Handboek Annuleren

Controlelogbestanden gebruiken om gebruikerstoewijzingen en gebeurtenissen bij te houden

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Om alle wijzigingen in de Admin Console te volgen - instellingen, beheerders, gebruikers en producten - logt u in op de Admin Console en navigeert u naar Insights > Logboeken > Controlelogbestand.

Overzicht

U kunt controlelogbestanden gebruiken om de naleving te garanderen, bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang tot het systeem en te controleren op verdacht gedrag binnen uw organisatie.

Als systeembeheerder hebt u volledig inzicht in de wijzigingen die zijn aangebracht in de Admin Console. U kunt in het controlelogbestand zoeken op basis van het soort acties, wanneer deze hebben plaatsgevonden en wie ze heeft uitgevoerd. Vervolgens kun u deze rapporten voor verdere analyse bekijken en downloaden.

Via een controlelogbestand krijgt u beter inzicht in gebeurtenissen zoals:

 • Waarom een gebruiker geen toegang meer heeft tot een product
 • Wanneer een nieuwe gebruiker is toegevoegd en door wie
 • Wanneer een voormalige gebruiker is verwijderd
Opmerking:

Het controlelogbestand registreert wijzigingen die op organisatieniveau zijn aangebracht. Het biedt geen informatie over productspecifieke gebeurtenissen, zoals wanneer een bepaalde rapportsuite is gemaakt in Analytics of wanneer een HTML-sjabloon is verwijderd in Adobe Acrobat Sign.

Het controlelogbestand bekijken en downloaden

Ga als volgt te werk als u het controlelogbestand van uw organisatie wilt bekijken of downloaden:

 1. Meld u als systeembeheerder aan bij de Admin Console en navigeer naar Inzichten > Logbestanden.

 2. Klik op Controlelogbestand​.

  Standaard wordt in het logbestand de volgende informatie weergegeven over de gebeurtenissen die de afgelopen zeven dagen hebben plaatsgevonden:

  Veld

  Beschrijving

  Datum

  De datum en tijd van de gebeurtenis in de lokale tijdzone.

  Naam van gebeurtenis

  Beschrijving van de gebeurtenis.

  Details van gebeurtenis

  Aanvullende details over een gebeurtenis, indien beschikbaar.

  Objectnaam

  De naam van het product, het productprofiel of de gebruikersgroep die bij de gebeurtenis is betrokken, zoals van toepassing.

  Getroffen gebruiker

  Het e-mailadres van de gebruiker waarop de gebeurtenis betrekking heeft, indien van toepassing.

  Beheerder

  Het e-mailadres van de beheerder die de gebeurtenis heeft uitgevoerd. 'Systeem' wordt weergegeven als de gebeurtenis werd uitgevoerd door een Adobe-back-endsysteem.

  IP-adres

  Het IP-adres van de computer waarop de actie is uitgevoerd. Dit is gewoonlijk de fysieke locatie, maar kan een proxyserver of VPN-adres zijn.

 3. Geef een datumbereik op of gebruik het zoekveld om gebeurtenissen te zoeken op naam van gebeurtenis, betrokken gebruiker of de beheerder die de gebeurtenis heeft uitgevoerd.

  Opmerking:
  • Gebeurtenissen uit de afgelopen 90 dagen blijven bewaard in het controlelogbestand. Gebeurtenissen die vóór de lancering van deze functie zijn uitgevoerd, zijn echter niet beschikbaar.
  • De meeste gebeurtenissen verschijnen direct, met een kleine kans dat sommige zijn vertraagd of worden weggelaten.
  • Gebeurtenissen die elkaar opvolgen, worden niet in het logbestand opgenomen. Als u bijvoorbeeld een gebruikersgroep met drie gebruikers verwijdert, bevat het logbestand alleen de verwijdering van de gebruikersgroep. De drie gebeurtenissen voor het verwijderen van de gebruikers uit de groep worden niet opgenomen.
  Controlelogbestand

 4. De resultaten worden weergegeven. Klik op Exporteren naar CSV als u de resultaten wilt downloaden.

  De resultaten worden gedownload in een CSV-bestand. Zie Indeling van logbestanden voor een beschrijving van de velden in het gedownloade bestand.

  Opmerking:

  Als uw organisatie een onderliggende organisatie is binnen de hiërarchie van de Global Admin Console, worden acties die door een Global Admin worden ondernomen en die gevolgen hebben voor uw organisatie, in het controlelogbestand opgenomen. Meer info over hoe Global Beheerders wijzigingen kunnen volgen die in Global Admin Console gemaakt zijn.

Ken uw controlelogbestand

Het rapport dat u downloadt, bevat de volgende informatie voor elke gebeurtenis:

Veld

Beschrijving

Id

Gebeurtenis-ID

eventTime

De datum en tijd van de gebeurtenis in de lokale tijdzone.

eventType

Naam van de gebeurtenis.

eventSubType

Aanvullende details over een gebeurtenis, indien beschikbaar.

actorEmail

Het e-mailadres van de beheerder die de gebeurtenis heeft uitgevoerd. 'Systeem' wordt weergegeven als de gebeurtenis werd uitgevoerd door een Adobe-back-endsysteem.

targetUserEmail

Het e-mailadres van de getroffen gebruiker, indien van toepassing.

targetGroupName

De naam van de getroffen gebruikersgroep, indien van toepassing.

targetProductName

De naam van het betrokken product, indien van toepassing.

targetProfileName

De naam van het betrokken productprofiel, indien van toepassing.

IpAddress

Het IP-adres van de computer waarop de actie is uitgevoerd. Dit is gewoonlijk de fysieke locatie, maar kan een proxyserver of VPN-adres zijn.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online