Directorygebruikers beheren

Directorygebruikers

Wanneer u de gebruikersidentiteit instelt in de Admin Console (voor Enterprise of Federated ID), moet u directory's maken en vervolgens domeinen instellen en uw domeinen koppelen aan deze directory's. Wanneer u gebruikers met een Enterprise ID of Federated ID toevoegt aan de Admin Console, worden deze gebruikers ook gemarkeerd als directorygebruikers. U kunt alle gebruikers zien in de lijst Gebruikers in de Admin Console. U kunt deze gebruikers echter ook zien in de lijst Directorygebruikers. De gebruikers in de lijst Directorygebruikers zijn gegroepeerd per directory. Dit houdt in dat, als u meerdere domeinen aan één directory hebt gekoppeld, gebruikers met e-mailadressen in alle domeinen in deze directory worden vermeld.

Directorygebruikers weergeven

U kunt de directorygebruikers in uw organisatie als volgt weergeven:

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

  Er wordt een lijst weergegeven met alle directory's die in deze organisatie zijn gemaakt.

 2. Als u de gebruikers in een directory wilt weergeven, klikt u op de naam van de directory.

  Let op dat gebruikers uit verschillende e-maildomeinen in dezelfde directory kunnen worden weergegeven. Dit komt omdat er verschillende domeinen aan deze directory zijn gekoppeld.

  Opmerking:

  Als een directory meer dan 5000 gebruikers bevat, wordt de lijst met gebruikers niet weergegeven. U kunt het zoekveld gebruiken om een gebruiker te zoeken of klikken op Lijst met gebruikers weergeven om de volledige lijst weer te geven.

Bekijk de details van de beschrijving van de velden in de gebruikerslijst.

Gebruikers definitief verwijderen

Als u gebruikers verwijdert uit de Admin Console (afzonderlijk of groepsgewijs), worden de gebruikers verwijderd uit de lijst Gebruikers. Deze gebruikers blijven echter aanwezig in de lijst Directorygebruikers. Gebruik de volgende procedure om verwijderde gebruikers voorgoed uit de Admin Console te verwijderen:

Let op:

Als u een gebruiker definitief verwijdert, wordt de gebruiker volledig verwijderd, samen met alle Creative Cloud-middelen van die gebruiker. De gebruiker en de middelen kunnen niet worden hersteld.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

 2. Selecteer in de lijst met directory's de directory waartoe de gebruikers behoren.

 3. Selecteer de gebruikers in de lijst met gebruikers die wordt weergegeven wanneer u klikt op het selectievakje links van hun namen.

 4. Klik op Gebruikers verwijderen.

 5. Klik in het dialoogvenster Gebruikers verwijderen dat verschijnt op Gebruikers verwijderen.

De gebruikers worden definitief verwijderd uit de Admin Console.

Verwijderde gebruikers herstellen

Als u gebruikers per ongeluk verwijdert uit de Admin Console (afzonderlijk of groepsgewijs), kunt u naar de lijst Directorygebruikers gaan en deze gebruikers herstellen.

 1. Ga in de Admin Console naar Gebruikers > Directorygebruikers.

 2. Selecteer in de lijst met directory's de directory waartoe de verwijderde gebruikers behoren.

 3. Klik op Gebruikers exporteren.

  De lijst met gebruikers in deze directory wordt geëxporteerd naar een CSV-bestand en gedownload naar uw computer.

 4. Wijzig de lijst zo nodig, zodat deze alleen gebruikersgegevens bevat voor de gebruikers die u per ongeluk hebt verwijderd.

 5. Navigeer naar Gebruikers > Gebruikers en importeer deze gebruikers opnieuw in de Admin Console.

  Raadpleeg de procedure in dit document als u meerdere gebruikers wilt toevoegen.

Adobe-logo

Aanmelden bij je account