Als u uw teamlidmaatschap rechtstreeks bij Adobe.com hebt gekocht, vindt u in dit document meer informatie over het beheren van uw licenties tijdens de verlengingsperiode.

Verlengingsperiode

Als u uw teamlidmaatschap rechtstreeks bij Adobe.com hebt gekocht, biedt Adobe één maand voorafgaand aan de verlenging een selfserviceworkflow voor licentiebeheer in de Admin Console. Als systeembeheerder kunt u het aantal licenties en producten in uw lidmaatschap wijzigen tijdens deze periode, de verlengingsperiode genoemd.

Wanneer uw verlengingsperiode begint, ontvangt u een e-mail met details over de producten die worden verlengd, het aantal en de prijs van de verlenging. 

Uw lidmaatschappen worden automatisch verlengd op de verlengingsdatum. U hoeft niets te doen. Voordat uw lidmaatschappen op de verlengingsdatum worden verlengd, hebt u één maand de tijd om het aantal licenties aan te passen. U kunt de details van uw verlenging bekijken en wijzigingen aanbrengen in de Admin Console met behulp van de volgende procedures.

Opmerking:

Als u producten hebt gekocht voor aanbiedingsprijzen, worden deze verlengd tegen de huidige marktprijs. Als de marktprijs is herzien, wordt de actuele prijs getoond.

Details weergeven van licenties die worden verlengd

Ga als volgt te werk als u de details van uw verlenging wilt bekijken:

 1. Navigeer in de Admin Console naar Account en klik onder Verlenging op Details weergeven.

  Verlengingsperiode
 2. Controleer uw bestelling en klik op OK.

  view_renewal_details

Producten en licenties toevoegen of verwijderen tijdens de verlengingsperiode

U kunt op elk moment tijdens de verlengingsperiode producten en licenties toevoegen of verwijderen. Op de verlengingsdatum worden de toegevoegde producten en licenties in rekening gebracht via uw opgeslagen betaalmethode, samen met het bestaande lidmaatschap.

Verlenging bijwerken: licenties verwijderen

Wanneer u het aantal licenties verlaagt, gaat dit in op de verlengingsdatum. De wijzigingen zijn niet direct van kracht. Als systeembeheerder kunt u selecteren wiens toewijzing u wilt intrekken.

Stel u hebt tien licenties voor Acrobat die alle tien zijn toegewezen. Het volgende jaar hebt u slechts negen licenties nodig. Verlaag het aantal licenties tot negen en sla de wijzigingen op. Het huidige lidmaatschap bevat nog steeds tien licenties en tien toegewezen gebruikers. U wordt echter gevraagd de toewijzing van één gebruiker in te trekken voor de verlengingsdatum.

 1. Navigeer in de Admin Console naar Account en klik onder Verlenging op Details weergeven.

  view_renewals
 2. Klik op Verlenging bijwerken.

  Verlenging bijwerken
 3. Lees hoe het bijwerken van de verlenging werkt en klik daarna op Volgende.

 4. Verwijder het gewenste aantal licenties en klik op Volgende.

  remove_license_count2
 5. Controleer de wijzigingen en klik op Gereed.

  Als u het aantal licenties hebt verlaagd, wordt het bericht Volgende stappen weergegeven.

  Volgende stappen

  De volgende melding verschijnt wanneer u naar de productpagina in de Admin Console navigeert.

  Het aantal licenties verlagen

Op de verlengingsdatum wordt het aantal licenties voor Creative Cloud Alle apps verlaagd van tien naar negen. Als u voor de verlengingsdatum de toewijzing van één gebruiker niet hebt ingetrokken, wordt één gebruiker automatisch de toegang ontnomen, in overeenstemming met het beleid voor te veel toewijzingen.

U kunt ook een gebruiker selecteren en verwijderen nadat u de verlenging hebt bijgewerkt. Deze benadering verdient de voorkeur omdat u dan na de verlenging niet hoeft terug te gaan naar de Admin Console. Het nadeel is dat de gebruiker direct wordt verwijderd. U kunt niet alvast een gebruiker selecteren die dan in de toekomst wordt verwijderd.

Verlenging bijwerken: licenties toevoegen

Wanneer u het aantal licenties verhoogt of nieuwe producten toevoegt, gaat dit pas in op de verlengingsdatum. De wijzigingen zijn niet direct van kracht. Als u direct licenties nodig hebt, raadpleeg dan Producten en licenties toevoegen.

Ga als volgt te werk als u uw verlenging wilt bijwerken:

 1. Navigeer in de Admin Console naar Account en klik onder Verlenging op Details weergeven.

 2. Klik op Verlenging bijwerken.

 3. Klik op Volgende op de pagina Verlenging bijwerken.

  Verlenging bijwerken
 4. Wijzig de producten en het aantal licenties en klik op Volgende.

  modify_the_productsandlicense
 5. Controleer uw bestelling en klik op Gereed.

  review_your_order1

  Opmerking:

  U kunt deze workflow niet gebruiken om het hele account te annuleren. Als u het aantal verlengde licenties voor alle producten wijzigt in nul, wordt u gevraagd contact op te nemen met de ondersteuning.

Te veel toewijzingen

Het wordt aanbevolen gebruikers direct te verwijderen nadat u het aantal licenties hebt verlaagd. Als u besluit minder licenties te verlengen, wordt het aantal licenties verlaagd op de verlengingsdatum. Als het aantal toegewezen gebruikers groter is dan het aantal verlengde licenties, voldoet het account niet aan het beleid.

Opmerking:

Teambeheerders moeten bepalen van welke gebruiker of gebruikers de toewijzing moet worden ingetrokken.

Op de verlengingsdatum start Adobe de klok en wordt detoewijzingvan gebruikers automatisch ingetrokken op basis van het nalevingsbeleid, dat van bedrijf tot bedrijf verschilt. Het beleid staat een respijtperiode toe tussen de verlengingsdatum en de datum waarop de toewijzing van gebruikers wordt ingetrokken.

Als u detoewijzingvan gebruikers niet intrekt, wordt dit automatisch gedaan op basis van hun gebruiksperiode. Bij gebruikers die al langer toegang hebben, is de kans kleiner dat hun toewijzing wordt ingetrokken. De gebruiker met de kortste gebruiksperiode voor het product wordt het eerst verwijderd.

Dit werk is gelicentieerd onder de Creative Commons Naamsvermelding/Niet-commercieel/Gelijk delen 3.0 Unported-licentie  De voorwaarden van Creative Commons zijn niet van toepassing op Twitter™- en Facebook-berichten.

Juridische kennisgevingen   |   Online privacybeleid