Důležité informace: Chcete-li zajistit neustálý přístup k produktu, je třeba, aby byly jeho verze po dobu alespoň 30 dnů používány současně. Doporučujeme proto přihlásit se k programu ETLA (Enterprise Term License Agreement) ještě před vypršením platnosti stávajícího předplatného. S případnými dotazy se obraťte na obchodního zástupce společnosti Adobe.

V souvislosti s procesem migrace nemůžeme nabídnout žádnou možnost prodloužení platnosti předplatného.

Tato stránka je určena pro správce IT, kteří provádějí migraci uživatelů na řídicí panel Adobe Enterprise Dashboard, kde mohou získat přístup k příslušným aplikacím a službám, například ke službě Creative Cloud pro podniky, službě Adobe Document Cloud pro podniky a produktu Adobe Digital Publishing Solution (DPS). Tyto pokyny platí při migraci ze služby Creative Cloud pro týmy nebo služby Adobe Document Cloud zakoupené prostřednictvím programu VIP (Value Incentive Plan), individuálních účtů Creative Cloud nebo Acrobat a nasazení na základě sériových čísel.

Pokud chcete získat podrobné pokyny nebo se na něco zeptat, můžete prostřednictvím řídicího panelu Enterprise Dashboard rychle odeslat žádost o podporu a zástupce podpory podnikových zákazníků vás bude kontaktovat.

Chcete-li, aby přechod proběhl bez problémů, postupujte podle následujících kroků:

 • Vytvořte řídicí panel Adobe Enterprise Dashboard.
  • Zvolte typ identity.
  • Deklarujte doménu pro účty Enterprise ID a Federated ID.
  • Přidejte uživatele na řídicí panel Enterprise Dashboard.
 • Zajistěte, aby koncový uživatel provedl migraci nastavení a dat.
 • Odeberte uživatele z předchozích nasazení.

Vytvoření řídicího panelu Adobe Enterprise Dashboard

Jakmile společnost Adobe udělí oprávnění k používání řídicího panelu Enterprise Dashboard vaší organizace se všemi produkty a službami, obdrží určený správce IT e-mailem pozvánku k tomu, aby začal panel Enterprise Dashboard konfigurovat a přidávat na něj uživatele.

Volba typu identity

Společnost Adobe provádí ověření a autorizaci uživatelů pomocí základního systému pro správu identit. Při použití řídicího panelu Enterprise Dashboard je nutné používat identity. Typ identity, který si vaše organizace zvolí, bude mít vliv na složitost procesu migrace.

Společnost Adobe v současné době podporuje tři typy identit (neboli účtů):

Účet Adobe ID vytváří, vlastní a spravuje uživatel. Správci mohou pozvat uživatele do organizace a také je z ní odebrat. Uživatelům ale nemůže být odepřen přístup k jejich účtům Adobe ID. Tento účet je vhodné používat u nezávislých a smluvních partnerů.

Účet Enterprise ID vytváří, vlastní a spravuje organizace. Účet Enterprise ID vytvoří správci a vydají jej uživateli. Přístup k produktům a službám mohou správci zrušit převzetím účtu Enterprise ID. Jeho odstraněním trvale zablokují přístup k přidruženým uživatelským datům.

Účet Federated ID vytváří a vlastní organizace. Pomocí federace je propojen s adresářem společnosti. Organizace spravuje přihlašovací údaje a zpracovává funkci jednotného přihlašování prostřednictvím zprostředkovatele identit SAML2.

Další podrobnosti, které vám pomohou při volbě správného typu identity pro vaši organizaci, najde v článku Správa typů identit.

Deklarace domény pro účty Enterprise ID a Federated ID

Organizace, jež chtějí používat účty Enterprise ID nebo Federated ID, musí nejdříve deklarovat doménu, kterou vlastní. Další informace a podrobné pokyny najdete v článku Deklarace domény.

Přidání uživatelů na řídicí panel Enterprise Dashboard

Po obdržení pozvánky na řídicí panel Enterprise Dashboard a deklaraci domény můžete začít vytvářet skupiny a přidávat a zvát uživatele. Skupiny tvoří u všech tří typů identit základ pro poskytování licencí koncovým uživatelům. Na základě licencí přiřazených na úrovni skupiny je rozhodováno o nároku uživatelů na jednotlivé produkty. Pokud je například vytvořena skupina pro aplikaci Illustrator a skupina pro aplikaci Photoshop, musí být uživatel, který má mít přístup k oběma aplikacím, členem obou skupin. Další informace najdete v článcích Správa skupin a Správa uživatelů.

Koncový uživatel: Migrace nastavení a dat

Stávající uživatelé musí provést migraci nastavení a dat, jež aktuálně používají ve službách Creative Cloud a Document Cloud. Požádejte své uživatele, aby provedli tyto jednoduché postupy:

 1. Synchronizace nastavení
 2. Migrace dat (Enterprise ID a Federated ID)
 3. Odhlášení ze služby Creative Cloud nebo Document Cloud
 4. Přihlášení k řídicímu panelu Enterprise Dashboard
 5. Dokončení synchronizace a migrace

Synchronizace nastavení

Uživatelé s účtem Adobe ID musí před odhlášením ze služby Creative Cloud a novým přihlášením synchronizovat svá nastavení. Příslušný postup najdou uživatelé v článku Synchronizace nastavení aplikace se službou Creative Cloud.

Migrace uživatelských dat z účtu Adobe ID do účtu Enterprise ID nebo Federated ID

Pokud jsou uživatelé pozváni na řídicí panel Enterprise Dashboard, kde se používají účty Enterprise ID nebo Federated ID, musí provést migraci obsahu ze svých účtů Adobe ID. V případě, že bude uživatel nadále používat účet Adobe ID, migrace nutná není. Migraci položek lze nejjednodušeji provést tak, že je stáhnete a následně nahrajete prostřednictvím aplikace Creative Cloud pro stolní počítače. Funkce synchronizace souborů poskytovaná touto aplikací provede migraci automaticky. Pokyny lze najít v části Migrace položek na stránce Přenos položek.

Odhlášení a nové přihlášení

Uživatel se pak musí ze služby Creative Cloud nebo Document Cloud odhlásit a znovu se přihlásit pomocí správných přihlašovacích údajů. Odhlášení a nové přihlášení je jednoduché. Pokyny k odhlášení najdete v článku Odhlášení ze služby Creative Cloud a pokyny k přihlášení pomocí účtu Enterprise ID nebo Federated ID najdete v článku Nápověda k účtu Enterprise ID, přihlášení a účtu.

Odebrání uživatelů z předchozích nasazení

Odebrání uživatelů z konzoly Admin Console

Organizace provádějící migraci z konzoly Admin Console (ze služby Creative Cloud pro týmy nebo Document Cloud) na řídicí panel Enterprise Dashboard by měly zajistit, aby byl program ETLA zahájen alespoň o 30 dnů dříve, než vyprší platnost jejich předplatného.

Až na řídicím panelu Enterprise Dashboard nakonfigurujete předvolby své organizace a až se uživatelé přihlásí s použitím správného typu identity, můžete uživatele z konzoly Admin Console odebrat. Pokyny najdete v článku Správa členství ve službě Creative Cloud pro týmy.

Migrace uživatelů z nasazení na základě sériových čísel na nasazení vázané na pojmenované uživatele

Pokud se ve vaší organizaci používají sériová čísla a chtěli byste přejít na model pojmenovaných uživatelů, postupujte podle pokynů uvedených na stránce Migrace z licencování na základě sériových čísel na licence vázané na pojmenované uživatele.  

Migrace z nasazení vázaného na pojmenované uživatele na nasazení na základě sériových čísel

Může se stát, že budou chtít organizace provést migraci ze stávajícího nasazení vázaného na pojmenované uživatele na nasazení na základě sériových číslech. Součástí nasazení na základě sérových čísel nejsou cloudová úložiště ani cloudové služby. Koncoví uživatelé ztratí po migraci na nasazení na základě sériových číslech přístup ke všem cloudovým úložištím a službám.

 1. Uživatelé se musí ve svých počítačích odhlásit ze služby Creative Cloud.
 2. Pomocí nástroje Creative Cloud Packager pro nasazení na základě sériových čísel vytvořte licenční soubor.
 3. Nasaďte baliček do požadovaných počítačů a spusťte jej tam.
 4. Odeberte z konzoly Admin Console všechny uživatele.

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online