Handboek Annuleren

Directorygebruikers beheren

 1. Adobe voor ondernemingen en teams: Beheerdershandleiding
 2. Uw distributie plannen
  1. Basisconcepten
   1. Licentieverlening
   2. Identiteit
   3. Gebruikersbeheer
   4. App-distributie
   5. Overzicht van de Admin Console
   6. Beheerdersrollen
  2. Distributiehandleidingen
   1. Distributiehandleiding voor gebruikerslicenties op naam
   2. Distributiehandleiding voor SDL
   3. Adobe Acrobat distribueren 
  3. Creative Cloud voor het onderwijs distribueren
   1. Distributiehandleiding
   2. Adobe-apps goedkeuren in de Google-beheerdersconsole
   3. Adobe Express inschakelen in Google Classroom
   4. Integratie met Canvas LMS
   5. Integratie met Blackboard Learn
   6. SSO configureren voor schoolportals en LMS'en
   7. Adobe Express distribueren via app-licenties van Google
   8. Gebruikers toevoegen via lijstsynchronisatie
   9. Veelgestelde vragen over Kivuto
   10. Geschiktheidsrichtlijnen voor instellingen voor basis- en voortgezet onderwijs
 3. Uw organisatie instellen
  1. Identiteitstypen | Overzicht
  2. Identiteit instellen | Overzicht
  3. Een organisatie instellen met Enterprise ID's
  4. Azure AD-federatie en synchronisatie instellen
   1. SSO met Microsoft instellen via Azure OIDC
   2. Azure Sync toevoegen aan uw directory
   3. Synchronisatie van rollen voor het onderwijs
   4. Veelgestelde vragen over Azure Connector
  5. Google-federatie en -synchronisatie instellen
   1. SSO met Google-federatie instellen
   2. Google Sync toevoegen aan uw directory
   3. Veelgestelde vragen over Google-federatie
  6. Een organisatie instellen met Microsoft ADFS
  7. Een organisatie instellen voor schoolportals en LMS'en
  8. Een organisatie instellen met andere identiteitsproviders
   1. Een directory maken
   2. Het eigendom van een domein verifiëren
   3. Domeinen toevoegen aan directory's
  9. Veelgestelde vragen over en problemen oplossen met SSO
   1. Veelgestelde vragen over SSO
   2. Problemen met SSO oplossen
   3. Veelgestelde vragen uit het onderwijs
 4. De configuratie van uw organisatie beheren
  1. Bestaande domeinen en directory's beheren
  2. Automatisch accounts maken inschakelen
  3. Een organisatie instellen via vertrouwde directory's
  4. Migreren naar een nieuwe verificatieprovider 
  5. Instellingen voor assets
  6. Verificatie-instellingen
  7. Contactpersonen voor privacy en beveiliging
  8. Console-instellingen
  9. Versleuteling beheren  
 5. Gebruikers beheren
  1. Overzicht
  2. Beheerdersrollen
  3. Technieken voor gebruikersbeheer
   1. Gebruikers afzonderlijk beheren   
   2. Meerdere gebruikers beheren (bulkgewijs via CSV)
   3. Tool voor gebruikerssynchronisatie (UST)
   4. Microsoft Azure Sync
   5. Synchronisatie via Google-federatie
  4. Identiteitstype van een gebruiker wijzigen
  5. Gebruikersgroepen beheren
  6. Directorygebruikers beheren
  7. Ontwikkelaars beheren
  8. Bestaande gebruikers migreren naar de Adobe Admin Console
  9. Gebruikersbeheer migreren naar de Adobe Admin Console
 6. Producten en rechten beheren
  1. Producten en productprofielen beheren
   1. Producten beheren
   2. Productprofielen voor ondernemingsgebruikers beheren
   3. Regels voor automatische toewijzing beheren
   4. Productverzoeken beoordelen
   5. Beleid voor selfservice beheren
   6. App-integraties beheren
   7. Productmachtigingen beheren in de Admin Console  
   8. Services voor een productprofiel in- of uitschakelen
   9. Losse apps | Creative Cloud voor ondernemingen
   10. Optionele services
  2. Licenties voor gedeelde apparaten beheren
   1. Nieuwe functies
   2. Distributiehandleiding
   3. Pakketten maken
   4. Licenties terughalen
   5. Profielen beheren
   6. Licensing Toolkit
   7. Veelgestelde vragen over licenties voor gedeelde apparaten
 7. Aan de slag met Global Admin Console
  1. De Global Admin Console gaan gebruiken
  2. Uw organisatie selecteren
  3. De organisatiehiërarchie beheren
  4. Productprofielen beheren
  5. Beheerders beheren
  6. Gebruikersgroepen beheren
  7. Organisatiebeleid bijwerken
  8. Beleidssjablonen beheren
  9. Producten toewijzen aan onderliggende organisaties
  10. Klaarstaande taken doorvoeren
  11. Inzichten verkennen
  12. Organisatiestructuur exporteren of importeren
 8. Opslag en assets beheren
  1. Opslag
   1. Opslagruimte voor ondernemingen beheren
   2. Adobe Creative Cloud: update in de toewijzing van opslagruimte
   3. Adobe-opslag beheren
  2. Assets migreren
   1. Geautomatiseerde migratie van assets
   2. Veelgestelde vragen over geautomatiseerde migratie van assets  
   3. Overgedragen assets beheren
  3. Assets van een gebruiker terughalen
  4. Migratie van studentassets | Alleen onderwijs
   1. Automatische migratie van studentassets
   2. Assets migreren
 9. Services beheren
  1. Adobe Stock
   1. Pakketten met Adobe Stock-tegoeden voor teams
   2. Adobe Stock voor ondernemingen
   3. Adobe Stock voor ondernemingen gebruiken
   4. Goedkeuring van Adobe Stock-licenties
  2. Eigen lettertypen
  3. Adobe Asset Link
   1. Overzicht
   2. Gebruikersgroep maken
   3. Adobe Experience Manager Assets configureren
   4. Adobe Asset Link configureren en installeren
   5. Assets beheren
   6. Adobe Asset Link voor XD
  4. Adobe Acrobat Sign
   1. Adobe Acrobat Sign voor ondernemingen of teams instellen
   2. Adobe Acrobat Sign - teamfunctie Beheerder
   3. Adobe Acrobat Sign beheren in de Admin Console
  5. Creative Cloud voor ondernemingen - gratis lidmaatschap
   1. Overzicht
 10. Apps en updates distribueren
  1. Overzicht
   1. Apps en updates distribueren en leveren
   2. De distributie plannen
   3. Distributie voorbereiden
  2. Pakketten maken
   1. App-pakketten maken via de Admin Console
   2. Pakketten met gebruikerslicenties op naam maken
   3. Adobe-sjablonen voor pakketten
   4. Pakketten beheren
   5. Apparaatlicenties beheren
   6. Licenties op serienummer
  3. Pakketten aanpassen
   1. De Creative Cloud desktop-app aanpassen
   2. Extensies opnemen in uw pakket
  4. Pakketten distribueren 
   1. Pakketten distribueren
   2. Adobe-pakketten distribueren met Microsoft Intune
   3. Adobe-pakketten distribueren met SCCM
   4. Adobe-pakketten distribueren met ARD
   5. Producten in de map Exceptions installeren
   6. Creative Cloud-producten verwijderen
   7. Adobe Provisioning Toolkit Enterprise Edition gebruiken
   8. Licentie-id's voor Adobe Creative Cloud
  5. Updates beheren
   1. Updates beheren voor klanten met Adobe voor ondernemingen en teams
   2. Updates distribueren
  6. Adobe Update Server Setup Tool (AUSST)
   1. Overzicht van AUSST
   2. De interne updateserver instellen
   3. De interne updateserver onderhouden
   4. Gangbare gebruiksscenario's voor AUSST   
   5. Problemen met de interne updateserver oplossen
  7. Adobe Remote Update Manager (RUM)
   1. Adobe Remote Update Manager gebruiken
   2. RUM-fouten oplossen
  8. Problemen oplossen
   1. Problemen bij het installeren en verwijderen van Creative Cloud-apps oplossen
   2. Controleren of een pakket is gedistribueerd naar clientcomputers
   3. Foutbericht 'Installatie is mislukt' van Creative Cloud-pakket
  9. Pakketten maken met Creative Cloud Packager (CC 2018 of oudere apps)
   1. Over Creative Cloud Packager
   2. Aanvullende informatie over Creative Cloud Packager
   3. Applicatiepakketten maken
   4. Pakketten maken met Creative Cloud Packager
   5. Pakketten met licenties op naam maken
   6. Pakketten met apparaatlicenties maken
   7. Een licentiepakket maken
   8. Pakketten met serienummerlicenties maken
   9. Packager automatiseren
   10. Pakketten maken met andere producten dan Creative Cloud-producten
   11. Configuraties bewerken en opslaan
   12. Landinstelling op systeemniveau instellen
 11. Uw account beheren
  1. Uw teamaccount beheren
   1. Overzicht
   2. Betalingsgegevens bijwerken
   3. Facturen beheren
   4. Contracteigenaar wijzigen
   5. Leverancier wijzigen
  2. Licenties toewijzen aan een teamgebruiker
  3. Producten en licenties toevoegen
  4. Je team beheren in Adobe Express
  5. Verlengingen
   1. Teamlidmaatschap: verlenging
   2. Enterprise in VIP: verlengingen en naleving
  6. Automatische vervalfasen voor ETLA-contracten
  7. Wisselen van contracttype binnen een bestaande Adobe Admin Console
  8. Naleving van aankoopverzoek
  9. Value Incentive Plan (VIP) in China
  10. VIP Select Help
 12. Rapporten en logbestanden
  1. Controlelogbestand
  2. Toewijzingsrapporten
  3. Inhoudslogbestanden
 13. Hulp krijgen
  1. Contact met de Adobe-klantenservice
  2. Ondersteuningsopties voor teamaccounts
  3. Ondersteuningsopties voor ondernemingsaccounts
  4. Ondersteuningsopties voor Experience Cloud

Gebruik de lijst Directorygebruikers om gebruikers (definitief) te verwijderen uit de Adobe Admin Console.

Directorygebruikers

Voor gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID

Wanneer u gebruikersidentiteit instelt in de Admin Console (voor Enterprise ID of Federated ID), moet u directory's maken. Koppel vervolgens uw domeinen aan deze directory's. Wanneer u gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID toevoegt aan de Admin Console, worden deze gebruikers ook gemarkeerd als directorygebruikers.

In de lijst Directorygebruikers worden deze gebruikers gegroepeerd op hun directory. Dit houdt in dat, als u meerdere domeinen aan één directory hebt gekoppeld, gebruikers met e-mailadressen in alle domeinen in deze directory worden vermeld. Aangezien elke nieuwe gebruiker met een Enterprise ID of Federated ID is gekoppeld aan een bedrijfsprofiel, is de gebruiker ook beschikbaar in de Business ID-directory.

Lees meer over het beheer van directory's en domeinen.

Voor gebruikers met een Business ID

Als u Business ID's gebruikt in de Admin Console (bijvoorbeeld teamklanten), wordt er één directory gemaakt en worden alle Business ID-gebruikers in deze directory geplaatst.

Opmerking:

We werken organisaties (teams of ondernemingen) bij naar het opslagmodel voor ondernemingen om ondernemingsopslag en andere zakelijke functies voor Adobe ID-gebruikers mogelijk te maken.

U krijgt bericht wanneer uw organisatie staat ingepland voor de update. Na de update worden Adobe ID-gebruikers verplaatst naar ondernemingsopslag en beheert de organisatie rechtstreeks hun bedrijfsprofielen.

Directorygebruikers weergeven

U kunt de directorygebruikers in uw organisatie als volgt weergeven:

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle directory's die in deze organisatie zijn gemaakt.

 2. Als u de gebruikers in een directory wilt weergeven, klikt u op de naam van de directory.

  Let op dat gebruikers uit verschillende e-maildomeinen in dezelfde directory kunnen worden weergegeven. Dit komt omdat er verschillende domeinen aan deze directory zijn gekoppeld.

  Opmerking:

  Als een directory meer dan 5000 gebruikers bevat, wordt de lijst met gebruikers niet weergegeven. U kunt het zoekveld gebruiken om een gebruiker te zoeken of klikken op Lijst met gebruikers weergeven om de volledige lijst weer te geven.

Bekijk de details van de beschrijving van de velden in de gebruikerslijst.

Gebruikers definitief verwijderen

Opmerking:

Azure Sync en Google Sync: om onbedoeld gegevensverlies te voorkomen, worden gebruikers alleen uitgeschakeld wanneer ze worden verwijderd uit het synchronisatiebereik in de IdP-portal. U moet bewerken inschakelen om gebruikers die worden beheerd door Google Sync of Azure Sync, definitief te kunnen verwijderen.

Als u de gebruikers uit de Admin Console-directory wilt verwijderen, gaat u naar Synchroniseren > Bewerken inschakelen en verwijdert u de gebruikers handmatig.

Opmerking: Als u bewerken inschakelt, brengt dit risico's met zich mee en dit wordt niet aanbevolen. Als u gebruikers handmatig bewerkt, worden uw wijzigingen overschreven tijdens de volgende synchronisatie bij de identiteitsprovider als de gewijzigde gegevens in de Admin Console niet overeenkomen met uw Active Directory.

Als u gebruikers verwijdert uit de Admin Console (afzonderlijk of groepsgewijs), worden de gebruikers verwijderd uit de lijst Gebruikers. Deze gebruikers blijven echter aanwezig in de lijst Directorygebruikers. Gebruik de volgende procedure om verwijderde gebruikers voorgoed uit de Admin Console te verwijderen:

Let op:

Als u een gebruiker definitief verwijdert, wordt de gebruiker volledig verwijderd, samen met alle Creative Cloud-assets van die gebruiker. De gebruiker en de assets kunnen niet worden hersteld.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

 2. Ga vanuit de lijst met directory's naar de Business ID-directory.

 3. Selecteer de gebruikers in de lijst met gebruikers die wordt weergegeven wanneer u klikt op het selectievakje links van hun namen.

 4. Klik op Gebruikers verwijderen.

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen dat verschijnt op Gebruikers verwijderen.

De gebruikers worden definitief verwijderd uit de Admin Console.

Aangezien Enterprise ID- of Federated ID-gebruikers zijn gekoppeld aan het gebruikerstype Business ID, moet u de gebruiker eerst verwijderen uit de domeinspecifieke directory en vervolgens uit de Business ID-directory.

Gebruiker verwijderen uit domeinspecifieke directory

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

 2. Ga vanuit de lijst met directory's naar de domeinspecifieke directory.

 3. Selecteer de gebruikers in de lijst met gebruikers die wordt weergegeven wanneer u klikt op het selectievakje links van hun namen.

 4. Klik op Gebruikers verwijderen.

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen dat verschijnt op Gebruikers verwijderen.

Gebruiker verwijderen uit Business ID-directory

 1. Keer terug naar het tabbladDirectorygebruikers.

 2. Ga vanuit de lijst met directory's naar de Business ID-directory.

 3. Selecteer de gebruikers in de lijst met gebruikers die wordt weergegeven wanneer u klikt op het selectievakje links van hun namen.

 4. Klik op Gebruikers verwijderen.

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen dat verschijnt op Gebruikers verwijderen.

De gebruikers worden definitief verwijderd uit de Admin Console.

Meerdere gebruikers definitief verwijderen via CSV

Als de gebruikerslijst van uw directory veel gebruikers bevat, kunt u gebruikers bulkgewijs verwijderen via een CSV-bestand, zodat u ze niet handmatig hoeft te selecteren:

Let op:

Als u gebruikers definitief verwijdert, worden de gebruikers volledig verwijderd, samen met alle Creative Cloud-assets van die gebruikers. De gebruiker en de assets kunnen niet worden hersteld.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers en selecteer de doeldirectory.

 2. Selecteer het pictogram met de drie puntjes (     ) naast de knop Gebruikers exporteren en selecteer vervolgens Gebruikers verwijderen via CSV.

  Geeft de opties voor directorygebruikers in de Admin Console weer

 3. Download de sjabloon Huidige gebruikers via de knop CSV-sjabloon downloaden.

  Voeg de gegevens van de gebruikers die u definitief wilt verwijderen, toe aan het gedownloade CSV. Upload vervolgens het CSV-bestand in hetzelfde venster.

 4. Bekijk de waarschuwingsberichten op het scherm. Als u de gebruikers wilt verwijderen, selecteert u Gebruikers verwijderen om te bevestigen en door te gaan.

De gebruikers in het CSV-bestand worden definitief verwijderd uit de Admin Console.

Verwijderde gebruikers herstellen

Als u gebruikers per ongeluk verwijdert uit de Admin Console (afzonderlijk of groepsgewijs), kunt u naar de lijst Directorygebruikers gaan en deze gebruikers herstellen. Gebruikers die zijn verwijderd uit het gedeelte Directorygebruikers, kunt u echter niet herstellen.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

 2. Selecteer in de lijst met directory's de directory waartoe de verwijderde gebruikers behoren.

 3. Klik op Gebruikers exporteren.

  De lijst met gebruikers in deze directory wordt geëxporteerd naar een CSV-bestand en gedownload naar uw computer.

 4. Wijzig de lijst zo nodig, zodat deze alleen gebruikersgegevens bevat voor de gebruikers die u per ongeluk hebt verwijderd.

 5. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers en importeer deze gebruikers opnieuw in de Admin Console.

  Raadpleeg de procedure in dit document als u meerdere gebruikers wilt toevoegen.

 Adobe

Krijg sneller en gemakkelijker hulp

Nieuwe gebruiker?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online

Adobe MAX

De creativiteitsconferentie

14–16 oktober Miami Beach en online