Handboek Annuleren

Uw teamlidmaatschap verlengen

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Lees hoe u uw licenties beheert tijdens de verlengingsperiode voor teamlidmaatschappen die rechtstreeks bij Adobe.com zijn gekocht.

Tijdens de verlengingsperiode kunnen systeembeheerders de gegevens over de verlenging bekijken en bewerken op het tabblad Account in de Adobe Admin Console.


Verlengingsperiode

Als u uw teamlidmaatschap rechtstreeks bij Adobe.com hebt gekocht, biedt Adobe één maand voorafgaand aan de verlenging een selfserviceworkflow voor licentiebeheer in de Admin Console. Als systeembeheerder kunt u het aantal licenties en producten in uw lidmaatschap wijzigen tijdens deze periode, de verlengingsperiode genoemd.

Wanneer uw verlengingsperiode begint, ontvangt u een e-mail met details over de producten die worden verlengd, het aantal en de prijs van de verlenging. 

Uw lidmaatschappen worden automatisch verlengd op de verlengingsdatum. U hoeft verder niets te doen. Voordat uw lidmaatschappen op de verlengingsdatum worden verlengd, hebt u één maand de tijd om het aantal licenties aan te passen. 

Opmerking:

Als u producten hebt gekocht voor aanbiedingsprijzen, worden deze verlengd tegen de huidige marktprijs. Als de marktprijs is gewijzigd, wordt de actuele prijs getoond.

Gegevens van verlenging bekijken

Ga als volgt te werk als u de details van uw verlenging wilt bekijken:

 1. Meld u aan bij de Admin Console.

 2. Klik op het tabblad Account op Details weergeven onder Verlenging.

  Het gedeelte Verlenging op de pagina Account met de opties Lidmaatschap bijwerken en Details weergeven.
  Werk uw lidmaatschap bij of bekijk de details van de verlenging.

Verlenging bijwerken

U kunt op elk moment tijdens de verlengingsperiode producten en licenties toevoegen of verwijderen. Wanneer u het aantal licenties verhoogt of verlaagt of nieuwe producten toevoegt, gaat dit echter pas in op de verlengingsdatum. De wijzigingen zijn niet direct van kracht. Als u direct licenties nodig hebt, raadpleegt u Producten en licenties toevoegen.

Als u tien licenties voor Acrobat hebt en alle licenties zijn toegewezen, maar u volgend jaar slechts negen licenties nodig hebt, verlaagt u het aantal licenties naar negen. Het huidige lidmaatschap bevat nog steeds tien licenties en tien toegewezen gebruikers. U wordt echter gevraagd de toewijzing van één gebruiker in te trekken vóór de verlengingsdatum.

Opmerking:

Voor bestellingen binnen het Value Incentive Plan (VIP) wordt, zelfs als u de Creative Cloud voor teams-licenties verlengt voor of tijdens de verlengingsperiode, de nieuwe verlengingsdatum ingesteld op 30 dagen na de verlengingsdatum in de Admin Console.

Als de verlengingsdatum van uw VIP-lidmaatschap bijvoorbeeld 31 december 2018 is en u uw Creative Cloud voor teams-licenties verlengt op 28 december 2018 (drie dagen voor de verlengingsdatum), wordt de verlengingsdatum in de Admin Console nog steeds weergegeven als 31 december 2018 in plaats van 31 december 2019. De verlengingsdatum wordt 30 dagen later bijgewerkt (in dit geval 31 januari 2019).

Ga als volgt te werk als u uw verlenging wilt bijwerken:

 1. Klik op het tabblad Account in de Admin Console op Lidmaatschap bijwerken onder Verlenging.

 2. Wijzig de producten en het aantal licenties en klik op Doorgaan.

  De producten en het aantal licenties wijzigen

 3. Wanneer u het aantal licenties verlaagt:

  a. Selecteer de juiste opties en klik op Doorgaan.

  Redenen selecteren om het aantal licenties te verlagen

  b. Als er een aanbieding wordt weergegeven, klikt u op Accepteren om deze te gebruiken en klikt u daarna op Doorgaan.

  Speciale aanbiedingen

  Opmerking:

  U kunt deze workflow niet gebruiken om het hele account te annuleren. Als u het aantal verlengde licenties voor alle producten wijzigt in nul, wordt u gevraagd contact op te nemen met de klantenservice van Adobe.

 4. Als u uw betaalmethode wilt bijwerken, klikt u op Bewerken.

  Let op:

  Als u meerdere lidmaatschappen hebt die zijn gekoppeld aan dezelfde creditcard, worden alle lidmaatschappen bijgewerkt wanneer u de gegevens van de creditcard voor een van de lidmaatschappen wijzigt.

  Betalingsmethode bewerken

 5. Controleer de wijzigingen en klik op Wijzigingen opslaan.

Als u het aantal licenties verlaagt tot minder dan het aantal toegewezen licenties, moet u ervoor zorgen dat u vóór de verlengingsdatum de toewijzing van de extra licenties intrekt. Anders worden licenties automatisch ingetrokken in overeenstemming met het beleid voor te veel toewijzingen.

U kunt de toegewezen licenties ook intrekken nadat u de verlenging hebt bijgewerkt. Deze benadering verdient de voorkeur omdat u dan na de verlenging niet hoeft terug te gaan naar de Admin Console. Het nadeel is dat de gebruiker direct wordt verwijderd. U kunt niet alvast een gebruiker selecteren die dan in de toekomst wordt verwijderd.

Te veel licenties toegewezen

Als u besluit minder licenties te verlengen, wordt het aantal licenties verlaagd op de verlengingsdatum. Als het aantal toegewezen gebruikers groter is dan het aantal verlengde licenties, voldoet het account niet aan het beleid. Adobe raadt u aan om de toegewezen extra licenties direct in te trekken nadat u het aantal hebt verlaagd.

Op de verlengingsdatum start Adobe de klok om de toewijzing van gebruikers automatisch in te trekken op basis van het nalevingsbeleid, dat van bedrijf tot bedrijf verschilt. Het beleid staat een respijtperiode toe tussen de verlengingsdatum en de datum waarop de toewijzing van gebruikers wordt ingetrokken.

Als u de extra licenties niet intrekt, wordt de toewijzing van gebruikers automatisch ingetrokken op basis van hun gebruiksperiode. Bij gebruikers die al langer toegang hebben, is de kans kleiner dat hun toewijzing wordt ingetrokken. De gebruiker met de kortste gebruiksperiode voor het product wordt het eerst verwijderd.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?