Handboek Annuleren

Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   10. Veelgestelde vragen over Kivuto
   11. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Voer een incrementele synchronisatie uit of gebruik filters om specifieke producten en updates te downloaden.

Met Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) kunt u Adobe-apps en -updates downloaden naar één centrale serverlocatie. 

 

AUSST-tool

Server onderhouden

server instellen

Gangbare gebruiksscenario's

4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST 

Voor het instellen van de interne updateserver kunt u de optie --fresh gebruiken die alle Adobe-apps en -updates van de Adobe-updateserver downloadt. U moet ervoor zorgen dat u 600 GB schijfruimte op de desbetreffende partitie hebt voor de --fresh-synchronisatie. Dit is echter meestal een eenmalige bewerking die u uitvoert wanneer u uw updateserver voor het eerst instelt.

Daarna kunt u een selectieve synchronisatie kiezen:

 • Voer een incrementele synchronisatie uit als u alleen nieuwe appversies en updates wilt krijgen.
 • Maak filters om specifieke producten te downloaden.

Raadpleeg de onderstaande gangbare gebruiksscenario's voor het gebruik van AUSST in verschillende veelvoorkomende scenario's.

Incrementele synchronisatie

Gebruik de volgende opdracht om een incrementele update van de Adobe-updateserver te downloaden:

Windows:

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental

macOS:

AdobeUpdateServerSetupTool --root="/Bibliotheek/WebServer/Documents/ausst/" --incremental

Als u deze opdracht regelmatig wilt uitvoeren, plant u een terugkerende taak met Taakplanner voor Windows of Crontab voor macOS.

Gangbare gebruiksscenario's

Aan de hand van de volgende gebruiksscenario's krijgt u een idee hoe u AUSST in verschillende veelvoorkomende situaties kunt gebruiken.

Opmerking:

AUSST synchroniseert de huidige Adobe desktop-apps en de nieuwste vorige hoofdversie van elke app. (Acrobat vormt een uitzondering: AUSST synchroniseert alleen de huidige versie om er zeker van te zijn dat u over de nieuwste beveiligingsupdates beschikt.) AUSST synchroniseert geen updates voor apps die we niet meer verkopen. Hier vindt u koppelingen naar de apps die beschikbaar zijn om te downloaden.​

De onderstaande scenario's bevatten SAP-codes. (De SAP-code voor het product Photoshop is bijvoorbeeld PHSP.) Download zo nodig de volledige lijst met SAP-codes.

Gebruiksscenario

Opdracht

Alle producten en updates synchroniseren.

(behalve oude producten)

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --incremental

De nieuwste update van een specifiek product synchroniseren.

Voorbeeld: Photoshop.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --incremental --filterProducts=<SAP-code>

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="PHSP"

De nieuwste versie van een product alleen synchroniseren voor een specifieke groep.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP)"

Een specifieke versie van een product alleen synchroniseren voor een specifieke groep. 

De SAP-code, hoofdversie en subversie moeten allemaal worden opgegeven als een bepaalde subversie is vereist.

Voorbeeld: groepsnaam: g1. Photoshop 18.1.3.

PHSP#18.0#18.1.3: Dit geeft aan dat het product Photoshop is, dat de hoofdversie 18 is en de subversie 18.1.3

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP#18.0#18.1.3)"

Clientconfiguratiebestanden voor de groep g1 genereren.

Opmerking:

Het versienummer is een indicatieve versie. Het daadwerkelijke versienummer van een product kan afwijken.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --genclientconf="<uitvoermap>" --url="<URL-pad naar hoofdmap>" --groupName=g1

Een specifieke versie synchroniseren voor één groep en de nieuwste versie voor een andere groep.

Voorbeeld: PHSP 18.3.1 voor groep g1. Nieuwste versie van Dreamweaver voor groep g2.

Opmerking:

Het versienummer is een indicatieve versie. Het daadwerkelijke versienummer van een product kan afwijken.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --genclientconf="<uitvoermap>" --url="<URL-pad naar hoofdmap>" -- groupName=g1

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --genclientconf="<uitvoermap>" --url="<URL-pad naar hoofdmap>" -- groupName=g2

 

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="C:\inetpub\wwwroot\updates" --incremental --filterProducts="g1(PHSP#18.0#18.1.3)|g2(DRWV)"

Alle producten synchroniseren van de groepen die u eerder hebt gemaakt.

Opmerking: Als u filters/groepen hebt gedefinieerd, blijven deze behouden met een incrementele optie.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe m--root="<hoofdmap>" --incremental

Alle producten en updates synchroniseren die geen deel uitmaken van een groep.

Opmerking:

Verwijdert alle filters/groepen en synchroniseert alle nieuwste apps en producten.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --incremental --filterProducts="()"

Verouderde producten die niet meer nodig zijn verwijderen.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --cleanup

 • De optie cleanup verwijdert de gedownloade producten op de AUSST-server op basis van het laatste filter dat is gebruikt met de optie incremental. Dit betekent dat als u een opschoning wilt uitvoeren, u deze moet uitvoeren met een aparte opdracht via de optie incremental.
  Als u sommige producten wilt houden na de opschoning, moet u deze opgeven bij filterProducts als onderdeel van de optie incremental.
  Voorbeeld: Als u alle producten behalve Photoshop en Illustrator wilt opschonen, voert u de volgende opdrachten afzonderlijk uit:
 1. AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --incremental --filterProducts="PHSP, ILST"
 2. AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --cleanup
 • Aangezien u de optie cleanup niet direct kunt gebruiken nadat u incremental hebt gebruikt, kunt u als volgt de filters controleren die u het laatst hebt gebruikt met de optie incremental :
  Voer de volgende opdrachten uit in het opdrachtvenster (Windows) of de terminal (macOS):
  Windows
  powershell -command "& {Get-Content <path for ffc.xml file> -Tail 5}"
  Voorbeeldpad als het FFC-bestand op een server staat: /<server>/ACC/services/ffc/products/ffc.xml
  macOS:
  tail -f <path for ffc.xml file>
  Voorbeeldpad als het FFC-bestand op een server staat: /<server>/ACC/services/ffc/products/ffc.xml
  Deze opdrachten geven de laatste paar regels van het bestand ffc.xml weer
FFC XML-bestand met filteropdracht

Alle groepen met producten ophalen.

Een bestand, groups.xml, wordt gemaakt op de locatie filterFilePath.

AdobeUpdateServerSetupTool.exe --root="<hoofdmap>" --gengroupconfig --filterFilePath="<uitvoermap>\groups.xml"

Adobe-logo

Aanmelden bij je account