Handboek Annuleren

Producten toewijzen aan onderliggende organisaties

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Gebruikers het recht geven om aangepaste Firefly-modellen te trainen
   5. Productverzoeken beoordelen
   6. Beleid voor selfservice beheren
   7. App-integraties beheren
   8. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   9. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   10. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   11. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Ontdek hoe algemeen beheerders resources kunnen distribueren naar onderliggende organisaties, waardoor effectief resourcebeheer en gebruikerstoewijzing binnen elke organisatie mogelijk wordt.

Ga in de Global Admin Console naar het tabblad Producttoewijzing en selecteer een product dat u wilt toewijzen aan de onderliggende organisaties.

Een onderdeel van de distributie en het beheer van Adobe-producten in verschillende organisaties is de opdeling van de aangeschafte resources in resourcetoewijzingen aan de te beheren organisaties. Het beheer van productresources kan worden gedistribueerd naar andere organisaties door ze de volledige resource of slechts een deel ervan te geven. Niet alle resources van alle producten kunnen zo worden toegewezen. Soms kunnen producten niet naar andere organisaties worden gedistribueerd. Dergelijke producten worden vermeld op het tabblad Producttoewijzing, maar er zijn geen functies om ze aan andere organisaties toe te voegen.

Let op:

U kunt geen producten toewijzen aan een onderliggende organisatie vanuit een contract dat verlopen is of als de organisatie de status Inactief heeft. Lees meer over het vervallen van contracten of neem contact op met de beheerder van uw bedrijf voor hulp om te voorkomen dat gebruikers van de onderliggende organisatie geen toegang meer hebben tot hun Adobe-apps en -services.

Gecombineerde opslag

We zijn bezig klanten te migreren naar het nieuwe model met gecombineerde opslag. Zodra uw organisatie is gemigreerd, ziet u de volgende wijzigingen:

 • Algemeen beheerders krijgen toegang tot opslagquota en gebruik in de hele hiërarchie en kunnen opslag toewijzen aan organisaties via het tabblad Producttoewijzing in de Global Admin Console.
 • Systeembeheerders en opslagbeheerders hebben volledige controle over en inzicht in de opslagruimte in de hele organisatie. Ze kunnen de opslag bijhouden en beheren via het tabblad Opslag in de Adobe Admin Console.

Met de updates in Adobe Creative Cloud-opslag zijn de opslagquota flexibel voor eindgebruikers tot aan de hoeveelheid opslagruimte die door de organisatie is gekocht. Meer informatie.

Producten toewijzen

Op het tabblad Producttoewijzing in de Global Admin Console worden toewijzingseenheden weergegeven voor producten die u in de hele organisatiehiërarchie hebt gekocht. Als algemeen beheerder kunt u deze productresources toewijzen aan een andere organisatie in de organisatiestructuur, waarbij u aangeeft hoeveel u wilt toewijzen. Als algemeen kijker kunt u de gegevens zien en exporteren, maar kunt u niets bijwerken.

U kunt als volgt producten aan een organisatie toewijzen:

 1. Meld u aan bij de Global Admin Console en ga naar Producttoewijzing.

 2. Selecteer een product in de vervolgkeuzelijst om te zien hoe dit is toegewezen aan verschillende organisaties.

  Als een organisatie op dit moment geen product heeft, verschijnt er een +.

  Opmerking:

  Als de onderliggende organisatie al een aankoopcontract heeft, kan de producttoewijzing van de bovenliggende organisatie worden beperkt tot deze onderliggende organisatie. Meer informatie.

 3. Als u het product wilt toewijzen, selecteert u het pictogram Toevoegen + voor de betreffende organisatie.

  Sommige producten bevatten meer dan één toewijsbare resource. In dat geval worden er verschillende resources weergegeven in het dialoogvenster en moeten voor elke resource waarden worden opgegeven. Adobe Stock kan bijvoorbeeld Adobe Stock-afbeeldingstegoeden en premiumtegoeden bevatten.

  Producttoewijzing -Adobe Stock

 4. Geef in het dialoogvenster dat verschijnt de hoeveelheid van het product op.

 5. Selecteer Opslaan.

 6. Als u een te hoge toewijzing van een resource wilt toestaan of niet toestaan, selecteert u de desbetreffende schakeloptie.

  Te hoge toewijzing

 7. Selecteer Klaarstaande wijzigingen controleren als u klaar bent met het toewijzen van de resources. Nadat u de wijzigingen hebt gecontroleerd, selecteert u Wijzigingen verzenden om ze door te voeren.

Adobe Acrobat Sign-gebruikerslicenties of -transacties toewijzen en distribueren

Met de Global Admin Console kunt u Acrobat Sign-gebruikerslicenties of -transacties toewijzen en distribueren over de hele organisatiehiërarchie. Elke organisatie in de hiërarchie waaraan Acrobat Sign-licenties of -transacties zijn toegewezen, maakt een eigen afzonderlijk Acrobat Sign-account.

 • Elk Acrobat Sign-account dat wordt gemaakt, is onafhankelijk geïsoleerd als het gaat om beheer en inhoud.
 • Elk Acrobat Sign-account weet niet van het bestaan van andere Acrobat Sign-accounts die zijn gemaakt voor bijvoorbeeld bovenliggende of onderliggende organisaties.

Meer informatie over het beheren van Adobe Acrobat Sign in de Admin Console.

Als u verificatie-add-ons, zoals op kennis gebaseerde verificatie (KBA) en verificatie per telefoon (PA), wilt beheren, neemt u contact op met uw Adobe-vertegenwoordiger of Customer Success Manager.

Beperkingen voor producttoewijzing

Toewijzing van een bovenliggende organisatie aan een onderliggende organisatie is beperkt in de volgende gevallen:

 • Als beide organisaties verschillende contracten hebben met het product dat u probeert toe te wijzen aan beide. Het is niet toegestaan om hetzelfde aanbod te delen met verschillende contracten.
 • Als beide organisaties dezelfde contracten hebben, kunt u een verzoek indienen om de toewijzing van een product toe te staan door contact op te nemen met uw Adobe-vertegenwoordiger of een ondersteuningsaanvraag indienen waarop u aangeeft dat de producttoewijzing in Global Admin Console is geblokkeerd.

Te hoge toewijzing

Als algemeen beheerder kunt u een te hoge toewijzing van resources toestaan.

Een toewijzingsbeleid dat is gekoppeld aan het product en de organisatie geeft aan of te hoge toewijzing is toegestaan.

Met te hoge toewijzing kunnen meer productresources worden toegekend aan een onderliggende organisatie dan er beschikbaar zijn in de bovenliggende organisatie. Dit is handig wanneer de toewijzingen bij benadering zijn en de beheerder zich niet wil bezighouden met het optellen van de resourcetoewijzingen.

Als te hoge toewijzing is uitgeschakeld voor een productresource in een organisatie, mag de som van de onderliggende toekenningen niet hoger zijn dan de bovenliggende toekenning. Verzoeken om te hoge toewijzing van een resource waarvoor een te hoge toewijzing is uitgeschakeld, worden niet uitgevoerd.

Wanneer de optie voor een te hoge toewijzing wordt gewijzigd van ingeschakeld naar uitgeschakeld, moeten de toekenningswaarden worden aangepast om de te hoge toewijzing te elimineren voordat toekenningen kunnen worden bijgewerkt als er sprake is van een te hoge toewijzing in de toekenningshoeveelheden van een resource.

Te hoge toewijzing

Verlopen contracten in de hiërarchie

U kunt geen producten toewijzen aan een onderliggende organisatie vanuit een verlopen ETLA-contract. In banners en meldingen in de app zoals de volgende, op de pagina's Overzicht en Producttoewijzing, wordt duidelijk aangegeven wanneer het contract van een of meer onderliggende organisaties binnenkort afloopt, is verlopen of inactief is.

Aflopende contracten in de Global Admin Console

Let op:

Zodra een ETLA-contract in de hiërarchie inactief is, worden de producten verwijderd van de pagina's Overzicht en Producttoewijzing.

Lees meer over het vervallen van contracten of neem voor hulp contact op met de beheerder van uw bedrijf om te voorkomen dat gebruikers van de onderliggende organisatie geen toegang meer hebben tot hun Adobe-apps en -services.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online