Handboek Annuleren

Goedkeuring van Adobe Stock-licenties

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Snelle hulp voor gebruikers van Adobe Stock
Sleep een foto naar Adobe Stock om vergelijkbare foto's te vinden. Zo eenvoudig is visueel zoeken. U kunt ook een zoekterm typen en esthetische filters gebruiken om uw zoekopdracht te focussen en tijd te besparen. Ga om te beginnen naar stock.adobe.com.
Meer informatie.

Met Adobe Stock voor ondernemingen kunt u de perfecte assets zoeken terwijl u voldoet aan essentiële licentievereisten. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat een reclamebureau wil dat hun ontwerpers projecten maken met voorvertoningen voor assets, waarna alleen creative directors Adobe Stock-assets kunnen kopen nadat hen de benodigde goedkeuring is verleend. De Adobe Admin Console vormt een centrale locatie voor het beheer van Adobe-rechten in de hele organisatie en hier kunnen systeem- en productbeheerders eenvoudig de verschillende toegangsniveaus voor elke gebruiker configureren.

Opmerking:

Voor deze workflow zijn Adobe Stock voor ondernemingen en Creative Cloud voor ondernemingen vereist.

De Admin Console configureren

Als u een beheerder van Creative Cloud voor ondernemingen bent, volgt u de onderstaande stappen om de Admin Console zo te configureren dat alleen kopers van assets een licentie voor Adobe Stock-assets kunnen kopen:

 1. Wijs een productprofiel voor Adobe Stock met een quota van 0 toe in de Admin Console om te voorkomen dat leden licenties voor Adobe Stock-assets kunnen kopen. Met dit profiel kunnen leden assets zien waarvoor al een licentie is aangeschaft, kunnen ze deze assets downloaden en kunnen ze voorvertoningen van nieuwe assets downloaden.

  Productprofiel voor ontwerpers

  Het volgende foutbericht wordt weergegeven als leden proberen een licentie voor assets te kopen:

 2. Configureer kopers van assets met een Adobe Stock-productprofiel met beschikbare tegoeden.

  Productprofiel voor kopers van assets

  Zie Adobe Stock voor ondernemingen voor meer informatie over het configureren van de Admin Console.

Workflow voor ontwerpers

Als u een ontwerper bent, volgt u de onderstaande stappen om te zien hoe u Adobe Stock-assets gebruikt om een project te maken met een Creative Cloud-applicatie.

Opmerking:

In het volgende voorbeeld wordt een project gebruikt dat is gemaakt in Adobe Photoshop. Dezelfde workflow is echter van toepassing op andere Creative Cloud-applicaties die Adobe Stock ondersteunen.

 1. Kies Venster > Bibliotheken.

 2. Kies Adobe Stock in de vervolgkeuzelijst in het deelvenster Bibliotheken. Voer een trefwoord in het zoekvak in om naar Adobe Stock-assets te zoeken.

 3. Klik op de knop Downloaden () om een voorvertoning van het asset toe te voegen aan de geselecteerde bibliotheek.

 4. Sleep het asset van de bibliotheek naar de compositie.

  Opmerking:

  In de meeste gevallen zijn voorvertoningen voorzien van een watermerk. Sommige profielen in Adobe Stock voor ondernemingen hebben echter mogelijk toegang tot optionele hogeresolutie-assets zonder watermerk.

 5. Nadat u het project hebt gemaakt, selecteert u alle lagen, klikt u op de knop Inhoud toevoegen () en selecteert u Afbeelding in de linkerbenedenhoek van het deelvenster Bibliotheken. Het document wordt als één PSD-bestand toegevoegd aan uw bibliotheek.

  Opmerking:

  U moet de voorvertoning van het Adobe Stock-asset in uw bibliotheek bewaren.

 6. Klik op de knop  en kies Samenwerken in het deelvenster Bibliotheken.

 7. Voer de e-mail-id in van de koper die een licentie voor de assets moet kopen en voeg een optioneel bericht in het browservenster toe.

  Er worden een e-mailbericht en een desktopmelding (als Creative Cloud wordt uitgevoerd) verzonden. De koper, die geautoriseerd is om een licentie voor Adobe Stock-assets te kopen, moet de uitnodiging accepteren door te klikken op Accepteren in de e-mail of de Creative Cloud-applicatie.

  Een uitnodiging versturen naar de koper van het asset.

Workflow voor kopers van assets

Als u door de systeembeheerder bent geautoriseerd om licenties voor Adobe Stock-assets te kopen, volgt u de onderstaande stappen:

 1. Klik op Accepteren in de e-mail of de Creative Cloud-applicatie om de uitnodiging te accepteren die door de ontwerper is verzonden. U kunt nu de bibliotheek van de ontwerper weergeven in het deelvenster Bibliotheken.

  Nadat de uitnodiging is geaccepteerd, kunt u de bibliotheek van de ontwerper weergeven in het deelvenster Bibliotheken.

  Uitnodiging voor bibliotheek
  Voorbeeld: klik op Accepteren in de Creative Cloud-applicatie

 2. Dubbelklik op het document in de bibliotheek om dit te openen.

 3. Klik met de rechtermuisknop (Windows) of met ingedrukte Control-knop (Mac OS) op de miniaturen van Adobe Stock-assets in het deelvenster Bibliotheken en kies Licentie kopen in het contextmenu.

 4. Er wordt een waarschuwingsbericht voor het kopen van een licentie voor elk Adobe Stock-asset weergegeven. Klik op OK.

  Nadat de licenties zijn gekocht, worden voorvertoningen van de assets automatisch vervangen door HD-bestanden zonder watermerk. Daarnaast wordt de badge Met licentie weergegeven op miniaturen van assets met een licentie in het deelvenster Bibliotheken.

 5. Voer een van de volgende stappen uit:

  • Selecteer alle lagen, klik op de knop Inhoud toevoegen () en selecteer Afbeelding in de linkerbenedenhoek van het deelvenster Bibliotheken om het definitieve document aan de bibliotheek toe te voegen. De ontwerper kan het document nu openen met de HD-afbeelding zonder watermerk waarvoor een licentie is gekocht.

  Tip: Wijzig de naam van het nieuwe bestand (bijvoorbeeld Licenties gekocht) en/of verwijder de vorige bestanden om verwarring tussen de twee versies te voorkomen wanneer het project wordt geopend via het deelvenster Bibliotheken.

  • Als u het definitieve document niet aan de bibliotheek toevoegt, wordt het pictogram () weergegeven op de laag met het Adobe Stock-asset in het deelvenster Lagen wanneer de ontwerper het document opent. De ontwerper kan een van de volgende stappen uitvoeren:
   • Klik met de rechtermuisknop op de laag met het Adobe Stock-asset en kies Opnieuw koppelen aan bibliotheekafbeelding in het contextmenu. Selecteer vervolgens het overeenkomstige asset met de badge Met licentie in het deelvenster Bibliotheken en klik op Opnieuw koppelen.
   • Klik met de rechtermuisknop op de laag met het Adobe Stock-asset en kies Gewijzigde inhoud bijwerken in het contextmenu.

  De afbeelding met watermerk wordt automatisch vervangen door het HD-bestand zonder watermerk in het document van de ontwerper.

Het bestand delen

U kunt uw project met Adobe Stock-assets in hoge resolutie en zonder watermerk delen met elk lid van uw organisatie.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online