Handboek Annuleren

Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 8. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 9. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 10. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 11. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 12. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Inleiding

Adobe publiceert regelmatig productupdates die nieuwe functies en functionaliteit voor eindgebruikers bieden. Adobe biedt ook verschillende manieren waarop ondernemingen deze productupdates kunnen distribueren.

Als beheerder in uw onderneming moet u begrijpen hoe u de distributie en toepassing van updates voor uw eindgebruikers beheert. U moet bovendien beslissen welke methode of combinatie van methoden het beste past bij de vereisten van uw organisatie.

Dit artikel bevat een overzicht van het releasemodel van Adobe. Ook worden de verschillende manieren toegelicht waarop u de updates voor de eindgebruikers in uw organisatie effectief kunt beheren.

Hoe beheer ik updates?

Met de overgang naar de cloud heeft Adobe een servicemodel voor klantupdates ontwikkeld. Dit betekent dat er regelmatig nieuwe functies, functie-uitbreidingen en oplossingen voor problemen worden uitgebracht. Doorlopende updates zorgen ervoor dat uw gebruikers beschikken over de nieuwste en beste functionaliteit en verbeteringen, zonder dat ze hoeven te wachten op de volgende volledige release. Met dit model kan uw organisatie ook pakketten maken die eerst kunnen worden getest en gevalideerd voordat de nieuwe functies en functionaliteit voor de eindgebruikers worden uitgebracht.

Updates beheren

Met de nieuwste installatietechnologie van Adobe hoeft u slechts één installatieprogramma voor een pakket te maken voor alle gebruikers met dezelfde productvereisten, ongeacht hun huidige configuratie van Adobe-apps.

Dus als u een groep eindgebruikers hebt die momenteel verschillende productconfiguraties gebruiken of zelfs nieuwe installaties nodig hebben, hoeft u geen complexe set pakketten te maken. Het enige dat u hoeft te doen, is één installatiepakket samenstellen met de vereiste producten en updates. Vervolgens kunt u dit pakket distribueren naar de hele groep gebruikers.

Beheer van fouten

We begrijpen dat het installeren van producten in een bedrijfsomgeving geen eenvoudige taak is. U stuit tijdens de distributie of installatie mogelijk vaak op fouten. Met één installatieprogramma voor alle gebruikers (ongeacht hun huidige configuratie) komt u steeds dezelfde foutcodes en -berichten tegen voor alle configuraties. U hoeft dus geen verschillende foutscenario's op te lossen voor nieuwe installaties en updates.

Hoe distribueer ik updates in mijn onderneming?

We weten dat elke klant anders is. Als klant met een lidmaatschap voor ondernemingen of teams hebt u andere behoeften en vereisten. U wilt de beschikking hebben over de meest recente functies in de producten die u hebt gekocht, maar u wilt ook bepalen hoe en wanneer deze functies beschikbaar worden gesteld aan uw eindgebruikers.

U beschikt over de volgende opties om updates voor uw eindgebruikers toe te passen en te distribueren:

Als uw eindgebruikers toegang hebben tot de Creative Cloud desktop-applicatie, worden ze op de hoogte gesteld wanneer nieuwe updates beschikbaar komen en gevraagd deze te installeren. Deze methode vermindert de hoeveelheid extra werk voor IT-beheerders. Bovendien krijgen eindgebruikers toegang tot de nieuwste updates zodra deze worden uitgebracht. 

Creative Cloud desktop-app

Updatepakketten maken via de Admin Console

Op het tabblad Pakketten in de Admin Console kunt u de volgende typen pakketten maken:

Selfservicepakketten als u uw gebruikers de volledige controle wilt geven over de updates die ze kunnen downloaden en installeren.

Beheerde pakketten als u meer controle wilt houden over de updates die uw gebruikers kunnen installeren.

Download Adobe-sjablonen (vooraf gemaakte pakketten) vanaf het tabblad Pakketten in de Admin Console en distribueer deze vervolgens naar uw eindgebruikers.

Deze pakketten worden voor u gemaakt en onderhouden in de Admin Console. Dit betekent dat u deze pakketten niet op uw locatie maakt. U kunt de gemaakte pakketten downloaden en distribueren indien en wanneer u ze nodig hebt.

Remote Update Manager (RUM)

Met Remote Update Manager (RUM) kunt u als de beheerder van uw onderneming het updateprogramma op de computer van een eindgebruiker op afstand aanroepen. U kunt alle applicaties of alleen de geselecteerde applicaties bijwerken. U kunt er ook voor kiezen een lijst met beschikbare updates voor de client weer te geven of de updates downloaden en in de cache opslaan, zodat ze later worden geïnstalleerd, bijvoorbeeld nadat de computer opnieuw is opgestart.

Interne updateserver

U kunt uw eigen lokale updateserver hosten. Met Adobe Update Server Setup Tool (AUSST) kunt u uw eigen webserver synchroniseren met die van Adobe. Zo kunt u alle updates lokaal hosten. Voor de installatie van de updates kunt u Remote Update Manager gebruiken vanaf uw updateserver, maar u kunt er ook voor kiezen de eindgebruikers de updates zelf te laten installeren. De eindgebruiker kan de updates volgens een schema installeren of via selfservice met de Creative Cloud desktop-applicatie.

Updatepakketten maken via Creative Cloud Packager

Let op:

Creative Cloud Packager wordt niet verder ontwikkeld en er worden geen updates meer uitgebracht. Creative Cloud Packager kan ook niet worden gebruikt om pakketten te maken die Creative Cloud 2019-apps of nieuwere apps bevatten. Meer informatie.

We raden u aan de workflows in de Adobe Admin Console te gebruiken om pakketten met gebruikerslicenties op naam en pakketten met licenties voor gedeelde apparaten te maken.

U kunt Creative Cloud Packager, een desktop-app, gebruiken als u pakketten wilt maken op een computer op uw locatie. Wanneer u Creative Cloud Packager start, kunt u ervoor kiezen om een nieuw pakket te maken. In het venster Applicaties en updates selecteert u eenvoudig de updates die u in het pakket wilt opnemen. Dit resulteert in een eigen installatiepakket dat kan worden gedistribueerd naar al uw eindgebruikers.

Pakketten die zijn gemaakt met de Creative Cloud Packager, worden gemaakt en onderhouden op uw locatie. U kunt de gemaakte pakketten distribueren als u ze nodig hebt.

Hoe weet ik of er updates beschikbaar zijn?

Tabblad Pakketten van Admin Console

Als u toegang hebt tot de Admin Console, kunt u op het tabblad Pakketten controleren of er updates beschikbaar zijn voor pakketten die eerder zijn gemaakt.

Ga naar Pakketten > selecteer de producten en updates die u wilt opnemen in het pakket > klik of tik op de knop Pakket bijwerken in het deelvenster rechts.

E-mailmeldingen

Op het tabblad Pakketten van de Admin Console kunt u wekelijkse e-mailmeldingen over de nieuwste updates in- of uitschakelen.

 1. Kies Pakketten > Voorkeuren in de Admin Console.

 2. Schakel het selectievakje in de sectie Meldingen in om meldingen in te schakelen.

Als u een vooraf gemaakt pakket hebt gedownload, worden op de pagina Pakketten de updates weergegeven die beschikbaar zijn voor de applicaties in uw pakket. Zie Pakketten beheren voor meer informatie.

De Creative Cloud desktop-app gebruiken

Als u de optie Selfservice kiest voor de distributie van updates, ontvangen uw gebruikers meldingen van de Creative Cloud desktop-app.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?