Handboek Annuleren

Veelgestelde vragen over Kivuto

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   10. Veelgestelde vragen over Kivuto
   11. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Producten en rechten beheren
  1. Gebruikers beheren
   1. Overzicht
   2. Beheerdersrollen
   3. Technieken voor gebruikersbeheer
    1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
    2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
    3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
    4. Microsoft Azure Sync
    5. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
    6. Synchronisatie via Google-federatie
   4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
   5. Gebruikersgroepen beheren
   6. Directorygebruikers beheren
   7. Ontwikkelaars beheren
   8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
   9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
  2. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  3. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 6. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 7. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 8. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. Kanaal-id's voor gebruik met Adobe Remote Update Manager
   3. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 9. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  5. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  6. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  7. Naleving van aankoopverzoek
  8. Value Incentive Plan (VIP) in China
  9. VIP Select Help
 10. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 11. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Over Kivuto

Kivuto Solutions Inc., voorheen bekend onder de naam e-academy Inc., is een softwaredistributiebedrijf dat is gespecialiseerd in gehoste elektronische softwarelevering. Via hun webgebaseerde oplossingen biedt het bedrijf een platform voor onderwijsinstellingen om software te distribueren in overeenstemming met hun licentievereisten. Kivuto is samenwerkingsverbanden aangegaan met een groot aantal software-uitgevers, waaronder Adobe, Microsoft, VMware, National Instruments en andere.

In het verleden werden de Kivuto-diensten voor softwaredistributie door veel Adobe-klanten uit het onderwijs gebruikt onder de voorwaarden van hun Adobe Enterprise-licentieovereenkomst (ETLA) ter ondersteuning van de thuiswerkrechten van docenten en ander personeel en van BYOD-licenties (Bring Your Own Device) voor leerlingen en studenten.

Hoewel Kivuto-diensten niet langer rechtstreeks zijn opgenomen in Adobe ETLA-overeenkomsten, werkt Adobe samen met Kivuto om Adobe-klanten uit het onderwijs een nieuwe service aan te bieden, 'Kivuto Cloud' genaamd, om hen te helpen met het beheer van gebruikersaccounts in de Adobe Admin Console.

Veelgestelde vragen

Kivuto Cloud is een oplossing die Adobe-klanten uit het onderwijs een manier biedt om de toewijzing en intrekking van Adobe-softwarelicenties voor gebruikers beter te beheren en te automatiseren door een brug te vormen tussen hun systemen voor identiteitsbeheer en toegangscontrole en de Adobe Admin Console. Deze betaalde service van Kivuto wordt los van licentiecontracten met Adobe aangeboden.

Sinds de overgang van Adobe Creative Suite naar Adobe Creative Cloud, van Adobe Acrobat Pro naar Adobe Document Cloud en voor Adobe's Experience Cloud is de Adobe Admin Console de centrale locatie geworden om gebruikers en de toegang tot alle cloudservices van Adobe te beheren. Kivuto Cloud biedt scholen extra mogelijkheden om de toewijzing en intrekking van licenties voor gebruikers te automatiseren via beheer van ondernemings- en federatieve identiteiten en biedt veel meer functies zoals ondersteuning voor algemene identiteitsfederatie (InCommon, EduGain, SWITCHaii enzovoort), webportals voor selfservice, licentietoewijzing op basis van tijd, terugbetalingsmogelijkheden, functies voor gebruikersmeldingen en nog veel meer.

Met Kivuto Cloud kunnen beheerders de meeste taken voor gebruikersbeheer die zijn gekoppeld aan het nieuwe model met gebruikerslicenties op naam automatiseren. Gebruikers kunnen automatisch worden toegevoegd aan het dashboard van de Adobe Admin Console, toegang krijgen tot Adobe Creative Cloud en Adobe Document Cloud en worden verwijderd wanneer ze geen toegang meer nodig hebben. Hoewel sommige van deze functies rechtstreeks beschikbaar zijn via de Adobe Admin Console, biedt Kivuto Cloud extra ondersteuningsmogelijkheden die niet beschikbaar zijn bij Adobe. 

Ja. De Kivuto Cloud-service biedt scholen de mogelijkheid de gewenste periode voor het recht op een product te configureren. Leerlingen of studenten worden automatisch verwijderd nadat deze periode is verstreken.

Ja. Als een leerling de school verlaat, wordt hij of zij automatisch verwijderd na een vooraf ingestelde tijd. U kunt licenties ook nog steeds intrekken via de Adobe Admin Console.

Kivuto Cloud is momenteel alleen beschikbaar voor het beheer van Creative Cloud- en Document Cloud-producten. Kivuto biedt echter andere services die u kunnen helpen bij de distributie van verschillende Adobe-producten.

Er geldt een jaarlijkse vergoeding voor het gebruik Kivuto Cloud. De kosten zijn gebaseerd op het aantal fte's (fulltime-equivalenten) van uw Adobe ETLA-thuiswerkovereenkomst.

Adobe-klanten uit het onderwijs die momenteel de Adobe Admin Console gebruiken, kunnen profiteren van de Kivuto Cloud-service om hun licenties op complexere manieren te beheren. Kivuto Cloud kan de vereisten voor interne ondersteuning verminderen, functies toevoegen die momenteel niet beschikbaar zijn via de Admin Console en de softwaredistributie verder stroomlijnen via gecentraliseerd beheer.

Ja. Alle scholen met een Adobe ETLA kunnen Kivuto Cloud gebruiken, ongeacht of ze al met Kivuto werken om producten van andere leveranciers te distribueren.

Kivuto Cloud vormt een brug tussen de Adobe Admin Console en uw toegangscontrolesysteem waarbij verificatie met eenmalige aanmelding (SSO) wordt gebruikt om gebruikers (docenten, personeel, leerlingen/studenten) toegang te geven tot Adobe Creative Cloud via een op uw school toegesneden selfservice WebStore. Gebruikers worden automatisch toegevoegd aan de Adobe Admin Console wanneer ze toegang tot Adobe Creative Cloud aanvragen via een WebStore. Gebruikers kunnen gemakkelijk worden verwijderd uit de Adobe Admin Console met configureerbare voorwaarden op basis van activiteiten binnen de cloudservice. 

Voor meer informatie en om u aan te melden voor de Kivuto Cloud-service neemt u rechtstreeks contact op met Kivuto via een e-mail naar getstarted@kivuto.com of telefonisch op 1-855-526-3005 (gratis telefoonnummer, momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten en Canada).

Met de overgang van Adobe Creative Suite naar Adobe Creative Cloud en van Adobe Acrobat Pro naar Adobe Document Cloud biedt Adobe nu eenvoudig te gebruiken hulpmiddelen (Adobe Admin Console voor ondernemingen) voor scholen en universiteiten om licenties voor thuiswerkrechten voor docenten en personeelsleden en BYOD-licenties voor leerlingen en studenten te beheren. Klanten die extra en meer aangepaste oplossingen en services nodig hebben, kunnen echter rechtstreeks met Kivuto werken ter ondersteuning van het beheer van softwarelicenties.

Bestaande Adobe ETLA-klanten kunnen Kivuto-services blijven gebruiken voor de distributie van Adobe-software en rechtstreeks contact opnemen met Kivuto na hun volgende contractverlenging.

Onderwijsinstellingen kunnen in de Adobe Admin Console voor ondernemingen de benodigde productrechten voor Creative Cloud voor ondernemingen of Document Cloud voor ondernemingen toewijzen aan personen of groepen personen. Dit kan handmatig worden gedaan of via integratie met LDAP- en Active Directory-services. Licenties kunnen worden toegewezen of ingetrokken tijdens de licentieperiode (meestal drie jaar). Voor complexere vereisten kunnen klanten rechtstreeks contact opnemen met Kivuto voor extra integratie, terugbetalingsfuncties, licentietoewijzingen op basis van tijd en nog veel meer.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?