplikace Illustrator se může při zálohování velkých nebo složitých souborů pozastavit, což může způsobit zpomalení nebo přerušení práce.

Automaticky ukládat cloudové dokumenty každých

Toto políčko je ve výchozím nastavení zaškrtnuto. Pomocí této volby je možné ovládat automatické ukládání cloudových dokumentů. Zvolte časový interval, po kterém se mají cloudové dokumenty aplikace Illustrator automaticky ukládat.

Jestliže se aplikace Illustrator zhroutí mezi zadanými časovými intervaly obnovení, může dojít ke ztrátě některých dat.
Předvolby automatického obnovení se automaticky vypnou, jestliže se aplikace Illustrator během obnovy dat zhroutí. V takovém případě obnovu dat znovu v Předvolbách povolte.

Tipy

 • Pokud je nastaven příliš krátký interval, může docházet k přerušování práce, obzvláště pokud pracujete na velkých nebo složitých souborech. 
 • Příliš dlouhý časový interval zvyšuje riziko ztráty dat v případě zhroucení aplikace Illustrator. Zvolte hodnotu, která vám vyhovuje nejlépe.

Spojte se s komunitou pro aplikaci Illustrator

Přidejte se ke komunitě věnované aplikaci Adobe Illustrator, kde od zkušených uživatelů získáte další tipy a rady pro odstraňování problémů s aplikací Illustrator.

Těšíme se, že vás tam uvidíme.

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.