Handboek Annuleren

Apparaatlicenties beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud
Opmerking:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die CC 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

Creative Cloud Packager kan niet worden gebruikt om pakketten te maken die CC 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie. Als u CC 2019-apps of nieuwere apps wilt gebruiken, raden we u aan te migreren naar licenties voor gedeelde apparaten.

Raadpleeg de distributiehandleiding voor meer informatie over licenties voor gedeelde apparaten.

Apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs kopen

Apparaatlicenties bieden onderwijsinstellingen die zijn ingeschreven voor het Value Incentive Plan (VIP), de mogelijkheid een softwarelicentie te kopen voor een specifieke computer. Gebruikers hoeven zich dan nooit aan te melden of een serienummer in te voeren om apps te gebruiken. Instellingen kunnen apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs aanschaffen door deel te nemen aan VIP via een geautoriseerde Adobe-leverancier voor het onderwijs of via Adobe Business Direct.

Aanmelden bij de Admin Console

 1. Meld u aan op adobe.com door te klikken op Aanmelden op de algemene navigatiebalk bovenaan en het e-mailadres en wachtwoord voor het VIP-lidmaatschap in te voeren.

  Voor de systeemvereisten voor de Admin Console raadpleegt u Systeemvereisten | Admin Console.

 2. Klik op Team beheren om de Admin Console te openen waar u uw licenties kunt beheren.

  Nadat de apparaatlicenties voor Creative Cloud voor het onderwijs zijn aangeschaft, gebruikt de VIP-beheerder de Admin Console om de apparaatlicenties te beheren en Creative Cloud Packager te downloaden.

Apparaatlicenties beheren

Als u apparaatlicenties wilt bekijken, navigeert u naar Producten in de Admin Console.

Pakketten met apparaatlicenties maken en distribueren

Met Creative Cloud Packager kan de beheerder installatiepakketten maken om te distribueren. Nadat de beheerder een installatiepakket heeft gemaakt, installeert deze het pakket met producten op computers in computer- of klaslokalen met een distributietool voor ondernemingen, zoals Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM), Apple Remote Desktop of JAMF Pro. Zie Adobe-pakketten distribueren met ARD en Adobe-pakketten distribueren met SCCM voor meer informatie.  Zie Pakketten met apparaatlicenties maken als u meer wilt weten over het maken en distribueren van pakketten met apparaatlicenties.

Creative Cloud Packager downloaden

 1. Navigeer in de Admin Console naar ProductenApparaatlicenties > Meer informatie.

 2. Klik op Apparaten distribueren.

 3. Kies in het dialoogvenster Distributie van apparaatlicenties de juiste versie van Creative Cloud Packager voor uw besturingssysteem.

  Apparaten distribueren

Een licentie op een apparaat activeren

Beheerders kunnen niet rechtstreeks vanuit de Admin Console een licentie aan een apparaat toewijzen. Apparaatlicenties worden geactiveerd op basis van het principe 'eerst gestart, eerste licentie'. Wanneer de eerste app (bijvoorbeeld Photoshop of Dreamweaver) op het apparaat wordt gestart, wordt er automatisch een licentiebestand gemaakt en geactiveerd op dat apparaat. Dit gaat zo door totdat alle licenties in gebruik zijn.

Apparaten moeten voor de eerste activering verbinding maken met Adobe-servers en vervolgens minimaal één keer in de 30 dagen verbinding maken tot het einde van de lidmaatschapstermijn.

Nadat een licentie op een apparaat is geactiveerd, wordt de apparaatnaam weergegeven in de Admin Console. U kunt de lijst met geactiveerde apparaten als volgt weergeven:

 1. Ga in de Admin Console naar Producten.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle gekochte licenties, dus met productlicenties én apparaatlicenties.

 2. Klik op de apparaatlicentie waarvoor u de actieve apparaten wilt weergeven.

  Op het tabblad Alle apparaten wordt de lijst met geactiveerde apparaten weergegeven.

  Als u de gedeactiveerde apparaten wilt weergeven, klikt u op Gedeactiveerde apparaten.

Een apparaatlicentie deactiveren

Ga naar Producten en kies de specifieke apparaatlicentie om met het deactiveringsproces te beginnen. Schakel vervolgens de selectievakjes in voor de relevante apparaten in de lijst onder Alle apparaten en klik op Apparaten deactiveren. Er verschijnt een pop-upmenu om de deactivering te bevestigen.
U kunt ook één apparaat deactiveren door ergens op de apparaatrij te klikken (maar niet op het selectievakje) en daarna te klikken op Deactiveren.

Apparaten deactiveren

Nadat u een licentie voor een apparaat hebt gedeactiveerd, kan deze worden geactiveerd op een ander apparaat. Wanneer op het volgende apparaat zonder licentie een app uit die distributiegroep wordt gestart, wordt de beschikbare licentie gebruikt.

Wanneer de beheerder een licentie voor een apparaat deactiveert, wordt dit geregistreerd in de lijst Gedeactiveerde apparaten, met vermelding van het product, de apparaatnaam en de datum waarop het apparaat is gedeactiveerd. Als er geen gedeactiveerde apparaten zijn, is deze lijst leeg.

Als u de lijst wilt weergeven, navigeert u naar Producten in de Admin Console en klikt u op Gedeactiveerde apparaten.

Opmerking:

De lijst Gedeactiveerde apparaten is een historische lijst. Hetzelfde apparaat kan dus meerdere malen worden weergegeven als het werd gedeactiveerd, opnieuw werd geactiveerd en vervolgens weer werd gedeactiveerd.

Een licentie opnieuw activeren

De beheerder kan een eerder gedeactiveerd apparaat op twee manieren opnieuw activeren.

Optie 1:

Distribueer de licentie opnieuw door de stappen te volgen in het gedeelte Pakketten met apparaatlicenties maken en distribueren hierboven. (Zorg ervoor dat de nieuwste versie van Creative Cloud Packager is geïnstalleerd.) Gebruik deze procedure in de volgende gevallen:

  A. Creative Cloud voor het onderwijs is verwijderd van het apparaat.

  B. De beheerder wil een andere set apps installeren dan de apps die op het apparaat staan.

  C. Het product is al een tijd niet bijgewerkt.

Optie 2:

Maak een licentiebestand. Deze optie is met name geschikt om een geïnstalleerd product te vervangen door een nieuw licentiebestand voor hetzelfde product. Als bijvoorbeeld Creative Cloud Alle apps op het apparaat was geïnstalleerd en werd gebruikt voordat de licentie werd gedeactiveerd, hoeft u enkel een nieuw licentiebestand voor Creative Cloud Alle apps voor het apparaat te maken. Hierbij hoeft u dus niet alles opnieuw naar het apparaat te distribueren.

Zie Gearchiveerde computers opnieuw activeren met apparaatlicenties als u geen apparaatlicenties kunt activeren op uw apparaat.

Zodra de licentie opnieuw is gedistribueerd, start u de app op het apparaat om de licentie te activeren. Nadat een licentie is geactiveerd, zijn het apparaat en de status ervan zichtbaar in de productdistributiegroep in de Admin Console.

Tijdelijke licenties

Als het aantal apparaten met actieve licenties groter wordt dan het aantal gekochte licenties, verschijnt er een waarschuwingsbericht onder Alle apparaten met de status Betaling vereist en het aantal dagen tot de vervaldatum. Vanaf de datum van activering hebben beheerders 60 dagen de tijd om tijdelijke licenties om te zetten in gekochte licenties. Plaats hiervoor een bestelling bij uw Adobe-vertegenwoordiger.

Betaling vereist

De beheerder kan tijdelijke licenties ook deactiveren door de stappen te volgen die worden beschreven in het gedeelte Een apparaatlicentie deactiveren hierboven. Als de beheerder geen extra licenties koopt en de tijdelijke licenties niet voor de vervaldatum deactiveert, hebben gebruikers geen toegang meer tot de apps die aan de licentie zijn gekoppeld.

Extra licenties aanschaffen

De beheerder kan op dit moment geen extra apparaatlicenties toevoegen (kopen) via de Admin Console. Als u extra apparaatlicenties wilt aanschaffen, belt u Adobe Business Direct op 800-443-8158 of neemt u contact op met een geautoriseerde Adobe-leverancier voor het onderwijs..

Een apparaat zoeken

 1. Navigeer naar Producten en klik op een apparaatlicentie.

 2. Typ onder Alle apparaten de apparaatnaam in het zoekvak. De zoekopdracht moet ten minste drie tekens lang zijn.

  De gevonden resultaten worden weergegeven.

Beheerders beheren

Een systeembeheerder is de supergebruiker voor de organisatie die alle beheertaken in de Admin Console kan uitvoeren. Bovendien is de systeembeheerder gemachtigd om de rol Systeembeheerder toe te wijzen aan of in te trekken voor beheerders, terwijl hij of zij toch de volledige controle behoudt. In Beheerdersrollen leest u hoe u dit doet.

Opmerking:

Het Value Incentive Plan (VIP) beschikt alleen over de rol Systeembeheerder.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online