Handboek Annuleren

Geautomatiseerde migratie van assets

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   3. Integratie met Canvas LMS
   4. Integratie met Blackboard Learn
   5. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
   6. Veelgestelde vragen over Kivuto
   7. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteit instellen
   1. Identiteitstypen | Overzicht
   2. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
   3. Een organisatie instellen met Federated ID's
    1. SSO-overzicht
    2. Azure Connector en Sync instellen
     1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
     2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
    3. Google-federatie en -synchronisatie instellen
     1. SSO met Google-federatie instellen
     2. Google Sync toevoegen aan uw directory
     3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
    4. Algemene SAML
     1. SSO instellen met andere SAML-providers
     2. SSO met Microsoft ADFS instellen
     3. Veelgestelde vragen over SSO
     4. Problemen met SSO oplossen
    5. SSO in het onderwijs
     1. SSO configureren voor schoolportals en leerbeheersystemen
     2. Veelgestelde vragen
   4. Het eigendom van een domein verifiëren
   5. Domeinen toevoegen en beheren
   6. Domeinen koppelen aan directory's
   7. Bestaande domeinen en directory's beheren
   8. Vertrouwde directory's gebruiken om vooraf geclaimde domeinen toe te voegen
   9. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider
  2. Instellingen voor assets
  3. Verificatie-instellingen
  4. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  5. Console-instellingen
  6. Versleuteling beheren
 4. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Beleid voor selfservice beheren
   4. App-integraties beheren
   5. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   6. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   7. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   8. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Migreren vanaf apparaatlicenties
   6. Profielen beheren
   7. Licensing Toolkit
   8. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 5. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 6. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
   2. Aan de slag
 7. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 8. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 9. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 10. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Migreer de inhoud van je Adobe ID-account naar je nieuwe ondernemingsaccount.

Opmerking:

Om voordelen zoals bedrijfsopslagruimte en andere functies voor bedrijven te kunnen bieden, migreren we alle bestaande Adobe ID's naar Business ID's. Alle nieuwe zakelijke klanten gebruiken Business ID's voor hun teamleden.

U krijgt van tevoren bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor deze upgrade. Zie Inleiding in Business ID's en nieuwe opslagfuncties voor meer informatie. Totdat uw organisatie is gemigreerd, blijft u Adobe ID's gebruiken om toegang te krijgen tot de organisatie. Ondersteuning voor Adobe ID's is daarna alleen voorbehouden aan individuele klanten.

Inleiding

Opslag vormt een kerncomponent van het cloudaanbod die ervoor zorgt dat je altijd toegang hebt tot je inhoud en verwante services. Het biedt je de mogelijkheid je Creative Cloud-assets en Document Cloud-assets te beheren. Als je Creative Cloud-assets gebruikt, kun je zelfs samenwerken met andere gebruikers en assets delen. Creative Cloud helpt je ook je inhoud te synchroniseren met je desktop. Alle inhoud die door jou is gemaakt of geüpload, is gekoppeld aan je account.

Je kunt inhoud migreren om een van de volgende redenen:

 • Je schakelt over van een Adobe ID-account naar een Enterprise ID- of Federated ID-account. Zie Identiteitstypen beheren voor meer informatie.
 • Het teamlidmaatschap van je organisatie wordt gewijzigd in een lidmaatschap voor ondernemingen. Je applicaties worden vervolgens gekoppeld aan je nieuwe ondernemingsaccount.

Adobe biedt een geautomatiseerd migratieproces waarmee je je inhoud kunt overzetten van je oude Adobe ID-account naar je nieuwe Enterprise/Federated ID-account. Zo kun je verder werken met je inhoud.

Wanneer je IT-beheerder je Enterprise ID- of Federated ID-account maakt, ontvang je een e-mail. In deze e-mail staat dat je je inhoud kunt migreren naar je nieuwe Enterprise/Federated ID-account. Voordat je je inhoud migreert, moet je ervoor zorgen dat je de nieuwste versie van de Creative Cloud desktop-app hebt en alle taken voorafgaand aan de migratie hebt voltooid.

Opmerking:

Als je Creative Cloud-lidmaatschap alleen Adobe Stock-rechten heeft, wordt je inhoud niet automatisch gemigreerd vanwege licentieverschillen tussen individuele en zakelijke Adobe Stock-overeenkomsten.

Opmerking:

Je kunt inhoud alleen automatisch migreren als je een Creative Cloud Alle apps-lidmaatschap hebt. Automatische migratie is niet van toepassing op lidmaatschappen, zoals een Acrobat-lidmaatschap voor een losse app.

Taken voorafgaand aan de migratie

De migratie van assets is een geautomatiseerd proces. Wanneer je dit proces start, wordt alle ondersteunde inhoud die momenteel is opgeslagen in je Adobe ID-account, overgezet naar je Enterprise/Federated ID-account. 

Voordat je de migratie van assets start, moet je je aanmelden bij je Adobe ID-account om de volgende taken voorafgaand aan de migratie te voltooien.

Niet-opgeslagen inhoud beheren

Sla je werk op en synchroniseer je inhoud met de cloud om er zeker van te zijn dat je geen werk kwijt raakt. Meld je vervolgens af bij je Adobe ID-account vanaf het apparaat waarop je de assetmigratie wilt starten. Tijdens het migratieproces word je zo nodig automatisch afgemeld bij al je andere apparaten.

Persoonlijke inhoud beheren

In dit proces wordt alle ondersteunde inhoud van je Adobe ID-account gemigreerd. Als je account persoonlijke inhoud bevat, moet je die inhoud daarom uit je huidige Adobe ID-account verwijderen voordat je het migratieproces start.

Opmerking:

Raadpleeg de veelgestelde vragen voor een lijst met ondersteunde inhoud.

Inhoud migreren

Nadat je de vereiste taken voorafgaand aan de migratie hebt voltooid, volg je de onderstaande stappen om de inhoud van je huidige Adobe ID-account te migreren naar je Enterprise/Federated ID-account.

 1. Klik op Aanmelden bij je account in de e-mail om te starten.

 2. Kies het accounttype Enterprise ID.

  Opmerking:

  Je kunt het migratieproces ook starten via Creative Cloud voor de desktop, Creative Cloud Files, Document Cloud Files of elke andere Adobe desktop-applicatie. Je start het proces door je af te melden bij je Adobe ID-account en vervolgens weer aan te melden bij je nieuwe Enterprise/Federated ID-account.

 3. Je wordt gevaagd je aan te melden met de gegevens van je Enterprise ID of Federated ID.

  Als je je voor het eerst aanmeldt bij je ondernemingsaccount, moet je het wachtwoord voor je nieuwe account instellen.

  Opmerking:

  Voor een Federated ID-account moet je je aanmelden met je gegevens voor eenmalige aanmelding.

 4. Nadat je je voor het eerst hebt aangemeld bij het nieuwe Enterprise/Federated ID-account, zie je een pagina waar je toestemming voor de assetmigratie moet geven voordat je toegang hebt tot je account.

  Als je de stappen voorafgaand aan de migratie nog niet hebt voltooid, klik je op Terug naar aanmelden. Meld je vervolgens aan met je Adobe ID en voltooi de stappen voorafgaand aan de migratie. De volgende keer dat je je aanmeldt bij je Enterprise/Federated ID-account, krijg je opnieuw de toestemmingspagina voor de migratie te zien.

  Geef Adobe toestemming om je inhoud te migreren. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor informatie over waarom Adobe jouw toestemming nodig heeft om je inhoud te migreren.

  Selecteer Ja, ik wil dat Adobe mijn inhoud overzet en klik op Doorgaan om de migratie te starten.

  Als je jouw inhoud nog niet wilt migreren, kies je Nee, ik wil mijn inhoud later handmatig verplaatsen en klik je op Doorgaan. Zie Middelen migreren als je je inhoud later handmatig wilt verplaatsen.

  Let op:

  Als je doorgaat zonder je inhoud over te zetten, krijg je deze optie niet meer te zien. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie.

 5. Nadat je toestemming hebt gegeven, start de migratie van assets.

  Let op:

  Breng geen wijzigingen in de inhoud aan terwijl de assets worden overgezet.

 6. Nadat de migratie is gelukt, krijg je een melding hierover en word je aangemeld bij je nieuwe Enterprise/Federated ID-account.

  De gemigreerde inhoud is nu beschikbaar in je nieuwe Enterprise/Federated ID-account.

 7. Als er tijdens het migratieproces een fout optreedt, wordt het onderstaande bericht weergegeven. Raadpleeg de veelgestelde vragen voor meer informatie.

 8. Klik op Annuleren en terug naar aanmelden om terug te keren naar het aanmeldingsscherm.

  Wanneer je je opnieuw aanmeldt:

  • Als de onderbreking optrad voordat de migratie werd gestart, wordt de pagina weergegeven waar je toestemming moet geven voor de migratie.
  • Als de onderbreking optrad nadat de migratie is voltooid, word je direct aangemeld bij je nieuwe Enterprise/Federated ID-account.
  • Als zich nog steeds fouten voordoen, neem je voor ondersteuning contact op met de IT-beheerder van je organisatie.
 9. Nadat de migratie van assets is voltooid, kun je als volgt weer de controle over je persoonlijke Adobe ID-account overnemen:

  1. Meld je aan bij je Adobe ID-account.
  2. Wijzig je Adobe ID met je persoonlijke e-mailadres.
  3. Wijzig je huidige wachtwoord.
Adobe-logo

Aanmelden bij je account